Skip to main content

Nyheter 3 träffar

Remissvar: Översyn av deponiskatt

Nyheter   •   Maj 22, 2014 10:16 CEST

Ragn-Sells AB, nedan kallat Ragn-Sells, är ett familjeägt företag som är moderbolag i en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Polen och Lettland. Företagen i koncernen har under 40 års tid arbetat med återvinning i olika former.

Remissvar: Fossilfrihet

Nyheter   •   Maj 19, 2014 09:46 CEST

Ragn-Sells har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84). Företaget avstår att i detta yttrande framföra synpunkter på enskilda förslag från utredningen men vill på en övergripande nivå framföra följande.

Remissvar: Hållbar återföring av fosfor

Nyheter   •   Mar 26, 2014 09:44 CET

Ragn-Sells har den 2014-03-26 inkommit med remissvar gällande Naturvårdsverkets redovisning av hållbar återföring av fosfor.