Skip to main content

Senzime inleder teckningsperiod

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 11:02 CEST

Redeye agerar finansiell rådgivare till uppsalabaserade Senzime vid en företrädesemission som tillför bolaget 15,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier. Teckningsperioden löper från 31 maj till 15 juni 2016.

Företrädesemissionen genomförs i samband med förvärvet av holländska Acacia Designs som genomförts under maj månad. Acacia har utvecklat ett unikt system för övervakning av patienter under narkos. Förvärvet är ett viktigt steg mot att göra Senzime världsledande inom patientmonitorering då det adderar ett nytt produktområde och ett globalt nätverk till bolaget. Förvärvet av Acacia Design finansierades helt av en apportemission av 16 076 730 aktier i Senzime.

Företrädesemission, som inleder sin teckningsperiod idag, omfattar 4 019 183 aktier vilket tillför bolaget 15,2 miljoner kronor. Medlen ska användas till att stärka bolagets kassa och möjliggöra CE-märkning och påbörjad kommersialisering av bolagets produkter. 

För mer information om Senzimes emission, se http://beta.redeye.se/transaction/senzime

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).