Skip to main content

Nytt ljus på psykisk ohälsa

Nyhet   •   Feb 13, 2013 10:33 CET

I Svenska Läkaresällskapets tidning SLS Aktuellt, nr 1/2013 sid. 28-29 kan man läsa om Marie Carlén, Ragnar Söderbergforskare i medicin, som forskar på kognition med hjälp av optogenetik. 

Utdrag ur artikeln:

"Alla borde ha möjlighet till hälsa och därför också sjukvård, när hälsan får sig en törn. Det är lika självklart som att alla borde ha mat och vatten. Tyvärr är det inte verkligheten för alla, varken i Sverige eller i andra länder. Det förs inte statistik på den psykiska hälsan i alla länder men det finns desto fler siffror att nämna för att ge en bild av psykisk sjukdom i Europa. Närmare 165 miljoner personer, över 38 procent av befolkningen inom EU-länderna diagnostiseras någon gång under sin livstid med psykisk sjukdom i någon form.* I Sverige har trettio procent av alla sjukskrivna diagnostiserats med en psykisk sjukdom.**

Många psykiska sjukdomar kännetecknas av förändrad kognition, som till exempel schizofreni och autism. Kognition är mentala processer som möjliggör att vi kan socialisera, rationalisera, planera och minnas, vilka är förutsättningar för ett normalt liv. Trots omfattande forskning finns det idag inga verksamma mediciner mot kognitionsrelaterade sjukdomar. Mycket beror på att vi inte förstår hur hjärnan utför mentala processer eller hur förändringar i hjärnan kan leda till förändrad kognition och psykisk sjukdom. Det är den nya teknologin optogenetik som tillåter oss att bryta ny mark och ta reda på just dessa samband. Optogenetiken har på mycket kort tid förändrat hur vi kan studera och förstå hjärnan och dess sjukdomar. Genom att använda genmodifierade virus, exempelvis HIV-virus, kan forskarna föra in ljuskänsliga proteiner för att, med hjälp av ljus, manipulera hjärnans nervceller och följa vilka celler som är direkt involverade i de kognitiva processerna. Just nu ligger mycket fokus på att kartlägga vad som händer i hjärnan vid psykisk sjukdom."

*  The Size and Burden of Mental Disorders and Other Disorders of the Brain in Europe – It’s worse than we thought, pressmeddelande från European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), september 2011

**  Reformprogram för svensk psykiatriforskning, uttalande från Kungl. Vetenskapsakademien, augusti 2011

Läs SLS Aktuellt nr 1/2013 och hela artikeln som e-tidning här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy