Skip to main content

Unik robot rengör tungmetallsavskiljare

Nyhet   •   Apr 30, 2019 08:00 CEST

Paul Högman och Jonas Winberg är ensamma om sin kunskap och åker runt i hela Sverige för att rengöra tungmetallsavskiljare.

Ragn-Sells är ensam i Skandinavien om den spolrobot som rengör hydrofilter som skiljer tungmetaller från dagvatten. Paul Högman och Jonas Winberg, som arbetar med roboten, åker runt i hela Mellansverige och även i Danmark och utför den unika spoltjänsten.

Det var för tre år sedan som Ragn-Sells i Göteborg införskaffade den unika spolroboten som rengör hydrofilter.

– Den här kompetensen är vi ensamma om och närmaste tungmetallavskiljarrobot finns i Tyskland, där den också kommer ifrån. Killarna som kör den slamsugare som roboten sitter på brinner för sitt yrke och åker runt i hela landet och servar våra kunder, säger Tom Yltin, säljare inom Industriservice vid Ragn-Sells.

Det är chauffören Jonas Winberg och teknikern Paul Högman som utför denna specialtjänst.

– Vi spolar olika typer av hydrofilter som fångar upp tungmetaller. Varje hydrofilter består av fyra stycken filterkammare som vi spolar på plats, säger Paul Högman.

Filters livslängd femdubblas

För Ragn-Sells kunder innebär spoltjänsten att hydrofilternas livslängd femdubblas om de rengörs regelbundet. Eftersom varje filterkammare kostar cirka 7500 kronor är spoltjänsten dessutom en ekonomisk besparing. Hamnar, skrotar, flygfraktsbolag och måleriföretag är några av kunderna.

– En annan kund är Nationalmuseum i Stockholm som har hydrofilter för att förhindra att vattnet som rinner av koppartaket inte ska gå ner i dagvattnet, säger Tom Yltin.

Paul och Jonas utför förutom hydrofilterspolningar även femårsbesiktningar och egenkontroller av oljeavskiljare, vattenprovtagningar och besiktigar cisterner, tjänster de är ackrediterade för.

– Det finns ett stort intresse för de här tjänsterna och vi åker runt till kunder i Sverige och även i Danmark. Det blir många mil på vägarna, säger Paul Högman.