Skip to main content

Taggar

entreprenörskap

företagandets villkor

politisk förändring

entreprenörskap 27 företagandets villkor 26 politisk förändring 11 arbetsmarknad 10 skapande förstörelse 7 den svenska modellen 7 näringslivsomvandling 6 tillväxtföretagande 6 ungdomsarbetslöshet 5 lönebildning 5 kompetensförsörjning 4 snabbväxande företag 2 andreas bergh 2 stipendium 2 tillväxtfinansiering 2 matchning 2 affärsänglar 2 regelförenkling 2 usa-stipendium 2 karl wennberg 2 Kompetens för tillväxt 2 gasellföretag 1 familjeägda företag 1 tekniskskiften 1 nationalekonomi 1 politikens gränser 1 lärlingsutbildning 1 teknik slår politik 1 yrkesutbildning 1 välfärdsstaten 1 näringlivsomvandling 1 miljöteknik 1 matchningsproblem 1 företagande 1 sven-olov daunfeldt 1 tillit 1 susanne timsjö 1 korruption 1 utanförskap 1 välfärdssektorn 1 patentlagstiftning 1 marknadsekonomi 1 george mason university 1 ung företagsamhet 1 gröna arbetstillfällen 1 statskunskap 1 abb 1 praktikplatser 1 forskningsassistent 1 integration 1 ideella organisationer 1 avtal16 1 aktiebolagslagen 1 jan jörnmark 1 fredrika gullfot 1 övergivna platser 1 kristina nyström 1 idéburna organisationer 1 svenskt näringsliv 1 kommunala bolag 1 framtidens välfärd 1 usa-studier 1 framtidens äldreomsorg 1 vinster i välfärden 1 doktorandstudier 1 avtalsrörelse 1 jens spendrup 1 charlotte bohman 1 reformer 1 regional tillväxt 1 svenska utvecklingskraft 1 forskningsinstitutet ratio 1 ungas etablering på arbetsmarknaden 1 gröna jobb 1 investeringsstöd 1 löntagarfonder 1 grön ekonomi 1 sommarjobb 1 praktik 1 konkurrenskraft 1 pelle törnberg 1 studera i usa 1 teknologiskiften 1 Visa alla taggar
Dr Eva Uddén Sonnegård knyts till Ratio

Dr Eva Uddén Sonnegård knyts till Ratio

Nyheter   •   Mar 10, 2017 10:14 CET

Eva Uddén Sonnegård är en välkänd arbetsmarknadsekonom med lång erfarenhet från frågor om lönebildning, integration, och arbetsmarknad. Nu knyts hon till Ratios forskning om lagen om anställningsskydd (LAS).

Tvärvetenskaplig konferens om innovativt entreprenörskap

Tvärvetenskaplig konferens om innovativt entreprenörskap

Nyheter   •   Mar 09, 2017 10:17 CET

Den 18-19 augusti anordnar Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och amerikanska Baylor University forskarkonferensen The Baugh-Ratio Colloquium for Young Social Scientists Policy for innovative entrepreneurship. Konferensen är tvärvetenskaplig och vänder sig till akademiker med intresse för innovativt entreprenörskap.

Hur påverkar entreprenörskap inkomstspridningen?

Hur påverkar entreprenörskap inkomstspridningen?

Nyheter   •   Feb 22, 2017 14:04 CET

Nationalekonomerna Daniel Halvarsson, Martin Korpi och Karl Wennberg skriver i Ekonomisk debatt 1/2017 om hur de i pappret Entrepreneurship and Income Inequality har undersökt hur antalet och typen av företagare påverkar inkomstskillnaderna i Sverige

Christian Sandström uppmärksammas av Le Monde

Christian Sandström uppmärksammas av Le Monde

Nyheter   •   Feb 03, 2017 16:50 CET

Franska Le Monde uppmärksammar Christian Sandströms och Christofer Laurells forskning om hur Uber omtalas i sociala medier.

 Unik internationell jämförelse av samhällsfarliga konflikter

Unik internationell jämförelse av samhällsfarliga konflikter

Nyheter   •   Jan 23, 2017 09:25 CET

​Reglering av samhällsfarliga konflikter på arbetsmarknaden har blivit en allt viktigare fråga och berör i dag såväl offentliga som privata verksamheter. I en ny studie av Ratio görs en jämförelse av hur samhällsfarliga strejker och andra arbetsmarknadskonflikter regleras och hanteras i Sverige och några av våra viktigaste grannländer.

 Fungerar innovationsstöden?

Fungerar innovationsstöden?

Nyheter   •   Dec 14, 2016 10:10 CET

I en ny publikation i tidskriften Empirica undersöker Anders Gustafsson och andra Ratioforskare företag som har mottagit stöd från svenska innovationsprogram mellan 1997 och 2011. Resultaten tyder på en avsaknad av positiv effekt för företagen

Patrik Tingvall utnämns till professor

Patrik Tingvall utnämns till professor

Nyheter   •   Mar 31, 2016 11:17 CEST

​Patrik Tingvall har nyligen tilldelats en professur vid Södertörns högskola. Patrik forskar om internationell handel, tillväxt och analyser av offentligt stöd. Han arbetar på Ratio sedan 2011 och delar sin tid mellan Ratio, Södertörn och myndigheten för Tillväxtanalys.

Media no image

Ratio växer igen - 2015 i sammanfattning

Nyheter   •   Mar 31, 2016 09:43 CEST

Det gångna året växte forskningsinstitutet Ratios verksamhet ytterligare. Under året har tre stora forskningsprogram, två förstudier och åtta fristående projekt drivits av institutet som nu har drygt 30 forskare. 2015 i sammandrag: 30 vetenskapliga artiklar 16 working papers 4 böcker 10 bokkapitel 38 medarbetare 173 seminarier

Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio

Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio

Nyheter   •   Mar 14, 2016 14:15 CET

Under vårterminen 2016 välkomnar Ratio ytterligare en gästforskare. Klaus Friesenbichler arbetar till vardags på Wifo i Wien. Hans forskning berör framförallt innovation, internationell konkurrens och industriell organisation. Friesenbichler har tidigare arbetat i såväl Nederländerna och USA som på Sri Lanka och i Afghanistan. Han har bland annat även arbetat för Världsbanken.

Rapport om tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Rapport om tillväxtföretagandets skatteutmaningar

Nyheter   •   Feb 23, 2016 14:20 CET

En rad olika skatteregler skapar stora problem för växande unga företag. Det visar en ny rapport av Michel Elmoznino Laufer, doktorand vid forskningsinstitutet Ratio och handelshögskolai Stockholm.

Ny rapport om yrkesutbildningens irrvägar

Ny rapport om yrkesutbildningens irrvägar

Nyheter   •   Feb 04, 2016 05:05 CET

​Det svenska yrkesutbildningssystemet är fyllt av otydligheter enligt ny forskning. De elever som i vår står inför utbildningsval måste därför ta sig igenom ett system med flera irrvägar. Samtidigt har regeringen utsett 2016 till yrkesutbildningens år. Det skapar förväntan på åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen enligt Nils Karlson, docent och vd på forskningsinstitutet Ratio.

Ny bok jämför konfliktregler i sju länder

Ny bok jämför konfliktregler i sju länder

Nyheter   •   Dec 23, 2015 11:10 CET

Inför avtalsrörelsen 2016 ger Iustus förlag ut boken "Ultima ratio: svenska konfliktregler i ett internationallt perspektiv". I boken jämför forskarna Nils Karlson, docent, Henrik Malm Lindberg, fil dr, och Johanna Grönbäck, forskningsassistent, konfliktregler i sju länder. I boken beskrivs några fundamentala rättsprinciper och hur de efterlevs och uttolkas i Sverige och viktiga konkurrentländer.

Företagsperspektiv på yrkeskvalifikationer i nytt forskningsprojekt

Företagsperspektiv på yrkeskvalifikationer i nytt forskningsprojekt

Nyheter   •   Okt 26, 2015 15:27 CET

Med forskningsprojektet Yrke, kvalifikation, rörlighet hoppas Ratio bidra med kunskap om validering av praktisk yrkeskompetens. Projektet finansieras med medel från ESF-rådet och genomförs i samarbete med åtta arbetsgivarorganisationer: Almega, Elektriska Installatörsorganisationen, Livsmedelsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Svensk Handel, Trä- och Möbelföretagen, Visita och VVS Företagen.

Företagen och demokratin: öppen föreläsning med världsledande professor

Företagen och demokratin: öppen föreläsning med världsledande professor

Nyheter   •   Sep 15, 2015 14:38 CEST

Klockan 17.15 den tjugoandra september kommer Naomi Lamoreaux att hålla en öppen föreläsning på Handelshögskolan i Stockholm. Professor Lamoreaux är en världsledande ekonom-historiker vars forskning bland annat handlar om innovationsfinansiering, fusioner, banker och företagsutveckling.

Storbritanniens konfliktregler undersökta av svenska forskare

Storbritanniens konfliktregler undersökta av svenska forskare

Nyheter   •   Jul 16, 2015 14:00 CEST

Brittiska konfliktregler är nu föremål för debatt och internationell uppmärksamhet efter att premiärminister David Cameron föreslagit förändringar i strejkrätten. Storbritannien är även ett av de undersökta länderna i den nya boken "Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv" av Johanna Grönbäck, Henrik Malm Lindberg och Nils Karlson.

"Teslas affärsmodell utmanar etablerade aktörer på bilmarknaden"

"Teslas affärsmodell utmanar etablerade aktörer på bilmarknaden"

Nyheter   •   Jul 08, 2015 15:22 CEST

- Tesla har inte bara infört en ny teknik, men också en ny produktarkitektur och en ny affärsmodell. För att göra något tillnärmelsevis liknande väntar en stor utmaning för de etablerade aktörerna på bilmarknaden. Docent Christian Sandström, från Ratio och Chalmers, skriver i ansedda MIT Technology Review

Ny bok om svenska konfliktregler

Ny bok om svenska konfliktregler

Nyheter   •   Jul 01, 2015 11:06 CEST

Ny forskning om konfliktregler och strejkrätt presenteras i den nya boken "Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv" av Johanna Grönbäck, forskningsassistent, Henrik Malm Lindberg, fil dr, och Nils Karlson, docent, samtliga vid Ratio.

Politisk historia på S-kongressen

Politisk historia på S-kongressen

Nyheter   •   Maj 28, 2015 11:24 CEST

​Den 29:e maj deltar forskarna Henrik Malm Lindberg och Stig-Björn Ljunggren på Socialdemokraternas kongress i Västerås. De kommer bland annat att presentera sin forskning om Socialdemokratins förändring under 1980-talet samt vara tillgängliga för media och allmänhet.

Media no image

Alexandru Panican utnämnd till docent

Nyheter   •   Maj 07, 2015 10:06 CEST

Ratios medarbetare Alexandru Panican har utnämnts till docent vid Lunds universitet.

Media no image

2014 Ratios mest produktiva år

Nyheter   •   Mar 23, 2015 14:57 CET

2014 är Ratios mest produktiva år, i alla hänseenden. Vi driver idag fler forskningsprojekt, med tydligare relevans, bredare stöd och större genomslag än någonsin tidigare. Tre stora forskningsprogram - om företagens kompetensförsörjning, tillväxtfinansiering samt om teknikskiften och politisk förändring - samt åtta fristående projekt drivs och genomförs av institutet som nu har ca 30 forskare.