J2sbz32qqeun21jk0wae

Digitalisering och mod nödvändiga för att driva vårdutvecklingen framåt

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 13:06 CEST

Kan en gemensam upphandling av ett modernt vårdinformationssystem också driva vårdutvecklingen framåt? Den frågan diskuterades i Almedalen måndagen den 3 juli på ett fullsatt seminarium, Det digitala samhället är redan här – är vården redo?

Media no image

Unga dansare på länsturné

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:13 CEST

Region Örebro läns feriepraktik för unga dansare på turné presenterar dansföreställningen: ROYALS. Under vecka 25 till 27 arbetar tolv ungdomar från länet som dansare under handledning av årets feriepraktikkoreografer Emelie Wahlman och Clara Björck. Nytt för i år är en länsturné med stopp i Örebro, Hallberg, Kumla, Fjugesta, Nora och Karlskoga.

Feriepraktik för unga dansare arrangeras för fjortonde året. Syftet med feriepraktiken är att ge unga dansare inblick i och erfarenhet inom yrkeslivet som dansare, genom möten med yrkesverksamma koreografer.

Feriepraktiken innebär också arbetstillfälle för professionella danskonstnärer.

 • Första året Region Örebro län hade feriepraktik för unga dansare var jag med som feriepraktikant och under den sommaren bestämde jag mig för att jag ville arbeta med dans, säger Emelie Wahlman, koreograf.

I dansförställningen "ROYALS" utforskar dansarna maktstrukturer, normer, identitet och rockstjärnedrömmar. Tänk dig att Britney Spears och Godzilla har fått tolv argsinta kärleksbarn - tolv glittrande kungligheter som söker sin plats i den roll de tilldelats. Är de bättre än du är? Är de sig själva?

Föreställningen turnerar i länet och dansas på följande datum, tider och platser:


4 juli:

12.00 Stadsparken Örebro, gräsmattan mellan tennisbanan och Wadköping

16.00 Folkets hus park, vid Resecentrum i Hallsberg

17.30 Kumla Bibliotek, utanför entrén

5 juli:

11.00 Fjugesta Centrum

14.00 Sannabadet i Fjugesta

6 juli:

14.00 Bryggeriet i Nora

17.00 Karlskoga centrum

7 juli:

12.00, 15.00 och 18.00 Stortorget Örebro, scenplatsen vid fontänen


Föreställningarna arrangeras av dans i Örebro län/Region Örebro län i samarbete med Örebro kommun, Hallsbergs kommun, Kumla bibliotek, Kumla kommun, Lekebergs kommun, Nora kommun.


Kontakt:

Mia Eklund

Utvecklingsledare för dans vid Dans i Örebro län/Region Örebro län

0721- 42 01 20

mia.eklund@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro läns feriepraktik för unga dansare på turné presenterar dansföreställningen: ROYALS. Under vecka 25 till 27 arbetar tolv ungdomar från länet som dansare under handledning av årets feriepraktikkoreografer Emelie Wahlman och Clara Björck. Nytt för i år är en länsturné med stopp i Örebro, Hallberg, Kumla, Fjugesta, Nora och Karlskoga.

Läs vidare »
Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Region Örebro län tar två frågor till Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:20 CEST

Är vården redo för det digitala samhället? Hur kan en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm finansieras? Det är två frågeställningar som Region Örebro län tar med sig till politikerveckan Almedalen i Visby. Frågorna ska diskuteras vid två seminarier måndagen den 3 juli.

– Digitaliseringen i vården och infrastrukturfrågorna är två av Almedalens mest heta frågor, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. I år blir det mitt första år som representant för vår region, så jag ser mycket fram emot att delta i diskussioner och bidra till att frågorna som vi tar upp ska föras framåt. För oss som arbetar med samhällsfrågor är Almedalen ett gyllene tillfälle att knyta viktiga kontakter och nätverk för att kunna påverka i angelägna frågor.

Det digitala samhället är redan här – är vården redo?
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har en gemensam vision om att Sverige år 2025 ska bli bäst i världen på att använda och dra nytta av de möjligheter som e-hälsa och digitalisering medför. Visionen syftar bland annat till en bättre användning av digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården.
- Seminariet belyser möjligheterna med den digitala vården, men tar också upp de förändringar som hälso- och sjukvården står inför, säger Andreas Svahn. Det handlar också om de investeringar som krävs för att leva upp till förväntningarna som den ökade digitaliseringen innebär. Det är en komplex frågeställning där framtidens vårdinformationsstöd, som vi nu ska upphandla, står i centrum.

Rimliga järnvägsförbindelser mellan Oslo och Stockholm
Vad innebär det att det i dag inte finns rimliga järnvägsförbindelser mellan Oslo och Stockholm? Den frågan ställs i det andra seminariet, som arrangeras av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB i samverkan med bolagets ägare Region Örebro län, Landstinget i Värmland samt Örebro och Karlstads kommuner. Innebär avsaknaden av rimliga järnvägsförbindelser mellan två huvudstäder t.ex. uteblivna intäkter och sämre tillväxtmöjligheter för företag och samhälle? Kan det finnas förutsättningar att bygga järnväg mellan Oslo och Stockholm med hjälp av privata finansiärer?
- Den analys som bolaget nyligen genomfört visar stora miljövinster och samhällsekonomiska vinster som finns med projektet, säger Jonas Karlsson, vd i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.Bolaget har också under våren frågat marknaden om hur de skulle kunna bidra till att finansiera och genomföra projektet och det intresset har varit stort.


FAKTA:

Seminariet ”Det digitala samhället är redan här – är vården redo?” arrangeras av Region Örebro län i samarbete med landsting- och regionnätverket SUSSA-samverkan som består av Region Örebro län, Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge och Landstinget Väster­norrland som nu upphandlar ett gemensamt vårdinformationsstöd. Vid sidan av de fem regionerna/landstingen finns fyra regioner/landsting med option på framtida deltagande. De fyra är Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg.
Tid: måndag den 3 juli, klockan 13.00 – 13.45.
Plats: Wisby Strand Congress & Event.
För mer information:
Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, telefon 070-524 22 66
Ulrika Landström, e-hälsostrateg, telefon 019-602 60 80

Seminariet ”Hur kan en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm finansieras?” arrangeras av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB i samverkan med bolagets ägare Region Örebro län, Landstinget i Värmland samt Örebro och Karlstads kommuner.
Tid: måndag 3 juli, klockan 14:00 – 14.45.
Plats: Wisby Strand Congress & Event.
För mer information:
Jonas Karlsson, vd i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, telefon 070-631 13 63

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

​Är vården redo för det digitala samhället? Hur kan en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm finansieras? Det är två frågeställningar som Region Örebro län tar med sig till politikerveckan Almedalen i Visby. Frågorna ska diskuteras vid två seminarier måndagen den 3 juli.

Läs vidare »
Nstsh18bdsekxngcyne2
H94c95rjyubkbwvhunoj

Lilla sömnboken ska hjälpa barn att sova gott

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 08:00 CEST

Barn behöver mycket sömn när de växer och utvecklas. Utan sömn blir de lättirriterade, får sämre minne och svårare att lära sig nya saker. Forskning visar också att en bra sömn även minskar risken för övervikt. Nu finns ”Lilla sömnboken – när jag ska sova”. I boken kan barnen själva, eller tillsammans med en vuxen, läsa om varför det är viktigt att sova.

Glgtupt3d6ssdshbrpt5
Xwwbjxv2cg9kdclrgzof

Sträckan Stockholm-Oslo lyfts på europeisk nivå

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 14:09 CEST

Uppgradera järnvägen och vägarna mellan Stockholm och Oslo. Den uppmaningen får nu EU från den europeiska tankesmedjan The Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR*.

Siunai2fvr8a35yh9rik
T5dke2jfw5uex1qjfho6

Ny app hjälper ambulanspersonalen att vara uppdaterad på det senaste

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:30 CEST

Ambulanspersonalen i Region Örebro län kan numera vara ständigt uppdaterade när de är ute på fältet. Detta tack vare en app till telefonen innehållande alla nödvändiga riktlinjer.

Media no image
Xwwbjxv2cg9kdclrgzof

Många barn och unga mår bra – men inte alla

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 14:00 CEST

De flesta barn och unga i Örebro län mår bra, och de ser ljust på framtiden. Men sen finns det också de som mår sämre, och som upplever besvär som magont och huvudvärk till följd av det.

Det visar rapporten Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv som bygger på drygt 10 000 hälsosamtal med elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet.

– Det är positivt att de flesta av länets unga mår bra, trivs hemma och i skolan samt ser positivt på framtiden. Samtidigt är det allvarligt att det finns grupper av unga som inte känner så. Nu behöver vi i regionen arbeta vidare tillsammans med skolorna och kommunerna för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, säger Jihad Menhem (V), ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för folkhälsa.

Barnen i förskoleklass mår bäst

Den grupp som upplever sig må allra bäst är elever i förskoleklasserna. Bland de äldre barnen, från årskurs 4 och uppåt, är det killarna som säger sig må bäst. Symtom och besvär som magont, ont i rygg, nacke eller axlar, huvudvärk eller att känna yrsel är vanligare bland tjejer än bland killar i sjuan och på gymnasiet.

Det är något vanligare att elever som bor med två sammanboende vårdnadshavare mår bra än vad som är fallet för de elever som bor med en vårdnadshavare eller två vårdnadshavare växelvis.

Att trivas hemma är viktigt för välmåendet

Det är mycket som bidrar till ett gott mående men det är två faktorer som är extra viktiga, att trivas hemma och att trivas i skolan. Att ha bra sovvanor och att ha vänner i skolan är exempel på andra starka så kallade skyddsfaktorer. Bland studerade riskfaktorer är det rök- och alkoholvanor, att ha blivit utsatt på internet eller blivit illa behandlad som har starkast samband med hälsan.

– Då trivsel i hem och i skola är de faktorer som har starkast samband med barns och ungas upplevda hälsa är arbetet med föräldraskapsstöd, värdegrundsarbete och bemötande några av de viktigaste insatserna för att främja god hälsa bland barn och unga. Det är viktigt med god samverkan mellan skola och hem. Men även andra aktörer så som familjecentraler, förskola, mödra- och barnhälsovård är också viktiga för att tidigt stärka föräldrar att kunna skapa trygga hem, säger Jihad Menhem.

Vill du vara med och bidra till ett bättre mående bland barn och unga?

Vad behöver göras för att barn och unga i Örebro län ska må bättre? Alla länsinvånare har möjlighet att lämna synpunkter på kommissionen för jämlik hälsas förslag till utmaningar och åtgärder. På https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Folkhalsa/Kommissionen-for-jamlik-halsa/ finns ett webbformulär på plats från mitten av nästa vecka.

Fakta ELSA – Elevhälsa Sammanställt och Analyserat

ELSA är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets samtliga kommuner. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför de hälsosamtal hos skolsköterskan som erbjuds alla elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet. Syftet med ELSA är att kunna följa och jämföra hälsa, livsvillkor och levnadsvanor för barn och unga på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt i hela länet. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom regionen, kommunerna och andra organisationer och som ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete. Mer om undersökningen finns på Region Örebro läns webbplats: www.regionorebrolan.se/elsa

Kontakt

Jihad Menhem, ordförande i fokusberedningen för folkhälsa samt ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, telefon: 070-594 71 89.

Ida Broman, utvecklinsgledare område välfärd och folkhälsa, telefon: 019-602 63 46

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

De flesta barn och unga i Örebro län mår bra, och de ser ljust på framtiden. Men sen finns det också de som mår sämre, och som upplever besvär som magont och huvudvärk till följd av det.

Läs vidare »
Media no image
Xwwbjxv2cg9kdclrgzof

Möt morgondagens medarbetare

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 08:30 CEST

Ta chansen att träffa morgondagens medarbetare vid Region Örebro läns kickoff för årets feriepraktikanter. Under en halvtimmes mingel har du möjlighet att möta såväl ungdomar som ordinarie medarbetare för att samla idéer till kommande sommarreportage.

Tid: Klockan 11-11.30, måndagen den 19 juni

Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

För första gången bjuder Region Örebro län in samtliga sommarjobbare till en gemensam kickoff. Mellan klockan 10 och 13 kommer drygt 150 ungdomar att bjudas på inspiration inför det kommande sommarjobbet, så att de känner sig välkomna och förberedda. De kommer också att få information om Region Örebro län som organisation och som arbetsgivare.

Kontakt

Helena Svensson, HR-strateg, telefon: 019-602 71 85

Therése Boman, kommunikationsstrateg, telefon: 072- 141 91 59

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Ta chansen att träffa morgondagens medarbetare vid Region Örebro läns kickoff för årets feriepraktikanter. Under en halvtimmes mingel har du möjlighet att möta såväl ungdomar som ordinarie medarbetare för att samla idéer till kommande sommarreportage.

Läs vidare »
Vlpp6s97rf8hb9rg73tb
Cuux5w3d4bpn6oypydqo

Träningsinriktad rehab för hjärtinfarktpatienter i Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 09:14 CEST

i Sverige drabbas cirka 30 000 personer per år av akut hjärtinfarkt och under 2015 ledde en fjärdedel av fallen till döden inom cirka en månad. Inom Region Örebro län har man nu arbetat med att patienterna ska få tillgång till träningsinriktad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt vilket har visat en minskad hjärtrelaterad dödlighet och behov av att läggas in på sjukhus i senare skede.

Media no image
Xwwbjxv2cg9kdclrgzof

Många och nöjda användare av 1177 Vårdguiden

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 09:05 CEST

Allt fler sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I maj gjorde invånarna i Örebro län 97 000 inloggningar i tjänsterna. Det är nästan en fördubbling sedan början av 2016.

På 1177.se finns möjlighet att läsa tusentals artiklar om sjukdomar och behandlingar. Via webbplatsen nås också e-tjänster som möjliggör läsning i journal, tidsbokning och förnyelse av recept. I maj gjorde svenska folket totalt över två miljoner inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Bäst i Sverige

Örebro län ligger i topp i landet när det gäller användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster. I dagsläget är drygt 53 procent av länsinvånarna användare.

– Att dygnet runt ha tillgång till information via nätet är något som är fullständigt naturligt för många svenskar. För att möta dessa förväntningar och framtida utmaningar måste vi hela tiden ligga i framkant av den digitala utvecklingen, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Ett exempel på teknikens frammarsch inom vården är Region Örebro läns arbete med vård via video, där det första steget består av starta en digital ungdomsmottagning.

Nöjda användare av e-tjänsterna

Att 1177 Vårdguidens e-tjänster är uppskattade visar den mätning av nöjd kundindex, NKI, som genomfördes i början av 2017. I Örebro län är indexet 77 i jämförelse med 2015 års resultat som var 76. I Sverige som helhet är NKI 76 år 2017, jämfört med 72 år 2015.

Index 75 och där över motsvarar ”mycket nöjd”.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för råd, information, inspiration och e-tjänster inom hälsa och vård. Det är en dygnet-runt-öppen tjänst från Sveriges landsting och regioner i form av webben, 1177.se, och telefon, 1177.

Klicka på länken för att besöka webbplatsen 1177.se.


Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Ulrika Landström, strateg digitalisering och e-hälsa, telefon: 019-602 60 80

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Allt fler sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I maj gjorde invånarna i Örebro län 97 000 inloggningar i tjänsterna. Det är nästan en fördubbling sedan början av 2016.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Region Örebro län
 • sten.lundberg@rezrgionorxjpmzxmkebrnrolaeisvjvdsn.lrse
 • 019 602 7358
 • 070 684 7358

 • Presskontakt
 • Region Örebro län
 • carl.olsson@regionorebrolan.se
 • 019-6027548

 • Presskontakt
 • Folktandvården Region Örebro län
 • yncecilia.zldblojxtallroth-piesvqxephpwmspdklsrre@crsymercyjqsregicdonortmxmxvceebhwacrogolaydn.se
 • 070-3024546

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Regional utveckling
 • olshpjjmrsa.stbxpsqixcryropgm2dqzety@rryegionorebrolnaanpb.se
 • 019-602 63 99
 • 072-142 02 60

 • Presskontakt
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • fopexnoxtrvdvbjngysftfa.ckxxekedengqljhzstamzooppg@rgsauoqxwegionorenmnybrolan.seqzvuwvpe
 • 019-602 3736
 • 070-515 7484

Om Region Örebro län

Region Örebro län - För oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Adress

 • Region Örebro län
 • Eklundavägen 2
 • 701 16 Örebro
 • Sweden

Koncern