Skip to main content

Taggar

Frågor och svar gällande Rambos upphandling av fjärrtransporter
Rambos yttrande till Förvaltningsrätten 20141212

Rambos yttrande till Förvaltningsrätten som bemöter påståenden i ansökan om överprövning av tilldelningsbesluten i upphandlingar av fjärrtransporter.