Skip to main content

Swedish Foundations' Starting Grant 2016

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2016 10:00 CET

Forskningsansökningarna till Europeiska forskningsrådet (ERC) hör till de mest genomarbetade som görs i Sverige idag. Det är allmänt omvittnat att kvaliteten på alla dem som kommer vidare till intervju är utomordentligt hög. Sakkunnigbedömningen är av högsta klass. Att få ett ERC-bidrag är i dagens forskarsamhälle den mest meriterande finansieringen.

Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant vill vi fånga upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning. I årets utlysning har två forskare beviljats anslag:
Cristian Bellodi vid Lunds universitet 
Vicente Pelechano vid Karolinska Institutet

Bellodi och Pelechano garanteras var sitt anslag om cirka 1,5 miljoner euro i fem år, men måste fortsätta att söka medel från ERC för att få ytterligare ett års anslag. Om man beviljas anslag från ERC, avslutas den svenska finansieringen.

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem stiftelser som finansierar forskarna i enlighet med sina stadgar och rutiner. De samarbetande finansiärerna är i år: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Ingen ny bedömning av forskningsansökningarna görs; ett mycket enkelt administrativt förfarande håller ihop satsningen. Vi förlitar oss på den mycket noggranna process som ERC har.

I år var det ovanligt få forskare från svenska lärosäten som fick högsta betyg och blev utan finansiering från ERC. Genom satsningen finansierar Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse var sin toppforskare.

Läs mer om satsningen på http://startinggrant.se

Kort om de beviljade forskarna
Cristian Bellodi, Avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet
Projekt: RNA pseudouridylation dynamics in stem cell fate and tumorigenesis

Vicente Pelechano, Institutionen för mikrobiologi, cell- och tumörbiologi, Karolinska Institutet
Projekt: From Molecular Heterogeneity to Translation Phenotype

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy