Skip to main content

Karin Söder stod alltid på barnens sida

Nyhet   •   Dec 27, 2015 22:10 CET

Karin Söder, mångårig ordförande för Rädda Barnen, har gått bort. Hon var en av de som betytt allra mest för barns rättigheter i Sverige och i världen.

Karin Söder kom till Rädda Barnen efter tiden som statsråd i Thorbjörn Fälldins regeringar. Erfarenheterna från uppdragen som utrikes- och socialminister tog hon med sig in i arbetet för barns rättigheter. Hon bidrog till att modernisera Rädda Barnen och göra oss starkare som organisation. Med Karin Söder som ordförande hade barn en stark och mycket engagerad förkämpe.

Hennes djupa förståelse för barns livsvillkor men också hennes tydliga ideologiska kompass var avgörande för Rädda Barnen under en tid av utmaningar och prövningar. Under hennes ordförandetid gick Europa genom stora genomgripande samhällsförändringar. Rädda Barnen fanns med på alla fronter. Hos barnhemsbarnen i Rumänien, bland flyktingar i krigets Bosnien men också som en stark röst för barns rättigheter i Sverige och i världen.

1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. Karin Söder och Rädda Barnen spelade en mycket aktiv roll i detta. Karin Söder var också den ordförande som tog de första stegen för att skapa det som i dag är världens största oberoende organisation för barns rättigheter. Hon bidrog mycket aktivt till att knyta starkare band i den internationella Rädda Barnen-familjen.

Rädda Barnens medlemmar runt om i landet minns henne som en varm och engagerad ledare, en ordförande som ledde med humor och alltid hade nära till skratt. Uppskattningen från medlemmar visade sig inte minst i att hon valdes om så många gånger.

Vi minns henne med värme och tacksamhet. Karin Söder stod alltid på barnens sida.