Samarbete minskar antalet tunga transporter i centrala Malmö

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 10:03 CEST

Tusentals tunga transporter med paket och avfall i centrala Malmö ersätts av ett långsamtgående eldrivet fordon. Samarbetet #älskadestad som startades i Stockholm för över 2 år sedan mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad, är nu igång i det fastighetstäta området runt köpcentrumet Triangeln.

Så kan Sveriges fritidshusägare återvinna rätt i sommar

Nyheter   •   Jul 16, 2019 07:59 CEST

Sommartid är fixartid för många av Sveriges nästan 600 000 fritidshusägare. Men det kan vara svårt att veta hur rester från renoveringar eller förrådsröjningar ska hanteras för att undvika farlig miljöpåverkan. Här är tre återvinningstips till dig som planerar att få ordning på torpet i sommar, skriver Cecilia Zarbell, kommunikationschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

Under sommaren är det många som passar på att renovera sitt fritidshus, rensa i en gammal lada eller ett båthus. Det innebär ofta att man behöver hantera en annan typ av avfall än man är van vid från sin vardag. Det kan vara motorolja, lack till altanen, gammalt impregnerat trä eller produkter från svunna tider som man vill göra sig av med. I Sverige finns det nästan 600 000 fritidshus, därför är det viktigt att även detta avfall återvinns på rätt sätt.

Här är tre tips om hur du hanterar några vanliga avfallstyper från sommarstugan:

Gammalt tryckimpregnerat virke, till exempel från en trall eller ett trädäck, kan innehålla kemikalier som krom, koppar eller arsenik. Det klassas som farligt avfall och ska sorteras därefter. Även om träet är gammalt finns kemikalierna kvar och ska inte eldas upp i en öppen spis eller majbrasa. Din återvinningscentral ser till att träet levereras till en förbränningsanläggning med rökgasrening för farligt avfall.

Oljor, bromsvätskor och liknande kan återvinnas och bli till nya produkter. Men det är viktigt att du håller dem separerade. Vissa vätskor kan dessutom vara direkt farliga att blanda med varandra. Om du vet vad som är i behållaren, men märkning saknas, skriv gärna på behållaren vad den innehåller innan du lämnar den till återvinningscentralen.

Gamla lysrör, kvicksilvertermometrar och asbestplattor är exempel på produkter som kan innehålla ämnen som inte längre är tillåtna i handeln. Ofta klassas de som farligt avfall och ska därmed hanteras som det. Ta hjälp av personalen på din närmaste återvinningscentral om du är osäker.

Semestern är ofta ett bra tillfälle att få ordning på sitt sommartorp. Genom att hantera överblivet material på rätt sätt minskar risken att miljöfarliga ämnen förorenar naturen, samtidigt som material kan bli en del av kretsloppet och komma till nytta igen.

Cecilia Zarbell, kommunikationschef Ragn-Sells

Sommartid är fixartid för många av Sveriges nästan 600 000 fritidshusägare. Men det kan vara svårt att veta hur rester från renoveringar eller förrådsröjningar ska hanteras för att undvika farlig miljöpåverkan. Här är tre återvinningstips till dig som planerar att få ordning på torpet i sommar, skriver Cecilia Zarbell, kommunikationschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

Läs vidare »

Vi måste undanröja hindren för den cirkulära ekonomin

Nyheter   •   Jul 10, 2019 16:18 CEST

Så länge Sverige och övriga EU fokuserar på att minska avfall i stället för att se avfallet som en resurs, kommer vi inte kunna ställa om till en cirkulär ekonomi, skriver Lars Lindén och Mikael Hedström på Ragn-Sells. Läs Ragn-Sells slutreplik på debatten kring resursåterföring.

Carl Hartmann, vd för specialavfallsföretaget NOAH, skriver i en replik den 6 juli att samhället, förutom att hantera farligt avfall på ett säkert sätt, också måste jobba på att minska mängden farligt avfall.

Vi håller självklart med Carl Hartmann om att hanteringen av farligt avfall ska ske på ett säkert sätt. Däremot menar vi att ett ensidigt fokus på att minska avfall styr helt fel och håller kvar oss i ett linjärt system som är ohållbart.

Mål för omställning till en cirkulär ekonomi, där resurser återförs till kretsloppet, finns på såväl nationell som EU-nivå. Men den cirkulära omställningen hindras i dag av linjära styrmedel, tänkta att fungera i ett system där resursanvändning har en början och ett slut.

Flygaskan på Langöya som kommer till Norge från flera länder inom EU är ett skrämmande exempel på detta. Askan innehåller värdefulla råvaror, exempelvis kalium, som istället slängs bort när det idag finns metoder som kan återföra de avgiftade resurserna tillbaka in i kretsloppet. Detta sker samtidigt som vi bryter ny kalium som ökar våra klimatutsläpp.

Oberoende av omställningen till ett cirkulärt samhälle behöver vi städa upp de gifter och farliga rester vi producerat och spritt genom ett över 150 år gammalt ohållbart linjärt system. Samtidigt måste resurser användas mer effektivt så att de räcker till det vi behöver mest av såsom livsmedel och energi.

Vi på Ragn-Sells vill kombinera städandet med att producera nytt så att resurser kan användas om och om igen. Utvinning av värdefulla råvaror ur giftig flygaska är ett tydligt exempel där teknik finns som både kan fasa ut gifter och ta vara på resurser, samtidigt.

Ett ensidigt fokus på att minska mängden avfall är feltänkt och kortsiktigt. Styrmedlen måste i stället inriktas så att det stimulerar den resursåterföring som på sikt kan ge oss en cirkulär ekonomi. Avfall är en resurs.

Lars Lindén, koncernchef, Ragn-Sells

Mikael Hedström, affärsområdeschef Treatment & Detox Sweden, Ragn-Sells 

Så länge Sverige och övriga EU fokuserar på att minska avfall i stället för att se avfallet som en resurs, kommer vi inte kunna ställa om till en cirkulär ekonomi, skriver Lars Lindén och Mikael Hedström på Ragn-Sells. Läs Ragn-Sells slutreplik på debatten kring resursåterföring.

Läs vidare »

Debatt: Sverige måste bli bättre på sopsortering

Nyheter   •   Jul 02, 2019 13:18 CEST

Den cirkulära utmaningen är svår, men går att lösa. Det kräver fokuserat arbete från alla aktörer i värdekedjan samt relevanta styrmedel och regelverk från politiken, skriver Charlotta Sund, Tekniska verken, Lars Lindén, Ragn-Sells, och Mattias Lindahl, Linköpings universitet.

Ragn-Sells hållbarhetschef en av de mäktigaste i Hållbarhetssverige

Nyheter   •   Jun 26, 2019 14:28 CEST

När Aktuell Hållbarhet idag släppte 2019 års lista över de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige återfinns miljöföretagets Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans, nykomling på listan, på plats 37. Ett resultat av bolagets långsiktiga arbete med att ställa om till en cirkulär ekonomi i praktiken.

Möt Ragn-Sells experter under Almedalsveckan

Nyheter   •   Jun 26, 2019 13:52 CEST

Under Almedalsveckan 2019 kommer flera av Ragn-Sells experter att vara på plats. Vår expertis spänner från övergripande frågor så som cirkulär ekonomi, hållbara upphandlingar och hållbar stadsutveckling, men även kring praktisk etablering av cirkulära lösningar, forskning och utveckling av nya metoder och arbetssätt.

”Det bästa med jobbet är kunderna och kollegorna”

Nyheter   •   Jun 19, 2019 09:58 CEST

Slambilschauffören Cathrin Wallberg är en av få kvinnor i en mansdominerad bransch. Hon transporterar dagligen farligt avfall från Ragn-Sells kunder till kretsloppsanläggningen Högbytorp. ”Att köra farligt avfall är en utmaning för vem som helst innan man lär sig men har man vilja och hyfsad fysik finns det inga fysiska hinder för att man är tjej”, säger Cathrin.

Kommunkartläggning 2019: Mycket få kommuner upphandlar återvunnet

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 07:29 CEST

Bara ett fåtal kommuner i Sverige väljer varor tillverkade av återvunnet material i sina upphandlingar. Trots ett ökande intresse för hållbar upphandling finns sällan tydliga riktlinjer om att prioritera återvunnet före nyproducerat, visar 2019 års kartläggning från miljöföretaget Ragn-Sells.

– Varje år upphandlar kommuner varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor. Genom att kräva mer återvunnet material när de köper in varor skulle de kunna ge omställningen till en cirkulär ekonomi en rejäl knuff framåt, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Bara tio kommuner svarar att deras riktlinjer för upphandling säger att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras. Det motsvarar sex procent av de 168 kommuner som besvarat Ragn-Sells enkät. Det är en liten uppgång jämfört med förra året, när bara fyra procent av kommunerna ställde någon form av krav på återvunnet material.

Samtidigt uppger en handfull kommuner att de just nu ser över befintliga riktlinjer och styrdokument i syfte att bedriva en mer hållbar upphandling, bland annat genom att upphandla återvunnet i större utsträckning. Flera svarar också att de följer Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsriktlinjer, som i sig ännu inte specificerar att återvunna resurser bör prioriteras.

– Det är glädjande att se att kommuner som Borlänge och Uppsala arbetar aktivt med att ställa krav på att allt fler varor de upphandlar ska vara tillverkade av återvunnet material. Sådana cirkulära förelöpare visar andra kommuner att det går att upphandla mer hållbart, säger Pär Larshans.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger offentlig sektor möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. För kommunerna kan det till exempel innebära krav på vissa arbetsrättsliga villkor vid inköp av tjänster, krav på ekologisk mat till skolor och äldreomsorg eller krav på en viss andel återvunnet material i varor som elektronik eller byggmaterial.

– Det har hänt en del sedan förra årets kartläggning, men det går alldeles för långsamt. Alla kommuner behöver ta in tydliga formuleringar om att prioritera återvunnet material i sina riktlinjer, annars är det lätt att ambitionen sjunker när det blir skarpt läge, säger Pär Larshans.

2017 betalade upphandlande myndigheter ut 789 miljarder kronor till privata företag och andra organisationer. Kommunernas utbetalningar stod för drygt 325 miljarder kronor, enligt Upphandlingsmyndighetens senaste sammanställning.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 

Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com 

Fakta: Om undersökningen

168 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten, som genomfördes för andra året i rad. I frågeformuläret ingick två frågor om kommunens riktlinjer för återvunnet material i den offentliga upphandlingen.

1. I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, uttrycks det tydligt att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor?

Ja: 6 procent

Nej: 85 procent

Vet ej: 9 procent

2. Har kommunen fattat beslut om något mål som innebär att en viss andel av upphandlade varor ska vara producerad av återvunna material senast vid en specifik tidpunkt?

Ja: 2 procent

Nej: 80 procent

Vet ej: 18 procent

Fakta: Några fritextsvar ur undersökningen

Borlänge: ”I de upphandlingar där det är lämpligt ställer vi krav på att det ska vara produkter eller varor av återvunnet material. Vi arbetar också med att ta fram nya riktlinjer för upphandling där återvunnet material kommer att vara en viktig del.”

Tjörn: ”Tjörns kommun har tagit fram övergripande miljömål med syftet att begränsa vår klimatpåverkan. Men det är inte specifikt uttryckt genom prioritering av återvunna varor och produkter.”

Uppsala: ”Kommunen har antagit ett specifikt miljömål för att främja en klimateffektiv plastanvändning: ”Vid nyanskaffning av produkter med plastinnehåll ska plasten senast år 2030 enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara.”

Älvsbyn: ”Även om det ännu inte står i vår upphandlingspolicy att produkter och varor ska vara helt eller delvis producerade av återvunnet material så efterfrågar vi det. Vi använder oss också av Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek.”

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018.

www.ragnsells.se

Bara ett fåtal kommuner i Sverige väljer varor tillverkade av återvunnet material i sina upphandlingar. Trots ett ökande intresse för hållbar upphandling finns sällan tydliga riktlinjer om att prioritera återvunnet före nyproducerat, visar 2019 års kartläggning från miljöföretaget Ragn-Sells.

Läs vidare »

Debatt: ”Så undviker vi att skapa fler giftöar”

Nyheter   •   Jun 17, 2019 11:10 CEST

SVD 17 JUNI 2019

I decennier har svenska kommuner lagt hundratusentals ton giftig aska från avfallsförbränning på den norska ön Langöya. Ön är ett övertydligt exempel på hur Sveriges skatter och lagar står i vägen när regeringen vill ställa om till en cirkulär ekonomi, skriver Lars Lindén och Mikael Hedström på Ragn-Sells.

Sverige ska ställa om från dagens ekonomiska system till en cirkulär, fossilfri ekonomi. Det har regeringen beslutat, för att vi ska leva upp till internationella klimatmål och målen i Agenda 2030.

Därför har regeringen utsett en delegation, som ska ta fram en strategi för omställningen och identifiera hinder. Den sista delen är viktig, för Sverige dras med ett tungt bagage: ett helt ekonomiskt system uppbyggt på linjära principer under mycket lång tid.

Läs hela debattartikeln på svd.se

I decennier har svenska kommuner lagt hundratusentals ton giftig aska från avfallsförbränning på den norska ön Langöya. Ön är ett övertydligt exempel på hur Sveriges skatter och lagar står i vägen när regeringen vill ställa om till en cirkulär ekonomi, skriver Lars Lindén och Mikael Hedström på Ragn-Sells.

Läs vidare »

Debatt: ”Fri rörlighet bör gälla även avfall”

Nyheter   •   Jun 16, 2019 17:17 CEST

En omställning till resurseffektiva och cirkulära ekonomiska modeller kräver att resurser kan röra sig över gränser utan att mötas av murar, även de resurser som traditionellt kallas avfall, skriver Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse tillsammans med ICC:s Susanna Zeko och Pär Larshans, Ragn-Sells.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • mezzdicealpiinwujefxn@ptraosgnaxsenullpxs.oocosxmjf
  • 070-9272400

Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag.

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018.

www.ragnsells.se

Adress

  • Ragn-Sells
  • Väderholmens Gård
  • 191 29 Sollentuna
  • Sverige
  • Vår hemsida