Media no image

Så påverkar EU:s regionalpolitik Östergötland

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 15:24 CEST

Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Östergötland och grannregionerna i Östra Mellansverige? Den frågan har i dag varit i fokus under en konferens i Norrköping. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ "Europe in My region"

Konferensen om EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken, hade anordnats av de fem regionerna inom Östra Mellansverige, det vill säga Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala. Konferensen samlade representanter från regionala och nationella aktörer, liksom från EU-kommissionen. Under dagen fick de ta del av resultat från några av alla de satsningar som gjorts på lokal och regional nivå i Östra Mellansverige med hjälp av EU:s fonder.

Över 100 projekt finansieras med 1,5 miljard kronor från Östra Mellansveriges strukturfondsprogram mellan år 2014 och 2020. När regionernas medfinansiering räknas in uppgår den totala investeringen till 2,5 miljarder kronor.

Projektet ÖMS3, Smart specialisering, är ett av dessa. ÖMS3 jobbar för lösningar på globala utmaningar inom energi, livsmedel, vård och omsorg och industrins utveckling genom att samla de styrkor som finns i Östra Mellansverige. Satsningen har skapat bättre förutsättningar för företagen och regionernas tillväxt genom att fler företag får tillgång till den gemensamma innovationskapaciteten.

– Vi måste ta matchen som leder till att näringslivet och samhället utvecklas vad gäller ny kompetens, affärstänkande och teknik – och det kräver samverkan. Där är EU:s fonder ett kraftfullt verktyg, som kan verka mellan regioner, branscher och kompetenser för att säkerställa att Östra Mellansverige fortsätter vara en av Europas mest innovativa och utvecklade regioner, säger Mikael Hjorth, projektledare för ÖMS3.

Projektet #jagmed riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som riskerar utanförskap och har som mål att minska studiemisslyckanden och att alla elever ska kunna lämna skolan med godkända resultat. Totalt har 7 000 unga kvinnor och män nåtts av projektet.

Om bemötande som gjort skillnad mellan att tvivla eller tro på sig själv, vuxna och skolan och om utvecklingsarbeten som gett resultat berättade Lasse Jonsson från Region Östergötland, huvudprojektledare för #jagmed.

Dagen innehöll också framtidsutblickar med paneldiskussioner kring vilka utmaningar regionerna vill att strukturfonderna ska fokusera på och vad som behöver förändras för att nå ännu bättre resultat. Det var också flera inlägg kring EU:s kommande långtidsbudget, där EU kommissionen ska presentera ett förslag i maj.

Deltagarna poängterade att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis ska vara en framåtsyftande strategi för att skapa innovation, konkurrenskraft och hållbar tillväxt i Europa.

Om strukturfonder

Europeiska regionala utvecklingsfonden ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige och utgå från regionens strategier för hur regionen ska utvecklas.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-01-strukturfonds-programmet-for-ostra-mellansverige.html

Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. Projekten kan exempelvis arbeta med frågor som rör personer från 15 år och uppåt och deras väg till arbetslivet. Det kan också handla om att gå vidare i arbetslivet genom att byta arbete eller arbetsuppgifter, bli stärkt genom ny kunskap eller inom helt nya områden.

https://www.esf.se/sv/Min-region/Ostra-Mellansverige/

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Östergötland och grannregionerna i Östra Mellansverige? Den frågan har i dag varit i fokus under en konferens i Norrköping. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ "Europe in My region"

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Konferens om vad EU:s regionalpolitik ger Östergötland

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 15:57 CET

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige, där Region Östergötland, Sörmland, Västmanland, Örebro och Uppsala ingår, arrangerar den 27 mars en konferens med fokus på EU:s strukturfonder. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ ”Europe in My region” och syftar till att lyfta fram värdet med EU:s regionalpolitik.

Dagen kommer att visa på konkreta resultat av de investeringar som gjorts lokalt och innehåller också framtidsutblickar med paneldiskussioner kring vilka utmaningar regionerna i Östra Mellansverige vill att strukturfonderna ska fokusera på och vad som behöver förändras för att nå ännu bättre resultat.


Media är välkomna att delta. Klockan 12.00 finns möjlighet att intervjua följande personer:

 • Isabel Poli, EU-kommissionen
 • Mikael Hjort projektledare för projektet ÖMS3, som handlar om smart specialisering
 • Lars-Inge Jonsson, projektledare för projektet #jagmed, som verkar för fler unga ska klara sin gymnasieutbildning.

Tid: Tisdag 27 mars 2018 klockan 09.00-14.30

Plats: Arbetets Museum, Laxholmen, Norrköping

Kontakt: Anna Lindberg, anna.b.lindberg@regionostergotland.se, telefon: 010-103 65 17

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige, där Region Östergötland, Sörmland, Västmanland, Örebro och Uppsala ingår, arrangerar den 27 mars en konferens med fokus på EU:s strukturfonder. Konferensen ingår i EU-kommissionens initiativ ”Europe in My region” och syftar till att lyfta fram värdet med EU:s regionalpolitik.

Läs vidare »
I36ksdlegiumicdszdbg

Dags att nominera till Östgötadagarna

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 10:11 CET

Känner du någon eldsjäl på landsbygden, en hobbykonditor eller en konstnär med det lilla extra? Nu är det dags att lämna in nomineringarna till årets östgötska landsbygdsstipendiat, årets bakverk och årets konsthantverk.

Media no image

Ungdomar vill ha mer kunskap om stress

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 10:16 CET

Ungdomar vill ha mer kunskap om vad som är normala reaktioner på stress, och när ångest och depression blir en sjukdom. De vill också få information om var de kan få stöd och hjälp om de skulle drabbas av psykisk ohälsa. Det visar Om mig, en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland.

Undersökningen genomförs av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Områden och frågor som enkäten undersöker har tagits fram och utvecklas tillsammans med ungdomar i Östergötland.

– Genom enkäten kan vi följa hälsan hos ungdomarna i länet, vad de tycker är viktigt och hur de mår. Vår förhoppning är att skolor och kommuner ska använda resultaten i förbättringsarbeten där ungdomar är delaktiga, säger Emma Hjälte, folkhälsovetare och samordnare i Region Östergötland.

Höstens enkät innehöll en ny fråga om kärleksrelationer som många ungdomar har efterfrågat. Nästan var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet har en kärleksrelation och majoriteten uppger att relationen får dem att må bra. Svaren visar också att nästan två tredjedelar av ungdomarna är intresserade av omvärldshändelser, som de tycker är lättillgängliga via sociala medier.

– När det kommer till samhällsengagemang är ungdomar mest intresserade av vad som händer i andra länder där det uppstår mer allvarliga situationer som svält, naturkatastrofer och demonstrationer. Många ungdomar tycker att Sverige i jämförelse är ett tryggt men lite tråkigt land och beskriver att utrikesnyheter är enklare att förstå än inrikespolitik och samhällsfrågor som kräver att man är mera insatt, säger Emma Hjälte.

Som tidigare år framgår att killar mår bättre än tjejer och ungdomar med annan könsidentitet. Ungdomar har särskilt lyft fram betydelsen av goda relationer, trygghet och en positiv framtidstro. Att känna att man duger som man är ses också som en kärnfråga, men ungefär hälften av tjejerna och ungdomarna med annan könsidentitet känner inte att de duger. I den frågan önskar de stöd från varandra och vuxna för att stärka ungas självförtroende och självkänsla.

För mer information, kontakta Emma Hjälte, folkhälsovetare och samordnare i Region Östergötland, 0705-76 70 75

Mer om enkäten: Om mig - webbenkät till unga

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Ungdomar vill ha mer kunskap om vad som är normala reaktioner på stress, och när ångest och depression blir en sjukdom. De vill också få information om var de kan få stöd och hjälp om de skulle drabbas av psykisk ohälsa. Det visar Om mig, en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland.

Läs vidare »
Media no image

Region Östergötland tecknar avtal om ambulansflyg

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:12 CET

Nu är Region Östergötlands upphandling av ambulansflyg klar. Regionen tecknar avtal med tre bolag: H-bird Aviation Services AB, Babcok SAA FW AB och Grafair Flight Management AB.

Region Östergötland har nu beslutat om tilldelning i upphandlingen av ambulansflyg. Upphandlingen innehåller två anbudsområden: grundbemanning respektive utökad medicinsk kompetens.

Sammanlagt har tre bolag lagt anbud i upphandlingen och samtliga uppfyllde kraven. Priset avgör i vilken ordning bolagen anlitas.

För avtalsområde grundbemanning tecknas avtal med tre bolag:
1. H-bird Aviation Services AB
2. Babcok SAA FW AB
3. Grafair Flight Management AB

För avtalsområde utökad medicinsk kompetens tecknas avtal med följande bolag:
1. Babcok SAA FW AB
2. Grafair Flight Management AB  

Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i upp till två år. Det kan hävas med sex månaders uppsägningstid när den nationella upphandlingen är klar. Från 2020 ska landstingen och regionerna i Sverige ha ett gemensamt system för ambulansflygplanstransporter.

– Östergötland kommer att ingå i det nationella samarbetet. Syftet med vår egen upphandling är att trygga tillgången till ambulansflygplanstransporter under en övergångsperiod, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).

Upphandlingen har genomförts som en samverkansupphandling för den Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Östergötland har upphandlingsansvaret och har gjort upphandlingen tillsammans med upphandlare och referenspersoner från Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Nu är Region Östergötlands upphandling av ambulansflyg klar. Regionen tecknar avtal med tre bolag: H-bird Aviation Services AB, Babcok SAA FW AB och Grafair Flight Management AB.

Läs vidare »
Media no image

Capio tar över vården i Motala

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 15:06 CET

Capio Movement AB tar över ortopedi-, kirurgi- och anestesiverksamheten vid Lasarettet i Motala. På tisdagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att anta Capio Movements anbud.

Ortopedi, kirurgi och anestesi har sedan 2009 drivits i privat regi vid Lasarettet i Motala. Avtalet med den nuvarande leverantören Aleris Specialistvård Motala AB löper ut i september 2018 och under hösten genomförde Region Östergötland därför en ny upphandling av verksamheten. Och på tisdagen blev det klart vilken leverantör som får uppdraget från och med 1 oktober. Då beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att anta anbudet från Capio Movement AB.

– Capio Movement kom etta, både när det gäller kvalitet och pris, i den utvärdering som regionens tjänstemannagrupp har gjort, berättar Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Capio är en av de ledande vårdleverantörerna i Europa och Norden och driver sjukvårdsverksamhet på många platser i landet. Så vi är trygga med att det är en stor och mycket seriös leverantör som kommer att ge vård med hög kvalitet i Motala även fortsättningsvis.

Löper på fyra år

Den upphandlade verksamheten i Motala omfattar ungefär 190 miljoner kronor per år. Avtalet kommer att löpa under fyra år med möjlighet att förlänga två perioder om vardera två år. I dag arbetar cirka 130 personer på Aleris.

– Den medicinska kvaliteten på Aleris i Motala är mycket hög och det beror på effektiva processer och hög kompetens hos medarbetarna, säger Kaisa Karro.

I upphandlingen har Region Östergötland ställt krav på att en ny leverantör ska samverka med den tidigare i frågan om personalövergång.

Två anbud

Två anbud hade kommit in i upphandlingen, ett från Capio Movement och ett från nuvarande leverantören Aleris.

– Det finns inte många leverantörer som kan ta så här stora och komplexa uppdrag, det handlar om ett fåtal i Sverige. Och kraven har varit hårda i upphandlingen, så det har krävts en hög kvalitet för att över huvud taget kunna lämna anbud. Utgångspunkten har varit att vi ska få så mycket vård som möjligt för invånarna i Östergötland till hög kvalitet.

Upphandlingen vid Lasarettet i Motala omfattar ortopedi, kirurgi, anestesijour, operationsalar samt sterilverksamhet. Övrig verksamhet som exempelvis annan slutenvård, akutvård och psykiatri drivs i egen regi av Region Östergötland.

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Capio Movement AB tar över ortopedi-, kirurgi- och anestesiverksamheten vid Lasarettet i Motala. På tisdagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att anta Capio Movements anbud.

Läs vidare »
Media no image

Byggstart Sverige - Nationell infrastrukturkonferens 2 februari

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 13:04 CET

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

Från Region Östergötland, en av konferensens medarrangörer, är höghastighetsjärnvägen och finansieringen av denna en avgörande fråga för konkurrenskraft, arbetsmarknad och tillväxt.

– Den nya höghastighetsbanan kommer att betyda mycket för Östergötland. För oss är det viktigt att finansieringen blir långsiktigt hållbar samtidigt som vi vill öka takten på byggandet. En färdigställd Ostlänk kommer att innebära en ekonomisk tillväxt i länet vilket gynnar såväl företagen som invånarna, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Byggstart Sverige har som mål att öka kunskapen och utveckla diskussionerna inför kommande faser i arbetet med att bygga landets framtida infrastruktur. Sverigeförhandlingen föreslog att höghastighetsjärnvägen ska finansieras genom statliga lån via Riksgälden. Regeringen har tidigare slagit fast att en ny stambana inte ska skiljas ut från andra infrastruktursatsningar, men infrastrukturministern säger sig nu vara villig att ”vända på alla stenar” för att hitta en ekonomiskt ansvarstagande väg framåt. Det finns en rad olika förslag på alternativa finansieringsmetoder.

Konferensen den 2 februari täcker ett brett spektrum idéer om finansiering av infrastruktur, under moderatorledda panelsamtal, utfrågningar och presentationer. Medverkar gör bland andra riksgäldsdirektör Hans Lindblad, PM Nilsson från Dagens Industri, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericsson, Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och SEKO:s ordförande Valle Karlsson.

Konferensen Byggstart Sverige 2018 arrangeras av Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Östergötland, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Borås stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Värnamo kommun, Tranås kommun, Regionsamverkan Sydsverige, stambanan.com, Götalandsbanan och Europakorridoren.
Programmet i sin helhet: www.byggstartsverige.se

För ytterligare information, kontakta:

Anders Bäckstrand, enhetschef samhällsenheten
Anders.backstrand@regionostergotland.se

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

Läs vidare »
Dkvdcrxapoefbyvnfnlj

Region Östergötland erbjuder digitala läkarbesök

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 09:26 CET

Från och med i dag kan du boka tid och träffa en läkare från Region Östergötland via din mobil eller surfplatta. ”Möjligheten att göra digitala besök blir ett bra komplement till personliga besök och telefonsamtal”, säger Maria Randjelovic, utvecklingschef vid Primärvårdscentrum.

Bzqhg5yjcx1lofvijkbk

Mats Ulfendahl ny forskningsdirektör i Region Östergötland

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 09:55 CET

Mats Ulfendahl har utsetts till ny forskningsdirektör i Region Östergötland. Han är idag professor inom experimentell hörselforskning vid Karolinska Institutet.

Media no image

Elever lär sig rädda liv – nya utbildningsmetoder i HLR

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 16:39 CET

Majoriteten av de oväntade hjärtstoppen i Sverige sker i hemmet. Den som drabbas är beroende av att någon snabbt startar hjärt-lungräddning (HLR) för att överleva. En doktorsavhandling från Linköping utvärderar olika utbildningsmetoder i HLR och visar att praktisk träning baserad på filminstruktioner samt återkoppling har störst effekt på lärandet. Sex av ungdomarna i studien fick inom ett halvår användning av sina kunskaper och gjorde livräddande insatser.

I studien fick cirka 1400 elever i årskurs 7 i Linköping och Norrköping gå en HLR-utbildning. Hälften av deltagarna fick träna HLR praktiskt utifrån instruktioner från en mobilapplikation och hälften genom instruktioner från en film. Dessutom lottades klasserna till en eller flera extra utbildningsinsatser, till exempel interaktiv webbutbildning, studiebesök av elitidrottare, och reflekterande frågor. Elevernas praktiska HLR-kunskaper, vilja till att agera samt teoretiska kunskaper om symtom på stroke, hjärtinfarkt och levnadsvanor utvärderades genom ett individuellt praktiskt test och en enkät efter utbildningen och efter sex månader.

– Hypotesen var att en appbaserad utbildning skulle tilltala ungdomarna, men resultatet visade att de som genomfört filmbaserad utbildning presterade bättre på det praktiska testet, säger Anette Nord, sjuksköterska vid kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, som disputerar vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

Motivationen viktig
Resultaten visade även att återkoppling till eleverna är viktigt för lärandet, samt att webbutbildningen Hjälp Hjärna Hjärta ökade elevernas teoretiska kunskaper om stroke, hjärtinfarkt och levnadsvanor. Vid HLR-utbildning är det viktigt att motivera deltagarna till att vilja ingripa.

– Om deltagarna har praktiska kunskaper men inte vågar agera kommer de ändå inte att kunna rädda liv. Majoriteten av eleverna angav att de skulle utföra både bröstkompressioner och inblåsningar om en anhörig drabbas av hjärtstopp. Men om en främling drabbas, skulle flertalet istället endast ge kompressioner, säger Anette Nord.

Livräddande insatser
Även ungdomar möter situationer där de kan behöva agera. Sex elever berättade efter ett halvår att de hade haft konkret användning för sina kunskaper och gjort livräddande insatser. Det handlade om drunkningstillbud men också om sjuka anhöriga.

– Jag blev oerhört berörd av dessa vittnesmål om hur ungdomarna agerat. Ofta tänker man att HLR är kunskaper som eleverna ska ha senare, men studien visar att ungdomarna möter situationer här och nu där deras kunskap kan vara livsavgörande, säger Anette Nord.

HLR-utbildning ska ges till alla högstadieelever i enlighet med läroplanen för grundskolan. En livräddare ska inte vara rädd att göra fel, det största felet man som vittne kan göra är att inte agera alls.

Anette Nord försvarar sin doktorsavhandling “Bystander CPR: New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival” den 14 december klockan 13 i Berzeliussalen, Campus US Linköping.

För ytterligare information, kontakta Anette Nord, telefon 072-241 91 00, anette.nord@regionostergotland.se

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.

Majoriteten av de oväntade hjärtstoppen i Sverige sker i hemmet. Den som drabbas är beroende av att någon snabbt startar hjärt-lungräddning (HLR) för att överleva. En doktorsavhandling från Linköping utvärderar olika utbildningsmetoder i HLR och visar att praktisk träning baserad på filminstruktioner samt återkoppling har störst effekt på lärandet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • anna.bowall@regionostergotland.se
 • 010-103 78 28
 • 073-804 04 13

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • bodil.knuthammar@regionostergotland.se
 • 010-103 94 88
 • 070-293 13 34

Om Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.