Skip to main content

Studenter hjälper till att förbättra Lektionskoll

Nyhet   •   Feb 09, 2017 09:00 CET

Exempel på studentenkätvy i Lektionskoll

Qlear Lektionskoll® har under vårterminen 2017 börjat användas av en rad nya skolor. I samband med terminsstarten har Qlear även startat ett projekt tillsammans med fyra sistaårsstudenter från systemvetarlinjen på Lunds universitet. Studenterna kommer under första kvartalet, som en del i sin egen utbildning, undersöka hur Lektionskoll används i den dagliga verksamheten. Syftet med projektet är att få en djupare förståelse för hur de olika användargrupperna (rektorer, lärare och elever) upplever systemet.

Undersökningen kommer framför allt att utföras på ett antal skolor bl.a i Jönköpings och Helsingborgs kommun. Samtliga skolor som deltar i projektet är grundskolor som håller på att integrera Lektionskoll i sin verksamhet. Skolorna är av varierande storlek och har hunnit olika långt i processen. Gemensamt för dem är att samtliga är nya kunder och håller på att hitta metoder för att använda Lektionskoll som ett nytt verktyg i sin verksamhet.

Universitetstudenterna kommer att befinna sig på de berörda skolorna för att studera hur systemet används, bl.a. hur ofta undersökningar görs och hur resultat kopplas till verksamheten. De kommer också att genomföra intervjuer med användarna däribland rektorer, lärare och elever. Allt för att fånga en så komplett bild som möjligt av användarnas upplevelse.

Qlear är mycket intresserade av utfallet och ser det som en unik möjlighet att på nära håll och ur ett objektivt perspektiv få en inblick i hur produkten används. Resultatet kommer sedan direkt att påverka utvecklingsarbetet med systemet och ligga till grund för förändringar i framtida version.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera