Skip to main content

Taggar

entreprenörskap

företagandets villkor

politisk förändring

entreprenörskap 43 företagandets villkor 37 den svenska modellen 27 arbetsmarknad 27 tillväxtföretagande 24 kompetensförsörjning 20 lönebildning 17 politisk förändring 14 ungdomsarbetslöshet 13 skapande förstörelse 13 näringslivsomvandling 11 snabbväxande företag 6 Kompetens för tillväxt 5 regelförenkling 5 tillväxt 4 almedalen 4 reformer 4 jan jörnmark 4 usa-stipendium 3 övergivna platser 3 affärsänglar 3 tillväxtfinansiering 3 andreas bergh 3 internationell handel 3 vinster i välfärden 3 lärlingsutbildning 3 praktik 3 yrkesutbildning 3 utbildning 3 utanförskap 3 unga forskare 3 familjeägda företag 2 ideella organisationer 2 olof stenhammar 2 företagande 2 jens spendrup 2 gaseller 2 välfärdsstaten 2 sommarjobb 2 kristina nyström 2 teknik slår politik 2 stipendium 2 universitet 2 integration 2 innovationer 2 susanne timsjö 2 forskningsinstitutet ratio 2 jan stenbeck 2 kommunala bolag 2 social rättvisa 2 rekrytering 2 pelle törnberg 2 karl wennberg 2 george mason university 2 fredrika gullfot 2 löntagarfonder 2 politikens gränser 2 charlotte bohman 2 matchning 2 aktiebolagslagen 2 handel 1 teknologiskiften 1 sven-olov daunfeldt 1 praktikplatser 1 framtidens välfärd 1 usa-studier 1 vinstdelning 1 eu och handel 1 konkurrenskraft 1 välfärd 1 doktorandstudier 1 supergasell 1 sommarassistenter 1 rekryeringsverktyg 1 yrkeshögskolan 1 demokrati 1 vinster 1 teknikcollege 1 minimilöner 1 forskarutbildning 1 moral 1 finansmarknader 1 exportmarknader 1 digitalisering 1 melodivestivalen 1 ägarledda bolag 1 nationalekonomi 1 borgerliga värderingar 1 gasell-företag 1 lena hagman 1 ledarskap 1 cecilia malmström 1 gasellföretag 1 financing of innovations 1 regional utveckling 1 företagskultur 1 arbetarrörelsen 1 yrkeshögeskolemyndigheten 1 ratio 1 politiska reformer 1 framtidens äldreomsorg 1 socialdemokraterna 1 korruption 1 historia 1 matchning på arbetsmarknaden 1 investeringsstöd 1 studera i usa 1 almega 1 matchningsproblem 1 kapital 1 högskola 1 eurovision song contest 1 vårdföretag 1 sjukvårdens organisation 1 tullar 1 praktik i skolan 1 ungas etablering på arbetsmarknaden 1 affärslagstiftning 1 grön ekonomi 1 connect öst 1 eu-medlemskap 1 miljöteknik 1 deirdre mccloskey 1 patentlagstiftning 1 upphandling 1 marknadsekonomi 1 universitetskanslerämbetet 1 företagare 1 kommerskollegium 1 lou 1 avreglering 1 eu-val 1 omsorg 1 gröna arbetstillfällen 1 offentliga affärer 1 tillit 1 konkurrens 1 kunskapsintensiva tjänstesektorn 1 kapitalism 1 arbetslöshet 1 ägarstyrning 1 managementinnovationer 1 näringlivsomvandling 1 äganderätt 1 robert demir 1 utrikespolitiska institutet 1 yrkeshögskolemyndigheten 1 välfärdssektorn 1 heckscher 1 statskunskap 1 avtalsrörelse 1 arbetsplatsförlagt lärande 1 regional tillväxt 1 export 1 svenska utvecklingskraft 1 riskkapital 1 eu-valet 2014 1 tekniskskiften 1 atlantis bokförlag 1 ung företagsamhet 1 kina 1 småföretagsdagarna 1 dygder 1 forskningsassistent 1 avtal16 1 bourgeois dignity 1 idéburna organisationer 1 svenskt näringsliv 1 vård 1 gröna jobb 1 forskarstipendium 1 högskolan 1 abb 1 riksbankens jubileumsfond 1 företagsklimat 1 politiskt lärande 1 välfärdsföretag 1 näringspolitik 1 kompetenförsörjning 1 forskning 1 ekonomisk debatt 1 monopol 1 entreprenöriella politiker 1 teknikskiften 1 luleå tekniska uiniversitet 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 16:01 CEST

Den ledande nationalekonomen Paul Romer har väckt uppmärksamhet genom att i skarpa ordalag kritisera den makroekonomiska forskningen, nu utvecklar han sina tankar i en intervju med Ratios VD Nils Karlson.

Heckscher lecture 2016 with Paul M. Romer

Heckscher lecture 2016 with Paul M. Romer

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 15:21 CEST

​Welcome to the Eli F. Heckscher lecture 2016 with keynote speaker Paul M. Romer.

Sommarassistenter på Ratio 2016

Sommarassistenter på Ratio 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:56 CEST

Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling och vänder sig till studenter på magisternivå, doktorander och Post Docs, som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden.

Svenska modellen 4.0

Svenska modellen 4.0

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 15:49 CEST

Med reformagendan Svenska modellen 4.0, vill Ratioakademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur den svenska modellen kan uppgraderas. 22 konkreta reformförslag presenteras av viktiga företagsledare. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.

Patrik Tingvall utnämns till professor

Patrik Tingvall utnämns till professor

Nyheter   •   Mar 31, 2016 11:17 CEST

​Patrik Tingvall har nyligen tilldelats en professur vid Södertörns högskola. Patrik forskar om internationell handel, tillväxt och analyser av offentligt stöd. Han arbetar på Ratio sedan 2011 och delar sin tid mellan Ratio, Södertörn och myndigheten för Tillväxtanalys.

Media no image

Ratio växer igen - 2015 i sammanfattning

Nyheter   •   Mar 31, 2016 09:43 CEST

Det gångna året växte forskningsinstitutet Ratios verksamhet ytterligare. Under året har tre stora forskningsprogram, två förstudier och åtta fristående projekt drivits av institutet som nu har drygt 30 forskare. 2015 i sammandrag: 30 vetenskapliga artiklar 16 working papers 4 böcker 10 bokkapitel 38 medarbetare 173 seminarier

USA-stipendium till Anders Gustafsson

USA-stipendium till Anders Gustafsson

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 13:59 CET

​Anders Gustafsson, doktorand vid Ratio och Jönköpings högskola, får årets stipendium för Studier vid George Mason University, GMU, i Washington DC. Anders Gustafsson är inriktad på politisk ekonomi, industripolitik och utvärdering av företagsstöd. Han kommer att använda stipendiet till att fördjupa sig i tillämpad mikroekonomi och rättsekonomi under vårterminen 2017.

Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio

Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio

Nyheter   •   Mar 14, 2016 14:15 CET

Under vårterminen 2016 välkomnar Ratio ytterligare en gästforskare. Klaus Friesenbichler arbetar till vardags på Wifo i Wien. Hans forskning berör framförallt innovation, internationell konkurrens och industriell organisation. Friesenbichler har tidigare arbetat i såväl Nederländerna och USA som på Sri Lanka och i Afghanistan. Han har bland annat även arbetat för Världsbanken.

Prao kan hjälpa unga till arbete

Prao kan hjälpa unga till arbete

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 16:54 CET

Forskningsinstitutet Ratio visar i en ny studie att antalet praodagar har minskat drastiskt de senaste åren. - Det är olyckligt, inte minst för dem som redan har problem att ta sig in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg.​

Rapport om tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Rapport om tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Nyheter   •   Feb 23, 2016 14:20 CET

En rad olika skatteregler skapar stora problem för växande unga företag. Det visar en ny rapport av Michel Elmoznino Laufer, doktorand vid forskningsinstitutet Ratio och handelshögskolai Stockholm.

Ny rapport om yrkesutbildningens irrvägar

Ny rapport om yrkesutbildningens irrvägar

Nyheter   •   Feb 04, 2016 05:05 CET

​Det svenska yrkesutbildningssystemet är fyllt av otydligheter enligt ny forskning. De elever som i vår står inför utbildningsval måste därför ta sig igenom ett system med flera irrvägar. Samtidigt har regeringen utsett 2016 till yrkesutbildningens år. Det skapar förväntan på åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen enligt Nils Karlson, docent och vd på forskningsinstitutet Ratio.

Ny bok jämför konfliktregler i sju länder

Ny bok jämför konfliktregler i sju länder

Nyheter   •   Dec 23, 2015 11:10 CET

Inför avtalsrörelsen 2016 ger Iustus förlag ut boken "Ultima ratio: svenska konfliktregler i ett internationallt perspektiv". I boken jämför forskarna Nils Karlson, docent, Henrik Malm Lindberg, fil dr, och Johanna Grönbäck, forskningsassistent, konfliktregler i sju länder. I boken beskrivs några fundamentala rättsprinciper och hur de efterlevs och uttolkas i Sverige och viktiga konkurrentländer.

​Ny forskningsrapport: försämring för svensk konkurrenskraft

​Ny forskningsrapport: försämring för svensk konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2015 08:36 CET

Det finns alltfler trendmässiga indikatorer på en försämring i företagandets villkor. Det visar en ny forskningsrapport om Sveriges ställning i index med bäring på konkurrenskraft, företagsklimat och innovationsförmåga. Störst förbättringspotential kan spåras till skatter, lönebildning och anställningsregleringar.

Företagsperspektiv på yrkeskvalifikationer i nytt forskningsprojekt

Företagsperspektiv på yrkeskvalifikationer i nytt forskningsprojekt

Nyheter   •   Okt 26, 2015 15:27 CET

Med forskningsprojektet Yrke, kvalifikation, rörlighet hoppas Ratio bidra med kunskap om validering av praktisk yrkeskompetens. Projektet finansieras med medel från ESF-rådet och genomförs i samarbete med åtta arbetsgivarorganisationer: Almega, Elektriska Installatörsorganisationen, Livsmedelsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Svensk Handel, Trä- och Möbelföretagen, Visita och VVS Företagen.

Utlandsfödda kan främja export av tjänster

Utlandsfödda kan främja export av tjänster

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2015 13:45 CEST

Att anställa ytterligare en utlandsfödd med eftergymnasial utbildning som bott kort tid i Sverige är sammankopplat med i genomsnitt 18 procents högre tjänsteexport till de utlandsföddas ursprungsländer, ceteris paribus, skriver Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk i Ekonomisk debatt.

Forskningskrönika med Alexandru Panican: Väljer unga fel?

Forskningskrönika med Alexandru Panican: Väljer unga fel?

Blogginlägg   •   Okt 02, 2015 11:54 CEST

Matchningen på arbetsmarknaden hänger samman med elevernas gymnasieval flera år före arbetslivet. Resultatet av elevernas gymnasieval blir ofta att de kommer ut på en arbetsmarknad som kräver andra kunskaper än dem de sökt. Vilka premisser dessa val vilar på borde intressera oss alla. Samhälle som föräldrar. Det skriver docent Alexandru Panican i en forskningskrönika för Ratio.

Öppen föreläsning om demokrati, företag och ekonomisk historia

Öppen föreläsning om demokrati, företag och ekonomisk historia

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2015 12:01 CEST

Naomi Lamoreaux håller en öppen föreläsning under rubriken Corporations and Democracy: Beyond Cross-Country Regressions för Handelshögskolan och Ratio.

Företagen och demokratin: öppen föreläsning med världsledande professor

Företagen och demokratin: öppen föreläsning med världsledande professor

Nyheter   •   Sep 15, 2015 14:38 CEST

Klockan 17.15 den tjugoandra september kommer Naomi Lamoreaux att hålla en öppen föreläsning på Handelshögskolan i Stockholm. Professor Lamoreaux är en världsledande ekonom-historiker vars forskning bland annat handlar om innovationsfinansiering, fusioner, banker och företagsutveckling.

Storbritanniens konfliktregler undersökta av svenska forskare

Storbritanniens konfliktregler undersökta av svenska forskare

Nyheter   •   Jul 16, 2015 14:00 CEST

Brittiska konfliktregler är nu föremål för debatt och internationell uppmärksamhet efter att premiärminister David Cameron föreslagit förändringar i strejkrätten. Storbritannien är även ett av de undersökta länderna i den nya boken "Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv" av Johanna Grönbäck, Henrik Malm Lindberg och Nils Karlson.

"Teslas affärsmodell utmanar etablerade aktörer på bilmarknaden"

"Teslas affärsmodell utmanar etablerade aktörer på bilmarknaden"

Nyheter   •   Jul 08, 2015 15:22 CEST

- Tesla har inte bara infört en ny teknik, men också en ny produktarkitektur och en ny affärsmodell. För att göra något tillnärmelsevis liknande väntar en stor utmaning för de etablerade aktörerna på bilmarknaden. Docent Christian Sandström, från Ratio och Chalmers, skriver i ansedda MIT Technology Review