Media no image

Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning

Nyheter   •   Jan 22, 2015 13:41 CET

Rambo har under hösten genomfört två upphandlingar avseende fjärrtransporter. En av anbudsgivarna valde att lämna en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Göteborg, vilket inte är ovanligt. Men eftersom Bohuslänningen (2014-12-12) rapporterade om händelsen vill Rambo informera om processen. Den information som vi gått ut med tidigare hittar du här i pressrummet.

Den 21 januari avslog Förvaltningsrätten i Göteborg inlämnad ansökan om överprövning. Rätten  anser att Rambo utfört upphandlingen helt i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU.

LOU innebär i korthet att alla företag ska ha lika rätt att vara med vid en offentlig upphandling, att alla företag ska behandlas lika, att myndigheten, kommunen eller bolaget som upphandlar ska informera om upphandlingen och vad som gäller samt att de krav som ställs i underlaget är rimliga.

Den part som lämnat in ansökan om överprövning kan inom tio dagar överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten. Lämnas ingen sådan överklagan avslutas processen och Rambo tecknar avtal med den leverantör som vann upphandlingarna.

Förvaltningsrätten i Göteborg avslog 21 januari ansökan om överprövning av Rambos upphandlingar av fjärrtransporter. Förvaltningsrätten ansåg alltså att Rambo utfört upphandlingen helt i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Läs vidare »
Media no image

Förtydligande i samband med artikel i Bohuslänningen 2014-12-12

Nyheter   •   Dec 12, 2014 14:48 CET

I dagens Bohuslänningen (2014-12-12) publicerades en artikel om två upphandlingar av fjärrtransporter som Rambo gjort. (artikeln hittar du på bohusälnningen.se)

Upphandlingarna skiljer sig inte från andra upphandlingar utan har gjorts i enlighet med LOU, Lagen om offentlig upphandling. LOU innebär i korthet att alla företag ska ha lika rätt att vara med vid en offentlig upphandling, att alla företag ska behandlas lika, att myndigheten, kommunen eller bolaget som upphandlar ska informera om upphandlingen och vad som gäller samt att de krav som ställs i underlaget är rimliga.

I aktuella upphandlingar av fjärrtransporter var grunderna för tilldelningsbeslutet lägst pris, vilket är det absolut vanligaste. För Rambo är det viktigaste helt enkelt att teckna ett avtal som är så fördelaktigt som möjligt.

Det anbudet som vann uppfyllde samtliga på förhand ställda krav och erbjöd lägst pris. När tilldelningsbeslutet har skickats ut har alla som deltagit i upphandlingen tio dagar på sig att ansöka om att få beslutet överprövat. Det är inget ovanligt att tilldelningsbeslut överprövas, tvärt om. Upphandlingsprocesser kan vara komplicerade och överprövningar är en viktig del av rättssäkerheten.

När ett företag/anbudsgivare skickar en ansökan om överklagan av ett tilldelningsbeslut bemöter den upphandlande parten, i det här fallet Rambo, ansökan med ett yttrande. I dag har Rambo skickat en sådan yttrande/skrivelse till Förvaltningsrätten.

Rambos yttrande och frågor och svar om just den här upphandlingen hittar du under relaterat material. 

I dagens Bohuslänningen (2014-12-12) publicerades en artikel om en upphandling av fjärrtransporter som Rambo gjort. (artikeln hittar du på bohusälnningen.se) Här kan du läsa om hur Rambo ser på händelsen.

Läs vidare »
Kzqmo6rtacuulqp52k1k

Lars Johansson ny VD på Rambo AB

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 13:14 CEST

Lars har en gedigen och mångårig erfarenhet från energi och avfallsbranschen och har arbetat på Uddevalla Energi sedan 1997 bland annat som produktionschef, och nu senast som Affärsområdeschef Energiproduktion.

Media no image

Rambo stärker kärnverksamheten.

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2014 07:09 CET

Rambo har som huvudsaklig uppgift att på ett miljöriktigt sätt ta hand om det avfall som uppstår hos hushållen och företagen i alla de fyra ägarkommunerna. För att hålla utvecklingsfokus på framtidens insamlingstransporter avvecklar vi nu en del av dagens transportverksamhet som vi hittills drivit i egen regi. 

Sorterat avfall har transporterats bort från våra anläggningar med till stor del hjälp av våra egna fordon men denna transportverksamhet har nu styrelsen beslutat att avveckla och istället upphandla externt.

I dag har Rambo även egna containertransporter in till våra sorteringsanläggningar.  För att få en liktydig transportmodell i samtliga ägarkommuner har styrelsen beslutat att avveckla även denna verksamhet och upphandla dessa transporter externt.

Omställningsprocessen kommer innebära personalförändringar som berör ca sju tjänster. Rambo kommer att verka för att den entreprenör som vinner upphandlingen också tar över personal.

Företagets delvis förändrade strategi medför också att delägarskapet i det privatägda Krickos Transporttjänster AB avslutas och Rambos styrelse har beslutat att inleda förhandlingar om försäljning.

Som ett led i att stärka kärnverksamheten kommer alla enheter hädanefter verka under ett enda varumärke – RAMBO AB.


RAMBO AB är Norra Bohusläns miljöföretag inom avfallsminimering, återvinning och avfallsrådgivning. Vi står för närhet, service och förtroende.  Våra kunder är både företag och hushåll. Vi erbjuder moderna källsorteringslösningar, kundanpassad rådgivning och utbildning samt en effektiv logistik och infrastruktur för avfall. RAMBO driver fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, 14 Miljöstationer och på uppdrag av FTI ett 60-tal Återvinningsstationer. RAMBO ägs av Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner, har 42 anställda, omsätter 161 Mkr och har en god tillväxt.

Rambo har som huvudsaklig uppgift att på ett miljöriktigt sätt ta hand om det avfall som uppstår hos hushållen och företagen i alla de fyra ägarkommunerna. För att hålla utvecklingsfokus på framtidens insamlingstransporter avvecklar vi nu en del av dagens transportverksamhet som vi hittills drivit i egen regi.

Läs vidare »
Ayrhqvbtdiyqfz2kpn83

En ny utmaning väntar Claes Lundberg.

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2014 10:00 CET

Efter sex år lämnar nu Claes Lundberg sin tjänst som VD på Rambo AB i Lysekil. Ett både mycket intressant och utmanande jobb väntar där han ska vara med och leda miljöföretaget Rena Hav i Sotenäs.

Ayrhqvbtdiyqfz2kpn83

Claes Lundberg har sagt upp sig som VD i Rambo

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2014 08:14 CET

Claes Lundberg har den 22 januari sagt upp sin anställning som VD på Rambo AB i Lysekil.

C3fyttqju9ycm6vzbxmy

Rosor till Rambo från nöjda kunder

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2014 14:27 CET

Nöjda kunder placerar Rambo på fjärdeplats i en nationell undersökning om hur bra vi klarar av avfallshanteringen.

Lf2h4qjoyw56ilo7t0w8

Rambo AB anställer ny platschef för transportavdelningen

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2013 07:39 CET

Conny Oscarsson, 63 år och ursprungligen från Sotenäs, blir ny platschef för transportavdelningen på Rambo AB med omedelbar verkan.

Onm9baivj4wclpgnrkkj

Rambo på delad andraplats vid E-prize-utdelningen 2013

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2013 08:46 CEST

Vinnarna av E-prize 2013 har korats vid en prisutdelning i Stockholm och Rambo kan glädja sig åt en delad andraplats.

Dpsl2uglxtqb65qzbgfu

Rambo i final om miljöpris

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2013 08:31 CEST

På onsdag avgörs vem som får årets E-prize 2013. Utmärkelsen går till de företag som utifrån sina egna förutsättningar målmedvetet arbetar med att minska energiförbrukningen på det mest innovativa och affärsmässiga sättet. Rambo AB är en av finalisterna när vinnarna nu snart koras vid ett evenemang i Stockholm.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vik Kommunikationsansvarig
  • kepwrsqsuftijvn.nilsnoson@rkiirwjzshragqmbwfo.se
  • 0523-667729

Om RAMBO AB

Hållbart miljöarbete för framtidens generationer.

RAMBO AB är Norra Bohusläns miljöföretag inom avfallsminimering, återvinning och avfallsrådgivning. Vi står för närhet, service och förtroende. Våra kunder är både företag och hushåll. Vi erbjuder moderna källsorteringslösningar, kundanpassad rådgivning och utbildning samt en effektiv logistik och infrastruktur för avfall. RAMBO driver 4 Avfallsanläggningar, 7 Återvinningscentraler, 12 Miljöstationer och på uppdrag av FTI ett 60-tal Återvinningsstationer. RAMBO ägs av Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner, har 70 anställda, omsätter 155 Mkr och har en god tillväxt.

Adress

  • RAMBO AB
  • Södra hamngatan 6
  • 453 80 Lysekil