Skip to main content

Taggar

Så coachar du ditt säljteam på bästa sätt

Så coachar du ditt säljteam på bästa sätt

Blogginlägg   •   Nov 14, 2017 14:02 CET

Säljare ses ofta som individualister som kör sitt eget race, trots att de tillhör ett säljteam. Och det är inte en slump att det kallas just säljteam – försäljning är ett lagspel om något, precis som fotboll eller vilken annan sport som helst som involverar två eller fler spelare.

Därför ska du lyssna på dina medarbetare

Därför ska du lyssna på dina medarbetare

Blogginlägg   •   Maj 23, 2017 11:08 CEST

Förhållandet organisation/medarbetare är inte vad det en gång var - makten och kontrollen ligger nu hos medarbetarna, som generellt är mindre lojala än tidigare och samtidigt mer mobila och ställer högre krav på sina arbetsgivare.

Maxa medarbetarundersökningen

Maxa medarbetarundersökningen

Blogginlägg   •   Maj 05, 2017 13:35 CEST

​Det går inte längre att blunda för vikten av medarbetarengagemang. Dels står de anställda för en stor del av kostnaderna, så det är viktigt att personalen är nöjd och motiverad för att hålla nere personalomsättningen. Dels är många produkter och tjänster lätta att kopiera, vilket gör att kompetens, erfarenhet och kunskap blir allt viktigare när det kommer till att differentiera sin verksamhet.

Bota din digitaliseringsångest

Bota din digitaliseringsångest

Blogginlägg   •   Apr 25, 2017 10:06 CEST

Tidigare i vår höll Questback ett frukostseminarium på temat “Lyssna på medarbetarna i en digital värld”. Idag genomsyras hela vårt samhälle av digitaliseringen - och HR är inget undantag.

De 5 viktigaste digitaliseringstrenderna inom HR under 2017

De 5 viktigaste digitaliseringstrenderna inom HR under 2017

Blogginlägg   •   Apr 07, 2017 10:31 CEST

På Questbacks frukostseminarium för HR presenterade Tommie Cau - vice VD för den digitala jobbtjänsten Careereye - fem viktiga tekniktrender att uppmärksamma under 2017. Vill du imponera på chefer och kollegor med din digitala expertis rekommenderar vi att du håller koll på begreppen nedan och tar del av våra tips!

Häng med i digitaliseringen av HR

Häng med i digitaliseringen av HR

Blogginlägg   •   Apr 03, 2017 09:54 CEST

Den digitala utvecklingen innebär både möjligheter och utmaningar - inte minst för alla som arbetar med HR-frågor. Här listar vi de områden där förändringarna är tydligast, och berättar vad du kan göra för att inte bara hänga med, utan till och med bli den som driver utvecklingen inom HR framåt.

Förlita dig inte på branschtrender

Förlita dig inte på branschtrender

Blogginlägg   •   Mar 16, 2017 09:11 CET

I tider av snabba förändringar är det viktigare än någonsin att ha stenkoll på befintliga och potentiella kunder. Inte bara i nuet – utan även hur de tänker och agerar runt nästa hörn. Och vägen dit är inte att snegla på konkurrenterna i tid och otid, eller att förlita sig på de mest uppenbara branschtrenderna. Detta, vill jag påstå, är en av de största utmaningarna för dagens retailföretag.

Att mäta kundupplevelsen - en jämförelse av NPS, CSAT och CES

Att mäta kundupplevelsen - en jämförelse av NPS, CSAT och CES

Blogginlägg   •   Mar 07, 2017 13:45 CET

Kundupplevelsen är något som hamnat mer och mer i fokus för de flesta företag – hur kan man optimera den, och hur mäter man den på bästa sätt? I Questbacks studie om Framtidens Kundservice svarar 86% av de tillfrågade företagen att de anser att organisationen behöver satsa mer på kundservice under de närmaste åren.

När kunden står i centrum på riktigt

När kunden står i centrum på riktigt

Blogginlägg   •   Feb 28, 2017 10:52 CET

​Det sägs ofta att ”kundupplevelsen står i centrum”. Trots detta är det fortfarande många företag som inte ger reell och upplevd kundservice högsta prioritet. Eller som ignorerar den återkoppling – positiv som negativ – man faktiskt får in via olika kanaler.

Öka svarsfrekvensen på era kundundersökningar

Öka svarsfrekvensen på era kundundersökningar

Blogginlägg   •   Feb 14, 2017 10:54 CET

De flesta företag genomför någon form av kundundersökningar, men det är långt ifrån alla som får så många svar som de skulle kunna få.

Nyckeln till rätt beslut i detaljhandeln

Nyckeln till rätt beslut i detaljhandeln

Blogginlägg   •   Feb 07, 2017 14:25 CET

En stor utmaning inom företag med fler än ett hundratal anställda är att det snabbt bildas mer eller mindre vattentäta skott mellan olika funktioner. Här berättar vi hur du kan integrera feedback från kunder, medarbetare och marknad.

Stenkoll på konsumenterna – inte bara i butik

Stenkoll på konsumenterna – inte bara i butik

Blogginlägg   •   Jan 31, 2017 10:47 CET

Som detaljister vill vi påverka konsumenterna. Som konsumenter uppskattar vi valfrihet och transparens, och att leverantörer och återförsäljare i högre grad måste lyssna på oss. Det ställer höga krav på lyhördhet, och ingen kan ta kundlojaliteten för given. Vi berättar hur du bygger insikt och lojalitet i realtid.

Så kan er verksamhet bli mer effektiv

Så kan er verksamhet bli mer effektiv

Blogginlägg   •   Dec 13, 2016 11:05 CET

Hälften av alla företag tror att de kommer att påverkas stort av den digitala förflyttningen inom deras bransch, visar en Gartnerundersökning. Vad behövs för att lyckas i dagens föränderliga och hårt konkurrensutsatta företagsmiljö?

Strategisk HR: Stärk din ROI genom insikt under hela medarbetarresan

Strategisk HR: Stärk din ROI genom insikt under hela medarbetarresan

Blogginlägg   •   Dec 01, 2016 11:05 CET

Svenska organisationer står inför utmaningen att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens. HR får en allt mer betydelsefull roll för organisationens fortsatta utveckling och hållbarhet. För att konkurrera om talangerna måste arbetsgivare satsa mer på employer branding, både externt och internt, men även implementera verktyg för bättre mätbarhet och uppföljning.

Fem tips för att analysera och maximera nyttan av dina kundundersökningar

Fem tips för att analysera och maximera nyttan av dina kundundersökningar

Blogginlägg   •   Nov 10, 2016 11:04 CET

Att samla in data om kundupplevelsen är enkelt. Den stora utmaningen kommer sedan – att analysera resultaten från kundundersökningar, för att kunna omsätta insikterna i praktiken. Här bjuder vi på fem tips som du kan använda för att maximera värdet av dina kunddata.

Vägen från taktiska undersökningar till strategisk insikt

Vägen från taktiska undersökningar till strategisk insikt

Blogginlägg   •   Nov 03, 2016 08:32 CET

​För en tid sedan genomförde Questback en pan-europeisk undersökning bland ledande befattningar inom HR på större företag. En av de viktigaste slutsatserna från studien visade att det finns ett signifikant gap mellan företagsledningars syn på betydelsen av feedback för strategisk förändring, och den praktiska tillämpningen av feedback i det operativa arbetet.

Så mäter du medarbetarupplevelsen över tid

Så mäter du medarbetarupplevelsen över tid

Blogginlägg   •   Nov 01, 2016 09:22 CET

I dagens tjänstesamhälle är medarbetarna ofta den viktigaste resursen på ett företag och en avgörande faktor för att stå sig konkurrenskraftig. För att behålla talang som vill utvecklas inom företaget krävs ett helhetsgrepp kring hela medarbetarresan. Pelle Lilja, senior advisor inom HR på Questback, delar här med sig av sina tankar och erfarenheter i ämnet.

Feedback och motivation

Feedback och motivation

Blogginlägg   •   Okt 27, 2016 09:22 CEST

Ökat medarbetarengagemang är en målsättning som står högt på många ledningsgruppers agenda och som ett steg i planen ingår att skapa motivation hos medarbetarna. För att få insikt i vad som motiverar är feedback en viktig beståndsdel men även sättet att använda feedback kan i sig vara en viktig faktor.

Ta vara på feedback längs hela medarbetarresan

Ta vara på feedback längs hela medarbetarresan

Blogginlägg   •   Okt 25, 2016 10:08 CEST

Begreppet kundresa torde vara bekant för de flesta företag idag, och det har länge pratats om den effekt kundresan har på företagsresultatet. Stora investeringar görs för att säkerställa att kundupplevelsen blir så smidig och friktionsfri som möjligt. Samma tanke om en resa går även att applicera på upplevelsen hos företagets medarbetare.

Öka dina medarbetares engagemang med ett Voice of the Employee program

Öka dina medarbetares engagemang med ett Voice of the Employee program

Blogginlägg   •   Okt 20, 2016 10:14 CEST

Att rekrytera de bästa medarbetarna är idag svårare än någonsin. Men ett program där du systematiskt lyssnar till dina medarbetare, det som på engelska kallas ”Voice of the Employee”, ger dig ett kraftfullt verktyg för att engagera medarbetare och behålla dina bästa talanger, men även attrahera nya.