Skip to main content

Taggar

forskning

ragnar söderbergs stiftelse

stiftelse

medicin

ragnar söderbergforskare i medicin

anslag

unga forskare

forskning 26 ragnar söderbergs stiftelse 24 stiftelse 21 anslag 17 unga forskare 13 Lunds universitet 9 medicin 8 utlysning 8 uppsala universitet 7 rättsvetenskap 7 ragnar söderbergforskare i medicin 6 handelshögskolan i stockholm 5 linköpings universitet 5 ekonomi 5 juridik 4 göteborgs universitet 4 karolinska institutet 4 Stockholms universitet 3 ekonomiska vetenskaper 3 starting grant 3 ERC 3 finans 2 stiftelsen högskolan i jönköping 2 swedish foundations starting grant 2 projekt 2 handels 2 ragnar söderbergprojekt i ekonomi 2 nationalekonomi 2 webb 1 ekonomisk geografi 1 postdoktor 1 anslagsbeviljning 1 söderbergska handelspriset 2013 1 krusell 1 offentlig förvaltning 1 statistik 1 forskningsfinansiering 1 södertörns högskola 1 ki 1 beviljandegrad 1 postdoc 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 mälardalens högskola 1 tidningen curie 1 luleå teknisika universitet 1 mörk 1 förbundet unga forskare 1 Science for Life Lab 1 verksamhetsberättelse 1 blückert 1 tommy andersson 1 ekonomisk historia 1 sahlgrenska 1 hemsida 1 blodbrist 1 strannegård 1 lansering 1 research 1 2013 1 karollinska institutet 1 finansforskning 1 fredrik sandgren 1 malin lagerström 1 anemi 1 erlingperssonstiftelse 1 nationalmuseum 1 tore ellingsen 1 stadgar 1 klas nyberg 1 sns 1 applications 1 universitet 1 startinggrant.se 1 handelspriset 1 riksbankens jubileumsfond 1 verksamhet 1 carin holmquist 1 fredrik swartling 1 johan flygare 1 björklund 1 laurence romani 1 konst 1 scilifelab 1 ny 1 anna wredenberg 1 årsredovisning 1 umeå universitet 1 forskning & framsteg 1 män 1 mikael carlsson 1 finansiering 1 informationssäkerhet 1 kvinnor 1 svensk handel 1 design 1 per krusell 1 handel 1 forskningsfinanisering 1 hhs 1 kempestiftelserna 1 www 1 fotografiska 1 2012 1 institutet för finansforskning 1 fredrik lanner 1 årsberättelse 1 anders rosengren 1 humaniora 1 law 1 privat stiftelse 1 lunds univeristet 1 swedish foundations' 1 forskargrupp 1 universitetsläraren 1 sajt 1 jämställdhet 1 torsten söderbergs stiftelse 1 sakkunniga 1 curie 1 kungliga vetenskapsakademien 1 gustav tinghög 1 blodtransfusion 1 Visa alla taggar
Årets anslag i rättsvetenskap

Årets anslag i rättsvetenskap

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 12:05 CEST

Idag presenteras sex forskare i rättsvetenskap som beviljas anslag om drygt 11 miljoner totalt. I år beviljas tre Ragnar Söderbergpostdoktorer i rättsvetenskap och tre Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap. Även i år har det således varit möjligt för nydisputerade forskare att söka anslag för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut.

Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2017

Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 10:00 CEST

​Två projekt i ekonomiska vetenskaper beviljas cirka 7,5 miljoner kronor vardera. I varje projektgrupp ingår fyra forskare som ska bedriva forskning under fyra år. Det är fjärde omgången som stiftelsen i en ny form beviljar anslag till forskargrupper i ekonomiska vetenskaper. Hittills har totalt över 80 miljoner kronor beviljats inom ramarna för utlysningen.

Swedish Foundations' Starting Grant 2016

Swedish Foundations' Starting Grant 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 10:00 CET

Forskningsansökningarna till Europeiska forskningsrådet (ERC) hör till de mest genomarbetade som görs i Sverige idag. Att få ett ERC-bidrag är i dagens forskarsamhälle den mest meriterande finansieringen. Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant är en satsning på dem som får högsta betyg men står utan finansiering. I årets utlysning har två forskare beviljats anslag.

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016 – 40 miljoner kronor till fem unga forskare i medicin

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016 – 40 miljoner kronor till fem unga forskare i medicin

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 10:00 CEST

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016 – 40 miljoner kronor till fem unga forskare i medicin

Jämställdhet från en privat forskningsfinansiärs horisont

Jämställdhet från en privat forskningsfinansiärs horisont

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 14:09 CEST

Att arbeta med jämställdhetsfrågor är en del av vår stiftelses kontinuerliga verksamhet. Samtidigt har vi valt att inte satsa på kvotering av något slag, utan strikt titta på det vetenskapliga. Kvinnor har något högre beviljandegrad än män inom tre av våra fyra ämnesområden. Men det finns mer att göra.

Beviljade anslag i rättsvetenskap 2016

Beviljade anslag i rättsvetenskap 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 11:03 CEST

​Idag presenteras sju forskare i rättsvetenskap som beviljas anslag med ett belopp om totalt 13,5 miljoner kronor. Det fördelas på fyra Ragnar Söderbergpostdoktorer i rättsvetenskap och tre Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap. Nytt för i år är anslagen till nydisputerade forskare för postdoktorprojekt. Även forskare som ännu inte är verksamma i Sverige har varit välkomna att söka.

Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2016

Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 10:03 CEST

Tre projekt i ekonomiska vetenskaper beviljas mer än 6 miljoner kronor vardera. Projektgrupperna består av forskare och forskningsassistenter från olika lärosäten och institutioner. Det är tredje omgången som stiftelsen i en ny form beviljar anslag till forskargrupper i ekonomiska vetenskaper. Totalt har hittills 66 miljoner kronor beviljats.

Europas bästa forskare

Europas bästa forskare

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 10:00 CET

Swedish Foundations’ Starting Grant har beviljat fem forskare medel för att de ska kunna fortsätta sina studier utan att tappa tempo tills de på nytt kan söka ERC-medel.

Vi skjuter till medel till Europas bästa unga forskare

Vi skjuter till medel till Europas bästa unga forskare

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2015 15:06 CET

I år fick 18 forskare vid svenska universitet högsta betyg inom utlysningen Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). 11 av dem fick finansiering, 7 fick inte. I ett nytt initiativ från fyra stiftelser tänker vi nu finansiera forskare som nått hela vägen fram till det prestigefulla målet att bli bedömda med högsta betyg, men som inte fått ERC-finansiering.

56 miljoner till forskning i medicin

56 miljoner till forskning i medicin

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2015 10:01 CEST

​Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar i år anslag om totalt 56 miljoner kronor till sju framstående forskare i medicin. Ragnarforskarnas fokus sträcker sig från icke-kodande RNA och svårläkta sår till hur hjärtmuskelceller nybildas.

Konferens sätter ljuset på blodbrist

Konferens sätter ljuset på blodbrist

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2015 10:00 CEST

​Blodtransfusioner är livsviktiga, men behovet är långt större än tillgången världen över. En internationell konferens i Lund (21–24 juni), den första i sitt slag, ska nu diskutera olika möjliga alternativa behandlingsmetoder som kan komplettera eller till och med ersätta blodtransfusion.

Ny utlysning möjliggör karriär för yngre rättsvetare

Ny utlysning möjliggör karriär för yngre rättsvetare

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2015 10:30 CEST

​Utlysningen Ragnar Söderbergpostdoktor i rättsvetenskap innebär nya möjligheter för yngre rättsvetare att göra karriär. Från och med i höst kan nydisputerade forskare söka anslaget, som finansierar en två år lång forskaranställning.

Ragnar Söderbergforskare i medicin: Nu öppnar vi!

Ragnar Söderbergforskare i medicin: Nu öppnar vi!

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2015 11:07 CEST

Vilka blir Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015? Det vet vi först i höst. Men från och med i dag tar stiftelsen emot ansökningar från akademiskt unga forskare med redan uppvisad vetenskaplig skicklighet inom medicinska vetenskaper.

Dags att ansöka: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015

Dags att ansöka: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2015 10:24 CEST

​Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser femåriga anslag om cirka 8 miljoner kronor till akademiskt yngre forskare. Utlysningen vänder sig till forskare med nydanande idéer, redan uppvisad vetenskaplig skicklighet och driftiga ambitioner att utveckla medicinsk forskning.

Årets Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap

Årets Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2015 08:25 CEST

​Ragnar Söderbergs stiftelse kan i dag presentera sex rättsvetenskapliga forskare som får anslag av stiftelsen. Vi är stolta över att finansiera framstående forskare inom detta viktiga forskningsfält – och planerar att förstärka vår finansiering på området.

Årets Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2015

Årets Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2015

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2015 10:00 CEST

Ragnar Söderbergs stiftelse kan i dag presentera fyra projekt i ekonomi som får ett anslag på drygt fem miljoner kronor vardera. Det är andra året som stiftelsen ger anslag till framstående forskargrupper inom ekonomiska vetenskaper.

56 miljoner kronor till unga lovande forskare

56 miljoner kronor till unga lovande forskare

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2014 11:05 CEST

Ragnar Söderbergs stiftelse har beviljat anslag om totalt 56 miljoner kronor till sju unga forskare i medicin. Det är för tredje året som Ragnar Söderbergforskare i medicin utses. Anslaget är riktat till unga forskare som uppvisat vetenskaplig skicklighet. Forskarna får åtta miljoner kronor under fem år. Hittills har 21 forskare beviljats anslag inom ramarna för utlysningen.

Stadgeändringar

Stadgeändringar

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2014 10:26 CEST

Ragnar Söderbergs stiftelse hade fram till år 2010 ett gemensamt kansli med Torsten Söderbergs Stiftelse och en i första hand gemensam anslagsbeviljning. Under den senaste tiden har Ragnar Söderbergs stiftelse utvecklat sin verksamhet i egen riktning, vilket har gjort det naturligt att samarbetet med Torsten Söderbergs Stiftelse avslutats.

Presentationer av Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Presentationer av Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2014 08:15 CET

Den 14 februari hålls presentationer av de fyra Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2013, vid Handelshögskolan i Stockholm. Presentationerna modereras av Per Krusell, som också är en del av dagens expertpanel tillsammans med Tore Ellingsen och Carin Holmquist. Eventet är öppet för intresserade i mån av plats.

Fyra framstående forskningsprojekt i ekonomi

Fyra framstående forskningsprojekt i ekonomi

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2013 11:17 CET

Ragnar Söderbergs stiftelse har idag glädjen att presentera fyra forskningsprojekt som tillsammans beviljas drygt 30 miljoner kronor för forskning i fyra år. Utlysningen vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanande idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.