Skip to main content

Uppenbarligen finns forskartalanger som motsvarar förväntningarna

Blogginlägg   •   Dec 04, 2013 10:52 CET

Ragnar Söderbergs stiftelse vd Kjell Blückert skriver om utlysningen Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi, om urvalet, om processen och om förhoppningarna framöver i ett inlägg på bloggen. 


När man efter moget övervägande och med stor entusiasm beslutat sig för att lansera något nytt, väcks lätt i ”eftertankens kranka blekhet” frågorna: Hur kommer det att gå? Är detta rätt tänkt? Finns det verkligen ett behov av detta?

Stiftelsen har i år lanserat en ny utlysning i ekonomivetenskaperna. Vi har velat initiera och stärka nyskapande mindre forskningsmiljöer. Uppenbarligen finns behovet: 60 grupper sökte och sakkunniggranskades i en första omgång. Uppenbarligen fanns god kvalitet: I en andra runda diskuterade de sakkunniga en tätgrupp om 20 ansökningar. En toppgrupp presenterade sedan sina projekt för stiftelsens styrelse, som därefter fattade beslut. Det blev fyra projekt som tillsammans beviljades drygt 30 miljoner kronor för forskning i fyra år.

När stiftelsen gav årets sakkunniggrupp i uppgift att bedöma projekten, gavs ett tredje bedömningskriterium förutom forskarnas meriter och projektidé, nämligen mervärdet med forskargruppens sammansättning relativt projektidén. För att som finansiär våga satsa på de originella och djärva idéerna krävs att forskarna tydligt kan peka på genomförbarhet. Man måste därför upp till bevis både om forskargruppens skicklighet och designen av forskningsarbetet. Vi är övertygade om att årets beviljade projekt motsvarar högt ställda förväntningar i alla dessa avseenden.

Vi gläder oss åt att cheferna för projektens värdinstitutioner har lika höga förväntningar på projekten som vi. I de avsiktsförklaringar som man från värdinstitutionernas sida bilagt ansökningarna skiner dessa förhoppningar igenom. I början på februari kommer forskarna att firas med ett event i Stockholm. Framöver kommer vi att kunna följa dem och deras arbete bland annat via stiftelsens webbsida.

Stiftelsen kommer att fortsätta med denna form av utlysning nästa år. Mer detaljer om denna kommer att presenteras på webbsidan i mars. Denna andra utlysningsomgång behöver inte ”beslutsamhetens friska hy” gå över i Hamlets eftertankes kranka blekhet. De kompetenta och idérika forskarna har bevisat detta för oss.

Kjell Blückert

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera