Skip to main content

QuizRR informerar om FN:s hållbarhetsmål under Almedalsveckan

News   •   Jul 08, 2017 16:23 CEST

Foto: Joakim Berndes

"De Globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga." 

Så skriver regeringen om de 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål som togs fram i Paris år 2015. 

QuizRR tillsammans med Sida har tagit fram en informationsaktivitet med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Aktiviteten pågår under hela året och alla deltagare får en hållbart producerad tygkasse tryckt med de Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 som tack för sitt deltagande. 

Anständiga arbetsvillkor, rätten till utbildning och social hållbarhet ligger till grund för vår verksamhet och genom vårt arbete bidrar vi aktivt till flera av målen. Vi vet att om målen ska kunna uppfyllas måste alla hjälpa till, och vi tror på företags möjlighet att påverka och kraften i globalt partnerskap. 

Vi vet också att om målen ska kunna uppfyllas måste så många som möjligt känna till dem, och vi har därför bidragit med en informationsaktivitet med fokus på mål 4 (god utbildning för alla), mål 5 (jämställdhet), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) samt mål 12 (hållbar konsumtion och produktion). Vår förhoppning är att aktiviteten ska öka allmänhetens kännedom om de Globala målen och med specifik betoning på ovanstående. 

Aktiviteten kommer att genomföras på flera event under året och det finns ännu chans att medverka och få en hållbart producerad tygkasse från Another Textile Company. 

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.