Beslut: Varumärket Bergslagen cycling ska förstärkas

Nyheter   •   Mar 22, 2019 07:48 CET

Bergslagen cycling har vuxit fram genom olika projekt sedan starten 2012. Det har etablerat sig som Sveriges största cykelområde, sett till antalet leder. Under 2018 har ett avtal tagits fram där de kommuner som har mountainbikeleder förbinder sig att sköta lederna och kommunikation till en viss nivå. Då alla kommuner undertecknat avtalet har Region Örebro län meddelat att man tar större ansvar för den gemensamma marknadsföringen av Bergslagen cycling.

Syftet är att marknadsföringen ska leda till att varumärket Bergslagen cycling blir starkare på den svenska och utländska marknaden. Kostnaden för arbetet beräknas till 2 430 056 kronor.

Regionala tillväxtnämnden, Region Örebro län, tog vid sitt sammanträde den 21 mars beslut om att finansiering sker dels från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region Örebro län har att fatta beslut om, samt från Region Örebro län.

Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad. Projektet får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del.

Bergslagen cycling har vuxit fram genom olika projekt sedan starten 2012. Det har etablerat sig som Sveriges största cykelområde, sett till antalet leder.

Läs vidare »

Universitetet ger efterlängtad synkurs på uppdrag av Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 10:34 CET

Efter många års arbete anordnar Örebro universitet en efterlängtad högskolekurs ”Synutveckling och barns syn, 7,5 hp”. Det är på initiativ av Ewa Nielsen, verksamhetschef på Syncentralen i Örebro som uppdragsutbildningen nu blir av.

Pressinbjudan: Matilda Ernkrans och Lena Hallengren besöker Universitetssjukhuset Örebro

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 15:47 CET

På fredag den 22 mars besöker Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samt Lena Hallengren, socialminister, Universitetssjukhuset Örebro. På dagordningen står bland annat samtal om kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor.

Matilda Ernkrans och Lena Hallengren kommer att träffa sjukhusledning, specialistsjuksköterskor inom intensivvård, anestesi, operation och barnmorska samt distriktssköterskor som valt att forska. Under dagen kommer frågor om kompetensförsörjning, forskning, personaltrygghet och patientsäkerhet att diskuteras.

Besöket är öppet för media och tid för intervju finns – anmäl närvaro till Jasmina Sofic eller Mikael Lindström.

Program:

10.00 Introduktion och presentation av arbetet med kompetensförsörjning och programmet för forskarkarriär Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Föreläsningssalen, hus V, Klinisk träningscentrum (KTC)

10.25 Besök i verksamheten på KTC Plats: Simulatorenhet 4, hus V, KTC

11.00 Möte med specialistsjuksköterskor och distriktssköterskor Plats: Simulatorenhet 2 och 3, hus V, KTC

11.30 Tid för intervjuer Plats: Simulatorenhet 4, hus V, hus V, KTC

Kontakt:
Jasmina Sofic, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-085 72 64
Mikael Lindström, pressekreterare hos Lena Hallengren, 073-078 52 60


Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

​På fredag den 22 mars besöker Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samt Lena Hallengren, socialminister, Universitetssjukhuset Örebro. På dagordningen står bland annat samtal om kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor.

Läs vidare »

Region Örebro län hyr lokal till Arkivcentrum

Nyheter   •   Mar 19, 2019 13:18 CET

Beslut i Servicenämnden, Region Örebro län, tisdagen den 19 mars

Region Örebro län hyr lokal till Arkivcentrum

Arkivcentrum i Örebro län är en länsarkivinstitution för närings- och föreningslivet i Örebro län. Arkivcentrums verksamhet är av stor betydelse för bland annat kulturarvet i länet och är en värdefull faktor i den regionala utvecklingen och attraktiviteten. Arkivcentrum har under en tid sökt nya lokaler eftersom man har varit tvungen att lämna de nuvarande. Man har nu funnit nya lokaler på Aspholmen i Örebro, vilka förvaltas av företaget Husman. Husman är beredd att hyra ut dem, men villkorar detta med att Region Örebro län tecknar det primära hyresavtalet.

Mot bakgrund av det beslutade Region Örebro läns Servicenämnd, i dag den 19 mars, att Region Örebro län ska teckna hyresavtal med Husman om lokaler på Aspholmen i Örebro. Lokalerna ska sedan hyras ut till Arkivcentrum Örebro län. Förvaltningschefen för Regionservice får i uppdrag att fatta alla nödvändiga ytterligare beslut i ärendet, inkluderande rätten att teckna erforderliga avtal med både Husman i Örebro och Arkivcentrum i Örebro län.

Beslut i Servicenämnden, Region Örebro län, tisdagen den 19 mars Region Örebro län hyr lokal till Arkivcentrum

Läs vidare »

Regionråd Irén Lejegren gästar EU-kommissionär för samtal om livsmedel

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 10:30 CET

I dag reser Irén Lejegren (S), regionråd och ledamot i AER:s byrå, till Bryssel för att i morgon träffa EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis. På mötesagendan står ett samtal om en hållbar, hälsosam och säker livsmedelsproduktion.

Pressinbjudan: Utbudsdagen – en dag fylld av gemenskap, känsla, identitet och kreativitet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 09:00 CET

Onsdagen den 20 mars är det dags för kulturutbudsdag på Örebro konserthus och Örebro kulturskola. Under dagen kan besökarna ta del av ett brett kulturutbudbestående av bland annat dans, film, hembygd, kulturarv, litteratur, musik, slöjd, teater samt bild och form.

När: onsdag den 20 mars klockan 09.00 – 16.00

Var: Konserthuset (Fabriksgatan 2) och Kulturskolan (Vasagatan 9) i Örebro

Dagen arrangeras av kulturkonsulentnätverket, som samordnas av Region Örebro län, och cirka 200 besökare väntas komma. Det är nästan dubbelt så många som tidigare år. Besökarna är personal och elever på länets förskolor, skolor och gymnasium men även bibliotekarier, kulturombud, kultursekreterare och kulturchefer med flera.

Utbudsdagen är en del av den nya modellen KulturKraft-för varenda unge, som nu implementeras i länets förskolor och skolor för att öka jämlikheten av kultur hos barn och unga.

Program för dagen

Dagen startar med en invigning klockan 09.00 i Konserthusets konsertsal. Nytt för årets utbudsdag är en avslutande föreläsning för alla vuxna: ”Identitet, Normalitet, HBTQ”. Hur det övriga programmet ser ut kan du läsa i bifogad fil.

Media hälsas välkomna

Media hälsas varmt välkomna att delta under dagen!

Kontakt

Linda Gustafsson, Projektledare ”KulturKraft – för varenda unge”, Region Örebro län, telefon: 072-08 500 61

Sanna Rosell, kommunikationsstrateg, Region Örebro län, telefon: 072-084 07 22

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Onsdagen den 20 mars är det dags för kulturutbudsdag på Örebro konserthus och Örebro kulturskola. Under dagen kan besökarna ta del av ett brett kulturutbud bestående av bland annat dans, film, hembygd, kulturarv, litteratur, musik, slöjd, teater samt bild och form.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Hur skapar vi framtidens transportsystem?

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 13:38 CET

Vill du vara med på resan mot framtidens transporter och vägen mot ett fossilfritt transportsystem? I så fall är du välkommen till Infrastruktur- och transportdagen i morgon fredag.

Tid: fredagen den 15 mars, klockan 08.30-15.30

Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Årets upplaga av Region Örebro läns Infrastruktur- och transportdag fokuserar på Örebroregionens plats i världen, och hur vi skapar framtidens transportsystem.

- Hur kan Region Örebro län tillsammans med övriga aktörer bidra till en hållbar infrastruktur som möjliggör smarta resor och transporter? Det är en viktig, för att inte säga avgörande, fråga som vi kommer att diskutera under Infrastruktur- och transportdagen. Under dagen kommer vi också att få höra vilka trender som finns inom logistik, handel och transporter, som förhoppningsvis kan ge oss en del svar på hur vi kan fortsätta utveckla länets arbetsmarknad, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd, som medverkar under dagen.

Satsning på elväg

Medverkar gör även Karin Wallin, infrastrukturstrateg hos Region Örebro län, som ska prata om större infrastruktursatsningar i Örebro län. Hon kommer också att prata om vilka drivkrafter som finns för elväg med anledning av att sträckan mellan Brändåsen och Örebro är en av slutkandidaterna till att bli försökssträcka för just en elväg.

Media hälsas välkomna

Ni inom mediekåren hälsas varmt välkomna till Infrastruktur- och transportdagen likaväl som ni är välkomna att kontakta Nina och Karin.

Kontakt

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län telefon: 072-085 34 10

Karin Wallin, infrastrukturstrateg, Region Örebro län, telefon: 019-602 63 58

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Vill du vara med på resan mot framtidens transporter och vägen mot ett fossilfritt transportsystem? I så fall är du välkommen till Infrastruktur- och transportdagen i morgon fredag.

Läs vidare »

Beslut i Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd den 14 mars

Nyheter   •   Mar 14, 2019 13:07 CET

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget 2019

Den 17 december 2018 fattade regionfullmäktige beslut om en verksamhetsplan med budget för 2019. Med utgångspunkt i den antog i dag, den 14 mars, kultur- och fritidsnämnden sin egen verksamhetsplan med budget för året. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan innehåller övergripande mål, inriktningsmål med indikatorer samt uppdrag.

Remissversion av ny regional kulturplan 2020-2023

Den regionala kulturplanen styr bland annat Region Örebro läns arbete med kulturfrågor, och den ligger till grund för Region Örebro läns ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen. Nu ska den gällande kulturplanen snart uppdateras, och under februari 2018 till mars 2019 har det pågått ett revideringsarbete. En remissversion av den nya planen, som ska gälla åren 2020-2023, godkändes i dag av kultur- och fritidsnämnden. Den beräknade remissperioden är mellan den 18 mars och den 17 maj 2019.

Finansiell fördelning inom Samverkansmodellen

Finansieringen enligt samverkansmodellen bygger på en samverkan mellan statlig och regional nivå. Den kultur som finansieras inom samverkansmodellen är av professionell art och rymmer scenkonst, kulturarv, bild och form, slöjd, filmkulturell verksamhet, litteratur och läsfrämjande samt regional biblioteksverksamhet. Exempel på verksamheter är Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro, Örebro läns museum och ArkivCentrum. I år är den totala summan som delas ut, efter att både Region Örebro län och staten gjort en uppräkning med 1 procent för 2019, drygt 100 miljoner kronor. Det fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om i dag.

Utvecklingsmedel Artikel 3 – Martin Mutter Produktion ekonomisk förening

Teater Martin Mutter har ansökt om 81 000 kronor för att under 2019 kunna fortsätta projektet Artikel 3. Artikel 3 är en föreställning som har spelats för många skolklasser i länet, och vars syfte är att få elever att reflektera och diskutera attityder kring normer och könsidentiteter. Föreställningen ska också ge HBTQ-personer vetskap om att det finns stöd att få, och att de inte är ensamma. De pengar som Teater Martin Mutter ansökt om, och som kultur- och fritidsnämnden i dag fattade beslut om att bevilja, ska primärt användas för att anställa en sakkunnig dramapedagog.

Utvecklingsmedel för Designkurs dåtid-nutid-framtid – Svensk Form Örebro län

I samband med att Svensk Form nästa år fyller 175 år vill föreningen manifestera designens betydelse i ett historiskt perspektiv genom att erbjuda en kortare högkvalitativ utbildning i designhistoria. Föreningen vill lyfta de platser och infallsvinklar ur ett designhistoriskt perspektiv som finns i Örebro län. Då föreningens medlemmar upplever en risk att mycket kunskap håller på att gå förlorad vill de engagera lärare med bred erfarenhet från området. År 2019 kommer primärt att innehålla förberedelse- och förankringsarbete för att få till utbildningen under 2020. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i dag att stödja projektet med 75 000 kronor.

Ta del av fullständiga handlingar och protokoll, när dessa är justerade, på Region Örebro läns externa webbplats.

Beslut i Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd den 14 mars.

Läs vidare »

Mer än 100 miljoner kronor till länets kulturliv

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 11:27 CET

I år får Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro och Örebro läns museum tillsammans med länets övriga kulturinstitutioner dela på drygt 100 miljoner kronor inom ramen för den så kallade samverkansmodellen.

Det beslutade Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd vid sammanträdet i dag, den 14 mars.

Inom samverkansmodellen finansierar Region Örebro län tillsammans med staten en rad olika kulturinstitutioner och konsultverksamheter samt länsbiblioteket. Totalt handlar det om 103,6 miljoner kronor för 2019, varav Region Örebro län står för 55,6. Uppräkningen från förra året är 1 procent från både Region Örebro län och från staten.

- Länets kulturinstitutioner och övriga aktörer som ryms inom samverkansmodellen gör en betydande insats för kulturlivet, och det känns roligt att Region Örebro län kan bidra till länsinvånarnas tillgång till högklassig kultur genom denna finansiering, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Extra satsning på länsteatern

Mest pengar får Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro, Örebro läns museum och ArkivCentrum. Stödet till dessa är i paritet med förra året, med ett undantag.

- På den regionala nivån har vi ett begränsat utrymme för särskilda satsningar, men vi fattade ändå beslut om att ge länsteatern ett tillskott på 300 000 kronor för 2019. Med den satsningen hoppas vi kunna främja verksamheten ytterligare, säger Eva Lena Jansson (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utveckling av biblioteksverksamheten

Bland övriga mottagare av det finansiella stödet finns bland andra Martin Mutter, Stadra teater, The Non-Existent Center och Opera på Skäret. Där finns även Region Örebro läns konsulter inom dans, film, konst och teater liksom den regionala biblioteksverksamheten.

- Biblioteksverksamheten i Region Örebro län kommer i år att få 1,2 miljoner extra från staten, utöver den årliga uppräkningen. Det är ett led för att särskilt stärka biblioteksutvecklingen i regionerna, vilket jag välkomnar och är glad för, säger Malin Silén (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden..

Kontakt

Torbjörn Ahlin, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, telefon: 073-842 74 54

Eva-Lena Jansson, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, telefon: 070-241 13 01

Malin Silén, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, telefon: 076-337 97 79

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

I år får Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro och Örebro läns museum tillsammans med länets övriga kulturinstitutioner dela på drygt 100 miljoner kronor inom ramen för den så kallade samverkansmodellen. Det beslutade Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd vid sammanträdet den 14 mars.

Läs vidare »

Beslut i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd den 13 mars

Nyheter   •   Mar 13, 2019 16:33 CET

Överenskommelse om samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län

I samband med arbetet att ta fram en länsöverenskommelse kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft den 1 januari 2018, aktualiserades ett behov av att uppdatera det befintliga länsövergripande ramavtalet för samverkan. Syftet med avtalet är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar som är grund för hur Region Örebro län och kommunerna i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. Vidare ska det tjäna som ett samlande ramverk för de många avtal, överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden. Vid sitt sammanträde den 13 mars beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna det framlagda förslaget till överenskommelse.

Cancerplan för 2019-2021

Inom ramen för regionalt cancercentrum (RCC) har Uppsala-Örebro sjukvårdsregion haft en cancerplan för åren 2016–2018. Nu har den planen reviderats i syfte att tydligare koncentrera innehållet till de aktiviteter som bör genomföras för att uppnå målen i den nationella cancerstrategin. Planen ska årligen kompletteras med handlingsplaner som beskriver hur aktiviteterna ska genomföras. Vid sammanträdet i dag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att följa Samverkansnämndens rekommendation att godkänna föreslagen Cancerplan 2019-2021.

Svar på motion om att öppna en psykiatrisk mottagning för äldre

I en motion har Region Örebro län blivit ombedd att ta fram förutsättningar för att öppna en äldremottagning inom den specialiserade psykiatriska vården. Inom psykiatrin i Region Örebro län finns i dag ingen öppenvårdsmottagning som vänder sig specifikt till äldre patienter, men inom område psykiatri och område medicin och rehabilitering råder en samstämmighet om att det finns behov av en utveckling inom dessa frågor. Det pågår därför diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas för att på ett bättre sätt tillgodose de äldres behov, och för att säkra att äldre med psykisk ohälsa får insatser som bygger på bästa kunskap och evidens. Mot den bakgrunden föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att regionfullmäktige ska besluta om att motionen ska anses besvarad.

Patientsäkerhetsberättelse för 2018

Vårdgivare är enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att varje år, senast den 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska vara tillgänglig för den som vill ta del av den. I Region Örebro läns patientsäkerhetsberättelse finns redovisningar från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården samt Regionservice. I patientsäkerhetsberättelsen för 2018 står att läsa att det viktigaste målet som uppnåddes under det förra året var ett mer aktivt patientsäkerhetstänkande i stort och smått i alla vårdverksamheterna generellt. Vid sitt sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för 2018.

Aktivitetsplan 2019 gällande suicidprevention

År 2016 antog regionstyrelsen en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Nu följs strategin upp med Aktivitetsplan 2019 för suicidprevention vilken beskriver vad samordnaren för det suicidpreventiva arbetet i Region Örebro län ska arbeta med under året. I aktivitetsplanen är centrala teman utbildning, samverkan, tillgänglighet och utvecklingsarbete. Planerade aktiviteter är bland annat utbildning av personal, information till civilsamhället, att stödja införandet av mobil psykiatriresurs och arbeta med kunskapsstyrning genom programrådet för ätstörning, självskadebeteende och suicidprevention. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna förslaget till aktivitetsplan, samt att arbetet ska finansieras med medel ur Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget.

Svar på motion om att utveckla mentorskapet för sjuksköterskor

I en motion har Region Örebro län fått ett förslag om att utveckla mentorskapet för nyutexaminerade sjuksköterskor inom Region Örebro län. I motionssvaret konstateras att inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län är yrkesrollen klinisk kvalitetssjuksköterska under införande. Denna yrkesroll ska bland annat vara mentor för att på så sätt skapa trygghet i professionen för mindre erfarna kollegor. Vidare finns det i regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2018 och i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019 uppdrag att arbeta med mentorskapsprogram och att tydliggöra seniora medarbetares kompetens. Sammantaget gör detta att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.

Svar på motion om mänskliga arbetstider i sjukvården

I en motion har Region Örebro län blivit ombedd att genomföra en försöksverksamhet för mänskligare arbetstider inom hälso- och sjukvården. I försöket vill motionärerna se att olika schema- och skiftläggningar provas vid ett antal olika enheter. Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslog vid sitt sammanträde att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad. Motiveringen till detta är att det finns regler i både lagar och avtal om hur Region Örebro län som arbetsgivare kan förlägga arbetstiden. Lagens regler är framförallt skyddslagstiftning för att säkerställa att arbetstidens förläggning inte skall göra så att medarbetarnas hälsa riskeras. Samtidigt måste verksamhetens behov tillgodoses utifrån patienten i vården. För att hantera frågor som påverkar hälsan vid arbetstider under dagen, kvällen och natten har Region Örebro län tagit fram olika åtgärder. Bland annat finns en webbaserad utbildning som ska vara ett stöd till både medarbetare och chefer.

Ta del av fullständiga handlingar och protokoll, när det är justerat, på Region Örebro läns externa webbplats.

Beslut i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd den 13 mars

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Region Örebro län
 • leuknank.hfvagnystwrenar@rvjeguuioppnofireidbrnrolewanzy.smxe xm
 • 0706057352

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Region Örebro län
 • stpyensj.lwcunepdborermcg@rhrejggiglonvnorwzebjarojzlaipn.stsewk
 • 019 602 7358
 • 070 684 7358

 • Presskontakt
 • Region Örebro län
 • cajorlqo.osilsjwsoggn@vprewagixyongyorytebekrooqlalbn.mmseuq
 • 019-6027548

 • Presskontakt
 • Folktandvården Region Örebro län
 • cexeciqolihoa.yhtawxllqprohtthgu-ppliexnrrdae@pcrelogibjonetordwebmnroyrlaxqn.kmsexc
 • 070-3024546

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Regional utveckling
 • olbxa.uxstiarommm2cc@raseggriowlnotbreqabrdwolpyanaa.szrevn
 • 019-602 63 99
 • 072-142 02 60

 • Presskontakt
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • peqjtrnaa.rnekihenmtstspamhk@rymegczioaonoywretgbrqiolyzanet.sjdepz
 • 019-602 3736
 • 070-515 7484

Om Region Örebro län

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Adress

 • Region Örebro län
 • Eklundavägen 1
 • 701 16 Örebro
 • Sweden

Koncern