Skip to main content

Taggar

Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040

Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2019 16:33 CET

Resandet med tåg såväl inom och till och från Östergötland har ökat kraftigt de senaste åren, och förväntas öka ännu mer i framtiden. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har idag behandlat ett förslag till tågstrategisk målbild inför 2040.

Region Östergötland rekommenderar alkoholfritt inför operation

Region Östergötland rekommenderar alkoholfritt inför operation

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2019 09:03 CET

Den som är alkoholfri före och efter en operation minskar risken för olika komplikationer, som infektioner eller sämre sårläkning. Nu rekommenderar Region Östergötland patienter som ska genomgå ett ingrepp att avstå alkohol i minst fyra veckor före och efter operationen.

Start för sms-livräddning i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2019 10:02 CET

Den 1 november införs sms-livräddning i Region Östergötland. Genom tjänsten kan frivilliga med kunskaper i hjärt-lungräddning snabbt vara på plats och göra livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp.

Psykiska ohälsan ökar i flera grupper – fokus på psykisk hälsa i gemensam satsning

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2019 08:51 CEST

Den psykiska ohälsan har ökat mycket de senaste åren. För att möta detta har nu Region Östergötland tillsammans med en rad andra aktörer valt att vända på perspektiven. Istället för att enbart fokusera på psykisk ohälsa och vad som kan göras för att möta den, satsar de på de hälsofrämjande insatserna i ett nationellt samarbete kallat Mind//Shift.

Region Östergötland i Sverigetopp med KBT på nätet

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2019 09:22 CEST

Region Östergötland behandlar flest patienter i landet med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet. Drygt 3 500 patienter har inlett en behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet, via den nationella Stöd- och behandlingsplattformen, sedan det infördes i Region Östergötland 2016. Det är flest i landet, visar ny statistik.

Äldre kvinnor löper högre risker vid graviditet och förlossning

Äldre kvinnor löper högre risker vid graviditet och förlossning

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2019 10:16 CEST

Kvinnor som är äldre än 40 år löper en ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning, och det finns också en ökad risk för ohälsa hos deras barn. Det visar en studie från Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Bland annat var det vanligare att barn till äldre mödrar föddes extremt små.

Ny överenskommelse för bättre vård till omhändertagna barn

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 09:43 CEST

En överenskommelse mellan Region Östergötland och länets kommuner ska förbättra vården för barn som av olika skäl omhändertagits. Målet är att erbjuda vård på lika villkor och verka för en bättre hälsa i en utsatt grupp.

Ny vårddirektör för Universitetssjukhuset i Linköping utsedd

Ny vårddirektör för Universitetssjukhuset i Linköping utsedd

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 10:25 CEST

Ninnie Borendal Wodlin har utsetts till ny vårddirektör för Universitetssjukhuset (US) i Linköping. Hon är idag verksamhetschef på kvinnokliniken vid sjukhuset.

Regionen börjar skicka kallelser till digitala brevlådor

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 10:22 CEST

Nu provar Region Östergötland att skicka kallelser till digitala brevlådor. Först ut är mammografin i länet, som sedan slutet av april skickar kallelser och svarsbrev för mammografisk hälsokontroll till digitala brevlådor.

Räddade 164 arbetstillfällen 2018 – nu blir Företagsjouren permanent

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 10:52 CET

2018 var ett framgångrikt år för Företagsjouren, som stödjer företag i kris. I Östergötland ledde insatserna till att 164 arbetstillfällen kunde räddas. Vid årsskiftet blir Företagsjouren en permanent verksamhet.

Samarbete för bästa universitetssjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2019 13:23 CET

År 2025 ska Sydöstra sjukvårdsregionen ha en universitetssjukvård som är nationellt ledande inom forskning, utbildning och utveckling. Det beslutet har tagits av respektive regionstyrelse i Östergötland, Kalmar och Jönköping tillsammans med Linköpings universitet.

Antalet besökare fortsätter att öka i Östergötland

Antalet besökare fortsätter att öka i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2019 09:58 CET

De preliminära siffrorna från SCB:s övernattningsstatistik visar ett positivt resultat för 2018, där antalet gästnätter ökade med 3,6 procent jämfört med året innan.

Nya Öppna jämförelser av folkhälsan presenterade

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 11:01 CET

​Nästan 75 procent av östgötarna skattar sin hälsa som bra eller mycket bra. Andelen dagligrökare har minskat något över tid men andelen som ofta dricker alkohol har ökat något. Bland de unga är det vanligt att känna ångest och oro. Det är några av resultaten i de öppna jämförelser av folkhälsan som presenteras i dag.

Minusresultat för Region Östergötland 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 09:44 CET

Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2018 är minus 305 miljoner kronor. Det egna kapitalet minskar därmed men är fortfarande positivt med 626 miljoner kronor. Resultatet förklaras av underskott i verksamheten, främst inom sjukvården, men också av den negativa värdeutvecklingen på regionens placeringar.

Gemensam strategi för att utveckla sjukvården

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 11:35 CET

Samverkansnämnden inom Sydöstra sjukvårdsregionen antog på fredagen en strategi för att utveckla vården i samverkan med näringslivet. Målet är att genom stärkt fokus på frågorna öka patientnyttan och bidra till sjukvårdsregionens utveckling.

Framgångsrikt arbete mot skolavhopp i projektet #jagmed

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 15:56 CET

Att hoppa av skolan riskerar att leda till ett livslångt utanförskap. Projektet #jagmed har i tre års tid drivits av regioner och kommuner i Östra Mellansverige i syfte att motverka skolavhopp. Nu är det dags att summera resultaten.

Helårsbedömning visar minusresultat för 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 13:49 CEST

Region Östergötland beräknas göra ett minusresultat på 160 miljoner kronor under 2018, visar den senaste helårsbedömningen. Den främsta orsaken är fortsatta underskott i de sjukvårdande verksamheterna.

Kammarrättsdom ger Region Östergötland rätt i vårdupphandling

Kammarrättsdom ger Region Östergötland rätt i vårdupphandling

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 13:16 CEST

Kammarrätten går på Region Östergötlands linje i den rättsliga prövningen av upphandlingen av vårdtjänster vid Lasarettet i Motala.

Brännskadecentrum ackrediterat enligt internationell kvalitetsnorm

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 13:07 CEST

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har ackrediterats av den europeiska brännskadeorganisationen (EBA). Hittills är det endast ett tiotal enheter i Europa som godkänts enligt denna kvalitetsnorm.

One off årets regionala vinnare i Skapa Dans

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 16:58 CEST

Linköpingsgruppen One off med koreografin Black illusion är årets regionala vinnare i koreografitävlingen Skapa Dans.