Skip to main content

Låt barn på flykt få landa tryggt i Malmö!

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 09:09 CEST

Låt barn på flykt få landa tryggt! Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund och Röda Korsets ungdomsförbund arrangerar gemensamt en manifestation från fontänen vid Triangeln till Stortorget på lördag klockan 12 för att lyfta mottagandet av Malmös ensamkommande flyktingbarn.

Malmös socialkommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Linus Bengtsson från Rädda Barnens riksstyrelse och Daniel Svensson Kåreda ordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund talar. Dessutom deltar Ahmed Kadhem från Bagdad och Rosengård med sin historia. Samtidigt manifesteras det på ytterligare sju orter i Sverige.

Barn och unga som kommer ensamma till Sverige har rätt till ett värdigt mottagande. Att grannar protesterar och klagar på att de bor i deras närhet är ovärdigt och omänskligt. Sverige är ett rikt land. Vi har råd och vi har plats. Sverige måste bli bättre på att ta emot ensamkommande barn och ungdomar.

Manifestationen belyser därför vikten av;
• Ett värdigt mottagande av barn och unga på flykt
• Att fler kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn
• Ett medmänskligt och öppet samhälle, för alla barns rättigheter – utan åtskillnad

- Som medmänniskor har vi ansvar för att ta emot barn och unga som kommer hit ensamma, utan någon förälder eller någon annan vuxen, på ett värdigt sätt, medan deras ansökan om asyl prövas. Vi behöver gå samman för gemensamma värden och för att åstadkomma förändringar. Vi hoppas att så många som möjligt av Malmös invånare sluter upp på lördag för att visa barnen och omvärlden att vi värnar om dem på liknande villkor, säger Mikael Svennerbrandt, ordförande för Rädda Barnens distrikt i Malmö och konferencier på manifestationen
Allt fler barn och ungdomar kommer ensamma till Sverige. Under år 2010 beräknas drygt 3 000 ensamkommande flyktingbarn söka skydd här. De är på flykt från krig, förföljelse, våld och hot. De har skilts från föräld¬rar och släktingar. Många har riskerat sitt liv på vägen hit.

Just nu väntar 608 barn på besked om en plats där de kan landa tryggt.
För många barn innebär mottagandet ytterligare en tid av ovisshet. Malmö kommun har ett stort ansvar för att ensamma, otrygga och utsatta barn får det skydd och stöd som de har rätt till under asylprocessen.

I följande 7 städer manifesteras det samtidigt. Stockholm, Göteborg, Umeå, Växjö, Karlstad, Västerås och Borlänge.

För ytterligare information kontakta: Terése Bergsten på 070 550 29 21 alternativt terese.bergsten@rb.se

Bakgrund: Rädda Barnen har sedan slutet av 1980-talet följt situationen för ensamma flyktingbarn i Sverige. Inför valet 2010 kräver Rädda Barnen att varje barn tilldelas en god man inom 24 timmar. En god man är barnets förmyndare och vårdnadshavare. Väntetiden i transitboende ska vara högst 7 dagar. Efter det ska ett mer permanent boende ha ordnats. Mottagandet ska vara av bra kvalité. Som stöd för kommunernas arbete har Rädda Barnen tagit fram en checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Hela checklistan finns att hämta här

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se