Skip to main content

CEEQUAL – klassificeringssystem för hållbarhet inom mark- och anläggningsprojekt

Nyhet   •   Sep 11, 2014 14:03 CEST

Anna Fälth arbetar bland annat som samordnare inom miljökonsekvensbeskrivningar och är utbildad inom klassificeringssystemet CEEQUAL.

CEEQUAL* är ett klassificeringssystem kring hållbarhet i mark- och anläggningsprojekt. Systemet bedömer hur man i projekt hanterar miljöfrågor och sociala aspekter, från idéstadie till färdigställande, och innefattar både projekterings- och entreprenadsdelen. CEEQUAL är framtaget för att stödja aktörer att nå satta miljökrav genom samordning i planerings- och byggskedet.
 
2011 lanserades en internationell manual för CEEQUAL, och strax därefter testades systemet i Sverige av bland andra Trafikverket, Skanska och NCC. Systemet används just nu i liten skala i Sverige men flera aktörer, däribland Trafikverket, är övertygade om att systemet i framtiden kommer att användas mer frekvent och till sist fungera som en norm inom mark- och anläggningsprojekt. En motsvarighet till BREEAM och LEED inom byggbranschen.  

– Om marknaden fortsätter i den riktning som bland andra Trafikverket tror kommer systemet efterfrågas allt oftare av uppdragsbeställare, säger Anna Fälth.

Ramböll kommer under hösten tillsammans med Trafikkontoret i Göteborgs stad att påbörja CEEQUAL-klassning av Kaponjärbron i Göteborg.

*Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme

Kontakt
Anna Fälth, MKB-samordnare och utredare
+46 (10) 6153497
Anna.Falth@ramboll.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy