Hacka bibblan gästas av världens största gameboy

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 09:00 CEST

När Hacka bibblan 2018 genomförs i Örebro ligger fokus på kreativitet och innovativt lärande i biblioteksmiljö. Besökarna kommer bland mycket annat att ha möjlighet att provspela världens största gameboy.

Specialistmottagningarna bjuder in till minimässa med föreläsningar

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 11:55 CEST

Tisdag den 16 oktober arrangerar specialistmottagningarna vid Lindesbergs lasarett en gemensam minimässa klockan 13-16. Målgrupp är alla som är intresserade av att veta mera.

Specialistmottagningarna består av öron-, näsa- halsmottagningen och logopedmottagningen, hudmottagningen, barn och ungdomsmottagningen, kvinnomottagningen, ögonmottagningen samt smärt- och idrottsskademottagningen. Under mässeftermiddagen finns personal från de olika mottagningarna på plats med informationsbord för att berätta om sina verksamheter och svara på besökarnas frågor.
Det bjuds också på tre miniföreläsningar. Föreläsningarna inleds klockan 14.30 med att Rebecca Blomberg pratar om kvinnor och inkontinens. Klockan 15 handlar det om smärta när Sara Nygren och Agnes Lindgren tar till orda, och slutligen klockan 15.30 berättar Christina Helmersson och Lars Dagson om barn och kiss och bajs.
Det finns även utrymme för frågor till föredragshållarna.

"Vi vill på det här sättet ge människor chansen att få veta mera om allt bra vi håller på med på lasarettet", säger Ann-Christin Ledstam, verksamhetschef för lasarettets specialistmottagningar.

"Vi har en bred verksamhet, men det är ganska anonym för gemene man, därför känns det jättekul att få ordna något sådant här för att sprida information om oss", fortsätter Helena Harnesk, samordnande avdelningschef vid mottagningarna.

De båda och deras personal hoppas nu på god respons på mässan som genomförs i och intill lasarettets konferensrum 4 som återfinns på entréplan.

För mer information, vänligen kontakta
Ann-Christin Ledstam, verksamhetschef, 0581-858 37
Helena Harnesk, samordnande avdelningschef, 0581-856 30

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Tisdag den 16 oktober arrangerar specialistmottagningarna vid Lindesbergs lasarett en gemensam minimässa klockan 13-16. Målgrupp är alla som är intresserade av att veta mera.

Läs vidare »

Lindesbergs lasarett i Sverigetopp när patienterna ger betyg

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 13:54 CEST

Lindesbergs lasarett ligger i den absoluta Sverigetoppen när patienterna ger betyg på sitt sjukhus. Hela 94,2 procent av patienterna ger sjukhuset ett bra betyg när helhetsintrycket mäts – och det är högst bland landets akutsjukhus. Karlskoga lasarett ligger också över rikets medeltal med 88,9 procent, vilket också Universitetssjukhuset Örebro gör, som blir trea i rankingen av universitetssjukhusen. Det visar resultaten från Nationell patientenkät som presenterats av Sveriges Kommuner och Landsting.

- Det här är ett fantastiskt fint resultat som patienterna ger våra tre sjukhus, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör. Och naturligtvis är det extra roligt att ett av våra sjukhus, Lindesbergs lasarett, får bäst betyg i landet. Det här är verkligen ett bevis på att vår personal gör ett förstklassigt arbete. Mäningen är ett av våra viktigaste verktyg i vårt arbete med att alltid sätta patienten i centrum.

Region Örebro län ligger över rikets genomsnitt
I Nationell patientenkät betygsätter patienterna sju dimensioner för den avdelning eller mottagning de fått vård på. Det är bland annat helhetsintryck, delaktighet, bemötande, information och tillgänglighet. Resultatet visar att betyget från länets patienter ligger något över rikets genomsnitt i alla dessa dimensioner.

Nationell patientenkät är en årlig nationell mätning som undersöker patienternas upplevelser av hälso- och sjukvården. Mätningarna har gjorts sedan 2009. Vartannat år görs den i primärvården, vartannat år på sjukhusen.

Kontakt: Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län, tel. 072-1426975

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

​Lindesbergs lasarett ligger i den absoluta Sverigetoppen när patienterna ger betyg på sitt sjukhus. Hela 94,2 procent av patienterna ger sjukhuset ett bra betyg när helhetsintrycket mäts – och det är högst bland landets akutsjukhus. Karlskoga lasarett ligger också över rikets medeltal med 88,9 procent, vilket också Universitetssjukhuset Örebro gör, som blir trea av universitetssjukhusen.

Läs vidare »

Region Örebro län tar plats i expertgrupp inom EU

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 13:30 CEST

Region Örebro län ingår från och med hösten 2018 i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande. Gruppen heter GECES och består av knappt 100 personer från hela EU. Region Örebro län representeras av Anders Bro, utvecklingsledare inom Regional utveckling.

- Det är ett sexårigt uppdrag och det sträcker sig alltså fram till år 2024. Uppdraget ligger helt i linje med regionorganisationens ambitioner att stötta socialt företagande och den sociala ekonomin, säger Anders Bro.

Socialt företagande handlar kortfattat om företag som tar ett samhällsansvar medan den sociala ekonomin utgörs av föreningar och andra organisationer inom civilsamhället som agerar som ekonomiska aktörer.

Stärkt kunskap och ökat erfarenhetsutbyte

Expertgruppen ska stötta EU-kommissionen i frågor som handlar om att stärka förutsättningarna för social ekonomi och socialt företagande i Europa. Gruppen ska också bidra till att stärka kunskapen i de olika medlemsländerna om EUs insatser inom området, och bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan EUs medlemsländer.

- Att vi nu har blivit inbjudna till GECES betyder att vi är bra på det vi gör. Nu får vi ännu starkare kanaler in till EU-kommissionen, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för kultur, bildning och ideell sektor.

- Vi får ökade påverkansmöjligheter och ett större inflytande över hur frågorna diskuteras på EU-nivå, vilket är extra viktigt utifrån vår svenska modell med en stark offentlig sektor som skiljer sig från många andra länder. Här finns både perspektiv att dela med sig av likväl som att berikas av, fortsätter Bengt Storbacka.

Kontakt

Bengt Storbacka, ordförande i nämnden kultur, bildning och ideell sektor, telefon: 070 276 20 61

Anders Bro, utvecklingsledare inom Regional utveckling, telefon: 019-602 73 94

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro län ingår från och med hösten 2018 i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande. Gruppen heter GECES och består av knappt 100 personer från hela EU. Region Örebro län representeras av Anders Bro, utvecklingsledare inom Regional utveckling.

Läs vidare »

Världsledande forskning och nya rön vid ambulanskongress i Örebro

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Ambulanspersonal kan i sitt arbete möta allt från olyckor, svårt sjuka personer, livshotande tillstånd och människor i extremt utsatta situationer. Den 2-4 oktober arrangeras en nationell kongress inom ambulanssjukvård på Conventum Arena i Örebro med cirka 800 deltagare. På programmet finns föreläsare från bland annat hälso- och sjukvård, universitet och myndigheter.

Tre gånger så många länsbor sökte stöd till solel

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 11:33 CEST

Vid årsskiftet höjdes investeringsstödet för solceller till 30 procent också för privatpersoner. Nu visar siffrorna att antalet som sökt solcellsstödet denna sommar jämfört med 2017 ökade med tre gånger. - Intresset för solel har ökat oerhört! Solel har många fördelar, inte minst det förmånliga investeringsstödet, säger Ylva Gullberg, koordinator för projektet Framtidens solel.

Andelen fast anställda läkare ökar inom Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 10:15 CEST

Tack vare ett målmedvetet arbete ökar andelen fast anställda läkare inom Region Örebro län, medan andelen hyrläkare minskar. Följden blir ökad patientsäkerhet och förbättrad kontinuiteten i vården, det vill säga mer långsiktiga relationer mellan vårdpersonal och patienter.

I många av landets regioner och landsting minskar användningen av inhyrd personal, och inom Region Örebro län syns en trend om att andelen fast anställda läkare ökar. Det beror till stor del på att ett målmedvetet arbete har utförts av regionens medarbetare.

- Jag vet att det är ett tufft omställningsarbete i att bli oberoende av hyrläkare. Det kräver att alla yrkeskategorier hjälps åt och bidrar med sin kompetens. Det är ett bra jobb som gjorts och i det måste vi hålla i och hålla ut. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta att jobba tillsammans över traditionella gränser, till exempel i olika team eller mellan sjukhus och vårdcentraler, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Aktivt rekryteringsarbete

Psykiatrin hör till de verksamheter som har minskat sin användning av inhyrd personal.

- Vi har jobbat för att bli oberoende på olika sätt under en längre tid och det är ett arbete som vi kommer att behöva fortsätta med framöver. Till exempel har våra verksamheter jobbat aktivt med att rekrytera både ST-läkare och färdiga specialister, och det är glädjande att vi har lyckats i det, säger Karin Haster, områdeschef för Psykiatrin.

Tack vare den senaste tidens minskade användning närmar sig Region Örebro län det nationella målet om ett oberoende av inhyrda läkare, det vill säga en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten. Den kontinuitet som då uppnås gör att patienterna känner igen den läkare de träffar, och läkaren känner igen patienterna vilket bidrar till en ökad kvalitet.

Patientsäkerheten är överordnad

- Vårt mål är att förbättra för våra patienter. Istället för att anlita dyra hyrläkare kan vi använda resurserna till egen personal. Vi strävar mot att minst 98 procent av lönekostnaderna ska vara till anställda medarbetare jämfört med kostnaden för inhyrd personal. För kvartal 2 är den siffran 97,1 procent, säger Helena Svensson, HR-strateg på Region Örebro län.

Hon poängterar därefter att resultatet inte får hastas fram.

- Därför arbetar vi långsiktigt med lösningar som tar tid, men som också ska hålla över tid. Vi har glädjande nog många ST-läkare inom allmänmedicin och i takt med att de blir klara kan vi ha fler distriktsläkare på sikt, säger Helena Svensson.

Lyckade åtgärder

Bland de åtgärder som nu ger resultat finns:

 • Ett inledande arbete med bemanningspool för internstafett på vårdcentral
 • Akuttteam och team för psykisk ohälsa med nya arbetssätt på vårdcentraler

Region Örebro län hyr inte sjuksköterskor

Region Örebro län hyr inte in några sjuksköterskor. Det bygger på ett principbeslut som fattades för flera år sedan, och bedömningen är att regionen trots det inte har sämre tillgång till sjuksköterskor än andra regioner och landsting.

Kontakt:

Vill du höra mer om hur Region Örebro län arbetar för att minska kostnaderna för inhyrd personal får du gärna kontakta:

Helena Svensson, HR-strateg, telefon: 019-602 71 85

Karin Haster, områdeschef Psykiatrin, telefon: 019-602 70 22

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Tack vare ett målmedvetet arbete ökar andelen fast anställda läkare inom Region Örebro län, medan andelen hyrläkare minskar. Följden blir ökad patientsäkerhet och förbättrad kontinuiteten i vården, det vill säga mer långsiktiga relationer mellan vårdpersonal och patienter.

Läs vidare »

Stort intresse för förmånscyklar

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 15:27 CEST

Intresset för Region Örebro läns förmånscyklar är stort, och det är många medarbetare som har beställt en cykel.

- Det är oerhört glädjande att så många av våra medarbetare valt att anta erbjudandet om en förmånscykel. Både hälsan och miljön är vinnare i detta, säger Maria Åkesson, HR-direktör på Region Örebro län.

Region Örebro län arbetar för ett hållbart samhälle och en hälsosam livsstil. Som ett led i detta har regionen valt att erbjuda alla tillsvidareanställda medarbetare att hyra en cykel genom bruttolöneavdrag.

Förmånen har visat sig vara populär, och sedan den 17 september har 91 medarbetare beställt 110 cyklar.

- Och förhoppningsvis kommer vi få in ännu fler anmälningar innan ansökningstiden löper ut den 4 oktober. Skulle man missa denna gång kommer vi att återkomma med erbjudandet fyra gånger per år framöver, säger Maria Åkesson.

De första cyklarna i denna beställningsomgång kommer att levereras i slutet av oktober.

Media hälsas välkomna

Den kommande veckan bjuder Region Örebro län, i samarbete med leverantören Ecochange, in alla regionanställda till visning och provcykling av cyklarna.

Media hälsas välkomna att närvara vid visningarna. Dessa äger rum:

 • Onsdag 26 september, klockan 11 - 19 vid Universitetssjukhuset i Örebro, nära bron till Stora Holmen.
 • Torsdag 27 september, klockan 11 – 19 vid Karlskoga lasarett, vid helikopterplattan.
 • Fredag 28 september, klockan 11 – 18 vid Lindesbergs lasarett, stora besöksparkeringen.
 • Lördag 29 september, klockan 10 - 14 vid Universitetssjukhuset i Örebro, nära bron till Stora Holmen.

Så fungerar förmånscykel

Den som vill beställa en eller två cyklar måste vara i tjänst och få månadslön utbetald de kommande tre åren. Detta för att hyran för cykeln ska kunna dras på månadslönen under hela hyresperioden. När hyresperioden är över väljer medarbetaren själv om hon eller han vill lämna tillbaka cykeln eller köpa loss den.

Kontakt

Karin Holmberg, avdelningschef löne- och personaladministration, Region Örebro län, telefon: 019- 602 71 20

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Intresset för Region Örebro läns förmånscyklar är stort, och det är många medarbetare som har beställt en cykel.

Läs vidare »

5 miljoner för forskning på sociala barnavården i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 15:50 CEST

Området Välfärd och folkhälsa inom Regional utveckling i Region Örebro län har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet fått 5 miljoner kronor för att studera och utveckla den sociala barnavården i Örebro län.

Att stärka barns delaktighet i den sociala barnavården har under många år varit en viktig fråga inom socialtjänsten. Ändå visar forskning att mycket arbete återstår för att stärka barnets perspektiv.

I detta treåriga forskningsprojekt som finansierats av det statliga forskningsrådet Forte kommer barns delaktighet i utredning och insats, samt insatsernas utfall inom den sociala barnavården i kommunerna i Örebro län, att studeras. Projektet bygger på ett nära samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom länets socialtjänster och har ett starkt fokus på gemensamt lärande och utveckling.

Projektet ska leda till ökad kunskap om hur barns delaktighet påverkar utformandet av insatser, om insatserna varit till hjälp för barnet och i slutändan bidra till ändrat arbetssätt så att barnet och familjen får insatser som är bättre anpassade efter problemet.

- Den här forskningen är viktig därför att den sätter barnets rättigheter och behov i centrum. Att få möjligheten att tillsammans med socialtjänsten utveckla och förbättra stöd och insatser för utsatta barn känns fantastiskt, säger Camilla Pettersson, utvecklingsledare på välfärd och folkhälsa, Region Örebro län.

För mer info kontakta:

Camilla Pettersson

Utvecklingsledare Regional utveckling

019-6027483

camilla.pettersson@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Regional utveckling inom Region Örebro län har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet fått 5 miljoner kronor för att studera och utveckla den sociala barnavården i Örebro län. Att stärka barns delaktighet i den sociala barnavården har under många år varit en viktig fråga inom socialtjänsten. Ändå visar forskning att mycket arbete återstår för att stärka barnets perspektiv.

Läs vidare »

Gemensam satsning för ett stärkt föräldraskap

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 11:00 CEST

Nu sätter norra länsdelen alla barn i centrum. Norrkommunerna och Region Örebro län genomför föräldrastödsutbildning för småbarnsföräldrar.

I höst genomför Region Örebro län tillsammans med Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner gruppträffar om föräldrastöd för småbarnsföräldrar. Satsningen är en del i samverkan för psykisk hälsa-arbetet.

Under våren genomfördes Pulsprojektet som också var en satsning i samverkan mellan kommunerna och sjukvården i den norra länsdelen. En satsning som syftade till att få fler skolbarn i rörelse, och som i utvärdering också visat sig ha den effekten, framför allt på flickor.

Nu är det dags för nästa gemensamma satsning i förebyggande syfte.

Den här gången handlar det om att ge föräldrar till barn mellan tre och tolv år verktyg att bli tryggare i sin föräldraroll.

Hur är man en god förebild för sitt barn? Går det att förebygga konflikter i familjen? Och hur ska man hantera den stress och ilska som ibland uppstår när man lever tillsammans? Om bland annat detta kommer det handla om vid gruppträffarna som även ger utrymme för diskussioner och övningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Högblom, samordnare för psykisk hälsa i norra Örebro län, 0581-810 00 (vxl) , johanna.hogblom@regionorebrolan.se

Helena Sundberg, ansvarig för projektgruppen för föräldrastödsutbildningen, 0581-850 00 (vxl) helena.sundberg2@regionorebrolan.se

Fakta: Samverkansorganisationen och psykisk hälsa-gruppen i norra Örebro län

Arbetsgruppen för psykisk hälsa ingår i samverkansorganisationen i norra Örebro län. I samverkansorganisationens styrgrupp, Länsdelsgrupp norr, ingår områdeschefen för närsjukvården, kommunernas socialchefer, enhetschef psykiatrin, verksamhetschef primärvård, områdeschef habilitering, folkhälsochef, utvecklingschef närsjukvård, samordnare psykisk hälsa samt samverkansledare.

Samverkansorganisationens mål är att, med patienten i fokus, tillse så att övergångarna mellan de olika huvudmännen ska bli så smidig som möjligt. Tillsammans verkar man även i gruppen för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa.

I psykisk hälsa-gruppen ingår representanter från psykiatrin, elevhälsa, boendestöd, individ- och familjeomsorg, skola, vårdcentral, asylteamet, folkhälsoteamet och beroendecentrum. Även Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, finns med, liksom brukarorganisationerna FPS och (H)järnkoll.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

I höst genomför Region Örebro län tillsammans med Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner gruppträffar om föräldrastöd för småbarnsföräldrar. Satsningen är en del i samverkan för psykisk hälsa-arbetet i den norra länsdelen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Region Örebro län
 • leeqnaoa.hriagvystutenni@rymegjwiozznojkreanbrpoolsranlw.spie ko
 • 0706057352

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Region Örebro län
 • stfpenzl.lkyunaqdbmierrag@ztredkgirqonreormpebxbroxqlawkn.tusezd
 • 019 602 7358
 • 070 684 7358

 • Presskontakt
 • Region Örebro län
 • caggrlep.oqklspksoekn@lmreqwgiqionohorqyebxjroallauwn.mesefh
 • 019-6027548

 • Presskontakt
 • Folktandvården Region Örebro län
 • cekncijxliaza.ustacillzzrogpthvw-pfqievcrrdje@irreiwgigoonfgorcdebugropdlaaln.ehsesm
 • 070-3024546

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Regional utveckling
 • olzia.gxstntrodum2jk@rbfegfoioqjnohkrejzbrypolavankz.spwekm
 • 019-602 63 99
 • 072-142 02 60

 • Presskontakt
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • pezrtrpqa.wuekxoenomstfoamab@rejegpiioilnohyrefubrsmolysanry.svfezz
 • 019-602 3736
 • 070-515 7484

Om Region Örebro län

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Adress

 • Region Örebro län
 • Eklundavägen 1
 • 701 16 Örebro
 • Sweden

Koncern