Skip to main content

Inrätta ett statligt Internetråd för att stoppa barnpornografi på nätet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 09:36 CEST

Igår väcktes åtal mot den man i Huddinge som misstänks för att ha förgripit sig sexuellt på barn, tagit bilder av övergreppen och spritt bilderna på Internet. Fallet väcker frågan om barns utsatthet och om de drabbade barnens rättigheter på Internet. Rädda Barnen kräver nu att kampen mot barnpornografin stärks och samordnas.

-Regeringen bör inrätta ett statligt internetråd som fungerar som ett nav i kampen mot barnpornografin. Ett sådant råd kan spela en viktig roll för att stimulera branschen till positiva initiativ, teknikutveckling och självsanering, säger Charlotte Petri Gornitzka, Rädda Barnens generalsekreterare.

Internet har på några få år kommit att bli en mötesplats för pedofiler. Just nu sker en explosion av barnpornografisk trafik. Det är ett allvarligt problem att barnpornografiska dokument som dyker upp på Internet riskerar att cirkulera där i evighet. I moralisk mening pågår därför övergreppet mot barnet långt efter att det sexuella övergreppet skett.

Rädda Barnens hotline mot barnpornografi på nätet har de senaste tre åren tagit emot över 15.000 mejl och hundratals telefonsamtal. Ett stort antal webbsajter har stängts som en direkt följd av verksamheten. Hotline har gett kvalificerad information till Rikspolisens barnpornografigrupp vilket har lett till flera tillslag mot både svenska nätpedofiler och internationella barnpornografiska nätverk.

-Det kan inte vara Rädda Barnens uppgift att för all framtid verka som en nationell hotline. Våra erfarenheter av att stoppa och störa barnpornografi på nätet bör tas över av Internetrådet. Rådet måste inrätta en hotline som kopplas till polisen och dit allmänheten kan vända sig med tips, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Rädda Barnen anser att polisens resurser för att aktivt bekämpa barnpornografibrott måste förstärkas. Det gäller lokalt och nationellt men även på internationell nivå. Arbetsbelastningen för rikskriminaltjänstens rotel för särskilda objekt, ”barnpornografigruppen”, har varit stor och tung.

-Gruppen måste få de resurser som krävs för att effektivt kunna utföra det psykiskt påfrestande arbete som det innebär att dagligen vara i närkontakt med barnpornografiskt material, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Information: Per-Erik Åström 08–698 91 04, 0708-98 91 04

Presstänst: Kerstin Eklund 08 698 92 28,0708 98 91 18,Mie Melin 08-698 90 66, 0708 -98 90 66

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera