Skip to main content

Mätsäsongen är slut: Så sänker du radonhalten

Nyhet   •   Apr 25, 2019 08:40 CEST

En förhöjd radonhalt måste inte vara svår att åtgärda men kräver specialistkunskap. På bilden: mätning med radondosa.

Säsongen för att mäta radon är nu slut och många har fått analysresultaten som visar radonhalten i den egna bostaden. I de fall radonhalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m3 behöver du som husägare se till att åtgärder vidtas som sänker mängden radon i inomhusluften. Radonspecialisterna på Radonova har samlat några enkla tips om hur du ska agera om det visar sig att du har för höga halter radon i din inomhusluft.

Viktigt att ta reda på var radonet kommer ifrån

Om du har förhöjda värden av radon är det viktigt att hitta orsaken till radonläckaget. Det finns enkelt uttryckt tre olika källor:

  • Radonhaltig jordluft läcker in i huset från marken
  • Radon kommer från vattnet i kranen
  • Blå lättbetong har använts som byggnadsmaterial

Den i särklass vanligaste orsaken till en förhöjd radonhalt är läckage från marken. Det står för hela 85 procent av de förhöjda värdena i Sverige. Radon från vatten kan bara orsakas om du förser huset med vatten från egen brunn. Vad gäller blå lättbetong användes det i en del hus byggda med material som tillverkats mellan år 1929 och 1975.

Samtidigt som markradon är den vanligaste orsaken är det viktigt att förstå att en förhöjd radonhalt kan orsakas av en kombination av ovan.

För att ta reda på källan tar man normalt in en radonkonsult som besiktigar huset (eller arbetsplatsen). En sådan besiktning ska utmynna i ett protokoll som beskriver orsaken till de förhöjda värdena och rekommenderar åtgärd för att sänka radonhalten. Exempel på protokoll kan du hitta här.

Välj konsult för besiktning och åtgärd

För att komma till rätta med förhöjda radonhalter krävs expertis både vad gäller besiktning och åtgärd.

– Som oberoende och ackrediterat laboratorium kan vi inte rekommendera någon enskild radonkonsult eller bolag för att genomföra besiktning och åtgärder mot höga radonhalter. Vi rekommenderar dock alltid företag som är medlemmar i Svensk Radonförening. Det är en branschförening som borgar för god kvalitet, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories, världens största leverantör av radonmätningar och instrument för att mäta radon.

– Det har också blivit allt vanligare med personcertifierade radonkonsulter. Att välja en personcertifierad konsult för åtgärd är också ett bra sätt att förvissa sig om en hög kvalitet när radonhalten ska åtgärdas.

Att tänka på när du anlitar ett företag för att åtgärda radonproblem:

  • Ta in offerter från flera leverantörer. Använd besiktningsprotokollet som underlag när du ber om offert.
  • Säkerställ att företaget är medlem i Svensk Radonförening eller har anställda som är personcertifierade för radonåtgärder.
  • Om du äger småhus, glöm inte att ansöka om radonbidrag innan du anlitar ett åtgärdsbolag. Du kan få upp till
    25 000 kr i bidrag (50 procent av den faktiska kostnaden). Här kan du läsa mer om radonbidrag.

Rätt åtgärd sänker radonhalten

När du bestämt dig för leverantör kan åtgärdsbolaget hjälpa dig att få ner radonkoncentrationen i inomhusluften. Baserat på besiktningsprotokollet tar leverantören fram ett förslag som kan sänka radonhalten. Beroende på källan till radon och fastighetens byggnadskonstruktion kan den föreslagna åtgärden variera. Den vanligaste åtgärden i småhus med markradonproblem är att installera en så kallad radonsug, men det finns även andra metoder.

Observera att besiktningsman och den som ska genomföra åtgärden kan vara samma person, men du behöver inte använda samma företag för besiktning och åtgärd. Efter genomförd åtgärd bör man följa upp med nya mätningar för att kontrollera att radonhalten ligger under referensvärdet 200 Bq/m3.

För mer information om radon besök www.radonova.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.