Media no image
S2bwtpvyhildakldns71

Inbjudan till presslunch efter regionstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 10:25 CET

Regionstyrelsen sammanträder onsdagen den 25 januari. Då behandlas bland annat följande ärenden:

 • Gemensamt ägt bolag för lokaltrafik med Region Västmanland
 • Överenskommelser med frivilligorganisationer om hiv/STI-medel 2017
 • Extra anslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för rekrytering av teckenspråkstolkar
 • Preliminärt bokslut för 2016 (informationsärende)

Plats: Regionkansliet, gästmatsalen, Eklundavägen 1, Örebro.

Tid: onsdag den 25 januari klockan 12.15.

Deltar: Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) regionstyrelsens ordförande, övriga regionråd, Tommy Levinsson (S), regionråd, Region Västmanland.

Media hälsas välkommen!

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Regionstyrelsen sammanträder onsdagen den 25 januari. Då behandlas bland annat följande ärenden: •Gemensamt ägt bolag för lokaltrafik med Region Västmanland •Överenskommelser med frivilligorganisationer om hiv/STI-medel 2017 •Extra anslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för rekrytering av teckenspråkstolkar •Preliminärt bokslut för 2016 (informationsärende)

Läs vidare »
Media no image
Moic3vh3mtzhqzsjycgd

Positivt resultat för Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 14:31 CET

Region Örebro län redovisar ett preliminärt positivt resultat på 261 miljoner kronor. Resultatet överstiger budget med 91 miljoner kronor. Det positiva resultatet 2016 innebär att regionen och tidigare landstinget redovisat positiva resultat 13 år i rad.

Under året har flera verksamheter arbetat med handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans. Arbetet påbörjades under 2016 och har varit framgångsrikt. I bokslutet kan en låg kostnadsökningstakt i verksamheten konstateras.

Positiv utveckling men viktigt att handlingsplaner följs

– Det är glädjande att det arbete vi initierat nu ger effekt i form av en dämpad takt i kostnadsutvecklingen. Regionen är en stor organisation och väldigt många chefers och medarbetares förändringsarbete ligger bakom det starka resultatet. Men det är väldigt viktigt att förvaltningarna även fortsättningsvis håller nere kostnaderna och fullföljer arbetet med handlingsplanerna, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande regionstyrelsen.

– Det positiva ekonomiska resultatet ger oss förutsättningar att finansiera kommande investeringar i sjukvårdsbyggnader och andra framtida satsningar, till exempel utökad kollektivtrafik. Det garanterar oss både en vård med hög kvalitet och kraftfull regional utveckling, avslutar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Kontaktpersoner
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande 
telefon: 070-515 74 09

Rickard Simonsson, regiondirektör
telefon: 070-668 74 05

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro län redovisar ett preliminärt positivt resultat på 261 miljoner kronor. Resultatet överstiger budget med 91 miljoner kronor. Det positiva resultatet 2016 innebär att regionen och tidigare landstinget redovisat positiva resultat 13 år i rad.

Läs vidare »
Jaqcdu2vnzmfrbzqiwvt

Startar introduktionsprogram för läkare utbildade utomlands

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 07:50 CET

I Region Örebros västra länsdel startar i vår ett preST-program, ett introduktionsår som riktar sig till de som utbildat sig till läkare utanför Sverige, men inom EU. Läkarna får via programmet erfarenhet av svensk sjukvård samt en bra grund inför ST-tjänstgöring i allmänmedicin. Förhoppningen är att satsningen ska bidra till att stärka läkarbemanningen på de lokala vårdcentralerna.

Ua2ybi5jh6objlp8mfea
Moic3vh3mtzhqzsjycgd

Dags att nominera till länets energipris!

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2017 08:00 CET

Varje år delar region Örebro län i samarbete med Länsstyrelsen ut två stycken energipris. Nu är det dags att uppmärksamma dem som under 2016 gjort goda insatser för att nå vårt mål om ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser. Vem som helst kan nominera en person, en organisation, ett företag, en kommun eller förvaltning till priset.

Media no image
Xwwbjxv2cg9kdclrgzof

Osäker statistik för 2015 bakom minskat resande

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 14:48 CET

Under måndagen och tisdagen har uppgifter cirkulerat om en stor minskning av antalet resor med Länstrafiken. Dessa uppgifter bygger på osäker statistik som inte ger en rättvisande bild av hur många resor som gjordes i Örebro län under 2015.

De rapporterade siffrorna bygger på den statistik som varje år redovisas till Trafikanalys och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Tyvärr blev underlaget som rapporterades in för år 2015 bristfälligt då biljettmaskiner och resekort byttes ut till ett modernare system. Det gör det mycket svårt att tolka resandet under 2015, och också att göra jämförelser med andra år.

– När vi jämför resandet under 2016 med 2014 ser vi en ökning av antalet resor, vilket gör det troligt att 2015 års siffror är missvisande. Det finns ingen logisk orsak till en kraftig minskning 2015, säger Thony Lundberg, enhetschef på Trafik och marknad, Region Örebro län.

Arbete för tryggare resor

Trygghetsprojektet är ett gemensamt projekt där Region Örebro läns Länstrafiken samverkar med Örebro kommun och operatören Nobina. Projektet utgör en viktig del i arbetet med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och trygg för alla.

Länstrafiken arbetar också med en långsiktig satsning på en tryggare stadstrafik inom ramen för fokusgrupper. Syftet med fokusgrupperna är att på ett gemensamt och strukturerat sätt uppnå ett ökat resande och en ökad kundnöjdhet. I dag finns sex olika fokusområden, dessa är: planering, trygghet, kvalité, framkomlighet, utbildning samt "Bästa resan".

Region Örebro län ser dock inget som tyder på att det är otrygghet som påverkar resandet. Tillgång till turer nära bostaden och arbete samt kunskap om biljettsystemet och utbudet är det som avgör.

– Varje år görs över tio miljoner resor med kollektivtrafiken i vårt län, och det är ytterst sällan några olyckor eller skador inträffar, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Kontakt:

Mats Gunnarsson, ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, telefon: 072-742 74 55

Thony Lundberg, enhetschef på Trafik och marknad, telefon: 072-202 39 65

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Under måndagen och tisdagen har uppgifter cirkulerat om en stor minskning av antalet resor med Länstrafiken. Dessa uppgifter bygger på osäker statistik som inte ger en rättvisande bild av hur många resor som gjordes i Örebro län under 2015.

Läs vidare »
Epvytkwr5igpxue55upi
T5dke2jfw5uex1qjfho6

Prisas dubbelt för god handledning till ST-läkare

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2016 08:30 CET

Gynekologmottagningen vid Lindesbergs lasarett har blivit utnämnd till 2016 års bästa randningsklinik för ST-läkare. Även handledarpriset ”Ledstjärnan” går till en läkare verksam i Lindesberg, Miklós Kelecsényi som arbetar vid ortopediska länskliniken i Region Örebro län. Det är SYLF Örebro som står bakom utnämningarna.

Sbaphhfrs1gaiu8f9qep

Mobilt stroketeam rehabiliterar hemma hos patienten

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 08:13 CET

Media no image
Moic3vh3mtzhqzsjycgd

Grattis Treuddens förskola – vinnare av ungdomens naturstipendium 2016!

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 14:32 CET

Treuddens förskola genomsyras av utomhuspedagogik och projekt som skapar djup förståelse för ekosystemet. Genom barnens engagemang och nyfikenhet sprider man också kunskap om natur och miljö till barnens familjer. Region Örebro län delar varje år ut ungdomens naturstipendium för att få barn och unga att intressera sig för naturen i länet.

Välkommen till stipendieutdelningen som sker torsdag den 15 december klockan 10.00 på Treuddens förskola i Sköllersta.

Där får du möjlighet att träffa förskolebarnen och ta del av hur förskolan jobbar praktiskt med att engagera barnen i naturen och miljön.

Ewa-Leena Johansson (S) och Gun Elfström (V) från Region Örebro läns natur- och viltvårdskommitté deltar också vid stipendieutdelningen. Natur och viltvårdskommittén beslutar varje år vem eller vilka som ska få ungdomens naturstipendium – som är på beloppet 10 000kronor.

Kontakt:
Åsa Wistrand, sekreterare vid Region Örebro läns Vilt- och naturvårdskommitté
Telefon: 072-546 01 05 

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Treuddens förskola genomsyras av utomhuspedagogik och projekt som skapar djup förståelse för ekosystemet. Genom barnens engagemang och nyfikenhet sprider man också kunskap om natur och miljö till barnens familjer. Region Örebro län delar varje år ut ungdomens naturstipendium för att få barn och unga att intressera sig för naturen i länet.

Läs vidare »
Iv9dwsxhnf7omp1lzroh
S2bwtpvyhildakldns71

Ny - och ombyggnationer av vård- och omsorgslokaler i Hallsberg

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 13:31 CET

I dag har Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Hallsbergs kommun ingått en avsiktsförklaring som gäller om- och tillbyggnad av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg samt nybyggnation av vård- och omsorgsboende för äldre. Avsikten är att bygga om den befintliga byggnaden samt nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende för äldre i anslutning till Hallsbergs vårdcentral.

Azfmiotphjuxfeelkxgo
S2bwtpvyhildakldns71

Förnyelse av vård- och omsorgslokaler i Kumla

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 13:31 CET

Det kommer att bli ombyggnation och eventuellt nybyggnad av vårdlokaler i Kumla. Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB har i dag ingått avsiktsförklaringar med Kumla kommun som gäller ombyggnation av fastigheten Kungsgården, som rymmer ett vård- och omsorgsboende och där Kumla vårdcentral också ligger.

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Region Örebro län
 • sten.lundberg@regionorebrolan.se
 • 019 602 7358
 • 070 684 7358

 • Presskontakt
 • Region Örebro län
 • carl.olsson@regionorebrolan.se
 • 019-6027548

 • Presskontakt
 • Folktandvården Region Örebro län
 • cecilia.tallroth-pierre@regionorebrolan.se
 • 070-3024546

 • Presskontakt
 • Regional utveckling
 • peter.neibrankobzpi@regiwxonibggorebstzdwljjromslaonn.zose
 • 019-602 63 35
 • 070-672 63 35

 • Presskontakt
 • Universitetssjukhuset Örebro
 • muemrzpetra.veekztebenaohbqjrvstamlptbuxdfdc@regiokjcyuzbaoznoreodxzpjbrydjjhoggqphaolluankqiygg.se
 • 019-602 3736
 • 070-515 7484

Om Region Örebro län

Region Örebro län - För oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Adress

 • Region Örebro län
 • Eklundavägen 2
 • 701 16 Örebro
 • Sweden

Koncern