Skip to main content

Taggar

entreprenörskap

företagandets villkor

politisk förändring

entreprenörskap 20 den svenska modellen 20 tillväxtföretagande 18 arbetsmarknad 17 kompetensförsörjning 16 företagandets villkor 13 lönebildning 12 ungdomsarbetslöshet 8 skapande förstörelse 6 näringslivsomvandling 5 almedalen 4 snabbväxande företag 4 tillväxt 4 jan jörnmark 3 Kompetens för tillväxt 3 reformer 3 internationell handel 3 unga forskare 3 politisk förändring 3 utbildning 3 regelförenkling 3 rekrytering 2 övergivna platser 2 social rättvisa 2 innovationer 2 praktik 2 jan stenbeck 2 olof stenhammar 2 gaseller 2 lärlingsutbildning 2 utanförskap 2 universitet 2 vinster i välfärden 2 yrkesutbildning 2 moral 1 aktiebolagslagen 1 finansmarknader 1 kommunala bolag 1 exportmarknader 1 löntagarfonder 1 robert demir 1 utrikespolitiska institutet 1 digitalisering 1 melodivestivalen 1 ägarledda bolag 1 yrkeshögskolemyndigheten 1 susanne timsjö 1 heckscher 1 integration 1 jens spendrup 1 borgerliga värderingar 1 tillväxtfinansiering 1 arbetsplatsförlagt lärande 1 gasell-företag 1 lena hagman 1 export 1 riskkapital 1 ledarskap 1 eu-valet 2014 1 sommarjobb 1 cecilia malmström 1 financing of innovations 1 atlantis bokförlag 1 regional utveckling 1 george mason university 1 kina 1 småföretagsdagarna 1 dygder 1 affärsänglar 1 företagskultur 1 arbetarrörelsen 1 fredrika gullfot 1 kristina nyström 1 bourgeois dignity 1 yrkeshögeskolemyndigheten 1 ratio 1 vård 1 politiska reformer 1 socialdemokraterna 1 forskarstipendium 1 familjeägda företag 1 välfärdsstaten 1 högskolan 1 historia 1 riksbankens jubileumsfond 1 företagsklimat 1 matchning på arbetsmarknaden 1 politiskt lärande 1 välfärdsföretag 1 almega 1 näringspolitik 1 teknik slår politik 1 kapital 1 högskola 1 eurovision song contest 1 vårdföretag 1 kompetenförsörjning 1 ideella organisationer 1 sjukvårdens organisation 1 forskning 1 tullar 1 praktik i skolan 1 ekonomisk debatt 1 monopol 1 forskningsinstitutet ratio 1 affärslagstiftning 1 entreprenöriella politiker 1 andreas bergh 1 connect öst 1 eu-medlemskap 1 företagande 1 deirdre mccloskey 1 luleå tekniska uiniversitet 1 teknikskiften 1 handel 1 upphandling 1 charlotte bohman 1 usa-stipendium 1 universitetskanslerämbetet 1 företagare 1 kommerskollegium 1 lou 1 politikens gränser 1 avreglering 1 eu-val 1 omsorg 1 vinstdelning 1 eu och handel 1 offentliga affärer 1 välfärd 1 konkurrens 1 kunskapsintensiva tjänstesektorn 1 kapitalism 1 supergasell 1 arbetslöshet 1 sommarassistenter 1 rekryeringsverktyg 1 yrkeshögskolan 1 demokrati 1 ägarstyrning 1 pelle törnberg 1 managementinnovationer 1 vinster 1 teknikcollege 1 äganderätt 1 minimilöner 1 forskarutbildning 1 Visa alla taggar
Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Paul Romer utvecklar påstående om pseudovetenskap inom makroekonomin

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 16:01 CEST

Den ledande nationalekonomen Paul Romer har väckt uppmärksamhet genom att i skarpa ordalag kritisera den makroekonomiska forskningen, nu utvecklar han sina tankar i en intervju med Ratios VD Nils Karlson.

Heckscher lecture 2016 with Paul M. Romer

Heckscher lecture 2016 with Paul M. Romer

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 15:21 CEST

​Welcome to the Eli F. Heckscher lecture 2016 with keynote speaker Paul M. Romer.

Sommarassistenter på Ratio 2016

Sommarassistenter på Ratio 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:56 CEST

Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling och vänder sig till studenter på magisternivå, doktorander och Post Docs, som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden.

Svenska modellen 4.0

Svenska modellen 4.0

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 15:49 CEST

Med reformagendan Svenska modellen 4.0, vill Ratioakademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur den svenska modellen kan uppgraderas. 22 konkreta reformförslag presenteras av viktiga företagsledare. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.

USA-stipendium till Anders Gustafsson

USA-stipendium till Anders Gustafsson

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 13:59 CET

​Anders Gustafsson, doktorand vid Ratio och Jönköpings högskola, får årets stipendium för Studier vid George Mason University, GMU, i Washington DC. Anders Gustafsson är inriktad på politisk ekonomi, industripolitik och utvärdering av företagsstöd. Han kommer att använda stipendiet till att fördjupa sig i tillämpad mikroekonomi och rättsekonomi under vårterminen 2017.

Prao kan hjälpa unga till arbete

Prao kan hjälpa unga till arbete

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 16:54 CET

Forskningsinstitutet Ratio visar i en ny studie att antalet praodagar har minskat drastiskt de senaste åren. - Det är olyckligt, inte minst för dem som redan har problem att ta sig in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg.​

​Ny forskningsrapport: försämring för svensk konkurrenskraft

​Ny forskningsrapport: försämring för svensk konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2015 08:36 CET

Det finns alltfler trendmässiga indikatorer på en försämring i företagandets villkor. Det visar en ny forskningsrapport om Sveriges ställning i index med bäring på konkurrenskraft, företagsklimat och innovationsförmåga. Störst förbättringspotential kan spåras till skatter, lönebildning och anställningsregleringar.

Utlandsfödda kan främja export av tjänster

Utlandsfödda kan främja export av tjänster

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2015 13:45 CEST

Att anställa ytterligare en utlandsfödd med eftergymnasial utbildning som bott kort tid i Sverige är sammankopplat med i genomsnitt 18 procents högre tjänsteexport till de utlandsföddas ursprungsländer, ceteris paribus, skriver Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk i Ekonomisk debatt.

Öppen föreläsning om demokrati, företag och ekonomisk historia

Öppen föreläsning om demokrati, företag och ekonomisk historia

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2015 12:01 CEST

Naomi Lamoreaux håller en öppen föreläsning under rubriken Corporations and Democracy: Beyond Cross-Country Regressions för Handelshögskolan och Ratio.

Ny rapport: Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

Ny rapport: Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 07:52 CEST

Matchningen på arbetsmarknaden hänger samman med elevernas gymnasieval flera år före arbetsliver. I en ny rapport presenterar Alexandru Panican, Lunds universitet och Ratio, vad som avgör gymnasievalet samt ungdomars attityder till gymnasievalet.

Ratios sommarassistenter 2015

Ratios sommarassistenter 2015

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2015 08:15 CEST

Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling och vänder sig till studenter på magisternivå, doktorander och Post Docs, som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden.

Hur organiseras digitalisering?

Hur organiseras digitalisering?

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2015 16:01 CEST

Ratios forskare Karl Wennberg och Robert Demir har fått finansiering från Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik för att studera hur digitalisering organiseras. I projektet undersöks vilka metoder och processer som bäst hjälper tillverkningsföretag att med framgång utnyttja digital teknik. Det sker i samarbete med Aalto-universitetet i Finland.

Teknikcollege bättre än lärlingsutbildning

Teknikcollege bättre än lärlingsutbildning

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2015 09:00 CEST

​Teknikcollege är en bättre modell för yrkesutbildning än lärlingsutbildning, konstaterar professor Jonas Olofsson i en ny studie från Ratio. Teknikcollege bygger på den svenska arbetsmarknadsmodellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och växer fram underifrån med enskilda skolor och företag, vilket både säkrar kompetensbehoven och kvalifikationskraven.

USA-stipendium till Johan Grip

USA-stipendium till Johan Grip

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2015 09:34 CET

Johan Grip, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, får årets stipendium för studier vid George Mason University, i Washington DC. Johan har tidigare varit gästforskare på New York University, vid nationalekonomiska institutionen Graduate School of Arts and Science. Stipendiet omfattar 175 000 kronor för att bedriva en termins studier i USA och delas ut av Ratio sedan 2006.

Media no image

Ann-Kari Edenius ny vice VD på Ratio

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2015 13:12 CET

Ann-Kari Edenius är från januari 2015 ny vice VD för Ratio. Som vice VD kommer hon leda den administrativa staben på Ratio och fortsatt ansvara för kommunikation. Ann-Kari började på Ratio som kommunikationschef 2009 och efterträder nu Karl Wennberg som fortsätter som forskare vid Ratio.

Media no image

Ny forskning om teknikskiften och politisk förändring

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2014 15:11 CET

Hur påverkar teknologisk innovation regleringarna av en bransch? Det är huvudfrågan i ett nytt forskningsprojekt, The Co-evolution of Technology and Regulation, som Ratio startar vid årskiftet. Samspelet mellan teknisk och politisk förändring studeras genom att utforska avregleringarna av telekom- och finansmarknaderna som skedde under 1980/90-talet, två centrala omvälvningar i modern tid.

Forskning om managementinnovationer finansieras av Riksbankens Jubileumsfond

Forskning om managementinnovationer finansieras av Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2014 15:55 CET

Robert Demir ska i ett nytt projekt på Ratio utforska hur managementinnovationer kommer till. Särskilt intressanta är de vardagliga aktiviteter som äger rum i periferin av organisationer och som genomförs utan ledningens formella samtycke. De gör ofta de organisatoriska processerna effektivare och är en källa till förnyad konkurrenskraft. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Konferens med nya resultat om tillväxtfinansiering

Konferens med nya resultat om tillväxtfinansiering

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2014 11:50 CEST

Den 20 oktober arrangerar Ratio tillsammans med Vinnova en konferens där de första resultaten från ett forskningsprogram om tillväxtfinansiering presenteras. Tidigare forskning har visat att nystartade företag med expansionsplaner är viktiga för jobbskapande och innovation. Rapportförfattarna visar i den nya studien hur finansieringen av expansiva företag går till och vilka hinder som föreligger.

Hanna Almlöf ny medarbetare på Ratio

Hanna Almlöf ny medarbetare på Ratio

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2014 10:37 CEST

Hanna Almlöf, jur dr, börjar idag sin deltidsanställning på Ratio. Hanna knyts till forskningsprogrammet "Financing of Innovations" där hon ska utforska behovet av en ny aktiebolagslag för mindre aktiebolag i Sverige.

Release av Drömmen om jämlikhet

Release av Drömmen om jämlikhet

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2014 10:42 CEST

Ratio och Atlantis lanserar ny forskning om socialdemokratins utveckling, 12:e juni på ABF-huset.