Rptmokdqy78xxsfmj2zv

Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 16:01 CEST

Den ledande nationalekonomen Paul Romer har väckt uppmärksamhet genom att i skarpa ordalag kritisera den makroekonomiska forskningen, nu utvecklar han sina tankar i en intervju med Ratios VD Nils Karlson.

R6siin3rdmpenexb8m9b

Heckscher lecture 2016 with Paul M. Romer

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 15:21 CEST

​Welcome to the Eli F. Heckscher lecture 2016 with keynote speaker Paul M. Romer.

Chvxejjwsmqgtih2slsl

Sommarassistenter på Ratio 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:56 CEST

Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling och vänder sig till studenter på magisternivå, doktorander och Post Docs, som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden.

Zjiqlj2svkoidi4op4cn

Svenska modellen 4.0

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 15:49 CEST

Med reformagendan Svenska modellen 4.0, vill Ratioakademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur den svenska modellen kan uppgraderas. 22 konkreta reformförslag presenteras av viktiga företagsledare. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.

Xj1yn8iwtrthepccjo6q

Patrik Tingvall utnämns till professor

Nyheter   •   Mar 31, 2016 11:17 CEST

​Patrik Tingvall har nyligen tilldelats en professur vid Södertörns högskola. Patrik forskar om internationell handel, tillväxt och analyser av offentligt stöd. Han arbetar på Ratio sedan 2011 och delar sin tid mellan Ratio, Södertörn och myndigheten för Tillväxtanalys.

Media no image

Ratio växer igen - 2015 i sammanfattning

Nyheter   •   Mar 31, 2016 09:43 CEST

Det gångna året växte Ratios verksamhet ytterligare. Vår forskningsprofil är inriktad på hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Fokus ligger på forskning inom områden som är strategiskt viktiga för det svenska näringslivet och det svenska samhällets utveckling, där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Tre stora forskningsprogram, två förstudier och åtta fristående projekt drivs och genomförs av institutet som nu har drygt 30 forskare.

2015 i siffror:

38 medarbetare

23 associerade forskare

30 vetenskapliga artiklar

4 böcker

10 bokkapitel

16 working papers

11 rapporter

173 seminarier och föreläsningar

35 000+ besökare på ratio.se

Ratio tycker inte. Vi forskar. Forskningsinstitutet Ratios roll är att utveckla ny kunskap av hög kvalitet och med stor relevans för svenskt näringsliv och svenskt samhälle. Vår forskning ska bidra till en mer dynamisk syn på marknader och samhälle, liksom till inställningen att reformer är önskvärda och möjliga. 

Det gångna året växte forskningsinstitutet Ratios verksamhet ytterligare. Under året har tre stora forskningsprogram, två förstudier och åtta fristående projekt drivits av institutet som nu har drygt 30 forskare. 2015 i sammandrag: 30 vetenskapliga artiklar 16 working papers 4 böcker 10 bokkapitel 38 medarbetare 173 seminarier

Läs vidare »
Nu8qi7h2ygaucczfufhi

USA-stipendium till Anders Gustafsson

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 13:59 CET

​Anders Gustafsson, doktorand vid Ratio och Jönköpings högskola, får årets stipendium för Studier vid George Mason University, GMU, i Washington DC. Anders Gustafsson är inriktad på politisk ekonomi, industripolitik och utvärdering av företagsstöd. Han kommer att använda stipendiet till att fördjupa sig i tillämpad mikroekonomi och rättsekonomi under vårterminen 2017.

Bav9xthtiv0st5yqcmm1

Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio

Nyheter   •   Mar 14, 2016 14:15 CET

Under vårterminen 2016 välkomnar Ratio ytterligare en gästforskare. Klaus Friesenbichler arbetar till vardags på Wifo i Wien. Hans forskning berör framförallt innovation, internationell konkurrens och industriell organisation. Friesenbichler har tidigare arbetat i såväl Nederländerna och USA som på Sri Lanka och i Afghanistan. Han har bland annat även arbetat för Världsbanken.

U1yuglbztlkequvivdy8

Prao kan hjälpa unga till arbete

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 16:54 CET

Forskningsinstitutet Ratio visar i en ny studie att antalet praodagar har minskat drastiskt de senaste åren. - Det är olyckligt, inte minst för dem som redan har problem att ta sig in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg.​

Hedooaljmmpa2m60xjc8

Rapport om tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Nyheter   •   Feb 23, 2016 14:20 CET

En rad olika skatteregler skapar stora problem för växande unga företag. Det visar en ny rapport av Michel Elmoznino Laufer, doktorand vid forskningsinstitutet Ratio och handelshögskolai Stockholm.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • joakim.ronnback@ratio.se
  • +46735704251
  • +46760191193

Om Ratio

Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:

- Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt
- Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar
- Hur politisk förändring kommer till stånd

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling.

För mer information gå till www.ratio.se

Adress