Sverige tar över ordförandeskapet i internationellt nätverk

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:40 CEST

​Margareta Kristenson från Region Östergötland har valts till styrelseordförande för det internationella HPH-nätverket, The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services.

Öppna jämförelser: Bra vård i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:49 CEST

Den östgötska hälso- och sjukvården står sig fortsatt väl i en nationell jämförelse. Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, som Sveriges kommuner och landsting presenterar i dag.

Insulinpumpar och sensorer till fler diabetiker

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:46 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland satsar totalt sju miljoner kronor för att fler diabetiker i länet ska få tillgång till insulinpumpar och sensorer. Satsningen omfattar både barn och vuxna med diabetes typ 1.

Bakgrunden till satsningen är att utvecklingen av tekniska hjälpmedel i form insulinpumpar och sensorer för patienter med diabetes har varit stark de senaste åren.

Region Östergötland har generellt sett en god diabetesvård med bra resultat. Däremot har förskrivningen av de nya hjälpmedlen varit lägre än rikssnittet. Enligt nationella bedömningar ska nästan alla barn med diabetes typ 1 ha tillgång till sensor och cirka 70 procent ska ha pump, med eller utan sensor. I Östergötland har uppskattningsvis cirka 85 procent av barnen sensor medan cirka 40 procent har pump.

Bland vuxna har cirka 44 procent sensor medan cirka 15 procent har pump med eller utan sensor. Ett långsiktigt mål i regionen är att cirka 75 procent bör ha tillgång till sensor. Tidigare satsningar visar också att det framför allt är sensor som efterfrågats av vuxna diabetiker.

Hälso- och sjukvårdsnämnden skjuter till tre miljoner kronor per år i ramhöjande medel för en utökad satsning riktad till barn och unga med diabetes och lika mycket för vuxna. För gruppen vuxna görs dessutom en engångssatsning på en miljon kronor.

– Insulinpumpar och sensorer har visat sig leda till en något bättre kontroll på blodsockervärdet men framförallt förbättrad livskvalitet, särskilt för familjer med barn som har diabetes typ 1. Därför känns det väldigt bra att göra denna satsning, som också bidrar till en ökad jämlikhet över länet vad gäller tillgång till diabeteshjälpmedel, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Kaisa Karro (S).

Hudsjukvård förstärks

Även hudsjukvården får ett resurstillskott från hälso- och sjukvårdsnämnden. Det råder brist på hudläkare och därför får Hjärt- och medicincentrum ersättning för en utökad satsning på att utbilda ST-läkare inom hudsjukvården med maximalt fem miljoner kronor per år under 2018-2019. Dessutom avsätter nämnden ytterligare sex miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för nya och effektiva men dyrare läkemedel inom hudsjukvården. Det handlar framförallt om biologiska läkemedel för patienter med svår psoriasis.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland satsar totalt sju miljoner kronor för att fler diabetiker i länet ska få tillgång till insulinpumpar och sensorer. Satsningen omfattar både barn och vuxna med diabetes typ 1.

Läs vidare »

Årets östgötska bakverk, konsthantverk och landsbygdsstipendiat utsedda

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:19 CEST

Årets östgötska bakverk, konsthantverk och landsbygdsstipendiat utsedda Nu är det klart vad som blir årets östgötska bakverk och konsthantverk och vem som är årets landsbygdsstipendiat. Priserna delas ut inför Östgötadagarna den 1-2 september.

God utdelning till kulturprojekt i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:45 CEST

Sex ansökningar från Östergötland får tillsammans 2 650 000 kronor i Kulturrådets senaste fördelning av utvecklingsbidrag till regional kultur. I Östergötland får bland andra Dans i Öst, Film i Öst, Nycirkus Öst och Regionbiblioteket del av stödet.

Kulturrådet har fördelat närmare 30 miljoner kronor till regional kulturverksamhet. 67 projekt från hela landet får stöd och alla 21 län är representerade. Projekten som prioriterats i år handlar i hög grad om breddad delaktighet, samarbeten mellan regioner och samtida konst.

I Östergötland har sex ansökningar om stöd beviljats. Region Östergötland står bakom tre av dessa. Dans i Öst får 400 000 kronor och Nycirkus Öst 800 000 kronor. Ett samarbete mellan Film i Öst och Regionbibliotek Östergötland tilldelas 400 000 kronor för satsningen ”MIK i praktiken – mottagare medborgare, medskapare”, som handlar om att öka medie- och informationskunskapen. Övriga ansökningar som beviljats kommer från Birgittastiftelsen, som får 100 000 kronor för att utveckla Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena, Rejmyre Art LAB, som får 300 000 kronor, och Östergötlands museum, som får 650 000 kronor till sitt projekt ”Det gemensamma historierummet”.

– Det är väldigt glädjande att Östergötland får en så stor del av kakan detta år. Kulturen är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet och satsningarna är ett välkommet bidrag i arbetet för att nå ut med kultur till fler och öka delaktigheten, säger Anita Jernberger (L), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

För mer information, kontakta:

Anita Jernberger, regionråd, telefon 073-0947647
Anne Hederén, enhetschef, Kultur och kreativitet, telefon 070-263 73 76

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

​Sex ansökningar från Östergötland får tillsammans 2 650 000 kronor i Kulturrådets senaste fördelning av utvecklingsbidrag till regional kultur. I Östergötland får bland andra Dans i Öst, Film i Öst, Nycirkus Öst och Regionbiblioteket del av stödet.

Läs vidare »

Klartecken till att bygga kunskapshubb inom IoT och offentlig logistik

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:14 CEST

Nu startar ett projekt som ska utveckla lösningar för att förbättra den offentliga logistiken med hjälp smarta uppkopplade produkter och system, även kallat IoT (Internet of things). Projektet har i dagarna tilldelats 12 miljoner kronor i stöd från Vinnova och involverar ett stort antal aktörer i länet, både företag och myndigheter.

I Östergötlands strategi för smart specialisering är effektiv logistik och uppkopplade system och produkter två av de styrkeområden som lyfts fram. Det är områden där det finns företag, forskning och utveckling med spjutspetskompetens. Det nya projektet Offentlig logistik och IoT (Internet of Things) syftar till att koppla ihop utveckling inom områdena och bygga en kunskapshubb för att utveckla konkreta lösningar. Många offentliga organisationer är beroende av att resurser i form av material, personal, kunskap, apparatur finns tillgänglig på rätt plats i rätt tid.

I dagarna har Vinnova beviljat 12 miljoner kronor i statligt stöd. Totalt satsas drygt 26 miljoner på projektet, som ska pågå under tre år. Region Östergötland är projektägare, RISE SICS East är teknisk koordinator och Science Park Mjärdevi kommer att driva projektet tillsammans med ett stort antal aktörer, däribland Nationellt forensiskt centrum, Tekniska verken, Linköpings universitet, Stångåstaden och flera andra små och stora företag. Aktörerna bidrar med kunskap, arbetstid och finansiering.

– Det här ger oss möjlighet att göra regionen till Sveriges kompetenscentrum för säkra uppkopplade system med koppling till offentlig logistik, säger Kjell Sullivan, verksamhetsutvecklare för IoT inom Kompetens och företagande vid Region Östergötland. Idag finns redan en mängd spännande företag och innovationer inom området. Nu samlar vi kompetens, utveckling av innovationer och behovet av nya lösningar i en unik satsning.

Projektet kommer att arbeta utifrån olika typfall och utveckla lösningar där man med IoT kan förbättra och effektivisera logistiksystemen i offentlig verksamhet.

– Vi kommer också att skapa en community runt säkra IoT-lösningar och skapa kontaktytor och nätverk mellan offentliga behovsägare, företag och forskare som kan bidra med lösningar, säger Lena Miranda, vd för Science Park Mjärdevi. Nätverken kommer att behöva sträcka sig utanför regionen för att göra oss relevanta för så många som möjligt. Vi kommer aktivt att leta efter företag som vill delta, och ser fram emot att skapa det här navet för nya innovationer och effektiva samhällslösningar.

– Den tekniska utvecklingen inom Internet of Things går rasande snabbt och det är positivt att vi får möjlighet att överföra teknik och kunskap till regionens samhällsaktörer, säger Martin Rantzer, vd RISE SICS East.

Fyra pilotprojekt kommer att genomföras. Ett av dessa drivs av Nationellt forensiskt centrum och handlar om att korta handläggningstiderna för brottsärenden genom mer effektiv logistik. Ett annat drivs av Tekniska verken i Linköping, som vill identifiera möjligheter och nyttan av att använda IoT inom vatten, fjärrvärme och avfall.

Region Östergötland driver ett pilotprojekt som går ut på att hantera behov och nya logistiklösningar inom regionens sjukvårdsverksamhet för att optimera användningen av resurser. Dessutom driver Östgötatrafiken ett projekt om att med hjälp av uppkopplade bussar förbättra styrning och planering av trafik.

För mer information, kontakta:
Kjell Sullivan, Region Östergötland, telefon 010-103 13 12, kjell.sullivan@regionostergotland.se

Lena Miranda, Science Park Mjärdevi, telefon 070-529 56 45, lena.miranda@mjardevi.se

Martin Rantzer, RISE SICS East AB, 072-341 01 73, martin.rantzer@ri.se

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Nu startar ett projekt som ska utveckla lösningar för att förbättra den offentliga logistiken med hjälp smarta uppkopplade produkter och system, även kallat IoT (Internet of things). Projektet har i dagarna tilldelats 12 miljoner kronor i stöd från Vinnova och involverar ett stort antal aktörer i länet, både företag och myndigheter.

Läs vidare »

Så påverkar EU:s regionalpolitik Östergötland

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 15:24 CEST

Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Östergötland och grannregionerna i Östra Mellansverige? Den frågan har i dag varit i fokus under en konferens i Norrköping. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ "Europe in My region"

Konferensen om EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken, hade anordnats av de fem regionerna inom Östra Mellansverige, det vill säga Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala. Konferensen samlade representanter från regionala och nationella aktörer, liksom från EU-kommissionen. Under dagen fick de ta del av resultat från några av alla de satsningar som gjorts på lokal och regional nivå i Östra Mellansverige med hjälp av EU:s fonder.

Över 100 projekt finansieras med 1,5 miljard kronor från Östra Mellansveriges strukturfondsprogram mellan år 2014 och 2020. När regionernas medfinansiering räknas in uppgår den totala investeringen till 2,5 miljarder kronor.

Projektet ÖMS3, Smart specialisering, är ett av dessa. ÖMS3 jobbar för lösningar på globala utmaningar inom energi, livsmedel, vård och omsorg och industrins utveckling genom att samla de styrkor som finns i Östra Mellansverige. Satsningen har skapat bättre förutsättningar för företagen och regionernas tillväxt genom att fler företag får tillgång till den gemensamma innovationskapaciteten.

– Vi måste ta matchen som leder till att näringslivet och samhället utvecklas vad gäller ny kompetens, affärstänkande och teknik – och det kräver samverkan. Där är EU:s fonder ett kraftfullt verktyg, som kan verka mellan regioner, branscher och kompetenser för att säkerställa att Östra Mellansverige fortsätter vara en av Europas mest innovativa och utvecklade regioner, säger Mikael Hjorth, projektledare för ÖMS3.

Projektet #jagmed riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som riskerar utanförskap och har som mål att minska studiemisslyckanden och att alla elever ska kunna lämna skolan med godkända resultat. Totalt har 7 000 unga kvinnor och män nåtts av projektet.

Om bemötande som gjort skillnad mellan att tvivla eller tro på sig själv, vuxna och skolan och om utvecklingsarbeten som gett resultat berättade Lasse Jonsson från Region Östergötland, huvudprojektledare för #jagmed.

Dagen innehöll också framtidsutblickar med paneldiskussioner kring vilka utmaningar regionerna vill att strukturfonderna ska fokusera på och vad som behöver förändras för att nå ännu bättre resultat. Det var också flera inlägg kring EU:s kommande långtidsbudget, där EU kommissionen ska presentera ett förslag i maj.

Deltagarna poängterade att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis ska vara en framåtsyftande strategi för att skapa innovation, konkurrenskraft och hållbar tillväxt i Europa.

Om strukturfonder

Europeiska regionala utvecklingsfonden ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige och utgå från regionens strategier för hur regionen ska utvecklas.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-01-strukturfonds-programmet-for-ostra-mellansverige.html

Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis arbeta med frågor som rör personer från 15 år och uppåt och deras väg till arbetslivet. Det kan också handla om att gå vidare i arbetslivet genom att byta arbete eller arbetsuppgifter, bli stärkt genom ny kunskap eller inom helt nya områden.

https://www.esf.se/sv/Min-region/Ostra-Mellansverige/

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Östergötland och grannregionerna i Östra Mellansverige? Den frågan har i dag varit i fokus under en konferens i Norrköping. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ "Europe in My region"

Läs vidare »

Pressinbjudan: Konferens om vad EU:s regionalpolitik ger Östergötland

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 15:57 CET

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige, där Region Östergötland, Sörmland, Västmanland, Örebro och Uppsala ingår, arrangerar den 27 mars en konferens med fokus på EU:s strukturfonder. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ ”Europe in My region” och syftar till att lyfta fram värdet med EU:s regionalpolitik.

Dagen kommer att visa på konkreta resultat av de investeringar som gjorts lokalt och innehåller också framtidsutblickar med paneldiskussioner kring vilka utmaningar regionerna i Östra Mellansverige vill att strukturfonderna ska fokusera på och vad som behöver förändras för att nå ännu bättre resultat.


Media är välkomna att delta. Klockan 12.00 finns möjlighet att intervjua följande personer:

 • Isabel Poli, EU-kommissionen
 • Mikael Hjort projektledare för projektet ÖMS3, som handlar om smart specialisering
 • Lars-Inge Jonsson, projektledare för projektet #jagmed, som verkar för fler unga ska klara sin gymnasieutbildning.

Tid: Tisdag 27 mars 2018 klockan 09.00-14.30

Plats: Arbetets Museum, Laxholmen, Norrköping

Kontakt: Anna Lindberg, anna.b.lindberg@regionostergotland.se, telefon: 010-103 65 17

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige, där Region Östergötland, Sörmland, Västmanland, Örebro och Uppsala ingår, arrangerar den 27 mars en konferens med fokus på EU:s strukturfonder. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ ”Europe in My region” och syftar till att lyfta fram värdet med EU:s regionalpolitik.

Läs vidare »

Dags att nominera till Östgötadagarna

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 10:11 CET

Känner du någon eldsjäl på landsbygden, en hobbykonditor eller en konstnär med det lilla extra? Nu är det dags att lämna in nomineringarna till årets östgötska landsbygdsstipendiat, årets bakverk och årets konsthantverk.

Ungdomar vill ha mer kunskap om stress

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 10:16 CET

Ungdomar vill ha mer kunskap om vad som är normala reaktioner på stress, och när ångest och depression blir en sjukdom. De vill också få information om var de kan få stöd och hjälp om de skulle drabbas av psykisk ohälsa. Det visar Om mig, en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland.

Undersökningen genomförs av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Områden och frågor som enkäten undersöker har tagits fram och utvecklas tillsammans med ungdomar i Östergötland.

– Genom enkäten kan vi följa hälsan hos ungdomarna i länet, vad de tycker är viktigt och hur de mår. Vår förhoppning är att skolor och kommuner ska använda resultaten i förbättringsarbeten där ungdomar är delaktiga, säger Emma Hjälte, folkhälsovetare och samordnare i Region Östergötland.

Höstens enkät innehöll en ny fråga om kärleksrelationer som många ungdomar har efterfrågat. Nästan var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet har en kärleksrelation och majoriteten uppger att relationen får dem att må bra. Svaren visar också att nästan två tredjedelar av ungdomarna är intresserade av omvärldshändelser, som de tycker är lättillgängliga via sociala medier.

– När det kommer till samhällsengagemang är ungdomar mest intresserade av vad som händer i andra länder där det uppstår mer allvarliga situationer som svält, naturkatastrofer och demonstrationer. Många ungdomar tycker att Sverige i jämförelse är ett tryggt men lite tråkigt land och beskriver att utrikesnyheter är enklare att förstå än inrikespolitik och samhällsfrågor som kräver att man är mera insatt, säger Emma Hjälte.

Som tidigare år framgår att killar mår bättre än tjejer och ungdomar med annan könsidentitet. Ungdomar har särskilt lyft fram betydelsen av goda relationer, trygghet och en positiv framtidstro. Att känna att man duger som man är ses också som en kärnfråga, men ungefär hälften av tjejerna och ungdomarna med annan könsidentitet känner inte att de duger. I den frågan önskar de stöd från varandra och vuxna för att stärka ungas självförtroende och självkänsla.

För mer information, kontakta Emma Hjälte, folkhälsovetare och samordnare i Region Östergötland, 0705-76 70 75

Mer om enkäten: Om mig - webbenkät till unga

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Ungdomar vill ha mer kunskap om vad som är normala reaktioner på stress, och när ångest och depression blir en sjukdom. De vill också få information om var de kan få stöd och hjälp om de skulle drabbas av psykisk ohälsa. Det visar Om mig, en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • vwdzanbgvcnaoivrfj.bowalexmposl@recxgimionnmoszuyhdhtergllexatothhgukbland.se
 • 010-103 78 28
 • 073-804 04 13

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • bodil.knuthammar@regionostergotland.se
 • 010-103 94 88
 • 070-293 13 34

Om Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.