Skip to main content

Ramböll säkrar miljön i Norra Djurgårdsstaden

Nyhet   •   Nov 22, 2011 11:41 CET

Ett helt nytt bostadsområde håller på att växa fram i Stockholm. Området är Norra Djurgårdsstaden som sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Det är ett av Europas största stadsutvecklingsområden och när det står klart beräknas det innehålla 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.

Stora delar av området i Hjorthagen har tidigare använts för industriverksamheter som gasproduktion men efter att dessa avvecklats har delar av området stått oanvänt, trots att det ligger nära centrum och har en vacker naturmiljö. Stockholms stad sanerar nu området för att lämna över mark att bygga på till de många byggherrar som ska uppföra hus och infrastruktur.

Ramböll har jobbat med projektering av markrening av området under en lång tid. Nu har företaget dessutom fått ett uppdrag som omfattar projektering av schakt och markrening inom detaljplaneområdena Norra 2, Gasverket och Erik Dahlbergsgatan. Projekteringen av markreningen genomförs innan alla andra ledningsarbeten och infrastruktur, vägar, gator och parkarbeten och hus detaljprojekteras. Målet är att återanvända en så stor del av jordmassorna som möjligt.

”Utmaningen ligger i att få klart vilka tekniska nivåer som schakten för markreningen måste ner till. Vi måste få information av de andra projektörerna. Eftersom vi ligger först i kedjan så kan det vara svårt att få det underlag som vi behöver. Det kräver att vi har ett nära samarbete med de andra projektörerna och med vår beställare” förklarar Helen Friis, uppdragsledare på Ramböll.

I Norra Djurgårdsstaden utreder och projekterar även Rambölls landskapsarkitekter för gator och torg. Rambölls avdelning IT-koordinator är även de engagerade genom att arbeta med CAD-samordning i projektet.

Rambölls nu pågående uppdrag med aktuella markreningsentreprenader planeras att pågå fram till 2014. Norra Djurgårdsstaden väntas vara fullt utbyggd omkring 2025 men redan nästa år sker den första inflyttningen till kvarter norr om Ängsbotten.

”Det kommer att bli väldigt fint när de gamla byggnaderna i gasverksområdet kommer till användning igen med nya verksamheter i, det är en fin kulturmiljö. Målet är att bevara flera av de äldre byggnaderna. Det behövs verkligen bostäder och kontor i Stockholm och Norra Djurgårdsstaden kommer att ha bra förbindelser och vara nära Norra länken.” avslutar Helen.

Bild 1 - Stockholms stad och Dynagraph

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy