Skip to main content

Nya läkemedel mot typ 2-diabetes genom nätverksanalys

Nyhet   •   Dec 10, 2013 11:19 CET

Ragnar Söderbergs stiftelse presenterar de sex utvalda Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013. Nu presenterar vi Anders Rosengren, Lunds universitet, vars forskning använder en ny strategi för att möjliggöra mer specifik behandling av typ 2-diabetes, riktad mot de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Läs mer och se den 3 minuter långa filmen om Rosengrens forskning!

Om Anders Rosengrens forskning
I detta forskningsprojekt används en ny strategi för att möjliggöra mer specifik behandling av typ 2-diabetes, riktad mot de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Studien kommer att undersöka större nätverk av gener istället för att studera en gen åt gången, vilket är det vanligaste idag. Med denna metod har studien nyligen identifierat två nya sjukdomsgener för typ 2-diabetes och dessa kommer att studeras i detalj. Vidare kommer patienter med typ 2-diabetes att undersökas för att kartlägga vilka gennätverk som ändras under sjukdomsutvecklingen.

Målet är att identifiera nyckelgener i gennätverken och detaljstudera dem i laboratoriet för att finna nya målmolekyler för läkemedelsbehandling. Det är ett nytt sätt att direkt koppla den kliniska sjukdomsutvecklingen till nätverksanalyser och cellstudier. På lång sikt är målet att återföra de allra mest intressanta fynden till patienterna genom kliniska prövningar.

Forskningsprojektet syftar till att bättre förstå folksjukdomar som typ 2-diabetes och har potentialen att leda till innovationer i form av nya målproteiner för behandling av diabetes. Visionen är att utveckla en plattform för tvärvetenskaplig diabetesforskning och en kreativ och utvecklande forskningsmiljö. 

Mer om Anders Rosengren
Vad är du särskilt intresserad av vid sidan av jobbet?
Jag är mycket förtjust i kultur och natur, lyssnar gärna på opera och tittar gärna på vacker konst. Jag är dessutom en mångårig körsångare.

Hur blir människor glada av din forskning? 
Förhoppningsvis genom daglig kontakt med forskningspatienter och medarbetare, det fördjupar och förgyller i alla fall mitt arbete.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera