Skip to main content

Nomineringarna klara till Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2011

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 10:00 CET

Den 23 november delar Ramböll ut Sigge Thernwalls Stora Byggpris – branschens största byggpris. Priset på 500 000 kronor belönar framgångsrik forskning inom samhällsbyggnad som har främjat såväl teknikutveckling som samhällsnytta. I år konkurrerar åtta nomineringar om den prestigefulla utmärkelsen.

− De kunskapssprång som forskarna och eldsjälarna i branschen har givit upphov till är betydande, säger Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige AB. Deras engagemang och kreativitet spelar en avgörande roll för att vi ska kunna tillgodose framtidens behov av ny infrastruktur som också är långsiktigt hållbar. Det är ett stort privilegium för Ramböll att ha möjligheten att både få belysa och belöna detta arbete.
Sigge Thernwalls Stora Byggpris delas i år ut för tolfte gången. Flera framstående personer har tidigare belönats för sina forskningsprestationer inom främst anläggningsteknik, som är prisets huvudområde. I år har åtta nomineringar utsetts:

Steen Lykke, Teknisk Direktör Femern A/S
Steen Lykke är en internationell auktoritet inom tunnelkonstruktioner. Han har deltagit i ett flertal av världens mest komplexa tunnelprojekt, såsom Marmarayprojektet, som förbinder Asien med Europa under Bosporensundet, och Öresundsförbindelsen. De senaste tre åren har Lykke ägnat åt Fehmarn Bält-projektet, förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som kommer att bli den längsta sänktunnel som någonsin byggts.
”Jag är mycket stolt över nomineringen och glad över att det finns ett pris som lyfter fram de landvinningar som görs inom anläggningsbranschen, säger Steen Lykke. Det händer mycket på området och idag har vi tillgång till tekniska lösningar som möjliggör tidigare helt ogenomförbara alternativ.”

Lars-Olof Dahlström, Sektionschef Geo/Anläggning NCC samt Adjungerad Professor i berganläggningsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH)
Med ena foten i forskarvärlden och den andra i byggbranschen har Dahlströms mer än 25 år långa karriär betytt mycket för utvecklingen av undermarksanläggningar i både berg och jord. Dahlströms kunskaper och erfarenhet har använts i ett flertal projekt inom väg, järnväg, vattenkraftverk och bergrum för gas och olja – såväl här hemma som internationellt.
”Nomineringen känns mycket hedersam, säger Dahlström. Det är roligt att just undermarksanläggningar uppmärksammas, eftersom det är ett område som kommer att bli allt viktigare framöver. I framtiden kommer vi att se betydligt mer av vår infrastruktur byggas under jord.”

LCA-forskningen inom avdelningen för väg- och banteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Valet av metod och material för vägbeläggning har stor inverkan på ett vägprojekts totala energiförbrukning och miljöpåverkan. Det visar de modeller för livscykelanalyser som forskarna på KTH:s avdelning för väg- och banteknik arbetar med.
”Våra modeller går djupare än den traditionella LCA- metodik som används idag, berättar Björn Birgisson, professor i väg- och banteknik. Vi kan se att valet av vägbeläggning har ett stort genomslag på vägens totala energiförbrukning, och det är därför spännande att vårt arbete uppmärksammas på detta sätt.”

Christer Carlsson, Affärsutveckling Bro Ramböll Sverige
Med 35 års erfarenhet är Christer Carlsson en av Sveriges främsta brokonstruktörer. Utöver förmågan att förverkliga brolösningar som uppfyller alla regelverk på ett produktionsmässigt gynnsamt sätt, uppskattas också Carlsson för sin kreativitet och förståelse för entreprenörens roll.
”Arbetet med konstruktionslösningar är förstås väldigt roligt, men det som känns mest meningsfullt för mig är att skapa dynamiska arbetsgrupper och se dessa utvecklas.”

Ronny Andersson, Chef Marknadsutveckling Cementa samt gästprofessor i konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Ronny Andersson är en av förgrundsfigurerna för utvecklingen av industriellt byggande och ICT. Anderssons gärning präglas framförallt av en ambition att öka samarbetet och utbytet mellan näringsliv, akademi och branschens alla olika aktörer.
”Jag tror på den här branschen – det finns så oerhört mycket nytänkande och förändringsvilja. Det är bra att allt det positiva som bidrar till utvecklingen uppmärksammas.”

Håkan Sundquist, Professor Emeritus i brobyggnad, KTH
Håkan Sundquist har en lång karriär som både brokonstruktör och forskare. Han var en av de första i Sverige att införa livscykelkostnadsbegreppet och arbetar nu med övergripande frågor om minskade miljökonsekvenser och kostnadseffekter av byggande.

”Det är fantastiskt att få ägna sig åt forskning på detta område, men det jag uppskattar allra mest är möjligheten att under så många år ha fått handleda alla duktiga studenter och doktorander.”

Forskargruppen GESP, KTH och LTH
Forskargruppen, som är ett samarbete mellan flera institutioner vid KTH och LTH, formades för endast ett år sedan men har redan rönt mycket stort intresse. Genom att studera geologiska och ekologiska kriterier för bedömning av uthålligt vägbyggande ur ett systemperspektiv, har forskningen stora möjligheter att påverka hur framtidens infrastrukturprojekt kommer att angripas.
”Vårt angreppssätt, att arbeta med både tekniska, resursmässiga och miljömässiga perspektiv med samtidighet, är unikt och det är roligt att redan i detta tidiga skede uppmärksammas, säger Berit Balfors, professor i miljökonsekvensanalys som deltar i forskningsarbetet.”

Karin Lundgren, Biträdande Professor Institutionen för bygg-/miljöteknik CTH
Karin Lundgren arbetar med betongkonstruktioner för både hus och anläggningar men har under senare år fokuserat på bedömning av betongbroars bärförmåga och livslängd. Hon har bland annat undersökt kvarvarande bärförmåga för broar med korroderad armering, vilket kan ge stora kostnads- och miljöbesparingar för samhället.
”Det är roligt att få uppskattning för sitt arbete, men det jag känner mig mest stolt över är alla doktorander jag handleder. Det är en ynnest att få vara med och se dem utvecklas och växa.”

Presskontakt
Yvonne Ronnerfors
Kommunikationschef Ramböll
010-615 60 51
070-994 70 04
yvonne.ronnerfors@ramboll.se

Sigge Thernwalls Stora Byggpris är Sveriges största pris i byggbranschen, uppkallat efter Sigge Thernwall som var anställd vid Scandiaconsult (numera Ramböll) i mer än 30 år. Han testamenterade medel till en utvecklingsfond som förvaltas av en styrelse utsedd av Ramböll. Fondens styrelse har upp-dragit åt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, att utse pristagare.

Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, tele-kommunikation, management och projektledning. Ramböll Sverige är en del av Ramböllkoncernen som har 10 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över. Mer om Ramböll på www.ramboll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy