Skip to main content

Radon: välj rätt korttidsmätning vid husförsäljning

Blogginlägg   •   Mar 13, 2019 09:35 CET

Radondosan Rapidos mätvolym är två till tre gånger större än hos andra märken. Det bidrar till att en korttidsmätning kan göras med förhållandevis hög säkerhet.

I samband med en husförsäljning aktualiseras ofta frågan om radon. Samtidigt som det då kan vara relativt tidspressat och krävas snabba beslut saknas ofta en aktuell och tillförlitlig mätning av husets radonhalt. Lösningen kan i dessa fall vara en så kallad korttidsmätning. Rätt utförd ger en korttidsmätning köpare och säljare en indikation om radonhalten och ett underlag som kan förenkla den fortsatta processen. Världens noggrannaste korttidsmätning

För att möta behovet av tillförlitliga mätningar har Radonova utvecklat världens noggrannaste radondosa för korttidsmätning – Rapidos. Idag används Rapidos över hela världen och ofta i samband med husförsäljning. Vad gör då Rapidos bättre än andra radondosor?

De viktigaste egenskaperna som gör att Rapidos skiljer sig från andra är:

  • Möjlighet att mäta radonhalter ner till 50 Bq/m3
  • Hög säkerhet i mätresultatet jämfört med andra lösningar för korttidsmätning
  • Datummärkta och säkra vakuumförpackningar vid leverans av radondosorna
  • Marknadens snabbaste analys- och svarstider

En anledning till att man med Rapidos kan mäta radon med förhållandevis hög säkerhet är radondosans mätvolym som är två till tre gånger större än hos andra märken. Mätvolym är den mängd luft som ryms i kammaren i radondosan (där själva mätningen sker). Genom en större volym kan man mäta fler så kallade alfapartiklar vilka uppstår när radon sönderfaller. Det ger i sin tur ett större och bättre underlag för själva analysen.

Hög kvalitet i alla led

Möjligheten att korttidsmäta med stor precision beror också på den unikt rena spårfilm som används vid tillverkningen av radondosorna. För att få en noggrann analys är det viktigt att det finns så få spår som möjligt i samband med tillverkning och förpackning av radondosorna (dvs. innan mätningen påbörjas). Dessa spår kallas bakgrundsspår. Genom Radonovas kontrollerade tillverkningsprocess i en ren miljö med full spårbarhet hålls mängden bakgrundspår till ett minimum. För undvika att radondosorna utsätts för radon under transporten förpackas dessutom samtliga dosor i vakuum. Det gör det enkelt att se om en förpackning läcker. 

För att garantera en jämn och högkvalitet medverkar Radonova kontinuerligt i olika externa jämförelsetester. Radonovas radonmätningar revideras också årligen av en tredjepartsrevisor som ger certifiering i enlighet med ISO 17025, ISO 9001 och ISO 14001.

Marknadens kortaste leverans- och analystider gör också att Radonovas korttidsmätningar står ut från andra lösningar. Det är särskilt viktigt vid en husförsäljning som ofta präglas av tidspress.

Kort om radon

Radon är en osynlig gas som kommer från marken och som finns i luften vi andas. Radon sönderfaller till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Dessa fastnar i våra luftvägar och avger strålning. På så sätt kan höga halter av radon leda till lungcancer.

Förhöjda radonhalter är den största cancerogena hälsorisken man kan utsättas för i inomhusluft. Årligen drabbas cirka 500 svenskar av lungcancer på grund av förhöjda halter radon i inomhusluft.

Läs mer i Radonovas guide till radonmätning vid husköp»

För ytterligare information kontakta Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories AB 

Telefon: 070-639 01 31, E-post: karl.nilsson@radonova.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.