Rvtyti4c4e79x72ttngg

Dr Eva Uddén Sonnegård knyts till Ratio

Nyheter   •   Mar 10, 2017 10:14 CET

Eva Uddén Sonnegård är en välkänd arbetsmarknadsekonom med lång erfarenhet från frågor om lönebildning, integration, och arbetsmarknad. Nu knyts hon till Ratios forskning om lagen om anställningsskydd (LAS).

Okbd1wammuhquqfyoj9a

Tvärvetenskaplig konferens om innovativt entreprenörskap

Nyheter   •   Mar 09, 2017 10:17 CET

Den 18-19 augusti anordnar Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och amerikanska Baylor University forskarkonferensen The Baugh-Ratio Colloquium for Young Social Scientists Policy for innovative entrepreneurship. Konferensen är tvärvetenskaplig och vänder sig till akademiker med intresse för innovativt entreprenörskap.

Prrdhaipmwpiekxgebmv

Hur påverkar entreprenörskap inkomstspridningen?

Nyheter   •   Feb 22, 2017 14:04 CET

Nationalekonomerna Daniel Halvarsson, Martin Korpi och Karl Wennberg skriver i Ekonomisk debatt 1/2017 om hur de i pappret Entrepreneurship and Income Inequality har undersökt hur antalet och typen av företagare påverkar inkomstskillnaderna i Sverige

Vzoxretozawxt79hhzv5

Christian Sandström uppmärksammas av Le Monde

Nyheter   •   Feb 03, 2017 16:50 CET

Franska Le Monde uppmärksammar Christian Sandströms och Christofer Laurells forskning om hur Uber omtalas i sociala medier.

Fjia9vntzb0jqj8wakie

Unik internationell jämförelse av samhällsfarliga konflikter

Nyheter   •   Jan 23, 2017 09:25 CET

​Reglering av samhällsfarliga konflikter på arbetsmarknaden har blivit en allt viktigare fråga och berör i dag såväl offentliga som privata verksamheter. I en ny studie av Ratio görs en jämförelse av hur samhällsfarliga strejker och andra arbetsmarknadskonflikter regleras och hanteras i Sverige och några av våra viktigaste grannländer.

I3s1jfqbllwdunyhjrye

Fungerar innovationsstöden?

Nyheter   •   Dec 14, 2016 10:10 CET

I en ny publikation i tidskriften Empirica undersöker Anders Gustafsson och andra Ratioforskare företag som har mottagit stöd från svenska innovationsprogram mellan 1997 och 2011. Resultaten tyder på en avsaknad av positiv effekt för företagen

Rptmokdqy78xxsfmj2zv

Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 16:01 CEST

Den ledande nationalekonomen Paul Romer har väckt uppmärksamhet genom att i skarpa ordalag kritisera den makroekonomiska forskningen, nu utvecklar han sina tankar i en intervju med Ratios VD Nils Karlson.

R6siin3rdmpenexb8m9b

Heckscher lecture 2016 with Paul M. Romer

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 15:21 CEST

​Welcome to the Eli F. Heckscher lecture 2016 with keynote speaker Paul M. Romer.

Chvxejjwsmqgtih2slsl

Sommarassistenter på Ratio 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:56 CEST

Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling och vänder sig till studenter på magisternivå, doktorander och Post Docs, som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden.

Zjiqlj2svkoidi4op4cn

Svenska modellen 4.0

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 15:49 CEST

Med reformagendan Svenska modellen 4.0, vill Ratioakademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur den svenska modellen kan uppgraderas. 22 konkreta reformförslag presenteras av viktiga företagsledare. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • joakim.ronnback@ratio.se
  • +46735704251
  • +46760191193

Om Ratio

Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:

- Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt
- Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar
- Hur politisk förändring kommer till stånd

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling.

För mer information gå till www.ratio.se

Adress