Skip to main content

Energi för miljarder används i onödan – nu krävs skarpa insatser

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 11:37 CEST

Johan Ohlsson, VD AB Regin.

Utan tydliga direktiv tar energieffektiviseringen tre gånger så lång tid. Det menar Regins vd Johan Ohlsson, som nu öppnar upp för gemensamma strategiska satsningar tillsammans med andra branschföretag och politiker. Nu deltar han som en av få utvalda vid ett rundabordssamtal i Paris tillsammans med chefen för det Internationella Energirådet (IEA) och Sveriges energiminister.

Det finns klimatmål att uppnå och pengar att spara. Ändå energieffektiviseras inte fastighetsbeståndet i den grad det borde. För att råda bot krävs nya vägar. I samband med en internationell energikonferens i Paris har Regin, som ett av få företag, bjudits in till ett exklusivt rundabordssamtal. Medverkar på mötet gör bland andra Sveriges energiminister Baylan, chefen på IEA och en representant från Schneider Electric
.
- Vi företag behöver samverka för att nå fram till en gemensam branschstandard. Idag saknas även politiska beslut och relevanta styrmedel som ökar viljan för företag och konsumenter att installera ny styrtekniker för energieffektivisering, säger Johan Ohlsson, vd på Regin.

Snabbare avskrivningstider
Investeringar i fastighetsautomation kan upplevas som kostsamma. Inte minst då ett vanligt beteende är att värdera kortsiktiga vinster högre än långsiktiga, men det finns lösningar som är lönsamma i princip direkt efter installation.
- Potentialen är skyhög. Varje år förlorar de svenska fastighetsägarna miljarder på onödiga energifakturor. Därför behövs incitament, som exempelvis snabbare avskrivningstider eller andra skattelättnader och bidrag för att vi snabbare ska nå effekt. Möjligheterna till energieffektivisering måste komma högre upp på den politiska agendan. Frågorna ska ha en given plats i energidebatten.

Steg för energieffektivisering
Regin efterfrågar konkreta nationella direktiv, som möter klimatmålen. Ett första steg är att sätta en tidsram för när alla fastigheter ska vara uppkopplade. Nästa steg är att rent juridiskt besluta vilken information från en uppkopplad fastighet som ska vara offentlig.

- Finns det riktlinjer kring vilket programmeringsspråk som ska användas inom fastighetsautomation och vilka mätvärden som ska vara tillgängliga och öppna kan vi skynda på energieffektiviseringen markant. Varje kilowatt-timme som inte behöver användas är en vinst, både för klimat och plånbok.

Kollegor inte konkurrenter
För att ta ett större kliv framåt krävs samarbeten. Regin vill bidra till en bransch som utvecklar, påverkar och drar åt samma håll.

- Vi har inte tid att se andra företag som konkurrenter. Vi är branschkollegor och det krävs en öppen samverkan. Vi behöver sätta oss ner vid samma bord och föra konstruktiva diskussioner. Det skulle flytta både branschen och energieffektiviseringen snabbare framåt, säger Johan Ohlsson.

Den svenskägda Reginkoncernen marknadsför ett komplett program av produkter och system för byggnadsautomation och VA på över ett 90-tal marknader runt om i världen. Egna säljbolag och lager finns i 16 länder i Europa och Asien. Marknadsföringen sker via ett globalt nätverk med certifierade integratörer och distributörer.Reginkoncernen har ca 235 anställda och årsomsättningen för 2015 uppgick till drygt 381 miljoner SEK. Mer information finns på www.regincontrols.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy