Skip to main content

Taggar

entreprenörskap

företagandets villkor

politisk förändring

entreprenörskap 47 företagandets villkor 40 den svenska modellen 27 arbetsmarknad 27 tillväxtföretagande 24 kompetensförsörjning 20 lönebildning 17 politisk förändring 14 ungdomsarbetslöshet 13 skapande förstörelse 13 näringslivsomvandling 11 snabbväxande företag 6 Kompetens för tillväxt 5 regelförenkling 5 jan jörnmark 4 almedalen 4 reformer 4 tillväxt 4 utanförskap 3 usa-stipendium 3 tillväxtfinansiering 3 vinster i välfärden 3 affärsänglar 3 yrkesutbildning 3 internationell handel 3 andreas bergh 3 lärlingsutbildning 3 praktik 3 övergivna platser 3 utbildning 3 unga forskare 3 gaseller 2 olof stenhammar 2 familjeägda företag 2 välfärdsstaten 2 politikens gränser 2 universitet 2 karl wennberg 2 aktiebolagslagen 2 matchning 2 jan stenbeck 2 sommarjobb 2 social rättvisa 2 teknik slår politik 2 kommunala bolag 2 stipendium 2 george mason university 2 innovationer 2 löntagarfonder 2 ideella organisationer 2 pelle törnberg 2 forskningsinstitutet ratio 2 fredrika gullfot 2 kristina nyström 2 susanne timsjö 2 företagande 2 rekrytering 2 charlotte bohman 2 integration 2 jens spendrup 2 svenska utvecklingskraft 1 riskkapital 1 ledarskap 1 eu-valet 2014 1 cecilia malmström 1 gasellföretag 1 financing of innovations 1 tekniskskiften 1 atlantis bokförlag 1 regional utveckling 1 ung företagsamhet 1 kina 1 småföretagsdagarna 1 dygder 1 forskningsassistent 1 företagskultur 1 avtal16 1 arbetarrörelsen 1 bourgeois dignity 1 yrkeshögeskolemyndigheten 1 idéburna organisationer 1 svenskt näringsliv 1 ratio 1 vård 1 politiska reformer 1 framtidens äldreomsorg 1 socialdemokraterna 1 gröna jobb 1 forskarstipendium 1 korruption 1 högskolan 1 historia 1 abb 1 riksbankens jubileumsfond 1 företagsklimat 1 matchning på arbetsmarknaden 1 investeringsstöd 1 politiskt lärande 1 studera i usa 1 välfärdsföretag 1 almega 1 näringspolitik 1 matchningsproblem 1 kapital 1 högskola 1 eurovision song contest 1 vårdföretag 1 kompetenförsörjning 1 sjukvårdens organisation 1 forskning 1 tullar 1 praktik i skolan 1 ekonomisk debatt 1 monopol 1 ungas etablering på arbetsmarknaden 1 affärslagstiftning 1 grön ekonomi 1 entreprenöriella politiker 1 connect öst 1 eu-medlemskap 1 miljöteknik 1 deirdre mccloskey 1 patentlagstiftning 1 marknadsekonomi 1 luleå tekniska uiniversitet 1 teknikskiften 1 handel 1 upphandling 1 universitetskanslerämbetet 1 företagare 1 kommerskollegium 1 lou 1 teknologiskiften 1 sven-olov daunfeldt 1 avreglering 1 eu-val 1 omsorg 1 gröna arbetstillfällen 1 praktikplatser 1 framtidens välfärd 1 usa-studier 1 vinstdelning 1 eu och handel 1 offentliga affärer 1 konkurrenskraft 1 tillit 1 välfärd 1 konkurrens 1 kunskapsintensiva tjänstesektorn 1 doktorandstudier 1 kapitalism 1 supergasell 1 arbetslöshet 1 sommarassistenter 1 rekryeringsverktyg 1 yrkeshögskolan 1 demokrati 1 ägarstyrning 1 managementinnovationer 1 näringlivsomvandling 1 vinster 1 teknikcollege 1 äganderätt 1 minimilöner 1 forskarutbildning 1 moral 1 finansmarknader 1 exportmarknader 1 robert demir 1 utrikespolitiska institutet 1 digitalisering 1 melodivestivalen 1 ägarledda bolag 1 nationalekonomi 1 yrkeshögskolemyndigheten 1 välfärdssektorn 1 heckscher 1 statskunskap 1 avtalsrörelse 1 borgerliga värderingar 1 arbetsplatsförlagt lärande 1 gasell-företag 1 lena hagman 1 regional tillväxt 1 export 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Dr Eva Uddén Sonnegård knyts till Ratio

Dr Eva Uddén Sonnegård knyts till Ratio

Nyheter   •   Mar 10, 2017 10:14 CET

Eva Uddén Sonnegård är en välkänd arbetsmarknadsekonom med lång erfarenhet från frågor om lönebildning, integration, och arbetsmarknad. Nu knyts hon till Ratios forskning om lagen om anställningsskydd (LAS).

Tvärvetenskaplig konferens om innovativt entreprenörskap

Tvärvetenskaplig konferens om innovativt entreprenörskap

Nyheter   •   Mar 09, 2017 10:17 CET

Den 18-19 augusti anordnar Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och amerikanska Baylor University forskarkonferensen The Baugh-Ratio Colloquium for Young Social Scientists Policy for innovative entrepreneurship. Konferensen är tvärvetenskaplig och vänder sig till akademiker med intresse för innovativt entreprenörskap.

Hur påverkar entreprenörskap inkomstspridningen?

Hur påverkar entreprenörskap inkomstspridningen?

Nyheter   •   Feb 22, 2017 14:04 CET

Nationalekonomerna Daniel Halvarsson, Martin Korpi och Karl Wennberg skriver i Ekonomisk debatt 1/2017 om hur de i pappret Entrepreneurship and Income Inequality har undersökt hur antalet och typen av företagare påverkar inkomstskillnaderna i Sverige

Christian Sandström uppmärksammas av Le Monde

Christian Sandström uppmärksammas av Le Monde

Nyheter   •   Feb 03, 2017 16:50 CET

Franska Le Monde uppmärksammar Christian Sandströms och Christofer Laurells forskning om hur Uber omtalas i sociala medier.

 Unik internationell jämförelse av samhällsfarliga konflikter

Unik internationell jämförelse av samhällsfarliga konflikter

Nyheter   •   Jan 23, 2017 09:25 CET

​Reglering av samhällsfarliga konflikter på arbetsmarknaden har blivit en allt viktigare fråga och berör i dag såväl offentliga som privata verksamheter. I en ny studie av Ratio görs en jämförelse av hur samhällsfarliga strejker och andra arbetsmarknadskonflikter regleras och hanteras i Sverige och några av våra viktigaste grannländer.

 Fungerar innovationsstöden?

Fungerar innovationsstöden?

Nyheter   •   Dec 14, 2016 10:10 CET

I en ny publikation i tidskriften Empirica undersöker Anders Gustafsson och andra Ratioforskare företag som har mottagit stöd från svenska innovationsprogram mellan 1997 och 2011. Resultaten tyder på en avsaknad av positiv effekt för företagen

Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 16:01 CEST

Den ledande nationalekonomen Paul Romer har väckt uppmärksamhet genom att i skarpa ordalag kritisera den makroekonomiska forskningen, nu utvecklar han sina tankar i en intervju med Ratios VD Nils Karlson.

Heckscher lecture 2016 with Paul M. Romer

Heckscher lecture 2016 with Paul M. Romer

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 15:21 CEST

​Welcome to the Eli F. Heckscher lecture 2016 with keynote speaker Paul M. Romer.

Sommarassistenter på Ratio 2016

Sommarassistenter på Ratio 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:56 CEST

Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling och vänder sig till studenter på magisternivå, doktorander och Post Docs, som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden.

Svenska modellen 4.0

Svenska modellen 4.0

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 15:49 CEST

Med reformagendan Svenska modellen 4.0, vill Ratioakademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur den svenska modellen kan uppgraderas. 22 konkreta reformförslag presenteras av viktiga företagsledare. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.

Patrik Tingvall utnämns till professor

Patrik Tingvall utnämns till professor

Nyheter   •   Mar 31, 2016 11:17 CEST

​Patrik Tingvall har nyligen tilldelats en professur vid Södertörns högskola. Patrik forskar om internationell handel, tillväxt och analyser av offentligt stöd. Han arbetar på Ratio sedan 2011 och delar sin tid mellan Ratio, Södertörn och myndigheten för Tillväxtanalys.

Media no image

Ratio växer igen - 2015 i sammanfattning

Nyheter   •   Mar 31, 2016 09:43 CEST

Det gångna året växte forskningsinstitutet Ratios verksamhet ytterligare. Under året har tre stora forskningsprogram, två förstudier och åtta fristående projekt drivits av institutet som nu har drygt 30 forskare. 2015 i sammandrag: 30 vetenskapliga artiklar 16 working papers 4 böcker 10 bokkapitel 38 medarbetare 173 seminarier

USA-stipendium till Anders Gustafsson

USA-stipendium till Anders Gustafsson

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 13:59 CET

​Anders Gustafsson, doktorand vid Ratio och Jönköpings högskola, får årets stipendium för Studier vid George Mason University, GMU, i Washington DC. Anders Gustafsson är inriktad på politisk ekonomi, industripolitik och utvärdering av företagsstöd. Han kommer att använda stipendiet till att fördjupa sig i tillämpad mikroekonomi och rättsekonomi under vårterminen 2017.

Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio

Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio

Nyheter   •   Mar 14, 2016 14:15 CET

Under vårterminen 2016 välkomnar Ratio ytterligare en gästforskare. Klaus Friesenbichler arbetar till vardags på Wifo i Wien. Hans forskning berör framförallt innovation, internationell konkurrens och industriell organisation. Friesenbichler har tidigare arbetat i såväl Nederländerna och USA som på Sri Lanka och i Afghanistan. Han har bland annat även arbetat för Världsbanken.

Prao kan hjälpa unga till arbete

Prao kan hjälpa unga till arbete

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 16:54 CET

Forskningsinstitutet Ratio visar i en ny studie att antalet praodagar har minskat drastiskt de senaste åren. - Det är olyckligt, inte minst för dem som redan har problem att ta sig in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg.​

Rapport om tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Rapport om tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Nyheter   •   Feb 23, 2016 14:20 CET

En rad olika skatteregler skapar stora problem för växande unga företag. Det visar en ny rapport av Michel Elmoznino Laufer, doktorand vid forskningsinstitutet Ratio och handelshögskolai Stockholm.

Ny rapport om yrkesutbildningens irrvägar

Ny rapport om yrkesutbildningens irrvägar

Nyheter   •   Feb 04, 2016 05:05 CET

​Det svenska yrkesutbildningssystemet är fyllt av otydligheter enligt ny forskning. De elever som i vår står inför utbildningsval måste därför ta sig igenom ett system med flera irrvägar. Samtidigt har regeringen utsett 2016 till yrkesutbildningens år. Det skapar förväntan på åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen enligt Nils Karlson, docent och vd på forskningsinstitutet Ratio.

Ny bok jämför konfliktregler i sju länder

Ny bok jämför konfliktregler i sju länder

Nyheter   •   Dec 23, 2015 11:10 CET

Inför avtalsrörelsen 2016 ger Iustus förlag ut boken "Ultima ratio: svenska konfliktregler i ett internationallt perspektiv". I boken jämför forskarna Nils Karlson, docent, Henrik Malm Lindberg, fil dr, och Johanna Grönbäck, forskningsassistent, konfliktregler i sju länder. I boken beskrivs några fundamentala rättsprinciper och hur de efterlevs och uttolkas i Sverige och viktiga konkurrentländer.

​Ny forskningsrapport: försämring för svensk konkurrenskraft

​Ny forskningsrapport: försämring för svensk konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2015 08:36 CET

Det finns alltfler trendmässiga indikatorer på en försämring i företagandets villkor. Det visar en ny forskningsrapport om Sveriges ställning i index med bäring på konkurrenskraft, företagsklimat och innovationsförmåga. Störst förbättringspotential kan spåras till skatter, lönebildning och anställningsregleringar.

Företagsperspektiv på yrkeskvalifikationer i nytt forskningsprojekt

Företagsperspektiv på yrkeskvalifikationer i nytt forskningsprojekt

Nyheter   •   Okt 26, 2015 15:27 CET

Med forskningsprojektet Yrke, kvalifikation, rörlighet hoppas Ratio bidra med kunskap om validering av praktisk yrkeskompetens. Projektet finansieras med medel från ESF-rådet och genomförs i samarbete med åtta arbetsgivarorganisationer: Almega, Elektriska Installatörsorganisationen, Livsmedelsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Svensk Handel, Trä- och Möbelföretagen, Visita och VVS Företagen.