Gvqfl7ixatwihtev7d2i

8 mars startar satsning för att få företag att ta ställning mot sexköp

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 14:53 CET

Sextrafficking är en växande brottslighet där kvinnor och flickor är särskilt utsatta för att utnyttjas i prostitution. Ändå har få svenska storföretag en uttalad policy mot sexköp i sina uppförandekoder. Realstars startar därför kampanjen CSR mot sexköp. På Internationella kvinnodagen inleds en satsning för att få svenska företag att införa en policy mot sexköp vid affärs- och tjänsteresor.

Media no image

OLAGLIG SEXHANDEL FÖR TIOTALS MILJONER – LITEN RISK ATT ÅKA FAST

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 17:01 CET

Sexhandeln sker idag nästan uteslutande på nätet, framför allt på de så kallade eskortsidorna där en man kan beställa en kvinna via sms och kort därefter genomföra sexköpet i en lägenhet som kvinnan eller hennes hallick har hyrt.

Varje dag finns 100-tals annonser riktade till sexköpare i ett 20-tal svenska städer.

De som driver en digital bordell kan tjäna tiotals miljoner kronor i annonsintäkter, pengar som kommer från olagliga sexköp och därmed tvättas rena via sajternas bolag som är registrerade hos europeiska bolagsverk.

Idag släpps rapporten De digitala bordellerna som är ett samarbete mellan Realstars och tidningen Faktum och där en expertpanel under dagen diskuterade hur människohandeln och bordellverksamheten kan stoppas.

Rapporten kartlägger sexhandeln på nätet och berättar om de försök som har gjorts för att stoppa den. Rapporten visar att handeln inte skulle vara möjlig utan de digitala betaltjänster som används för att köpa annonser.

Diskussionerna visar att frågan måste angripas från flera håll och där aktörer från olika delar av samhället måste samarbeta. Exempel var nya vägar för myndigheter att samarbeta över landsgränser samt att de företag som är en del av problematiken kring sexhandeln måste agera och inte bara hänvisa till policys.

Medverkande i panelen var Anna Hedh, Europaparlamentariker, Parul Sharma, rektor på the Academy for Human Rights in Business och ambassadör för Realstars, Mats Paulsson, Senior utredare, prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten. Även Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg och Grethe Lindskog, revisor vid Nationella åklagaravdelningen i Göteborg deltog.

Rapporten kan beställas på info@realstars.eu.

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Sexhandeln sker idag nästan uteslutande på nätet, framför allt på de så kallade eskortsidorna där en man kan beställa en kvinna via sms och kort därefter genomföra sexköpet i en lägenhet som kvinnan eller hennes hallick har hyrt. Idag släpps rapporten De digitala bordellerna som är ett samarbete mellan Realstars och tidningen Faktum.

Läs vidare »
Nkxshaaokj7wliflgnyw

EUs anti-traffickingdag 18 okt samlar hotell och krogar i gemensam kampanj mot trafficking

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 16:01 CEST

EUs anti-traffickingdag 18 oktober uppmärksammas av den ideella föreningen RealStars, tillsammans med besöksnäringen, som visar var den står i frågan om sex- och människohandel genom att ge plats åt tankeväckande budskap. Människohandel har en större omfattning än någonsin i världen och Sverige står inför tuffa utmaningar när det gäller att motverka den sexhandel, som sker nära oss, varje dag.

Media no image

Anti-traffickingkampanj startar inför Bokmässan

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 13:43 CEST

Sexhandeln ökar vid större evenemang och mässor i storstäderna. Därför startar RealStars i samband med Bokmässan en anti-traffickingkampanj för att sätta stopp för sextrafficking i Sverige genom att skapa medvetenhet inom besöksnäringen.

Trafficking är en social utmaning för besöksnäringen. Därför har den ideella anti-traffickingorganisationen RealStars idag samarbeten med både taxibolag och ett flertal hotell. Sexhandel och trafficking, som är vår tids slaveri, pågår dagligen i Sverige. Dessutom vittnar man inom polisen om en mycket oroande utveckling där sexköparna blir allt yngre.

RealStars har tidigare drivit kampanjer mot efterfrågan på sexköp. I år är första gången satsningen görs tillsammans med besöksnäringen, där EUs anti-traffickingdag den 18:e oktober är i särskilt fokus. Besöksnäringen är en viktig aktör att involvera i samverkan mot trafficking då sexhandeln länkar till branschen, och inte minst vid större event såsom Bok- och biblioteksmässan.

– Oavsett typ av event, mässa eller arrangemang som drar till sig besökare och publik vet vi av erfarenhet att sexhandeln har en tendens att öka, säger Mats Paulsson, inspektör hos polisens människohandelsgrupp i Göteborg.

RealStars vitaliserar nu partnerskapet i den västsvenska besöksnäringen, där ett 40-tal aktörer redan involverats i dialoger under 2015. Då framkom det att det finns ett behov av gemensamma informationsinsatser och mer resurser. Därför lanserar nu RealStars den nya anti-traffickingkampanjen. Under flera veckor i oktober kommer budskap om sextrafficking och sexköp spridas via barer och hotell.

- Om inte traffickingfrågan blir mer uppmärksammad finns risken att sexhandeln normaliseras. Vi har märkt att det skett i andra länder, och det är fullkomligt oacceptabelt om det händer i Sverige där vi har en sexköpslag. Vi måste leva upp till att Sverige är ett föregångsland, säger Malin Roux Johansson, verksamhetschef RealStars.

Människohandeln i Sverige är idag ett allvarligt problem och ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Framförallt kvinnor och barn blir offer för trafficking.

Trafficking för prostitution står för 70 % av människohandeln och tillhör en av de grövsta människorättskränkningarna enligt EU. 

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Sexhandeln ökar vid större evenemang och mässor i storstäderna. Därför startar RealStars i samband med Bokmässan en anti-traffickingkampanj för att sätta stopp för sextrafficking i Sverige genom att skapa medvetenhet inom besöksnäringen.

Läs vidare »
Media no image

Björn Ranelid i rafflande Skattjakt på Bokmässan

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 11:48 CEST

De senaste åren har den uppmärksammade antitrafficking-oganisationen RealStars närvarat vid Bokmässan för att synliggöra den omfattande globala människohandeln för sexuella ändamål. I årets Bokmässan har RealStars lyckats knyta till sig ingen mindre än Björn Ranelid – som lunchdate.

I år kommer RealStars att köra en rafflande Skattjakt på Bok- och biblioteksmässan. De tävlande betalar en lite summa för att få vara med och har trevliga vinster i form av böcker att vänta; titlar som de stora förlagen varit vänliga att skänka.

- Alla som deltar i Skattjakten är också automatiskt med i en utlottning av en unik vinst - en utsökt lunch med Sveriges främste ordekvilibrist, Björn Ranelid. Att Björn vill stödja oss i kampen mot trafficking är något vi är sjukt stolta och glada över, säger Malin Roux, verksamhetschef RealStars.

Pengarna från Skattjakten och årets boklotteri går oavkortat till RealStars idoga kamp - och pengarna behövs för att motverka efterfrågan. Människohandel är den snabbast växande ekonomiska brottsligheten och 70 procent av all människohandel är för sexuella ändamål.

- Många av de som tvingas in handel för sexuella ändamål är barn. Det är fullständigt horribelt och måste få ett slut. Om jag genom att äta lunch med en medmänniska kan dra mitt strå till stacken och hjälpa RealStars i kampen för ett Europa fritt från trafficking, så känns det bra i hjärtat, säger Björn Ranelid med eftertryck. 

Som ett led i att nå ut till allmänheten anordnar RealStars olika publika aktiviteter. En återkommande sådan är att ha en monter på Bokmässan för att väcka uppmärksamhet genom uppsökande verksamhet samt även samla in medel via boklotterier, quizar och olika tävlingar.

RealStars grundades 2010, och arbetar både nationellt och inom EU mot trafficking genom kampanjer och opinionsbildning med budskapet Fair Sex som genomgående tema i design, konst och mode. RealStars arbetar på tre nivåer: 

1) Påverka samhället och verka för att EU inför en lag mot sexköp. 

2) Samarbetar med företag för att dessa ska integrera traffickingfrågor i sitt sociala ansvarsarbete. 

3) Engagerar och stärker värderingar för Fair Sex hos individer genom kampanjer och skolsamarbeten.


Skattjakten körs under lördag 24 september, 2016, och utgår från RealStars monter: A04:28.


Mer information

Malin Roux Johansson, verksamhetschef och grundare RealStars

Telefon: +46 (0) 707 47 41 87

Epost: malin@realstars.eu

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

​De senaste åren har den uppmärksammade antitrafficking-oganisationen RealStars närvarat vid Bokmässan för att synliggöra den omfattande globala människohandeln för sexuella ändamål. I årets Bokmässan har RealStars lyckats knyta till sig ingen mindre än Björn Ranelid – som lunchdate.

Läs vidare »
Media no image

Ny rapport från EU säger att upp till tio barn försvinner från Sverige varje vecka

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 12:01 CEST

Kvinnor som förs till EU för sexuell exploatering står för 76% av alla identifierade offer för trafficking och människohandel med barn ökar. Även Sverige nämns i den nya traffickingrapporten från EU och det är oroväckande siffror, upp till tio ensamkommande flyktingbarn per vecka uppges försvinna i Sverige.

Nyligen släpptes en ny EU-rapport om människohandel som visar att kriminella gäng i Europa utnyttjar flyktingkrisen genom att tvinga in alltfler människor i sexslaveri och andra typer av slaveri. Barn på flykt är extremt utsatta då efterfrågan på barn är stor hos människohandlare. Europol, den europeiska polisbyrån, rapporterade i januari i år att åtminstone 10 000 ensamkommande barn har försvunnit sedan de anlänt i Europa, och i Sverige försvinner upp till tio barn per vecka. Tyska myndigheter rapporterade tidigare i år att runt 4 700 barn försvunnit, och oron för vad som hänt med de ensamkommande flyktingbarnen växer.

- Det är djupt oroande siffror som rapporten visar. Realstars arbetar för ett Europa fritt från trafficking och vill se en sexköpslag på europeisk nivå, och eftersom det är lönsamheten som driver människohandlare och hallickar måste vi stoppa sexköparna, säger Malin Roux Johansson, verksamhetschef och grundare av Realstars.

Under 2013-2014 registrerades 15 846 offer för människohandel i Europa, och över tre fjärdedelar av dem var kvinnor (76 %) och 2375 (15 %) var barn. Människohandel för sexuella ändamål står fortfarande för lejonparten, 67 %.

Enligt Europol är Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Schweiz och Storbritannien de länder som är värst drabbade av människohandel. Detta på grund av den höga efterfrågan på sexuella tjänster och billig arbetskraft i länderna. Rapporten fastslår att laglig prostitution gör det mycket lättare för människohandlare att använda en rättslig ram för att utnyttja sina offer, och att det är efterfrågan och ekonomisk vinning som håller dessa brott vid liv. Rapporten pekar ut efterfrågan som en av de drivande faktorerna för människohandel och visar på att sexuell exploatering inte skulle existera utan en prostitutions- och sexköpsmarknad och att denna drivs av lönsamheten.

- Att en rapport från EU äntligen pekar ut sexköparna som ansvariga är ett stort steg i rätt riktning. Men det verkar fortfarande inte vara aktuellt med en europeisk sexköpslag vilket är mycket beklagligt. Att sexköpare utnyttjar barn och kvinnor i många länder i Europa måste få ett slut, säger Malin Roux Johansson.

I rapporten citeras EU plattformen för det civila samhället mot människohandel i Bryssel där Realstars grundare Malin Roux Johansson sitter. Sverige och andra EU länder ska enligt EUs traffickingdirektiv vidta åtgärder för att minska efterfrågan på tjänster och produkter där offer för trafficking utnyttjas. Realstars har en viktig röst för spridningen av den svenska sexköpslagen i Europa och nästa vecka kommer Malin Roux Johansson resa till Bryssel för att delta på det sjunde mötet för plattformen.

Rapporten hittar du här: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/commission_staff_working_document.pdf

EU-kommissionens plattform för Civilsamhället mot trafficking: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en

Plattformen för Civila Sverige mot Människohandel: www.manniskohandel.se

Realstars hemsida: http://realstars.eu

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

​Kvinnor som förs till EU för sexuell exploatering står för hälften av alla identifierade offer för trafficking och människohandel med barn som offer ökar. Även Sverige nämns i den nya EU rapporten om människohandel och det är oroväckande siffror, upp till tio ensamkommande flyktingbarn per vecka uppges försvinna i Sverige.

Läs vidare »
Media no image

Företag inom besöksnäringen kan göra skillnad i arbetet mot sexhandeln

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 16:23 CEST

Trafficking, människohandel för sexuella ändamål, är en av vår tids mest brännande och viktigaste fråga inom mänskliga rättigheter och frågan är högaktuell för företag och besöksnäringen i Sverige. Realstars har skapat en plattform för företag att ta ansvar och göra skillnad i egna led. Vi arbetar för visionen om en traffickingfri besöksnäring i Sverige.

I Sverige har vi en sexköpslag som är ett viktigt verktyg för att bekämpa människohandel och prostitution. Besöksnäringen är en av de branscher som är särskilt utsatt genom att den kan utgöra en arena för dessa brott. Det är i branschen väl känt att sexhandeln ökar när människor reser samt vid större event och konferenser samtidigt som det är idag en utmaning för alla aktörer i branschen att skapa en miljö som dagligen förhindrar brottet och förebygger en stor efterfrågan på sexköp.

Realstars kärnverksamhet handlar om att ge stöd till branschen och har därför initierat Hotels Against Trafficking som utgör en plattform och kvalitetsmärkning för hotell och närliggande branscher att både utbilda personalen och att även integrera frågan som en del av hållbarhetsarbetet. Realstars stödjer företagen inom hotell och taxi med verktyg och utbildning och ser att kommunikationen kring trafficking och sexköpslagen är viktig för att förebygga brotten. RealStars har under våren genomfört kompetensdagar i Stockholm, Göteborg och Malmö i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm där myndighetens utbildningsfilm för näringen varit ett viktigt verktyg.

Samhällseffekten ökar när näringslivet, ideella sektorn och myndigheter samverkar.

- Det finns ett stort behov av att samverka och kommunicera dessa frågor under ett gemensamt budskap, ”Hotels Against Trafficking”. Sverige kan bli ett föredöme och sprida modellen för besöksnäringen även till andra länder, till exempel Frankrike som nyligen röstat igenom en sexköpslag, säger Malin Roux Johansson, grundare av Realstars och initiativtagare till satsningen.

Realstars ser civilsamhällets viktiga roll för att förebygga, identifiera och ge stöd till utsatta människor för människohandel och är med i Plattformen för Civila Sverige mot Människohandel och EU-kommissionens plattform för Civilsamhället mot trafficking. Dessa är att räkna med och är starkt pådrivande för att driva ord till handling. EU-arbetet utgår från EUs traffickingdirektiv från 2011. 

Trafficking för prostitution står för 70 % av människohandeln och tillhör en av de grövsta människorättskränkningarna enligt EU. Det är framförallt kvinnor och barn som faller offer för människohandel för sexuella ändamål (95 %). Den här typen av brott är inte alltid synliga men sker mitt ibland oss.

Hotels Against Trafficking: http://realstars.eu/csr/hotels/

EU-kommissionens plattform för Civilsamhället mot trafficking: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/media-outreach-els/eu-civil-society-e-platform_en

Plattformen för Civila Sverige mot Människohandel: www.manniskohandel.se

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Trafficking, människohandel för sexuella ändamål, är en av vår tids mest brännande och viktigaste fråga inom mänskliga rättigheter och frågan är högaktuell för företag och besöksnäringen i Sverige. Realstars har skapat en plattform för företag att ta ansvar och göra skillnad i egna led. Vi arbetar för visionen om en traffickingfri besöksnäring i Sverige.

Läs vidare »
Media no image

Inför 8 mars uppmärksammar Realstars Sveriges bristande skydd av barn som blivit offer för sexköp

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 08:24 CET

I samband med 8 mars vill Realstars uppmärksamma människohandel och prostitution, en industri som upprätthålls av sexköpande män. Kvinnor och barn utgör 95 % av offren för dagens sexslaveri i Europa, och i Sverige fälls ytterst få för sexköp av barn. Lagstiftningen är problematisk, anser Realstars.

Kvinnor och barn är de som främst faller offer för trafficking, som utgör grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Sextrafficking är en miljardindustri, och det är sexköpare som betalar för att utnyttja kvinnors kroppar i en omfattande sexhandel. Vårt ojämställda samhälle, som ständigt sexualiserar kvinnor och flickor, är en viktig faktor till varför män fortfarande anser sig ha rätten att köpa sex. Sverige tog ett stort steg när sexköpslagen infördes 1998, men trots att antalet sexköpande män har minskat i Sverige är det fortfarande 7,2 % som uppger att de någon gång köpt sex.

- Realstars arbetar för ett Europa fritt från trafficking och vill se en sexköpslag på europeisk nivå. Det är viktigt att ta ställning för de utsatta kvinnorna. Men även vi i Sverige måste arbeta för en attitydförändring för hur vi ser på sexköp, inte minst när det gäller köp av sexuell handling av barn, säger Realstars grundare Malin Roux Johansson.

Att köpa sex av barn blev ett brott 2005. Dock är det få förövare som ställs till svars, och ännu färre som döms för brottet. Problemet är att det inte räcker att åklagaren kan bevisa att sexköp av barn har skett: det måste finnas tydliga bevis för att sexköparen fått kännedom om, eller ”förstått”, att barnet är under 18 respektive 15 år. Om bevisen inte räcker till går man istället efter barnens kroppsutveckling, om mannen kunnat ”se” hur gammalt barnet är. Detta upplevs ofta som oerhört kränkande för barnen.

- Sverige har vår sexköpslag, men ligger efter t ex Holland när det gäller lagstiftning mot sexköp av barn. I Holland är det barnets objektiva ålder som avgör om det är sexköp av barn, och det borde gälla även i Sverige, säger Malin Roux Johansson.

Barn och kvinnors mänskliga rättigheter måste stärkas, och samhället måste gå från ord till handling för att skydda utsatta grupper mot olika former av våld såsom prostitution och trafficking. Ansvaret ska alltid ligga på förövaren. Med en sexköpslag som ställer sig på prostitutionsoffrets sida borde det vara en självklarhet att lagen även skyddar alla barn som utsätts för sexuella övergrepp. 

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

​I samband med 8 mars vill Realstars uppmärksamma människohandel och prostitution, en industri som upprätthålls av sexköpande män. Kvinnor och barn utgör 95 % av offren för dagens sexslaveri i Europa, och i Sverige fälls ytterst få för sexköp av barn. Lagstiftningen är problematisk, anser Realstars.

Läs vidare »
Ibo2pcrtqr0lzs75ypls

Junkyard släpper unik kollektion till stöd för RealStars europeiska anti-traffickingarbete

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 15:33 CET

Junkyard stödjer sedan några år tillbaka RealStars i arbetet mot trafficking, bland annat genom en T-shirt där intäkterna oavkortat gått till RealStars kamp. Nu har samarbetet tagits till en ny nivå genom en unik kollektion med plagg som klänning, tights och en ny T-shirt.

Media no image

NÖJESKARRIÄR: EN KAMPANJ SOM UPPMÄRKSAMMAR EUROPEISK SEXHANDEL

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2015 14:59 CET

Den digitala kampanjen Nöjeskarriär sprids nu i sociala medier. Vid första anblicken tycks Nöjeskarriär vara en seriös rekryteringshemsida, men är i själva verket ett initiativ av anti-traffickingorganisationen RealStars i samarbete med prisbelönade spelutvecklaren Hello There och PR-byrån Presskontakterna.

Under Jobbmässan i Göteborg (2014) lanserade RealStars sin förra online-kampanj kallad Res och jobba. Kampanjen hade närmare 20 000 besökare och fick stor medial uppmärksamhet.

Nu följer RealStars upp med Nöjeskarriär; en till synes helt seriös rekryteringssida där mottagaren genom att svara på ett par frågor lovas ett ”coolt jobb” inom svensk nöjesindustri. Efter att man besvarat sista frågan så händer något oväntat och obehagligt.

- Kampanjen visar att det är lätt att bli lurad och belyser också vad problemet bottnar i. Sex-trafficking existerar därför att det finns en efterfrågan och internet används idag som marknadsplats för handel och rekrytering. Om inte efterfrågan fanns, skulle inte folk bli lurade in i trafficking, så enkelt är det, säger Malin Roux Johansson, RealStars grundare.

RealStars jobbar aktivt för att motverka sexhandeln, både nationellt och inom EU och har en omfattande informationsverksamhet och reser runt aktivt i landet för att lära ut och engagera skolungdomar.

- Vi vill få så många som möjligt att säga Ja till Fair Sex och Nej till att köpa sex. En viktig prioritering vi gör är att arbeta för en sexköpslagstiftning på ett europeiskt plan för att på så sätt bekämpa vår tids slavhandel är, säger Malin Roux Johansson, som nyss är hemkommen från Bryssel efter att ha deltagit i årets konferens för EUs anti-traffickingdag och arbetsgrupper som leds av EU-kommissionen.

Frågan är högaktuell och dagens flyktingströmmar i flera EU länder ökar risken för att människor ska bli offer för människohandel. Människohandlare riktar in sig på unga som är en särskilt utsatt grupp. Människohandel i alla dess former bryter mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Sexköp är fortfarande tillåtet i många delar av världen, och mycket arbete återstår för att förändra de normer och attityder som färgar vårt samhälle och vår syn på sex.

– Vi har jobbat med RealStars i snart två år och är väldigt stolta över att få samarbeta med organisationen. Vi ser att media och bloggare engagerar sig allt mer i välgörande frågor och vi har aktivt jobbat för att få inflytelserika personer och media att uppmärksamma trafficking och RealStars arbete, säger Daniela Holm Verzola, PR konsult på Presskontakterna.

Nöjeskarriär är en del av detta arbete och är framtagen tillsammans med PR-byrån Presskontakterna (presskontakterna.se) och den flerfaldigt prisbelönade spelstudion Hello There (hellothere.se)

– Vi är stolta över att än en gång ha fått vara med och bidra till jobbet för ett Europa fritt från trafficking, säger Oskar Eklund, VD på Hello There.

Se kampanjen på www.nojeskarriar.se

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

2014 lanserade RealStars sin förra online-kampanj kallad Res och jobba. Kampanjen hade närmare 20 000 besökare och fick stor uppmärksamhet. Nu följer RealStars upp med Nöjeskarriär; en till synes helt seriös rekryteringssida där mottagaren genom att svara på ett par frågor lovas ett ”coolt jobb” inom svensk nöjesindustri. Efter att man besvarat sista frågan så händer något oväntat och obehagligt.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Malin Roux är en av grundarna till RealStars. Malin har en bakgrund som CSR-konsult kombinerat med flerårig erfarenhet av internationella organisationer (NGOs).

Om RealStars

RealStars och Fair Sex

RealStars är en oberoende ideell organisation som arbetar för ett Europa fritt från trafficking genom kampanjer och opinionsbildning.

Vi använder budskapet Fair Sex, sex på lika villkor, som uttrycks genom mode och konst för att beröra och involvera en allmänhet i vårt förebyggande arbete. Syftet med arbetet är att motverka efterfrågan och att påverka EU att införa strängare lagar mot trafficking och prostitution.

RealStars skapar olika samarbeten med kända personligheter, konstnärer, företag, andra organisationer samt offentliga sektorn. Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar vårt arbete på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Adress

  • RealStars
  • Södra Larmgatan 6
  • 411 16 Göteborg
  • Vår hemsida