Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Earth Hour med klimatsmart mat

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 07:33 CET

Det blir klimatsmart vegetarisk mat i Region Örebro läns lunchrestauranger nu på fredag den 23 mars. Detta för att uppmärksamma Earth Hour, världens största miljömanifestation som inträffar på lördag klockan 20.30 – 21.30.
- Det här är vårt sätt att manifestera Earth Hour, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Earth Hour handlar om att visa sitt stöd för klimatfrågorna genom att släcka lamporna. Vi kan inte släcka ner i våra sjukhus så vi väljer att manifestera vårt stöd för klimatfrågorna genom att servera klimatsmart mat i våra lunchrestauranger istället.

Maten påverkar klimatet

- Maten har en stor påverkan på klimatet och på miljön och det blir därför en helt vegetarisk meny med låg klimatpåverkan på fredag, säger Catrin Stéen (MP), regionråd. Vi serverar cirka 700 portioner i personalrestaurangerna varje dag, så bara den dagen minskar vi vår klimatpåverkan med cirka 885 kg koldioxid.

Energieffektiva byggnader
- Region Örebro länarbetar för att minska klimatpåverkan också på andra sätt, säger Jihad Menhem (V), regionråd. Vi bygger till exempel energieffektiva byggnader och skapar också energismarta arbetsplatser. Där handlar det till exempel om att släcka lamporna och stänga av datorskärmen när det är möjligt. Det är något som många kan bidra med.

Program för hållbar utveckling
Även om aktiviteterna omkring Earth Hour är punktinsatser för att manifestera klimatfrågan så pågår också ett målmedvetet arbete för att minska Region Örebro läns påverkan på klimatet. I Region Örebro läns program för hållbar utveckling, 2017 – 2020 finns också tydliga inriktningsmål för att minska sårbarhet, klimatpåverkan och fossilberoende. Inriktningsmålen är:

 • Region Örebro län har en ökad beredskap mot klimatförändringar lokalt och globalt.
 • Våra finanser är hållbara och bidrar till ett minskat fossilberoende och minskad klimatpåverkan.
 • Våra transporter är fossilfria och energieffektiva.
 • Andelen förnybar energi ökar och vi har en ökad energieffektivitet i våra verksamheter.
 • Våra arbetssätt är resurseffektiva och har lägre klimatpåverkan.


Kontakt:

Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, tel. 070 – 524 22 66
Catrin Stéen (MP), regionråd, tel. 076 – 100 83 82
Jihad Menhem (V), regionråd, tel. 070 – 594 71 89
Mikael Hulterström, kostavdelningen, tel. 019 – 602 65 61

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Det blir klimatsmart vegetarisk mat i Region Örebro läns lunchrestauranger nu på fredag den 23 mars. Detta för att uppmärksamma Earth Hour, världens största miljömanifestation som inträffar på lördag klockan 20.30 – 21.30.

Läs vidare »
Qqamgakufjl1ljhb1kdh
S2bwtpvyhildakldns71

Utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats ska underlätta cykling till och från jobbet och i tjänsten

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:47 CET

För att uppmuntra och stödja arbetsplatser att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet och vid lokala tjänsteresor startar nu projektet Hållbart resande i Örebroregionen utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Alla arbetsplatser i Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Lindesbergs kommun och Örebro kommun är välkomna att delta.

Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Avtalet med Rynningeviken upphör – behovet har minskat

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 08:17 CET

Det nuvarande avtalet mellan Attendo Rynningeviken och Region Örebro län upphör den 31 mars 2018 och kommer, som tidigare aviserats, inte att förlängas. Region Örebro län har sedan maj 2015 köpt externa vårdplatser för utskrivningsklara patienter av Attendo Rynningeviken. Avtalet har varit en åtgärd för att bättre kunna ta hand om utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal vård.

Behövdes för en patientsäker vård
- Avtalet med Attendo säkrade tillgången till vårdplatser när vi behövde dem, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården. För att vi skulle kunna bedriva en patientsäker vård var dessa vårdplatser nödvändiga under en period. Nu tar kommunerna snabbare hem sina patienter till kommunal vård, vilket är bra för patienterna. I kommunerna får de en vård som är bättre anpassad till deras behov. Det är också bra för sjukhusen. Nu kan de här vårdplatserna användas till patienter som behöver vård på den här nivån.

Gott samarbete med Attendo
- Samarbetet med Attendo Rynningeviken har fungerat mycket väl men avtalet har redan från start varit en tillfällig lösning, säger Ewa Slätmo, områdeschef för Område medicin och rehabilitering, Universitetssjukhuset Örebro. Vi ser nu väldigt positiva effekter från kommunerna när det gäller att möjliggöra hemgång för patienter som är utskrivningsklara. Beläggningen på Rynningeviken har sedan mitten på januari legat betydligt lägre än tidigare, och behovet av de externa vårdplatserna har successivt avtagit.

Beläggningen vid Rynningeviken har sjunkit kraftigt under 2018, från en beläggning på över 90 procent i slutet av 2017 till 37 procent i mars 2018 med korta vårdtider.

Fakta:
Sedan 1 januari 2018 gäller en ny lag, ”Trygg och säker utskrivning”, som innebär ökad samverkan med kommunerna vid utskrivning från sluten vård. Syftet med den nya lagen är att den ska leda till kortare tid från att en patient är utskrivningsklar från slutenvård på sjukhus, till dess patienten får kommunal vård, samt att öka trygghet och säkerhet i vårdkedjan mellan de olika vårdnivåerna. Med anledning av det har primärvården en mer central roll i det samarbetet än tidigare.


Kontakt:
Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, tel. 072 - 142 06 20
Eva Slätmo, områdeschef för Område medicin och rehabilitering, Universitetssjukhuset Örebro, tel. 070 – 816 84 00.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Det nuvarande avtalet mellan Attendo Rynningeviken och Region Örebro län upphör den 31 mars 2018 och kommer, som tidigare aviserats, inte att förlängas. Region Örebro län har sedan maj 2015 köpt externa vårdplatser för utskrivningsklara patienter av Attendo Rynningeviken. Avtalet har varit en åtgärd för att bättre kunna ta hand om utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal vård.

Läs vidare »
Media no image
Papv7qgrymk2oyoipofp

Nu börjar arbetet för snabbare tågförbindelse

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 15:00 CET

På tisdagen den 20 mars arrangerade Trafikverket en kickoff för det arbete som nu krävs efter det att analysen av de behov som finns längs järnvägssträckan mellan Stockholm och Oslo är klar.

- Vi är väldigt glada över att Trafikverket direkt tar ansvar för att samla de län som berörs nu när studien klarlagt de behov som finns längs sträckan, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i region Örebro län.

- Det har tagit många år att komma fram till en gemensam bild av behoven längs sträckan men nu har också staten slagit fast att Nobelbanan - en ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn - behövs, säger Anders Ceder (S), vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

En rakare järnväg mellan Stockholm och Oslo skulle inte bara binda ihop de två huvudstäderna utan också de olika arbetsmarknader som finns mellan dessa på ett helt nytt sätt. Järnvägen skulle också kunna ersätta närmare en miljon flygresor mellan ändpunkterna. Ett lyft både för innevånare och klimat.

Kontakt

Mats Gunnarsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-742 74 55

Anders Ceder, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 070-511 52 32

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

På tisdagen den 20 mars arrangerade Trafikverket en kickoff för det arbete som nu krävs efter det att analysen av de behov som finns längs järnvägssträckan mellan Stockholm och Oslo är klar.

Läs vidare »
Media no image
Papv7qgrymk2oyoipofp

Hög kvalitet på länets vård- och omsorgscollege

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:35 CET

Vård- och omsorgscollege Örebro län uppfyller de kvalitetskriterier som krävs, och är därmed certifierat för att bedriva sin verksamhet i ytterligare fem år.

- Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning i syfte att säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsutbildningarna ska vara anpassade till arbetslivet så att elever är anställningsbara direkt efter sin utbildning. Vi jobbar också för att människor ska stanna kvar i branschen, och att marknadsföra yrkena inom vård- och omsorgsbranschen som fantastiska yrken. Vi har massor av utmaningar för att klara kompetensförsörjningen inom vård och omsorg och VO-college är en bra plattform för det arbetet, säger Lena Uvhagen, utvecklingsledare på Region Örebro län.

Ger goda jobbchanser

Certifieringen är samtidigt en garanti för hög kvalitet. Den visar att den som utbildat sig inom ett vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

Alla regionala och lokala vård- och omsorgscollege, VO-college, genomgår var femte år en certifieringsprövning. Förutom Örebro läns regionala VO-college har även länets fyra lokala VO-college klarat granskningen. De fyra är vård- och omsorgscollege i Sydnärke, Karlskoga-Degerfors, Örebro-Lekeberg och Norra länsdelen.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege Örebro län på webben.

Kontakt

Lena Uvhagen, utvecklingsledare Region Örebro län, telefon: 019-602 75 68

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Vård- och omsorgscollege Örebro län uppfyller de kvalitetskriterier som krävs, och är därmed certifierat för att bedriva sin verksamhet i ytterligare fem år.

Läs vidare »
Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Pressinbjudan: Resan mot framtidens transporter

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:51 CET

Media hälsas välkomna till Örebroregionens infrastruktur och transportdag.
Tid: 16 mars, kl. 8.30 – 16.30.
Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Resan mot framtidens transporter och vägen mot ett fossilfritt transportsystem och smartare resande fortsätter. Denna gång fokuserar Infradagen på beteenden och planering av infrastruktur och transporter.

Bland talarna finns Elin Häggberg, som nyligen fick stora influencerpriset ”Årets varumärke 2017” för sin teknikblogg Teknifik.se.

Mer information: www.regionorebrolan.se/infradag

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Media hälsas välkomna till Örebroregionens infrastruktur och transportdag. Tid: 16 mars, kl. 8.30 – 16.30. Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Läs vidare »
Media no image
T5dke2jfw5uex1qjfho6

Pulsprojekt i skolor - del av arbete för psykisk hälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:00 CET

Under våren kommer sex skolklasser i den norra länsdelen att aktivera sig i Pulsprojektet. Ett projekt som initierats av gruppen för psykisk hälsa, vars syfte är att genom att främja fysisk aktivitet, bidra till att minska psykisk ohälsa.

I Nora är det tredjeklassare på Lärkeskolan samt Gyttorpsskolan som kommer delta i projektet.

"Forskning visar att hjärnan mår bra av rörelse, så när vi blev tillfrågade om att vara med så tyckte vi det var en bra idé", säger rektor Peter Nilsson.

"Det ska bli väldigt spännande att se vad det ger för effekter."

Medaljer för insatsen

Projektet handlar om att deltagande klasser förses med pulsmätare. Varje mätare kopplas samman med ett id-nummer så att man kan följa varje elevs puls. Och när eleven når upp till önskad puls delar systemet ut elektroniska medaljer för arbetsinsatsen.

Ett aktivitetspass varar mellan 20 minuter och en halvtimme, och typen av aktiviteter som mäts beror till stor del på deltagarnas ålder. För Noras elevers del kommer att handla mycket om att via leken främja aktivitet. Programmen läggs nämligen upp av varje skola och det handlar om upp till tre pass i veckan då eleverna utrustas med mätarna.

Främja psykisk hälsa

Målsättningen är att med ökad fysisk aktivitet, främja den psykiska hälsan.

"Vi tror att alla elever kommer ha nytta av aktiviteten men förhoppningsvis kan projektet även få dem att upptäcka rörelseglädje." Det säger Eva Hill, samordnare för arbetet med psykisk hälsa inom samverkansorganisationen i norra Örebro län.

Förutom de båda Noraskolorna deltar också Björkhagaskolan i Lindesberg, Ekbackens skola i Fellingsbro, en årskurs fyra i Hällefors samt en gymnasieklass med ensamkommande i Hällefors i Pulsprojektet. Dessa skolor drar igång aktiviteterna innan påsk enligt planen. Även Ljusnarsberg har uttryckt intresse för projektet.

Utvärderas i höst

Projektet kommer att utvärderas i höst.

"Efter sommaren har vi planerat in workshops för skolorna med fokus på hur detta ska kunna leva vidare, då det är vår målsättning", säger Eva Hill.

För mer information, kontakta:

Eva Hill, samordnare psykisk hälsa, telefon 0581-853 12
Peter Nilsson, rektor skolområde 1 Nora, telefon 0587-812 18

Fakta: Samverkansorganisationen och psykisk hälsa-gruppen i norra Örebro län

Arbetsgruppen för psykisk hälsa ingår i samverkansorganisationen i norra Örebro län. I samverkansorganisationens styrgrupp, Länsdelsgrupp norr, ingår områdeschefen för närsjukvården, kommunernas socialchefer, enhetschef psykiatrin, verksamhetschef primärvård, områdeschef habilitering, utvecklingschef närsjukvård, samordnare psykisk hälsa samt samverkansledare.

Samverkansorganisationens mål är att, med patienten i fokus, tillse så att övergångarna mellan de olika huvudmännen ska bli så smidig som möjligt. Tillsammans verkar man även i gruppen för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa.

Förutom Plusprojektet arbetar man i psykisk hälsa-gruppen bland annat med att utveckla föräldraskapsstöd. Ingår i psykisk hälsa-gruppen gör representanter från psykiatrin, elevhälsa, boendestöd, individ- och familjeomsorg, skola, vårdcentral, asylteamet, folkhälsoteamet och beroendecentrum. Även Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, finns med, liksom brukarorganisationerna FPS och (H)järnkoll.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Under våren kommer sex skolklasser i den norra länsdelen att aktivera sig i Pulsprojektet. Ett projekt som initierats av gruppen för psykisk hälsa, vars syfte är att genom att främja fysisk aktivitet, bidra till att minska psykisk ohälsa.

Läs vidare »
Media no image
Papv7qgrymk2oyoipofp

Länets vårdcentraler möjliggör spontana besök

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 10:00 CET

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Därför satsar Region Örebro län på drop in-mottagningar på samtliga vårdcentraler i länet.

- Att länets invånare ska få kontakt med sin vårdcentral samma dag som de upplever ett behov är en viktig kvalitetsfråga och något vi satsar på. Ett sätt är att alla länets vårdcentraler ska ha drop in-mottagningar, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Första kontakten med vården är viktig

Under 2018 ligger ett stort fokus på tillgänglighet när det gäller hälso- och sjukvården i Örebro län. Det handlar bland annat om fortsatt arbete med e-tjänster, planering för en virtuell vårdcentral och fortsatt arbete med länsövergripande verksamheter. Det handlar också om satsningen på drop in-mottagningar, att man som patient med en lättare åkomma kan vända sig till vårdcentralen för en medicinsk bedömning utan att först behöva boka en särskild tid.

- Det är viktigt att hela hälso- och sjukvårdskedjan fungerar, och där är den första kontakten med den nära sjukvården avgörande. Vi ska ha en trygg, tillgänglig och högkvalitativ sjukvård i hela länet, säger Karin Sundin.

I dag erbjuder 14 av Region Örebro läns vårdcentraler en drop in-mottagning under vissa tider. Dessa är:

 • Askersund vårdcentral
 • Baggängen vårdcentral
 • Brickebacken vårdcentral
 • Hallsberg vårdcentral
 • Karla vårdcentral
 • Karolina vårdcentral
 • Kopparberg vårdcentral
 • Lindesberg vårdcentral
 • Lillån vårdcentral
 • Odensbacken vårdcentral
 • Skebäck vårdcentral
 • Storå vårdcentral
 • Tybble vårdcentral
 • Ängens vårdcentral

Region Örebro läns övriga tio vårdcentraler kommer att öppna drop in-mottagningar innan året är slut.

Kontakt

Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, telefon: 072-142 06 20

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Därför satsar Region Örebro län på drop in-mottagningar på samtliga vårdcentraler i länet.

Läs vidare »
Media no image
Papv7qgrymk2oyoipofp

Åtta av tio patienter har ett gott helhetsintryck av vårdcentralsbesöket

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:15 CET

Nästan åtta av tio patienter, 78,8 procent, tycker att helhetsintrycket av det senaste besöket på en vårdcentral i Region Örebro län var bra. Det är något bättre än samma jämförelse för två år sedan. Det kan också jämföras med riksgenomsnittet på 81,6 procent. Det visar Nationell patientenkät, en jämförelse mellan alla landsting och regioner, där sju så kallade indikatorer har jämförts efter ett besök hos sjuksköterska eller läkare.

Nöjdare än för två år sedan

Patienterna i Region Örebro län är sammantaget något nöjdare med sitt senaste besök jämfört med för två år sedan. Men fortfarande är man något mindre nöjda än den genomsnittlige patienten i landet.

I förra veckan publicerades Hälso- och sjukvårdsbarometern där länsbornas förtroende för vården undersökts. Den visade på ett mycket högt förtroende för vården i vårt län, i denna undersökning är det patienternas omdömen som har undersökts efter ett vårdcentralsbesök. Drygt 100 000 svenskar har besvarat enkäten.

Bättre helhetsintryck
Jämförelsen mellan 2015 och 2017 visar förbättringar inom indikatorerna helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering samt information och kunskap. En liten försämring finns inom områdena respekt och bemötande samt tillgänglighet.

Positivt – men utrymme för förbättringar

- Det är positivt att länsborna är något nöjdare nu än tidigare, det visar att förbättringsarbeten ger effekt, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar hälso- och sjukvården. Att åtta av tio besökare på en vårdcentral efteråt kan ge betyget ”ett bra helhetsintryck” är bra, men det visar också på ett utrymme till förbättringar.

- Vi gör nu en rad satsningar på vårdcentralerna för att förbättra tillgängligheten. Bland annat inför vi drop in-mottagningar på alla vårdcentralerna under året. Vi har också drygt 70 ST-läkare på våra vårdcentraler just nu, vilket är rekordmånga. När det råder läkarbrist i landet är det bäst att vi kan utbilda våra egna allmänläkare, och det gör vi nu, säger Karin Sundin.

Viktigt förtroende
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Adolfsson ser också positivt på utvecklingen inom primärvården.

- Förtroendet för vårdcentralerna är en av grunderna för vår hälso- och sjukvård, säger Lena Adolfsson. Vi vet att vi har problem med tillgängligheten på några av våra vårdcentraler, men inte alla. Vi fortsätter också att utveckla närsjukvården med ökad samverkan mellan vårdcentralerna, sjukhusen och kommunerna.

Patientenkätens resultat kommer nu att användas på respektive vårdcentral som ett verktyg i det löpande förbättringsarbetet utifrån ett patientperspektiv.

Kontakt

Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, telefon: 072-142 06 20

Lena Adolfsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon: 0586-661 01

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Nästan åtta av tio patienter, 78,8 procent, tycker att helhetsintrycket av det senaste besöket på en vårdcentral i Region Örebro län var bra. Det är något bättre än samma jämförelse för två år sedan. Det kan också jämföras med riksgenomsnittet på 81,6 procent. Det visar Nationell patientenkät där sju så kallade indikatorer har jämförts efter ett besök hos sjuksköterska eller läkare

Läs vidare »
W1panzwskaychar6c1ld
Papv7qgrymk2oyoipofp

Sveriges bästa diabetesteam finns på Adolfsbergs vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 14:25 CET

Sveriges bästa diabetesteam inom primärvård finns på Adolfsbergs vårdcentral. Den prestigefyllda utmärkelsen delades ut vid Svensk Förening för Diabetologis årsmöte under torsdagskvällen.

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Region Örebro län
 • srzdstexiwimenzy.lunqqkaeebqdberdsg@rewjgiybwxjtonheorebbprolalyn.oidyse
 • 019 602 7358
 • 070 684 7358

 • Presskontakt
 • Region Örebro län
 • carl.olsson@regionorebrolan.se
 • 019-6027548

 • Presskontakt
 • Folktandvården Region Örebro län
 • cecilia.tallroth-pierre@regionorebrolan.se
 • 070-3024546

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Regional utveckling
 • ola.strom2@regionorebrolan.se
 • 019-602 63 99
 • 072-142 02 60

 • Presskontakt
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • bapeaftreea.ekozcoenstamtgax@reubdegionovretreorrbbrolvqan.se
 • 019-602 3736
 • 070-515 7484

Om Region Örebro län

Region Örebro län - För oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Adress

 • Region Örebro län
 • Eklundavägen 1
 • 701 16 Örebro
 • Sweden

Koncern