Skip to main content

Situationen på Malmömässan

Nyhet   •   Dec 01, 2015 22:10 CET

Vi får löpande mycket oroade rapporter från migrationsverkets mottagning för flyktingar i Malmömässan. De belyser särskilt brist på sjukvård, barn som sover på kartonger, ingen tillgång till duschar. Detta är ovärdigt och ohygieniskt och riskerar barns hälsa.

Vi ser stora brister nu, som inkluderar det mest grundläggande för ett barn- barnskydd, hälsa och hygien. Förhållandena lever ur vårt perspektiv inte upp till miniminivåer motsvarande internationell standard för liknade humanitära insatser. Familjer sover fortfarande på kartonger, det är ytterst begränsat med toaletter.

Vidare ser vi att ledarskapet på plats har varit otydligt och det har saknats personal med utbildning och erfarenhet. Vi ser det som vår uppgift att påtala att det finns uppenbara brister som till syvende och sist drabbar barn. Personal vi möter gör sitt bästa utifrån rådande situation, men för att det ska fungera krävs ett stabilt och tydligt ledarskap. Även om det är en pressad situation på många ställen är det oerhört viktigt att sätta barnen i fokus, för barnen drabbas mycket, mycket snabbare och värre när det inte finns tillgång på hygien och sjukvård.