Skip to main content

Industrins överskottsvärme används för matproduktion

Nyhet   •   Dec 16, 2013 12:23 CET

Ramböll har gått in som medfinansiär i ett långsiktigt forskningsprojekt som Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, driver tillsammans med en rad företag och kommuner. Målet med projektet är att visa hur spillvärme från industriella processer och elproduktion kan tillvaratas och återanvändas i nya sammanhang.

Vid industriproduktion och produktion av el bildas låggradig och ofta outnyttjad så kallad spillvärme. I Sverige släpps årligen 150 TWh värme ut i luft och vattendrag, vilket motsvarar lika mycket energi som används varje år för Sveriges hela bostads- och tjänstesektor.
 
Sveriges Lantbruksuniversitet är initiativtagare till forskningsprojektet och vill kartlägga hur den outnyttjade värmen kan tas tillvara inom nya områden som matproduktion och rekreationssammanhang. En möjlighet som om den blir verklighet skulle spara samhället stora summor pengar och också bidra till ett mer hållbart samhälle och större hållbarhet inom livsmedelsproduktion och samhällsutveckling.

– För Rambölls del innebär det här samarbetet ett steg i att förstärka vårt tjänsteutbud inom hållbar samhällsutveckling, berättar Gunnar Nordberg, seniorkonsult på Ramböll. Bland annat kommer vi att titta på hur vi kan utveckla teknik för att ta tillvara överskottsvärme på ett effektivt sätt, och vi kommer även att titta på fler möjliga tillämpningsområden. Vi har mycket att vinna på att i större utsträckning ta tillvara fullt brukbar värme i produktion av nya produkter och tjänster. Vi måste alla ta ett större ansvar för våra kommande generationer. Därför är det självklart att Ramböll är engagerade i forsknings- och utvecklingsprojekt av den här typen. 

Projektet stäcker sig över en rad olika områden; från fisk- och grönsaksodlingar, rekreationsmiljöer, utökad lokal och regional utveckling till att stärka samarbeten mellan forskning och näringsliv.

Medverkande i projektet
Sveriges Lantbruksuniversitet, ESS AB, E.ON Sverige AB, Malmö kommun, Oskarshamns kommun, Lunds Energi, Findus, Gävle Energi  och Ramböll.

Kontakt
Gunnar Nordberg,Specialist, Energi
+46 (0)10 615 61 70
gunnar.nordberg@ramboll.se

Karin Hammarlund, Uppdragsledare
+46 10 615 5434
karin.hammarlund@ramboll.se

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera