Skip to main content

Barns röster till FN – en workshop om ”orättvisor”

Evenemang

21
NOV
Norra Latin, Musiksalen Drottninggatan 71B Stockholm
  -

Med anledning av Barnkonventionens födelsedag den 20 november anordnar Nätverket för Barnkonventionen en workshop där barnen får komma till tals och ställa beslutsfattare mot väggen.
Varje år runt Barnkonventionens födelsedag gör vi en hearing eller ett seminarium där barn får komma till tals i olika frågor som berör dem, om sin situation, och om sitt liv. De får ställa politiker mot väggen, resonera med poliser, träffa Bup-personal, fråga lärare, samtala med föräldrar, Barnombudsmannen, Barn- och elevombudet m fl. Det är en dag skapad av, med och för barnen. Agendan ligger helt i deras händer, de bestämmer vilka frågor som är viktigast att lyfta, på vilket sätt de vill prata om dem och med vilka personer.
Vi dokumenterar alltihop och för in det i tilläggsrapporten som vi organisationer skickar till FN:s barnrättskommitté!

Syftet med workshopen är, förutom att ge barnen en möjlighet att lyfta sina åsikter direkt till dem som kan besvara deras frågor och föra deras åsikter vidare, att låta dokumentationen från eventet tillsammans med dokumentationen från tidigare event ligga till grund för den tilläggsrapport som Nätverket för Barnkonventionen kommer att lämna in till FN:s Barnkommitté 2013. (För Nätverkets tidigare tilläggsrapporter, besök www.barnkonventionen.se.)

Årets workshop är förlagd till Norra Latin i Stockholm måndagen den 21 november kl 13.00

Vad är Nätverket för Barnkonventionen (NGO Network for the Rights of the Child)?
Vi består av 40 organisationer, stora som små, som arbetar med/för barn på olika sätt och med barnkonventionen som ledstjärna! www.barnkonventionen.se

Har du några frågor går det bra att vända sig till:
Camilla Bergius camilla.bergius@rbuf.se
tel 070 822 6171

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera