Koiyw1nsc9x3qls4heq2

Nasdaq Stockholm välkomnar Quartiers Properties AB till First North

Nyheter   •   Jun 22, 2017 12:09 CEST

Media no image

Flytt av preferensaktien från NGM till Nasdaq sker den 21 juni 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 08:00 CEST

Sista handelsdag för preferensaktierna på NGM Nordic MTF blir den 20 juni 2017. Handeln med preferensaktierna på Nasdaq First North kommer således inledas samma dag som handeln med stamaktierna inleds, det vill säga den 21 juni 2017.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

VID EVENTUELLA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Mangold är Bolagets Mentor och Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

KORT OM BOLAGET

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

PREFERENSAKTIERNA I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) (”QUARTIERS PROPERTIES” ELLER ”BOLAGET”) KOMMER ATT FLYTTAS FRÅN NGM NORDIC MTF TILL NASDAQ FIRST NORTH DEN 21 JUNI 2017.

Läs vidare »
D3sdqh1hcz2e1tniutav

Säljstart av projekt Gran Vista med bedömt försäljningsvärde om 80 MSEK

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:03 CET

Vpvketrj6wabyv6qtpq1

Kreativt samarbete skapar nytt hotell- och restaurangkoncept på spanska solkusten

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 14:00 CEST

T2wau1cquaiuvo49ne2q

Högtryck på Quartiers lägenhetsuthyrning – efterfrågan större än någonsin på den spanska solkusten

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 10:00 CEST

G4x3pry84pb0mqgyoq3d

Quartiers Properties delpartners till MPC Stjärngolf - Marbella Business Weekend - Europatävling

Nyheter   •   Sep 29, 2017 15:23 CEST

För fjärde året i rad arrangeras MPC Stjärngolf:s Europatävling i exotiska Marbella. MPC Stjärngolf – Sveriges största och mest exklusiva företagsgolf- tour med rikskända profiler från idrottsvärlden, nöjesvärlden eller näringslivet. Quartiers Properties är delpartner tillsammans BMW, Breitling, Nordica, Finca Cortesin, Colmar, Wigogo, The fox Club. Tävlingen spelas på anrika Finca Cortesin.

Media no image

Quartiers Properties är godkända för handel på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 21 juni 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 17:25 CEST

Quartiers stamaktier med ISIN-kod SE0009697204 och Bolagets preferensaktier med ISIN-kod SE0009697212 har godkänts för handel på Nasdaq First North. Stamaktierna kommer från och med den 21 juni 2017 att handlas på Nasdaq First North under kortnamnet QUART.

Nasdaqs beslut är villkorat att ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Bolaget avser att ansöka om avlistning av dess preferensaktier från NGM Nordic MTF för att också flytta dem till Nasdaq First North. Bolaget avser vidare att inom kort offentliggöra första dag för handel för preferensaktierna på Nasdaq First North.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

VID EVENTUELLA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Mangold är Bolagets Mentor och Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 17:25.

KORT OM BOLAGET

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North godkänd. Första dag för handel med stamaktierna på Nasdaq First North är den 21 juni 2017.

Läs vidare »
Media no image

Quartiers Properties offentliggör bedömning om när verksamheten bedöms bli kassaflödespositiv

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 14:15 CEST

Bolaget är av bedömningen att verksamheten kommer att bli kassaflödespositiv under det andra kvartalet 2018 i samband med försäljning av objekt (lägenheter och villor) i Bolagets projekt.

Bolaget kommer att uppdatera informationen genom offentliggörande av ett nytt pressmeddelande om bedömningen skulle förändras.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

VID EVENTUELLA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 14:15.

KORT OM BOLAGET

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) (”QUARTIERS PROPERTIES” ELLER ”BOLAGET”) OFFENTLIGGÖR HÄRMED EN BEDÖMNING OM NÄR VERKSAMHETEN BEDÖMS BLI KASSAFLÖDESPOSITIV.

Läs vidare »
Media no image

Quartiers Properties offentliggör dokumentation avseende bolagets ställning efter genomförd emissio

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 10:00 CEST

Release

170613 - Kompletterande dokument

QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) (”QUARTIERS PROPERTIES” ELLER ”BOLAGET”) HAR OFFENTLIGGJORT ETT DOKUMENT PÅ SIN HEMSIDA SOM REDOGÖR FÖR BOLAGETS STÄLLNING EFTER DEN EMISSION SOM BESLUTADES AV STYRELSEN, MED STÖD AV BOLAGSSTÄMMANS BEMYNDIGANDE, DEN 3 MAJ 2017.

Dokumentet innehåller en uppdaterad ägarlista, en tabell över hur aktiekapitalet har utvecklats i och med den genomförda emissionen, samt en uppdaterad tabell över Bolagets nettoskuldsättning och kapitalstruktur.

Bolagets egna kapital efter emissionen uppgår till 273,7 MSEK och Bolagets nettoskuldsättning uppgår till
29,8 MSEK.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

VID EVENTUELLA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017 kl. 10:00.

KORT OM BOLAGET

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) (”QUARTIERS PROPERTIES” ELLER ”BOLAGET”) HAR OFFENTLIGGJORT ETT DOKUMENT PÅ SIN HEMSIDA SOM REDOGÖR FÖR BOLAGETS STÄLLNING EFTER DEN EMISSION SOM BESLUTADES AV STYRELSEN, MED STÖD AV BOLAGSSTÄMMANS BEMYNDIGANDE, DEN 3 MAJ 2017.

Läs vidare »
Media no image

Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 234 procent. Full tilldelning sker i övertilldelningsemissionen.

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 16:30 CEST

Quartiers Properties har genomfört en företrädesemission inför planerad listning på Nasdaq First North. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen tillförs bolaget 151,4 MSEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 34 738 070 till 44 833 386 fördelat på 40 753 316 stamaktier och 4 080 070 preferensaktier.

Bolaget har ansökt om upptagande till handel av stamaktierna på Nasdaq First North. Preliminär första handelsdag är den 21 juni 2017.

Information om tilldelning för de som tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att ske genom utskick av avräkningsnota. Likviddag för betalning av tecknade aktier är den 8 juni 2017.

STABILISERINGSÅTGÄRDER
Mangold kan i samband med Erbjudandet under 30 kalenderdagar från första dag för handel komma att genomföra transaktioner som stabiliserande åtgärder för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på stamaktierna och för att balansera ett eventuellt säljtryck (inklusive att eventuellt utnyttja den s k övertilldelningsoption om maximalt 914 297 stamaktier som Bolaget har ställt ut till Mangold), dock högst till kurs 15,00 SEK. Dessa aktiviteter kan komma att bedrivas på Nasdaq First North Stockholm eller någon annan marknad inklusive OTC-marknaden i Sverige eller på annat sätt. Mangold har ingen skyldighet att vidta sådana stabiliseringsåtgärder och sådana stabiliseringsåtgärder kan, om de vidtas, komma att när som helst upphöra utan föregående meddelande.

EMISSIONSINSTITUT
Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i transaktionen.

LEGALA RÅDGIVARE
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen gällande svensk rätt och Advokatfirma Monereo Meyer Marinel-LI Abogados S.L.P. gällande spansk rätt.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

VID EVENTUELLA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98


Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

​Quartiers Properties har genomfört en företrädesemission inför planerad listning på Nasdaq First North. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen tillförs bolaget 151,4 MSEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 34 738 070 till 44 833 386 fördelat på 40 753 316 stamaktier och 4 080 070 preferensaktier.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Quartiers Properties AB (publ)

Quartiers Properties – En svensk fastighetsutvecklare på den spanska solkusten

Quartiers Properties AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på fastighetsutveckling på den spanska solkusten. Bolaget utvecklar, säljer och förvaltar fastigheter.

Adress

  • Quartiers Properties AB (publ)
  • Östermalmstorg 5
  • 114 42 114 42 Stockholm
  • Sverige