Skip to main content

Stora brister i asylutredningarna av barn

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:24 CEST

50 barns asylärenden har granskats i rapporten Barns egna asylskäl – uppföljande kartläggning 2005. Kartläggningen visar på fortsatt stora brister i asylutredningarna av barn. Bara runt hälften av de barn som sökt asyl tillsammans med sin familj har hörts under asylutredningen hos Migrationsverket. Bara en femtedel av barnen i familj som åberopat egna skäl har fått ett väl motiverat beslut av Migrationsverket eller Utlänningsnämnden.

- Det finns allvarliga brister när det gäller att uppmärksamma barns egna skäl för uppehållstillstånd. Barn ses ofta som bihang till föräldrarna och inte som självständiga individer, säger Lars Olsson, jurist på Rädda Barnen.

Rädda Barnen kräver riktlinjer som stärker barns rätt att bli hörda, bättre utredningsmetoder, att barns egna skäl beaktas och en satsning på utbildning för att barn ska få sina ärenden prövade på ett rättssäkert sätt.

- Som huvudregel ska barn som söker asyl alltid höras, eftersom de kan ha egna skäl till att få uppehållstillstånd i Sverige. Men så ser inte verkligheten ut idag, det är viktigt att Migrationsverket och Utlänningsnämnden nu ändrar på det, säger Lars Olsson.

Barns egna asylskäl- uppföljande kartläggning 2005, har tagits fram av, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, i samarbete med Rädda Barnen. Kartläggningen är en uppföljning av en undersökning som Rädda Barnen gjorde 2003. Rapporten finns att hämta på Rädda Barnens hemsida http://se-web-01.rb.se/Shop/Products/Product.aspx?ItemId=1389

Rädda Barnens presstjänst:
Titti Björsmo, 08-698 67 34, mailto:titti.bjorsmo@rb.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera