Skip to main content

Idag publicerar Redeye sin första analys av Waystream

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 15:23 CEST

Redeye inleder härmed bevakning av Waystream. Waystream är ett svenskt bolag som säljer accesswitchar och edge routrar för bredbandsnätverk baserade på fiber. Analysen går igenom Waystreams strategi och verksamhet samt marknaden som helhet för att bättre förstå bolagets produkt och dess konkurrensfördelar. Som vanligt i en Redeye-analys ligger fokus på långsiktig vinstpotential för företaget eftersom det mer än något annat skapar värde för den långsiktiga investeraren.

Waystream har historiskt fokuserat på försäljning med Sverige och Danmark som huvudmarknader. Bolaget lanserar nu en ny produktplattform MPC480 och har en internationell expansion som mål de närmsta åren. Dessa faktorer är de stora värdedrivarna när vi blickar framåt. I vårt base-case räknar med vi med en CAGR på 17 procent för försäljning och en genomsnittlig EBIT-marginal på 11 procent under perioden 2015-2025. Vårt värderingsintervall Fair Value Range indikerar ett värde mellan Bear Case på 7 kronor och Bull Case på 20 kronor per aktie där det mest sannolika Base Case uppgår till 14 konor per aktie.

Redeyes metodik bygger på att hjälpa investerare att själva ta kloka beslut. Vi ger aldrig enkla rekommendationer av typen ”köp”, ”håll” eller ”sälj”, utan vi redovisar i stället vår bedömning i form av en Rating i tre delar där vi identifierar Catalyst Potential som kan påverka värdet framåt, bedömer Company Quality inom fem olika områden och ger en Fair Value Range, ett värderingsintervall med Base, Bull och Bear-case baserade på uppskattningar av diskonterat kassaflöde i tänkbara framtidsscenariers. Base representerar ett scenario på ett par års sikt som varken är alltför optimistisk eller pessimistisk. Bull är ett scenario som är optimistiskt men fortfarande sannolikt, på samma sätt som Bear Case är ett scenario som är pessimistisk men inte orimligt.

Den fulla analysen av Waystream finns tillgänglig för nedladdning på http://beta.redeye.se/company/waystream-holding/484667/waystream-tillvaxtresan-tar-sin-borjan#company-navigation

Redeye aktieanalys och investment banking är specialister på Life Science och Technology. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden, vi arbetar utifrån en värdebaserad investeringsfilosofi och med en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on an value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm, is an authorized securities trader and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).