Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 135 hälso- och sjukvården 127 universitetssjukhuset örebro 56 Region Örebro län 48 Hållbar utveckling 46 kultur 35 Karlskoga lasarett 28 lindesbergs lasarett 27 klimat 27 vårdcentral 20 psykiatri 20 Energi 18 miljö 16 Kollektivtrafik 16 Infrastruktur 15 dans 15 transporter 14 regionstyrelsen 12 Tandvård 10 Bergslagsleden 9 turism 9 Kävesta folkhögskola 9 Habilitering och hjälpmedel 8 Forskning 8 Länstrafiken 8 logistik 7 utbildning 7 Folkhälsa 7 Tillväxt 7 örebro 6 energipris 6 järnväg 6 cykel 6 Nämnden för regional tillväxt 6 Hälsa 5 vandring 5 solel 5 mat 5 Livsmedel 5 hållbarhet 5 Regionbildning 5 tåg 5 hjälpmedel 5 ambulans 5 skola 5 ortopedi 5 natur 4 miljöpris 4 Hållbara måltider 4 H-huset 4 centrum för hjälpmedel 4 USÖ 4 regional utvecklingsstrategi 4 habilitering 4 Läkarutbildning 4 självmord 4 teckenspråk 4 transport 4 Nora 4 trafik 4 tillgänglighet 4 patientenkät 4 döva 4 hörselskadade 3 ekonomi 3 bredband 3 örebroregionens energipris 3 offentliga kök 3 bokslut 3 RUS 3 Folktandvården 3 avhandling 3 disputation 3 Almedalen 3 folkhögskola 3 ortopedteknik 3 företagande 3 externa vårdplatser 3 bildtelefoni 3 psykisk hälsa 3 friluftsliv 3 överskott 3 Storregion 3 psykisk ohälsa 3 barn- och ungdomshabilitering 3 utbildningscentrum 3 innovationer 3 Bussar 3 cancervård 3 Business Region Örebro 3 ungdomar 3 äldre 3 suicidprevention 3 suicid 3 syncentral 3 ungdomsmottagningen 3 fiber 3 cancer 3 konst 3 Tobacco Endgame 3 undersköterskor 3 munhälsa 3 Framtidens vård 3 integration 3 diabetes 3 busstrafik 3 webb 2 öppet hus 2 vegetariskt 2 kirurgi 2 Syncentralen 2 liv och hälsa ung 2 föreningsbidrag 2 ungdomens naturstipendium 2 vårdcentrum 2 studie- och yrkesvägledning 2 operation 2 Informatik 2 projektfinansiering 2 oslo 2 brukarmedverkan 2 fotvård 2 pris 2 citybanan 2 Orange äventyr 2 folktandvård 2 Örebro universitet 2 livmoderhalscancer 2 sjukvårdsregion 2 dopning 2 budget 2016 2 primärvård 2 Journal via nätet 2 rehabilitering 2 ung företagsamhet 2 buss 2 FoU 2 kvalitetsregister 2 feriepraktik 2 fordon 2 högspecialiserad vård 2 familjecentral 2 tågtrafik 2 kompetensförsörjning 2 Miljödag 2 akutmottagning 2 Tobaksfria dagen 2 tandhälsa 2 sjukskrivningar 2 upphandling 2 projekt 2 vårdutbildning 2 åderbråck 2 entreprenörskap 2 solenergi 2 EU 2 örebroregionen 2 export 2 trauma 2 barnhälsovård 2 Rynningeviken 2 fysioterapi 2 Andreas Svahn 2 kbt 2 förlossning 2 antibiotika 2 hållbart resande 2 patientsäkerhet 2 sociala innovationer 2 karlskoga 2 jämlik hälsa 2 Första spadtaget 2 hållbara transporter 2 kost 2 Näringsliv 2 stroke 2 sundbyvik 2 Innovationssluss 2 Dans i Örebro län 2 medborgardialog 2 film 2 vårdboende 2 sm-veckan 2 familjerådgivning 2 Innovation 2 trafikverket 2 venöst centrum 2 stockholm 2 Tobaksfria veckan 2 ambulansstation 2 alf-medel 2 musik 2 matsvinn 2 cykelväg 2 uppkoppling 2 investeringar 2 e-tjänster 2 kök 2 verksamhetsplan med budget 2 utvecklingsstöd 2 Fellingsbro folkhögskola 2 arbetsliv 2 tolkcentralen 2 samverkan 2 Hallsberg 2 psykiatrin 2 företag 2 1177 2 jordbruk 2 förnybar energi 2 Bergslagen cycling 2 bredbandsutbyggnad 2 universitetssjukhus 2 örebro kommun 2 länsgården fastigheter ab 2 standardiserade vårdförlopp 2 dansföreställning 1 synnedsättning 1 E-hälsa 1 vård- och omsorgsboende 1 attention 1 hjärnskada 1 långsiktighet 1 teknikcollege 1 hivtest 1 it-pris 1 godstrafik 1 eu-finansiering 1 palliativ medicin 1 musikutbildning 1 kulturstipendiater 1 akuten 1 nsph 1 käkkirurgi 1 leisure 1 skandionkliniken 1 Cellprov 1 hållbar turism 1 telefonkatalog 1 fysisk planering 1 resistens 1 ungdomskultur 1 studievägledning 1 vård- och omsorg 1 hbtq 1 niondeklassare 1 transportplanering 1 litteratur 1 hållbar ekonomi 1 svinn 1 alf 1 obekväm arbetstid 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 folkhögskolans dag 1 vårdbarometern 1 regional kulturplan 1 reumatiker 1 social innovation 1 vårdplatser 1 vårdskador 1 taxikurir 1 budgetarbete 1 transportpolitik 1 sjukgymnastik 1 regionalisering 1 regionservice 1 kommission 1 styrka 1 gymnasiebehörighet 1 ivpa 1 anslag 1 hållbar tillväxt 1 urologi 1 läkemedel 1 öppna förskolan 1 tyst minut 1 kommunikationsdirektör 1 ungdomars hälsa 1 kortare väntetider 1 Andersson Dance 1 react 1 diamanten 1 bildtelefon 1 nationell patientenkät 1 AT 1 energipriset 1 attraktiv arbetsgivare 1 nöjd kund index 1 sexuell hälsa 1 nationella riktlinjer 1 geriatrik 1 inkubera 1 kulturpristagare 1 strukturfond 1 socialfonden 1 ungas hälsa 1 tandreglering 1 höns 1 ideella sektorn 1 mångfaldsarbete 1 SM i telefoni 1 generalentreprenör 1 gabriel wikström 1 östra mellansverige 1 kulturplan 1 alternativ telefoni 1 koncentration 1 kvalitetspris 1 Klimatomställning 1 kulturliv 1 stadsbuss 1 Dansens dag 1 smittskyddsläkare 1 basal kroppskännedom 1 ect 1 värmebölja 1 äldres hälsa 1 läkarintyg 1 yrkesvägledning 1 universitetssjukvård 1 hybridsal 1 landsvägscykel 1 hjärnkoll 1 samverkansmodellen 1 pyroteknik 1 mödrahälsovård 1 Live at Heart 1 tolkutbildning 1 digit 1 internetbehandling 1 teckenspråkstolk 1 audiologiska kliniken 1 en bättre sits 1 Jan Olsson 1 personer med dövblindhet 1 regionindelning 1 dropin 1 cykelturism 1 flexbuss 1 planprocess 1 Allmäntjänstgöring 1 anropsstyrd trafik 1 supporterkultur 1 ungdomsmottagning 1 Christina Zetterlund 1 dietister 1 kontaktsjuksköterskor 1 Länstransportplan 1 knäprotes 1 Skapa dans 1 askersunds kommun 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 marie-louise forsberg-fransson 1 drönare 1 livsmedelskedjan 1 ortodonti 1 innovationsstöd 1 musiklinje 1 gasutsläpp 1 helårsprognos 1 seriefestival 1 fotbollsarenor 1 operationer 1 cellprovtagning 1 löf 1 hållbarhetschef 1 p-platser 1 Business Sweden 1 regionalt utvecklingsansvar 1 brukarinflytande 1 läkarmöte 1 elektrokonvulsiv terapi 1 distriktssköterskor 1 samhällsbyggnadsnämnden 1 soldagarna 1 kunskap och kompetens 1 infrastrukturdagen 1 skytteparken 1 Teater Martin Mutter 1 psykatri 1 åtgärdsvalsstudie 1 utvecklingsansvar 1 mälab 1 infrastrukturplan 1 mina intyg 1 mikasa challenge 1 Liv & hälsa ung 1 cancerplan 1 örebroveckan 1 Länsgården 1 sjukvårdsminister 1 avancerad strålbehandling 1 skyltavtäckning 1 framtida satsningar 1 eu:s strukturfond 1 nationellt kunskapscenter 1 sjukskrivningsprocess 1 akumedicin 1 blodsockeer 1 folkhögskoleverksamhet 1 patientförsäkringen 1 tåg i bergslagen 1 allmän trafikplikt 1 bettavvikelser 1 lönesatsning 1 komiljard 1 world kidney day 1 fritidscykling 1 cyklelleder 1 inkludera mera 1 sjukvårdsministern 1 energipriset 2014 1 kävestadagen 1 nätansluten solel 1 vuxenhabilteringen 1 vårddata 1 hälsobefrämjandepris 1 hjärnskadekurs 1 diabetesråd 1 tomasboda 1 tomasbodahöjden 1 samhällsviktig tjänst 1 regionresan 1 shekarabi 1 feriepraktik kultur 1 #oslostockholm255 1 social hänsyn 1 alkoholbruk 1 kultur och ideell sektor 1 gymnasieavhopp 1 periodrapport 1 transport- och logistikdagarna 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 kulturkalendern 1 sjukvårdsdialog 1 länstrafiken örebro 1 suicidprevetion 1 uppsala-örebro 1 samverkansnämnd 1 ung peng 1 mobil hälsomottagning 1 bättre balans 1 bengaleldar 1 kinnekulletågen 1 demokratinätverk 1 regional demokrati 1 regionfullmäktige i örebro län 1 hans fredlund 1 hallsbergs vårdcentral 1 regionhälsan i örebro län 1 akademisk företagshälsa 1 funktionshinderorganisationer 1 slutstädning 1 föreingsbidrag 1 kirurgiska kliniken 1 strukturerad journal 1 politisk orgnisation 1 ansvar samlas 1 indelningskommittén 1 Agenda 2030 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 Läkardagarna 1 Katastroffordon 1 länsklinik 1 kulturting 1 vårdlegitimation 1 dövblindtolk 1 kultur på teckenspråk 1 Universitetssjukvårdens forskningscentrum 1 postleden 1 natur- och friluftsliv 1 geotour 1 Svealandsregion 1 Bergslagen cykling 1 Stockholm-Oslo 1 2.55 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 propellervägen 1 ladugårdsängen 1 23 september 1 sommaren i vården 1 balansera mera 1 mobilt team 1 Hjalmar Bergmanteatern 1 bildtelefonkatalog 1 bildtelefonkatalogen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 texttelefon 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 tobakspreventiva enheten 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 livsmedelstrategi 1 Hallsbergs kommun 1 Hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Liv & hälsa 1 hällbar utveckling 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Beslut: Varumärket Bergslagen cycling ska förstärkas

Nyheter   •   Mar 22, 2019 07:48 CET

Bergslagen cycling har vuxit fram genom olika projekt sedan starten 2012. Det har etablerat sig som Sveriges största cykelområde, sett till antalet leder.

Universitetet ger efterlängtad synkurs på uppdrag av Region Örebro län

Universitetet ger efterlängtad synkurs på uppdrag av Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 10:34 CET

Efter många års arbete anordnar Örebro universitet en efterlängtad högskolekurs ”Synutveckling och barns syn, 7,5 hp”. Det är på initiativ av Ewa Nielsen, verksamhetschef på Syncentralen i Örebro som uppdragsutbildningen nu blir av.

Pressinbjudan: Matilda Ernkrans och Lena Hallengren besöker Universitetssjukhuset Örebro

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 15:47 CET

​På fredag den 22 mars besöker Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samt Lena Hallengren, socialminister, Universitetssjukhuset Örebro. På dagordningen står bland annat samtal om kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor.

Region Örebro län hyr lokal till Arkivcentrum

Nyheter   •   Mar 19, 2019 13:18 CET

Beslut i Servicenämnden, Region Örebro län, tisdagen den 19 mars Region Örebro län hyr lokal till Arkivcentrum

Regionråd Irén Lejegren gästar EU-kommissionär för samtal om livsmedel

Regionråd Irén Lejegren gästar EU-kommissionär för samtal om livsmedel

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 10:30 CET

I dag reser Irén Lejegren (S), regionråd och ledamot i AER:s byrå, till Bryssel för att i morgon träffa EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis. På mötesagendan står ett samtal om en hållbar, hälsosam och säker livsmedelsproduktion.

Pressinbjudan: Utbudsdagen – en dag fylld av gemenskap, känsla, identitet och kreativitet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 09:00 CET

Onsdagen den 20 mars är det dags för kulturutbudsdag på Örebro konserthus och Örebro kulturskola. Under dagen kan besökarna ta del av ett brett kulturutbud bestående av bland annat dans, film, hembygd, kulturarv, litteratur, musik, slöjd, teater samt bild och form.

Pressinbjudan: Hur skapar vi framtidens transportsystem?

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 13:38 CET

Vill du vara med på resan mot framtidens transporter och vägen mot ett fossilfritt transportsystem? I så fall är du välkommen till Infrastruktur- och transportdagen i morgon fredag.

Beslut i Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd den 14 mars

Nyheter   •   Mar 14, 2019 13:07 CET

Beslut i Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd den 14 mars.

Mer än 100 miljoner kronor till länets kulturliv

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 11:27 CET

I år får Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro och Örebro läns museum tillsammans med länets övriga kulturinstitutioner dela på drygt 100 miljoner kronor inom ramen för den så kallade samverkansmodellen. Det beslutade Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd vid sammanträdet den 14 mars.

Beslut i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd den 13 mars

Nyheter   •   Mar 13, 2019 16:33 CET

Beslut i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd den 13 mars

Forskning och utbildning integreras i verksamheten på ny typ av vårdboenden

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 15:00 CET

Länets äldre ska kunna leva det liv de önskar, och begrepp som respekt, självbestämmande, integritet och värdighet ska vara centrala. För att säkra detta inför framtiden är det viktigt att utbildning och forskning kan integreras i omvårdnaden. Nu föreslås att Region Örebro län, tillsammans med Örebro universitet, Örebro kommun och Kumla kommun, inrättar två akademiska vård- och omsorgsboenden.

Ställ bilen – bli familjetrampare!

Ställ bilen – bli familjetrampare!

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 07:56 CET

Bor du i Bråten eller Stolpetorp i Karlskoga och vill testa ett hållbart liv med eldriven lådcykel? Vi i projektet Hållbart resande i Örebroregionen söker nu en familj som vill vara en del av cykelutmaningen Trampkampen. ­- Vi lånar ut en lådcykel med eldrift till en familj som vill ta chansen att testa ett bilfritt liv under en period, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande.

Ta chansen att tycka till om framtidens hälso- och sjukvård

Ta chansen att tycka till om framtidens hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 10:04 CET

Nu ger sig Region Örebro läns politiker ut på turné för att diskutera framtidens hälso- och sjukvård med länets invånare.

Högt förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län

Högt förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 10:06 CET

Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet är högt, bland det högsta i landet, och de allra flesta länsinvånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar den nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 som besvarats av cirka 41 000 personer i Sverige, varav cirka 1 000 personer i Örebro län.

Region Örebro län inrättar funktion för rapporter om oegentligheter

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 15:28 CET

Den medarbetare som misstänker att något brottsligt eller oetiskt sker inom Region Örebro län ska på ett enkelt sätt kunna slå larm om det. Det menar regionstyrelsen som i dag fattade beslut om att införa en så kallad visselblåsarfunktion i enlighet med önskemål från regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutade om bland annat bidrag till samordningsförbunden och visselblåsarfunktion

Nyheter   •   Feb 27, 2019 13:44 CET

Korta nyheter från regionstyrelsen den 27 februari.

Mobila insatser – ytterligare ett steg i det viktiga arbetet med att förebygga självmord inom Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 13:46 CET

Sedan i höstas finns en mobil psykiatriresurs på plats inom Region Örebro läns barn och ungdomspsykiatri och nu börjar även formen inom vuxenpsykiatrin ta form. Hur resursen ska jobba har utvecklats i ett samarbete mellan medarbetare inom psykiatrin och övriga hälso- och sjukvården i Region Örebro län.

Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och uppdrag för 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 11:52 CET

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges verksamhetsplan har nu hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter fattat beslut om nämndens mål, uppdrag och indikatorer samt internkontrollplan för det kommande året.

Projekt för 3D-printing ska främja konkurrenskraften

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 14:27 CET

Region Örebro län beviljar Alfred Nobel Science Park drygt 1,2 miljoner kronor för att driva ett tvåårigt projekt med inriktning mot 3D-printing. Det beslutade regionala tillväxtnämnden i dag, den 11 februari.