Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Ragn-Sells investerar i smartare och effektivare teknik för egenproducerad el

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 07:35 CEST

Miljöföretaget Ragn-Sells att investera i ny, framtidssäkrad teknik från Againity AB, för att maximera elproduktionen på sin kretsloppsanläggning Häradsudden utanför Norrköping.

Miljoninvestering i pilotanläggningar för fosforutvinning

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 08:04 CET

Det tidigare annonserade samarbetet mellan miljöföretaget Ragn-Sells och det statliga gruvbolaget LKAB tar nu nästa steg. LKAB väljer att investera 45 miljoner kronor i den fortsatta förstudien och pilotanläggningarna i Malmfälten och Uppsala.

Ragn-Sells och LKAB utvinner mineraler ur gruvavfall

Ragn-Sells och LKAB utvinner mineraler ur gruvavfall

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 07:00 CEST

Miljöföretaget Ragn-Sells inleder ett samarbete med det statliga gruvbolaget LKAB för att börja utvinna värdefulla mineraler ur gruvavfall. Genom Ragn-Sells patenterade teknik kan såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller i avfallet tas till vara. Projektet inleds hösten 2018.

Ragn-Sells fördjupar satsningen på industrisanering genom förvärv av OMÖ Industriservice A/S

Ragn-Sells fördjupar satsningen på industrisanering genom förvärv av OMÖ Industriservice A/S

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2015 15:00 CEST

Ragn-Sells förvärvar det danska högteknologiska saneringsbolaget OMÖ Industriservice A/S (OMÖ) och breddar därmed sitt erbjudande inom tyngre sanering. Ragn-Sells och OMÖ har under många år haft ett nära samarbete vilket gjort affären naturlig för båda parter.

Nyheter 2 träffar

Ragn-Sells hjälper Elitfönster att bli mer hållbara

Ragn-Sells hjälper Elitfönster att bli mer hållbara

Nyheter   •   Aug 27, 2019 09:26 CEST

Samarbetet mellan Ragn-Sells och Inwido-koncernen, där Elitfönster ingår, har resulterat i minskade deponifraktioner, ökad sorteringsgrad och ökad materialåtervinning. Ett nära samarbete och viljan att återvinna så mycket som möjligt är styrkan i samarbetet som resulterat i fler cirkulära lösningar för Inwidos avfall.

Från diesel till 100% el

Från diesel till 100% el

Nyheter   •   Mar 20, 2019 08:04 CET

Genom att bränslekonvertera minskar Ragn-Sells behandlingsanläggning Häradsudden, utanför Norrköping, sitt årliga koldioxidutsläpp med cirka 150 ton. I arbetet med den nya, klimatneutrala behandlingstekniken har man tagit till vara på medarbetarnas kompetens och skapat delaktighet, vilket i sin tur ökar engagemanget och höjer kvaliteten i hela produktionen.

Bilder 1 träff

Regn-Sells logo i färg

Regn-Sells logo i färg

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

25,9 KB • 1452 x 630 px