8 mars startar satsning för att få företag att ta ställning mot sexköp

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 14:53 CET

Sextrafficking är en växande brottslighet där kvinnor och flickor är särskilt utsatta för att utnyttjas i prostitution. Ändå har få svenska storföretag en uttalad policy mot sexköp i sina uppförandekoder. Realstars startar därför kampanjen CSR mot sexköp. På Internationella kvinnodagen inleds en satsning för att få svenska företag att införa en policy mot sexköp vid affärs- och tjänsteresor.

De flesta börsbolag saknar policy mot sexuell exploatering

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 11:21 CEST

Sextrafficking innebär grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta. Ändå är det få svenska storföretag som har tydliga riktlinjer för att säkra upp att affärsverksamheten eller tjänsteresorna inte direkt eller indirekt bidrar till sexuell exploatering.

En ny studie bland svenska börsföretag visar att nästan 80 procent av de tillfrågade företagen saknar riktlinjer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Företagen har därmed inte säkrat att deras tjänster eller produkter nyttjas direkt eller indirekt av aktörer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Studien visar även att endast ett av fem bolag har tydliga riktlinjer i sin uppförandekod eller resepolicy om förbud mot sexköp vid tjänsteresor. Detta trots att studien Prostitution i Sverige visar att cirka 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och en tredjedel sker på tjänsteresan. Däremot ser 75 procent av företagen en risk för sexköp vid tjänsteresan och 10 procent ser risker kopplade till mässor/event.

Målsättningen med undersökningen, som genomförts av anti-trafficking-organisationen RealStars med projektstöd från Jämställdhetsmyndigheten, är att fånga nuläget, behov av stöd och kunskapsläget bland drygt 100 börsnoterade bolag på OMX Nasdaq samt bland de större svenska bankerna.

-Frågan om att aktivt motverka sexuell exploatering är fortfarande en vit fläck hos många företag, men arbetet har gått framåt sedan vi började samarbeta med företag för att integrera traffickingfrågor i hållbarhetsarbetet. Det borde idag vara en standard att ha de här delarna på plats, säger Malin Roux Johansson som är initiativtagare till Business Against Trafficking.

De främsta drivkrafterna bland företagen i studien för att föra in ett anti-traffickingarbete och motverka sexuell exploatering är att: motverka brott mot mänskliga rättigheter (84%), bidra till hög affärsetik (81%), bidra till FN:s hållbarhetsmål 5:2 (67%) och att vara en attraktiv arbetsgivare (53%).

- Detta stämmer väl överens med vår bild. Vi ser att det finns få stödjande aktörer såsom CSR- och HR-nätverk och hållbarhetskonsulter som idag har arbetat med och utvecklat en kompetens inom området. Med studien som bas erbjuder vi intresserade företag och organisationer stöd i arbetet för att utveckla ett proaktivt arbete för att motverka sexuell exploatering, säger Malin Roux Johansson.

Merparten av all trafficking sker för sexuella ändamål, närmare 70 procent i Europa. Kvinnor och barn utgör den grupp som främst blir offer för dagens sexslaveri, 95 procent i Europa. Trots detta har företagen framförallt fokuserat på arbetet mot tvångsarbete och annan form av arbetsrelaterad exploatering.

RealStars är en organisation som grundades 2010 och arbetar för att avskaffa sexhandel i Europa. Utöver vårt arbete för att skapa opinion för striktare lagar i Europa för sexköp, och på så sätt strypa efterfrågan på prostitution och sexslavar, så arbetar vi med enskilda företag för att levandegöra riktlinjer och koder inom ansvar och etik när det kommer till traffickingfrågor.

Vi använder budskapet Fair Sex, sex. på lika villkor och genomför även kampanjer och utbildningar där vi stödjer skolor för att bli "Fair Sex skolor."

En ny studie bland svenska börsföretag visar att nästan 80 procent av de tillfrågade företagen saknar riktlinjer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Läs vidare »

Därför köper svenska män sex på semestern – en unik inblick i sexturisternas värld

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 07:00 CEST

Svenska män som köper sex gör det oftast på utlandsresan. En ny undercoverrapport från Schyst resande granskar sexköpare i turistparadiset Thailand och avslöjar männens beteenden och myter – men också hur helt vanliga turister normaliserar prostitutionen.

Journalisten Joakim Medin har på uppdrag av Schyst resande arbetat undercover i Thailand och träffat de svenska sexköparna för att beskriva deras efterfrågan på prostitution. Rapporten är en av de första studierna där ett större antal svenska män själva och osminkat får kommentera sitt sexköpande.

”Det är en affärstransaktion mellan två människor, ungefär som att köpa ett kilo fläskkött”, säger en västsvensk sexköpare.

I rapporten avslöjas en värld av fattigdom, ensamhet, alkohol, snedvridna strukturer och en kraftigt förenklad syn på prostitution. Sexköparna har kategoriserats för att visa vilka mekanismer som ligger bakom deras beteende. Vissa försvarar sig genom att hänvisa till thailändsk kultur. Några hävdar att de hjälper kvinnorna genom att köpa sex, medan andra vill dominera kvinnor och leva ut fantasier. Ytterligare andra söker ”flickvänsupplevelser” och kan få för sig att de utnyttjade kvinnorna egentligen är de som exploaterar.

”Jag träffade en 19-åring, som efter bara en dag började fråga om pengar till renoveringen av familjens restaurang. Hon försökte utnyttja mig”, menar en 50-årig man från Mellansverige.

Rapporten ger en unik inblick i en tankevärld som går rakt emot Sveriges officiella värderingar. Männen uttrycker sig sexistiskt och rasistiskt. Flera önskar en återgång till äldre och tydligare könsroller, som de upplever sig ha funnit i interaktionen med thailändska kvinnor.

”Om jag är törstig så behöver jag inte hämta ett glas vatten själv, hon hämtar det åt mig. Jag tror det här lockar en jävla massa svenska män. För vem fan vill inte bli behandlad som en kung”, förklarar en göteborgare i 40-årsåldern.

– Mycket har skrivits om de som utnyttjas i prostitution. Betydligt mindre om männen som ligger bakom efterfrågan, trots att det är de som driver på hela marknaden, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare för anti-trafficking-organisationen RealStars.

– Då majoriteten av svenska mäns sexköp görs på utlandsresan är det viktigt att vara tydlig med att det är lika oacceptabelt där som här. Med mer kunskap om sexköpare och genom att punktera myter och stärka värderingar för Fair Sex – sex på lika villkor – kan vi förebygga sexuell exploatering.

Med dold mikrofon har Schyst resande följt männen in i sexköpsmiljöerna, som genomsyras av extrema alkoholintag och frågetecken kring hur unga vissa av de utnyttjade kvinnorna egentligen är. Men rapporten beskriver hur det också finns gott om ”vanliga” turister i samma miljöer, som bidrar till att normalisera sexindustrin.

Rapporten ”Welcome to Sin City” finns på  Schyst resandes hemsida.

Pressbilder finns att beställa.

Presskontakt: Helena Myrman, projektledare för Nätverket Schyst resande
070-257 03 04, helena.myrman@unionen.se

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, Childhood, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NGO-rörelsen, RealStars, Svenska kyrkan samt Union to Union.

Svenska män som köper sex gör det oftast på utlandsresan. En ny undercoverrapport från Schyst resande granskar sexköpare i turistparadiset Thailand och avslöjar männens beteenden och myter – men också hur helt vanliga turister normaliserar prostitutionen.

Läs vidare »

Satsning inom besöksnäringen inför EUs anti-traffickingdag 18 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 16:54 CEST

Realstars uppmärksammar EU:s anti-traffickingdag den 18 oktober tillsammans med hotell, krogar och andra aktörer i besöksnäringen. Tydliga budskap mot trafficking får branschen och allmänheten att agera tillsammans. ”We don´t welcome human trafficking” och ”We don´t serve sex buyers” är budskap som uppemot 50 aktörer från näringen sprider i år, främst i Stockholm och Göteborg.

Nytt digitalt Fair Sex Quiz utmanar myter och testar kunskaper

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 09:14 CEST

Den ideella anti-trafficking-organisationen RealStars lanserar ett digitalt Fair Sex quiz som utmanar myter och ökar kunskaperna om aktuella frågor som rör sex och olika typer av övergrepp. Quizet riktar sig främst till gymnasieskolor och syftar till att skapa diskussioner bland eleverna när det gäller allt från maktförhållanden till gränsen för sexuella trakasserier och sexköp.

Efter att skådespelerska Alyssa Milano hösten 2017 bad alla kvinnor som blivit utsatta för sexuellt ofredande att svara på hennes tweet med orden ”me too” finns en ny öppenhet kring sexuella anspelningar och olika former sexuellt våld. Det gäller även i skolor där sextrakasserier bland ungdomar är etthögaktuellt och omdebatterat ämne.

Samtidigt ökar trafficking i världen, hedersvåld uppmärksammas mer och mer och debatten om prostitution och sexhandel är ständigt aktuell. Efterfrågan på sexuella tjänster är en av huvudorsakerna till att handeln fortsätter. Lagen mot sexköp utmanar djupt rotade normer och sätter fokus på den som utnyttjar andras kroppar.

- Vårt Quiz kan bidra till att fler ungdomar får upp ögonen för problemen och börjar reflektera över hur vi talar om och tänker kring kön, sex, relationer och övergrepp. Och kan quizet dessutom få mottagarna att intressera sig för mänskliga rättigheter och jobba för förändring, så är vi mer än nöjda, säger RealStars grundare Malin Roux Johansson.

Fair Sex-quizet är en del av ett arvsfondsprojekt och framtaget av RealStars och två samarbetspartners. Dels den prisbelönta spelstudion Hello There, som i projektet fungerat som visuell designer och manuskonsult och Dels Respondify, som har programmerat quizet.

- Vi har samarbetat med RealStars tidigare i några uppmärksammade digitalkampanjer, men har lärt oss mycket mer nu. Om vi kan bidra lite grand till en bättre värld så känns det väldigt bra, säger Joakim Eklund, medgrundare av Hello There.

- Fair Sex-quizet bygger på Quizkey, ett frågesportskoncept som Respondify har utvecklat och som kan användas för att på ett engagerande sätt öka spelarnas kunskaper. Jag är stolt över att ha fått vara med och sprida kunskap i de här viktiga frågorna, säger Patrick Fabrizius, grundare av Respondify.

Om Fair Sex-quizet
Quizet har fått sitt namn från RealStars huvudbudskap: Fair Sex och devisen att ”sex ska ske på lika. villkor och vara en positiv kraft i våra liv; allt som inte är Fair Sex är oacceptabelt”. Quizet är indelat i olika teman: Från sexuell exploatering, olika former av sexuellt våld till myter om prostitution och trakasserier på internet och i vardagen. I quizet kan man tävla mot andra spelare om en plats på leader boarden – skolor kan också tävla mot varandra. Länk till Quizet: http://rdy.nu/realstars/

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Den ideella anti-trafficking-organisationen RealStars lanserar ett digitalt Fair Sex quiz som utmanar myter och ökar kunskaperna om aktuella frågor som rör sex och olika typer av övergrepp. Quizet riktar sig främst till gymnasieskolor och syftar till att skapa diskussioner bland eleverna när det gäller allt från maktförhållanden till gränsen för sexuella trakasserier, sexköp och trafficking.

Läs vidare »

OLAGLIG SEXHANDEL FÖR TIOTALS MILJONER – LITEN RISK ATT ÅKA FAST

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 17:01 CET

Sexhandeln sker idag nästan uteslutande på nätet, framför allt på de så kallade eskortsidorna där en man kan beställa en kvinna via sms och kort därefter genomföra sexköpet i en lägenhet som kvinnan eller hennes hallick har hyrt.

Varje dag finns 100-tals annonser riktade till sexköpare i ett 20-tal svenska städer.

De som driver en digital bordell kan tjäna tiotals miljoner kronor i annonsintäkter, pengar som kommer från olagliga sexköp och därmed tvättas rena via sajternas bolag som är registrerade hos europeiska bolagsverk.

Idag släpps rapporten De digitala bordellerna som är ett samarbete mellan Realstars och tidningen Faktum och där en expertpanel under dagen diskuterade hur människohandeln och bordellverksamheten kan stoppas.

Rapporten kartlägger sexhandeln på nätet och berättar om de försök som har gjorts för att stoppa den. Rapporten visar att handeln inte skulle vara möjlig utan de digitala betaltjänster som används för att köpa annonser.

Diskussionerna visar att frågan måste angripas från flera håll och där aktörer från olika delar av samhället måste samarbeta. Exempel var nya vägar för myndigheter att samarbeta över landsgränser samt att de företag som är en del av problematiken kring sexhandeln måste agera och inte bara hänvisa till policys.

Medverkande i panelen var Anna Hedh, Europaparlamentariker, Parul Sharma, rektor på the Academy for Human Rights in Business och ambassadör för Realstars, Mats Paulsson, Senior utredare, prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten. Även Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg och Grethe Lindskog, revisor vid Nationella åklagaravdelningen i Göteborg deltog.

Rapporten kan beställas på info@realstars.eu.

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Sexhandeln sker idag nästan uteslutande på nätet, framför allt på de så kallade eskortsidorna där en man kan beställa en kvinna via sms och kort därefter genomföra sexköpet i en lägenhet som kvinnan eller hennes hallick har hyrt. Idag släpps rapporten De digitala bordellerna som är ett samarbete mellan Realstars och tidningen Faktum.

Läs vidare »

EUs anti-traffickingdag 18 okt samlar hotell och krogar i gemensam kampanj mot trafficking

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 16:01 CEST

EUs anti-traffickingdag 18 oktober uppmärksammas av den ideella föreningen RealStars, tillsammans med besöksnäringen, som visar var den står i frågan om sex- och människohandel genom att ge plats åt tankeväckande budskap. Människohandel har en större omfattning än någonsin i världen och Sverige står inför tuffa utmaningar när det gäller att motverka den sexhandel, som sker nära oss, varje dag.

Anti-traffickingkampanj startar inför Bokmässan

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 13:43 CEST

Sexhandeln ökar vid större evenemang och mässor i storstäderna. Därför startar RealStars i samband med Bokmässan en anti-traffickingkampanj för att sätta stopp för sextrafficking i Sverige genom att skapa medvetenhet inom besöksnäringen.

Trafficking är en social utmaning för besöksnäringen. Därför har den ideella anti-traffickingorganisationen RealStars idag samarbeten med både taxibolag och ett flertal hotell. Sexhandel och trafficking, som är vår tids slaveri, pågår dagligen i Sverige. Dessutom vittnar man inom polisen om en mycket oroande utveckling där sexköparna blir allt yngre.

RealStars har tidigare drivit kampanjer mot efterfrågan på sexköp. I år är första gången satsningen görs tillsammans med besöksnäringen, där EUs anti-traffickingdag den 18:e oktober är i särskilt fokus. Besöksnäringen är en viktig aktör att involvera i samverkan mot trafficking då sexhandeln länkar till branschen, och inte minst vid större event såsom Bok- och biblioteksmässan.

– Oavsett typ av event, mässa eller arrangemang som drar till sig besökare och publik vet vi av erfarenhet att sexhandeln har en tendens att öka, säger Mats Paulsson, inspektör hos polisens människohandelsgrupp i Göteborg.

RealStars vitaliserar nu partnerskapet i den västsvenska besöksnäringen, där ett 40-tal aktörer redan involverats i dialoger under 2015. Då framkom det att det finns ett behov av gemensamma informationsinsatser och mer resurser. Därför lanserar nu RealStars den nya anti-traffickingkampanjen. Under flera veckor i oktober kommer budskap om sextrafficking och sexköp spridas via barer och hotell.

- Om inte traffickingfrågan blir mer uppmärksammad finns risken att sexhandeln normaliseras. Vi har märkt att det skett i andra länder, och det är fullkomligt oacceptabelt om det händer i Sverige där vi har en sexköpslag. Vi måste leva upp till att Sverige är ett föregångsland, säger Malin Roux Johansson, verksamhetschef RealStars.

Människohandeln i Sverige är idag ett allvarligt problem och ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Framförallt kvinnor och barn blir offer för trafficking.

Trafficking för prostitution står för 70 % av människohandeln och tillhör en av de grövsta människorättskränkningarna enligt EU. 

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Sexhandeln ökar vid större evenemang och mässor i storstäderna. Därför startar RealStars i samband med Bokmässan en anti-traffickingkampanj för att sätta stopp för sextrafficking i Sverige genom att skapa medvetenhet inom besöksnäringen.

Läs vidare »

Björn Ranelid i rafflande Skattjakt på Bokmässan

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 11:48 CEST

De senaste åren har den uppmärksammade antitrafficking-oganisationen RealStars närvarat vid Bokmässan för att synliggöra den omfattande globala människohandeln för sexuella ändamål. I årets Bokmässan har RealStars lyckats knyta till sig ingen mindre än Björn Ranelid – som lunchdate.

I år kommer RealStars att köra en rafflande Skattjakt på Bok- och biblioteksmässan. De tävlande betalar en lite summa för att få vara med och har trevliga vinster i form av böcker att vänta; titlar som de stora förlagen varit vänliga att skänka.

- Alla som deltar i Skattjakten är också automatiskt med i en utlottning av en unik vinst - en utsökt lunch med Sveriges främste ordekvilibrist, Björn Ranelid. Att Björn vill stödja oss i kampen mot trafficking är något vi är sjukt stolta och glada över, säger Malin Roux, verksamhetschef RealStars.

Pengarna från Skattjakten och årets boklotteri går oavkortat till RealStars idoga kamp - och pengarna behövs för att motverka efterfrågan. Människohandel är den snabbast växande ekonomiska brottsligheten och 70 procent av all människohandel är för sexuella ändamål.

- Många av de som tvingas in handel för sexuella ändamål är barn. Det är fullständigt horribelt och måste få ett slut. Om jag genom att äta lunch med en medmänniska kan dra mitt strå till stacken och hjälpa RealStars i kampen för ett Europa fritt från trafficking, så känns det bra i hjärtat, säger Björn Ranelid med eftertryck. 

Som ett led i att nå ut till allmänheten anordnar RealStars olika publika aktiviteter. En återkommande sådan är att ha en monter på Bokmässan för att väcka uppmärksamhet genom uppsökande verksamhet samt även samla in medel via boklotterier, quizar och olika tävlingar.

RealStars grundades 2010, och arbetar både nationellt och inom EU mot trafficking genom kampanjer och opinionsbildning med budskapet Fair Sex som genomgående tema i design, konst och mode. RealStars arbetar på tre nivåer: 

1) Påverka samhället och verka för att EU inför en lag mot sexköp. 

2) Samarbetar med företag för att dessa ska integrera traffickingfrågor i sitt sociala ansvarsarbete. 

3) Engagerar och stärker värderingar för Fair Sex hos individer genom kampanjer och skolsamarbeten.


Skattjakten körs under lördag 24 september, 2016, och utgår från RealStars monter: A04:28.


Mer information

Malin Roux Johansson, verksamhetschef och grundare RealStars

Telefon: +46 (0) 707 47 41 87

Epost: malin@realstars.eu

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

​De senaste åren har den uppmärksammade antitrafficking-oganisationen RealStars närvarat vid Bokmässan för att synliggöra den omfattande globala människohandeln för sexuella ändamål. I årets Bokmässan har RealStars lyckats knyta till sig ingen mindre än Björn Ranelid – som lunchdate.

Läs vidare »

Ny rapport från EU säger att upp till tio barn försvinner från Sverige varje vecka

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 12:01 CEST

Kvinnor som förs till EU för sexuell exploatering står för 76% av alla identifierade offer för trafficking och människohandel med barn ökar. Även Sverige nämns i den nya traffickingrapporten från EU och det är oroväckande siffror, upp till tio ensamkommande flyktingbarn per vecka uppges försvinna i Sverige.

Nyligen släpptes en ny EU-rapport om människohandel som visar att kriminella gäng i Europa utnyttjar flyktingkrisen genom att tvinga in alltfler människor i sexslaveri och andra typer av slaveri. Barn på flykt är extremt utsatta då efterfrågan på barn är stor hos människohandlare. Europol, den europeiska polisbyrån, rapporterade i januari i år att åtminstone 10 000 ensamkommande barn har försvunnit sedan de anlänt i Europa, och i Sverige försvinner upp till tio barn per vecka. Tyska myndigheter rapporterade tidigare i år att runt 4 700 barn försvunnit, och oron för vad som hänt med de ensamkommande flyktingbarnen växer.

- Det är djupt oroande siffror som rapporten visar. Realstars arbetar för ett Europa fritt från trafficking och vill se en sexköpslag på europeisk nivå, och eftersom det är lönsamheten som driver människohandlare och hallickar måste vi stoppa sexköparna, säger Malin Roux Johansson, verksamhetschef och grundare av Realstars.

Under 2013-2014 registrerades 15 846 offer för människohandel i Europa, och över tre fjärdedelar av dem var kvinnor (76 %) och 2375 (15 %) var barn. Människohandel för sexuella ändamål står fortfarande för lejonparten, 67 %.

Enligt Europol är Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Schweiz och Storbritannien de länder som är värst drabbade av människohandel. Detta på grund av den höga efterfrågan på sexuella tjänster och billig arbetskraft i länderna. Rapporten fastslår att laglig prostitution gör det mycket lättare för människohandlare att använda en rättslig ram för att utnyttja sina offer, och att det är efterfrågan och ekonomisk vinning som håller dessa brott vid liv. Rapporten pekar ut efterfrågan som en av de drivande faktorerna för människohandel och visar på att sexuell exploatering inte skulle existera utan en prostitutions- och sexköpsmarknad och att denna drivs av lönsamheten.

- Att en rapport från EU äntligen pekar ut sexköparna som ansvariga är ett stort steg i rätt riktning. Men det verkar fortfarande inte vara aktuellt med en europeisk sexköpslag vilket är mycket beklagligt. Att sexköpare utnyttjar barn och kvinnor i många länder i Europa måste få ett slut, säger Malin Roux Johansson.

I rapporten citeras EU plattformen för det civila samhället mot människohandel i Bryssel där Realstars grundare Malin Roux Johansson sitter. Sverige och andra EU länder ska enligt EUs traffickingdirektiv vidta åtgärder för att minska efterfrågan på tjänster och produkter där offer för trafficking utnyttjas. Realstars har en viktig röst för spridningen av den svenska sexköpslagen i Europa och nästa vecka kommer Malin Roux Johansson resa till Bryssel för att delta på det sjunde mötet för plattformen.

Rapporten hittar du här: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/commission_staff_working_document.pdf

EU-kommissionens plattform för Civilsamhället mot trafficking: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en

Plattformen för Civila Sverige mot Människohandel: www.manniskohandel.se

Realstars hemsida: http://realstars.eu

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

​Kvinnor som förs till EU för sexuell exploatering står för hälften av alla identifierade offer för trafficking och människohandel med barn som offer ökar. Även Sverige nämns i den nya EU rapporten om människohandel och det är oroväckande siffror, upp till tio ensamkommande flyktingbarn per vecka uppges försvinna i Sverige.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Malin Roux är en av grundarna till RealStars. Malin har en bakgrund som CSR-konsult kombinerat med flerårig erfarenhet av internationella organisationer (NGOs).

Om RealStars

RealStars och Fair Sex

RealStars är en oberoende ideell organisation som arbetar för ett Europa fritt från trafficking genom kampanjer och opinionsbildning.

Vi använder budskapet Fair Sex, sex på lika villkor, som uttrycks genom mode och konst för att beröra och involvera en allmänhet i vårt förebyggande arbete. Syftet med arbetet är att motverka efterfrågan och att påverka EU att införa strängare lagar mot trafficking och prostitution.

RealStars skapar olika samarbeten med kända personligheter, konstnärer, företag, andra organisationer samt offentliga sektorn. Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar vårt arbete på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Adress

  • RealStars
  • Södra Larmgatan 6
  • 411 16 Göteborg
  • Vår hemsida