Skip to main content

​Betalar avgift för konkurrensbegränsande avtalsklausul

Nyhet   •   Nov 25, 2016 14:00 CET

Konkurrensverket (KKV) utfärdar ett avgiftsföreläggande mot Ragn-Sells gällande ett avtal företaget haft med en lokal underleverantör i Västerbottens län. Beslutet innebär att Ragn-Sells betalar en avgift motsvarande 2,45 MSEK till KKV.

Bakgrunden till KKVs beslut är ett lokalt förnyelseavtal som Ragn-Sells undertecknade 2010 med en underleverantör verksam i Västerbottens län. KKV tolkar avtalet som att underleverantören varit förhindrad att lämna konkurrerande eller egna anbud i upphandlingar om Ragn-Sells valt att lämna anbud.

- Det som inträffat är naturligtvis helt oacceptabelt. Vi har gjort fel och tar fullt ansvar för detta genom att acceptera Konkurrensverkets avgiftsföreläggande, säger Helena Karlsson.

Helena Karlsson, som själv tillträdde som VD i slutet av 2015, har under det gångna året initierat ett antal aktiviteter med syfte att skapa ytterligare tydlighet kring roller, ansvar och mandat i organisationen.

- Att Konkurrensverket ser att Ragn-Sells inte vunnit några affärsmässiga fördelar genom avtalet är självklart bra, men det är ingen ursäkt. Vi gjorde fel och tar ansvar för detta och har ändrat våra rutiner för hur standardavtal utformas och ingås för att förhindra att detta kan inträffa igen.