Skip to main content

Hans Lif leder Rambölls teknikutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 08:00 CET

BIM-profilen Hans Lif har tillträtt rollen som Teknikutvecklingschef på Ramböll. Uppdraget är att leda Rambölls ambitiösa satsning på teknik- och tjänsteutveckling för att stärka bolagets position som Sveriges vassaste teknikkonsult.

Hans Lif kommer närmast från Sweco, där han arbetat med teknik- och verksamhetsutveckling samt kvalitets- och miljösäkringsfrågor. Lif har mer än 14 års konsulterfarenhet och har ett starkt engagemang i branschens teknikutveckling, bland annat som representant i den globala organisationen buildingSMART (IFC) och i Föreningen För Fastighetsinformation (FFi/FI2xml). Hans blir också Rambölls huvudkontaktperson i det branschgemensamma utvecklingsprogrammet openBIM. Han är därtill medlem i den tvärfackliga styrgrupp som ansvarar för att utveckla strategier kring nyttjandet av BIM som metod för projektering, byggande och förvaltning i Skanskas megaprojekt Nya Karolinska Solna.

– Den satsning som Ramböll nu kommer att genomföra inom teknikutveckling och kompetensöverföring är imponerande och visar att det finns en seriös ambition att utvecklas, säger Hans Lif. Jag ser det som min främsta uppgift att optimera dessa mångmiljoninvesteringar för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och utveckla vårt tjänsteutbud – nationellt men också i tätt samarbete med Ramböll Gruppen internationellt. Att se möjligheterna som uppstår i mötet mellan människor och IT är min drivkraft och det ska bli oerhört spännande att vara med på denna resa, som kommer att konkretisera den dagliga användningen av BIM – helt enkelt se till att det blir ännu roligare och mer spännande att arbeta som arkitekt eller ingenjör!

Effektivt resursutnyttjande och innovationsförmåga är några av branschens främsta utmaningar och Ramböll investerar årligen miljonbelopp i teknik- och kompetensutveckling. Utvecklingen av stödjande system och metoder som t.ex. BIM eller Virtual Design and Construction håller på att revolutionera teknikkonsulternas arbetsmetoder och kommer att generera stor kundnytta. Samverkan mellan teknikområden och de olika skedena i byggprocessen ger resursbesparingar och potentiella kvalitetshöjningar i varje led.

– Vårt tjänsteutbud ligger helt rätt i tiden, eftersom kunderna i allt större utsträckning efterfrågar bred kompetens och förmågan att leverera helhetslösningar på ett hållbart sätt, säger Hans Lif. Samtidigt har branschen som helhet fortsatt stort behov av ett samlat grepp och gemensamma riktlinjer för att komma vidare i utvecklingen. Jag ser gärna att fler av våra beställare, byggare och förvaltare utvecklar sig i syfte att kvalitetssäkrat och juridiskt hållbart kunna ta emot information på annat sätt än via ritningar och tekniska beskrivningar i pdf-format. Tyvärr saknas det i stora delar av branschen ett sådant initiativ just nu. Jag ser därför stora möjligheter för Ramböll att vara en pådrivande kraft och jag ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med engagerade branschkollegor – lokalt, nationellt och internationellt!

Kontaktpersoner:

Hans Lif
Teknikområdeschef Ramböll
010-615 60 48
076-806 60 48
hans.lif@ramboll.se

Presskontakt

Yvonne Ronnerfors
Kommunikationschef Ramböll
010-615 60 51
070-994 70 04
yvonne.ronnerfors@ramboll.se

Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll Sverige med sina 1 400 medarbetare är en del av Ramböllkoncernen som har 9 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

www.ramboll.se

Bifogade filer

PDF-dokument