Media no image

Ragn-Sells: Ställ krav på fosforåtervinning nu

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 07:40 CET

Sverige bör lagstifta om att minst 50 procent av fosforn från avloppsslam återförs till åkermarken. Dessutom är det dags att kliva av avfallstrappan och i stället sätta fokus på hur vi använder resurser i samhället. Det skriver miljöföretaget Ragn-Sells i sin motion till årets Klimatriksdag.

– Fosfor är helt avgörande för att vi ska kunna odla mat, men i dag slösar vi bort största delen. Sverige bör inspireras av Tyskland och ställa tydliga krav på att mer fosfor från avloppsslam tas tillvara och gör ny nytta i jordbruket, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sellsföretagen.

Utan fosfor som gödning skulle skördarna i det svenska jordbruket halveras. Fosforn hamnar sedan via toaletter i avloppsslam som går till våra reningsverk. Därifrån återförs i dag bara 25 procent av slammet till åkermarken, medan 75 procent används för att täcka över gamla deponier och gruvavfall.

Nästan all fosfor som används inom EU i dag importeras, till stor del från problematiska områden i det omstridda Västsahara. Fyndigheterna har också problem med giftiga föroreningar, bland annat kadmium och arsenik. Därför har EU tagit upp fosfor på sin lista över 27 kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM).

– Vårt sätt att leva bygger på en ohållbar användning av naturresurser, vilket gör det omöjligt att möta klimatutmaningen. I dag har vi tekniken för att utvinna mer än 90 procent av fosforn ur avloppsslam, samtidigt som giftiga tungmetaller tas bort ur kretsloppet. Men utan politiska beslut blir det ingen förändring, säger Pär Larshans.

Tyskland införde nyligen en ny lag som kommer att tvinga alla reningsverk över en viss storlek att återvinna stora delar av fosforn i det avloppsslam de hanterar.

I sin motion föreslår Ragn-Sells också att den så kallade avfallstrappan ska kompletteras med styrande principer för synen på avfall och återvinning. Avfallstrappans syfte är framför allt att minska mängden avfall som genereras i samhället. Det räcker inte om vi ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi, argumenterar Ragn-Sells, som vill att den kompletteras med en princip som syftar till minskat resursuttag.

Läs hela Ragn-Sells motion till klimatriksdagen här.

Läs mer om Ragn-Sells arbete med fosforåtervinning här.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Fakta: Klimatriksdag

Klimatriksdagen är ett initiativ som strävar efter att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen. Bland de aktörer som ställt sig bakom Klimatriksdagens värdegrund finns ÅF, Naturskyddsföreningen, ZeroMission, Friluftsfrämjandet, KRAV och Fores. 

klimatriksdagen.se

Fakta: Fosfor och kritiska råvaror (CRM)

Grundämnet fosfor ingår i alla former av konstgödsel och är avgörande för att jordbruket ska kunna producera så mycket mat som det gör i dag.

Fosforn i gödsel kommer från fosfatmalm, som bryts i gruvor. Över 70 procent av världens fyndigheter av fosfat finns i dag i Västsahara, ett område som ockuperas av Marocko sedan 1975. Inget land har erkänt Marockos rätt till området.

Svårigheterna med att på ett stabilt sätt förse jordbruket med fosfor har lett till att EU har tagit upp ämnet på sin lista över kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM).

CRM-listan utökades hösten 2017 och upptar i dag 27 ämnen, som är avgörande för dagens produktion av varor och för omställningen till ett mer digitaliserat samhälle. På listan finns bland annat en rad ämnen som krävs för att tillverka våra datorer och telefoner, som sällsynta jordartsmetaller. Även teknologi för hållbar energiproduktion är beroende av ämnen på CRM-listan.

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 700 i Sverige, och omsätter över 5,3 miljarder SEK per år.

www.ragnsells.se

Sverige bör lagstifta om att minst 50 procent av fosforn från avloppsslam återförs till åkermarken. Dessutom är det dags att kliva av avfallstrappan och i stället sätta fokus på hur vi använder resurser i samhället. Det skriver miljöföretaget Ragn-Sells i sin motion till årets Klimatriksdag.

Läs vidare »
Aigwkmrywckwpplxew4c
Tl74e5sxs2gqhb8ah2g3

Ny sifoundersökning: Svenskarna underskattar sitt råvarubehov kraftigt

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 07:30 CET

Mer än varannan svensk tror att deras konsumtion kräver högst tio ton råvaror per person varje år. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. I själva verket går det åt hela 60 ton, varav bara en bråkdel är återvunnet material.

Jdluouu2ako6ozdaoihk

Debatt: Så kan Sverige ta vara på det värdefulla avfallet

Nyheter   •   Jan 25, 2018 15:12 CET

Ett rop på hjälp – så beskriver miljöföretaget Ragn-Sells förslaget till nationell avfallsplan för 2018–2023 som presenterades före jul. I stället för att se avfall som en livsviktig resurs kör Sverige vidare i gamla hjulspår, där sopor är ett problem som ska skaffas bort. Därför behöver planen arbetas om fullständigt, skriver vi i vårt remissvar.

Wqs7z74bnt4ojfhghq3p
Tl74e5sxs2gqhb8ah2g3

Ragn-Sells digitaliserar sin hållbarhetsredovisning genom nytt avtal med Worldfavor

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 12:00 CET

Nu tar miljöföretaget Ragn-Sells nästa steg i resan mot en cirkulär värld. Genom det nytecknade avtalet med Worldfavor digitaliserar man sin hållbarhetsredovisning, vilket möjliggör både hög transparens och kvalitetssäkring av hållbarhetsdata.

Zlxeghu5ujzczluvakys
Tl74e5sxs2gqhb8ah2g3

Ragn-Sells: Sverige behöver resursplan, inte avfallsplan

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 12:00 CET

Den nya nationella avfallsplan som föreslås för 2018–2023 är ett rop på hjälp. För att smart återvinning ska hjälpa Sverige att ställa om till en cirkulär ekonomi behöver planen arbetas om med fokus på avfall som en värdefull resurs. Det skriver miljöföretaget Ragn-Sells i sitt remissvar.

Ae8fvdede6pskgtyrjcc
Tl74e5sxs2gqhb8ah2g3

Infrastrukturministern pratade hållbara transporter och cirkulärt samhällsbygge med Ragn-Sells

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 10:20 CET

Logistiklösningar som sänker utsläpp och omställningen till en cirkulär samhällsekonomi stod på agendan när infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte miljöföretaget Ragn-Sells på tisdagen (16/2). Att förvandla avfall till resurser i stället för att bryta nytt material är nyckeln till att lösa flera stora samhällsutmaningar, framhöll Ragn-Sells ledning.

Ymjewuvl9w3dhzgr1xlt
Eanf0xpcxvedczzjtnmu

Ragn-Sells säkerhetssatsning minskar drastiskt antalet arbetsplatsolyckor

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 14:27 CET

Safety first, så heter Ragn-Sells säkerhetssatsning som initierades 2015. Då hade man 64 anmälda arbetsskador per år. 2017 var siffran 22. Samtidigt har antalet allvarliga arbetsplatsolyckor minskat drastiskt, från 51 stycken 2012 till 17 under 2017. "Det är en laginsats som står bakom de fina resultaten", säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef vid Ragn-Sells AB.

Media no image

Ragn-Sells säljer lettisk verksamhet

Nyheter   •   Jan 08, 2018 13:29 CET

Miljöföretaget Ragn-Sells har sålt 100 procent av sin verksamhet i Lettland. Avyttringen är ett led i genomförandet av Ragn-Sells nya strategi, som fokuserar på omställningen till en cirkulär ekonomi. I och med affären har Ragn-Sells inte längre någon närvaro i Lettland.

 
– Ragn-Sells nya koncernstrategi bygger på att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Försäljningen av vår lettiska verksamhet bidrar till ett större fokus på strategin, säger Lars Lindén, vd och koncernchef för Ragn-Sellsföretagen.

Avfall är i dag en resurs med ett tydligt eget värde. Ragn-Sells nya affärsmodell utgår därför från materialet och består av tre affärsområden: Återvinning, Behandling och avgiftning samt Industriella symbioser och nya värdekedjor. Målet är en cirkulär ekonomi där använt material gör ny nytta och därmed minskar behovet av att bryta jungfruliga råvaror.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells bidrar till att allt mer resurser kommer tillbaka in i kretsloppet, säger Lars Lindén.

Det lettiska bolaget har 93 anställda och omsatte 46 miljoner kronor 2016. Köpare är bolagets nuvarande vd Agris Markss. Verksamheten kommer att drivas vidare under annat namn, utan band till Ragn-Sells.

I och med försäljningen är Ragn-Sells inte längre verksamt i Lettland. Koncernen verkar i dag i Sverige, Norge, Danmark, Polen och Estland.
 

Miljöföretaget Ragn-Sells har sålt 100 procent av sin verksamhet i Lettland. Avyttringen är ett led i genomförandet av Ragn-Sells nya strategi, som fokuserar på omställningen till en cirkulär ekonomi. I och med affären har Ragn-Sells inte längre någon närvaro i Lettland.

Läs vidare »
Atfhturiifi9uy4lzlty

Inspiration och kunskap från Ragn-Sells - anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyheter   •   Dec 28, 2017 15:01 CET

I Ragn-Sells nyhetsbrev vill vi dela med oss av viktig kunskap, spännande initiativ och goda exempel som vi möter i vårt arbete med att leva cirkulär ekonomi i praktiken. Anmäl dig idag!

Wqrexreidmsrcga5uwus

Älskade stad får Transportföretagens hållbarhetspris

Nyheter   •   Okt 20, 2017 13:12 CEST

Initiativet Älskade stad, ett samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan, tilldelades den 19 oktober Transportföretagens hållbarhetspris 2017.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

Om Ragn-Sells AB

Ragn-Sells AB är Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag.

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 700 i Sverige, och omsatte 5,5 miljarder SEK år 2016.

www.ragnsells.se

Adress

  • Ragn-Sells AB
  • Väderholmens Gård
  • 191 29 Sollentuna
  • Sverige
  • Vår hemsida