Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Sommarsamordning inom förlossningsvården

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 16:16 CET

Det blir sommarsamordning inom förlossningsvården även 2018. Regiondirektör Rickard Simonsson fattade det beslutet i dag.

- Min utgångspunkt är att kvinnor och ofödda barn i hela länet ska garanteras en tillgänglig och patientsäker förlossningsvård även under sommarperioden, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.
- Den sammantagna bedömningen jag gör är att det saknas förutsättningar för att kunna bedriva en tillgänglig och patientsäker förlossningsvård på två platser i länet under sommaren 2018. Möjligheten att kunna bemanna två förlossningsenheter i sommar finns inte. Som arbetsgivare kan jag inte åsidosätta medarbetarnas rätt till en sammanhållen sommarsemester.
- Patientsäkerheten väger tungt i detta beslut. Det gäller såväl mammans säkerhet som det ofödda barnets rätt till en säker förlossningsvård.
- Som ytterst ansvarig för verksamheten i Region Örebro län kan jag inte ta något annat beslut med de förutsättningar som finns. Erfarenheterna från de två tidigare somrarna med sommarsamordning är dessutom goda.

Sommarsamordning i hela hälso- och sjukvården
Sommarsamordning sker inom hela hälso- och sjukvården varje sommar för sjukhusen, vårdcentralerna och psykiatrin. Sommaren 2018 blir tredje året med sommarsamordning för förlossningen. Under 2018 kommer förlossningsverksamheten i länet koncentreras till USÖ under tio veckor, vecka 24 till och med vecka 34.

Möjlighet att kunna hyra in personal bedöms inte som sannolik
Möjligheten att kunna hyra in personal i den omfattning som saknas för att man skulle kunna upprätthålla två förlossningsenheter i länet under sommaren bedömer Rickard Simonsson inte som sannolik.
- Dels råder det brist i landet på bland annat barnmorskor, förlossningsläkare och operationssköterskor. Dessutom handlar det om att kunna få in rätt kompetens. Jag bedömer därför den möjligheten som en riskabel väg att gå. Den medicinska bedömningen är att det allvarligt skulle äventyra patientsäkerheten.

Kontakt:
Rickard Simonsson, regiondirektör, telefon 070-668 74 05

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Det blir sommarsamordning inom förlossningsvården även 2018. Regiondirektör Rickard Simonsson fattade det beslutet i dag.

Läs vidare »
Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Pressinbjudan: förlossningsverksamheten sommaren 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 15:07 CET

Media hälsas välkomna till en pressträff om förlossningsverksamheten sommaren 2018.

Tid: tisdagen den 12 december kl. 15.00

Plats: Regionkansliet, Gastmatsalen, Eklundavägen 1, Örebro

Medverkar: Rickard Simonsson, regiondirektör

Välkomna!

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Media hälsas välkomna till en pressträff om förlossningsverksamheten sommaren 2018. Tid: tisdagen den 12 december kl. 15.00 Plats: Regionkansliet, Gastmatsalen, Eklundavägen 1, Örebro Medverkar: Rickard Simonsson, regiondirektör Välkomna! ​

Läs vidare »
Media no image

EU-miljoner till projekt i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 13:43 CET

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd. Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse för Örebroregionen på olika sätt.

Här är de två projekt som Region Örebro län har beviljats EU-stöd för:

Valideringscentrum tar vara på kompetens

 • EU-stöd: 3 858 743 kronor
 • Projektperiod 2018-01-01–2019-12-31
 • Kontaktperson: utvecklingsledare Maria Svensson Hallberg, Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, telefon 019-602 63 75

Har du erfarenhet av ett yrke, men saknar intyg? Då behöver du validera din kunskap. Valideringscentrum är ett projekt som ska minska den kompetensbrist som finns inom olika yrkesområden och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

- Ett av målen är att den kommunala vuxenutbildningen ska ha en kvalitetssäkrad och gemensam metod. Vi vill ju ta vara på människors tidigare lärande, kunskaper och kompetenser för att förkorta studietiden eller öka chanserna till arbete både vid omställning på arbetsmarknaden och som en del i integrationen samt förbättra matchningen, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Strategi för fordon och drivmedel i Örebro län

 • EU-stöd: 1 577 406 kronor
 • Projektperiod: 2018-03-01–2020-04-30
 • Kontaktperson: områdeschef Thérèse Hjelseth, Regional utveckling,
  Energi och klimat, telefon: 019-602 63 66

Transporter står för nästan 40 procent av Örebro läns koldioxidutsläpp. Redan nu behövs samlade insatser om vi ska nå våra mål till 2030 både nationella mål och det regionala målet om fossiloberoende transporter.

- Att göra en regional strategi för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta är viktigt för att kunna uppnå nationella mål och samtidigt ta hänsyn till regionala förutsättningar, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Framtagandet av strategin är en insats i Örebro läns Energi- och klimatprogram och kommer att förankras i alla länets kommuner.

Några av de övriga projekt som berör Örebro län

Smart tillväxt

 • Sökande organisation: ALMI Företagspartner Östergötland AB
 • EU-stöd: 33 701 000 kronor
 • Smart Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan Östra Mellansveriges samtliga ALMI Företagspartner. Kontaktperson: Mats Philipson, telefon: 013- 20 07 05

Smart Tillväxt ska bidra till att företag utvecklar innovativa, hållbara affärsmodeller för att bland annat hantera försäljningskanaler, nya erbjudanden och marknadsföring. Uttalade målsättningar i projektet är att fler små och medelstora företag ska se möjligheter till produkt- och tjänsteutveckling via regionens styrkeområden och prioriterar tid för strategiska frågor. Genom att stötta företagen i att hitta affärsmässiga fördelar med hållbarhet kan projektet också skapa motivation och utvecklingskraft som leder mot ett hållbart samhälle och tillväxt för deltagande företag.

IPS en väg till jobb och hälsa

 • Sökande organisation: Stiftelsen Activa i Örebro län
 • EU-stöd: 12 788 131 kr
 • Kontaktperson för projektet: Örjan Samuelsson, telefon: 070-754 96 30

Resurscenter

 • Sökande organisation: ABF Örebro län
 • EU-stöd: 16 409 201 kronor
 • Kontaktperson för projektet: Bengt Wenzel, telefon: 070-622 59 36

Relaterat material

Samtliga projekt som beviljades EU-stöd i bifogad pdf

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd. Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse för Örebroregionen på olika sätt.

Läs vidare »
Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Ny Turistbiljett för den som reser ofta under en kortare tid

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 07:18 CET

En ny bussbiljett som bättre ska passa den som befinner sig i länet under ett dygn eller en kortare tid börjar säljas av Länstrafiken den 8 januari. Nämnden för samhällsbyggnad tog den 6 december beslut om att införa Turistbiljetten.

Turistbiljetten kommer att finnas för städerna Örebro, Karlskoga eller Lindesberg. Det går också att köpa biljetten för hela Örebro län. Den finns i två varianter: 24 timmar eller 72 timmar. Biljetten införs på prov under en treårsperiod.

Fyller ett behov för turister och andra besökare
- Turistbiljetten möter ett behov som finns, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Det är en efterfrågad biljett från turister och andra besökare som vill resa mycket under en kortare period.
- Turismen fortsätter att öka, och Örebro län är den region i östra Mellansverige som har näst flest gästnätter. Vi har också en stor andel turister från andra länder och därför tror jag också att den här biljetten kommer att göra det både enklare och lättare för många som besöker vårt län. Biljetten kan förstås också köpas av länsbor som turistar i sitt eget län.

Biljett för ett eller tre dygn
Biljetten för ett dygn som gäller antingen i Örebro, Karlskoga eller Lindesbergs kostar för ungdom 35 kronor, för vuxen 70 kronor och för familj, 90 kronor. För resa i hela länet kostar biljetten 90, 180 respektive 250 kronor för ett dygn.

Motsvarande biljett för tre dygn i buss i en av de tre städerna kostar 70, 140 och 180 kronor för ungdom, vuxen eller familj. Turistbiljetten med giltighet i hela länet kostar för tre dygn 180, 360 respektive 500 kronor.

Turistbiljetten kommer att kunna köpas hos alla Länstrafikens försäljningsombud, Länstrafikens Kundcenter samt ombord på bussen.

Mer information om Turistbiljetten finns på www.lanstrafiken.se

Kontakt:
Mats Gunnarsson, regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, tel. 072-742 74 55

Markus Hagersten, försäljningsstrateg, trafik och samhällsplanering, tel. 072-147 13 90

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Läs vidare »
Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Den tusende ledprotesoperationen för året har utförts vid Lindesbergs lasarett

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:22 CET

Den ortopediska länsklinikens verksamhet vid Lindesbergs lasarett har utvecklats starkt efter bildandet av länskliniker 2015. Den tusende ledprotesoperationen för året har opererats och det finns inte längre någon kö. Alla knä- och höftprotespatienter får nu sin operation inom vårdgarantins gränser.

- För patienterna är det en mycket god nyhet, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. När vi startade den ortopediska länskliniken för drygt två år sedan var köerna för ortopediska operationer alldeles för långa. Många länsbor valde då att bli opererade någon annanstans för att inte behöva vänta. Nu behöver man inte längre vänta.

Ett bra exempel på en länsklinik
- Den satsning och det arbete man har gjort inom ortopedin, med samverkan kring patienter i hela länet, är ett bra exempel på hur våra länsverksamheter kan och ska samverka för att ge länets patienter en jämlik vård med god tillgänglighet.

Nästan trefaldigad volym
Under helåret 2017 beräknas drygt 1 200 knä- och höftprotesoperationer göras i länet, varav cirka 1 070 vid Lindesbergs lasarett. Så många operationer har inte gjorts något år tidigare. För Lindesbergs lasaretts del har volymen nästan trefaldigats sedan länsklinikerna startade 2015.

Länskliniker ger successivt olika profiler på sjukhusen
Sedan länsklinikerna startade på sjukhusen 2015 har arbetet pågått för att bättre planera vården gemensamt vid länets tre sjukhus. Syftet med länsklinikerna är att uppnå en jämlik och tillgänglig vård i länet och att använda lokaler, personal och pengar utifrån en länsgemensam planering. Förändringen till länskliniker betyder också att sjukhusen succesivt får olika profiler där verksamheterna samordnas och koncentreras vilket också innebär att kvaliteten blir ännu bättre. Ortopedin vid Lindesbergs lasarett är exempel på det.

Stort engagemang och tydlig plan
- Genom ett stort engagemang och en tydlig plan har ortopeden opererat bort köerna och har nu en unik tillgänglighet. Dessutom finns också en stark utvecklingsinriktning på kliniken, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef opererande onkologi.

Spännande framtid för kliniken
- Förutom att vi behandlar fler standardåtgärder är det också allt fler patienter med behov av komplicerade höft- och knäprotesoperationer som får sin vård på Lindesbergs lasarett, säger Ewald Ornstein, verksamhetschef, ortopediska länskliniken.

Professor Per Wretenberg, ortopediska kliniken understryker att den nu väl etablerade forskningen och testbäddsverksamheten på sikt säkrar enhetens universitetssjukhusstatus.
- En spännande framtid väntar för kliniken, säger han.

Kontakt:
Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, tel. 072-142 06 20
Jennie Liling Ståhl, områdeschef opererande onkologi, tel. 070-572 68 86
Ewald Ornstein, verksamhetschef, ortopediska kliniken, tel. 019-602 22 10

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Den ortopediska länsklinikens verksamhet vid Lindesbergs lasarett har utvecklats starkt efter bildandet av länskliniker 2015. Den tusende ledprotesoperationen för året har opererats och det finns inte längre någon kö. Alla knä- och höftprotespatienter får nu sin operation inom vårdgarantins gränser.

Läs vidare »
Xkg5pmmj0j8hgqjworxw

Det finska arvet porträtteras på länsmuseet

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 08:47 CET

Vad innebär det att leva som en del av en minoritet i Sverige, och hur ser det sverigefinska arvet ut? Svaret på dessa frågor kan du få på Örebro läns museum från och med den 6 december. Då visar fotografen Agnes Thor bilder som speglar erfarenheter från svenskar med finskt ursprung.

Ui5r46cejll8qits2w9j
T5dke2jfw5uex1qjfho6

Lindesbergs nya akutvårdsavdelning invigd

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 16:05 CET

Akutvårdsavdelningen för så kallad 23-timmarsvård vid Lindesbergs lasarett invigdes på måndagseftermiddagen, den 4 december.

Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Pressinbjudan: Infrastrukturminister Tomas Eneroth kommer till Hallsberg för att diskutera transportfrågor

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 15:56 CET

Region Örebro län har bjudit in infrastrukturminister Tomas Eneroth till Hallsberg onsdagen den 6 december. Statsrådet har bjudits in bland annat för att med representanter för Örebroregionen diskutera de initiativ och satsningar som finns i Trafikverkets remissförslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.

Från Örebroregionens sida finns ett starkt engagemang i godstrafiken och man vill till infrastrukturministern särskilt framålla vikten av Örebroregionens och Hallsbergs betydelse som nav för godstransporterna i Sverige och internationellt.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth är tillgänglig för media kl. 15.30 – 16.00
Mötesplats för pressen:
Parkeringsplatsen vid rangertornet vid Hallsbergs bangård (kontakt vid svårigheter att hitta, 010-455 47 07.)

På plats finns också: Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande Hallsbergs kommun och Patrik Saxvall, planeringsdirektör Green Cargo.

Välkomna!

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro län har bjudit in infrastrukturminister Tomas Eneroth till Hallsberg onsdagen den 6 december. Statsrådet har bjudits in bland annat för att med representanter för Örebroregionen diskutera de initiativ och satsningar som finns i Trafikverkets remissförslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.

Läs vidare »
Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Pressinbjudan: Den tusende ortopedpatienten har nu opererats vid Lindesbergs lasarett

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 15:38 CET

Media inbjuds till en pressträff vid Lindesbergs lasarett onsdagen den 6 december.Vid pressträffen vill vi berätta om den ortopediska klinikens verksamhet vid lasarettet som har vuxit efter bildandet av länskliniker 2015. 1 000 höft- och knäprotesoperationer har nu opererats i år.

Tid: onsdagen den 6 december, kl. 11.30.
Plats: Lindesbergs lasarett, vårdavdelning 3.

Medverkar gör: Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, Jennie Liling Ståhl, områdeschef opererande onkologi, Ewald Ornstein, verksamhetschef ortopediska kliniken, Per Wretenberg, professor, forsknings- och utbildningsansvarig, ortopediska kliniken.

Det kommer också att ges möjlighet att träffa patienter.

Välkomna!

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Media inbjuds till en pressträff vid Lindesbergs lasarett onsdagen den 6 december. Vid pressträffen vill vi berätta om den ortopediska klinikens verksamhet vid lasarettet som har vuxit efter bildandet av länskliniker 2015. 1 000 höft- och knäprotesoperationer har nu opererats i år.

Läs vidare »
Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Kommissionen för jämlik hälsa pekar på stora variationer av barns ekonomiska utsatthet

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 12:21 CET

Den goda hälsan är inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Det är en slutsats som kommissionen för jämlik hälsa har kommit fram till i sin slutrapport, ”För en jämlik hälsa i Örebro län - utmaningar och förslag på åtgärder”. Regionstyrelsen behandlade slutrapporten vid sitt sammanträde i dag.

På många sätt är hälsan ojämnt fördelad i landet, i länet och i kommunerna. Det finns t.ex. stora variationer i länet vad gäller ekonomisk utsatthet bland barn – en faktor som påverkar hälsan. Sex procent av barnen är ekonomiskt utsatta i Lekebergs kommun jämfört med 19 procent i Hällefors kommun. För barn med minst en av föräldrarna född utomlands är siffran ännu högre, cirka 30 procent. I allmänhet är människors hälsa sämre ju lägre socioekonomisk position man har, och de socioekonomiska skillnaderna har vuxit under de senaste åren. Äldre kvinnors ekonomiska situation pekas också ut som en viktig faktor som påverkar hälsan.

Underlag till fortsatt folkhälsoarbete
Slutrapporten ska nu vara underlag för det fortsatta folkhälsoarbetet i länet, bland annat i arbetet med folkhälsoöverenskommelserna som träffas mellan Region Örebro län, länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund.

”Vi kan göra skillnad”
- I kommissionens slutsatser konstaterar vi att ojämlikheten i hälsa ökar mellan vissa grupper i samhället, säger Jihad Menhem (V), vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i kommissionen för jämlik hälsa. Barnfattigdomen är t.ex. en av våra största utmaningar. Den visar tydligt hur förutsättningarna för god hälsa fördelas ojämlikt väldigt tidigt.
- Jag är dock övertygad om att vi, med gemensamma krafter i länet, kan göra skillnad för utsatta grupper, och folkhälsoöverenskommelserna är en viktig del i detta.

Rapport med utmaningar och förslag
Syftet med kommissionens arbete var att bidra med kunskap och vägledning i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i Örebro län. Utmaningar som ekonomisk utsatthet, arbetsmarknad och utbildning, psykisk ohälsa samt brist på delaktighet och inflytande identifieras i slutrapporten. Rapporten tar upp specifika utmaningar och förslag på åtgärder för att stärka barns, vuxnas och äldres hälsa. Arbetet med att verkställa åtgärderna kan ingå som ett strategiskt utvecklingsområde i samverkan mellan kommuner, region och idéburen sektor.

Det var regionfullmäktige som 2015 gav fokusberedningen för folkhälsa i uppdrag att tillsätta kommissionen för jämlik hälsa.


Mer information:
Slutrapporten finns här

Kontakt:
Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande och ordförande i kommissionen jämlik hälsa,
tel. 073-503 10 53
Rickard Simonsson, regiondirektör, tel. 070-668 74 05

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Den goda hälsan är inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Det är en slutsats som kommissionen för jämlik hälsa har kommit fram till i sin slutrapport, ”För en jämlik hälsa i Örebro län - utmaningar och förslag på åtgärder”. Regionstyrelsen behandlade slutrapporten vid sitt sammanträde i dag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Region Örebro län
 • sten.lundberg@regionorebrolan.se
 • 019 602 7358
 • 070 684 7358

 • Presskontakt
 • Region Örebro län
 • carl.okglmlsxuiyson@resigionbrorwtmuebrojqhplaszucihn.se
 • 019-6027548

 • Presskontakt
 • Folktandvården Region Örebro län
 • cemlwppacimklia.talleurokbthmpmnqg-ptuierre@dmrefjgigoonhhorkyebrolaron.se
 • 070-3024546

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Regional utveckling
 • ola.strom2@regionorebrolan.se
 • 019-602 63 99
 • 072-142 02 60

 • Presskontakt
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • petra.ekenstam@regionorebrolan.se
 • 019-602 3736
 • 070-515 7484

Om Region Örebro län

Region Örebro län - För oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Adress

 • Region Örebro län
 • Eklundavägen 1
 • 701 16 Örebro
 • Sweden

Koncern