Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 129 hälso- och sjukvården 119 universitetssjukhuset örebro 51 Hållbar utveckling 46 Region Örebro län 46 kultur 34 klimat 27 lindesbergs lasarett 26 Karlskoga lasarett 25 vårdcentral 19 Energi 18 psykiatri 17 Kollektivtrafik 16 miljö 16 Infrastruktur 15 dans 15 transporter 14 regionstyrelsen 12 turism 9 Kävesta folkhögskola 9 Bergslagsleden 9 Forskning 8 Tandvård 8 Habilitering och hjälpmedel 8 Länstrafiken 8 Folkhälsa 7 utbildning 7 logistik 7 Tillväxt 7 örebro 6 järnväg 6 Nämnden för regional tillväxt 6 energipris 6 cykel 6 Regionbildning 5 tåg 5 Hälsa 5 solel 5 ortopedi 5 mat 5 skola 5 vandring 5 Livsmedel 5 hållbarhet 4 hjälpmedel 4 döva 4 teckenspråk 4 Läkarutbildning 4 USÖ 4 tillgänglighet 4 Hållbara måltider 4 patientenkät 4 regional utvecklingsstrategi 4 ambulans 4 transport 4 natur 4 miljöpris 4 självmord 4 centrum för hjälpmedel 4 Nora 4 trafik 4 H-huset 4 hörselskadade 3 Tobacco Endgame 3 bredband 3 örebroregionens energipris 3 offentliga kök 3 RUS 3 Folktandvården 3 habilitering 3 avhandling 3 disputation 3 Almedalen 3 folkhögskola 3 ortopedteknik 3 företagande 3 externa vårdplatser 3 bildtelefoni 3 psykisk hälsa 3 friluftsliv 3 Storregion 3 psykisk ohälsa 3 barn- och ungdomshabilitering 3 innovationer 3 utbildningscentrum 3 Bussar 3 cancervård 3 Business Region Örebro 3 ungdomar 3 suicidprevention 3 äldre 3 suicid 3 ungdomsmottagningen 3 syncentral 3 fiber 3 konst 3 cancer 3 ekonomi 3 undersköterskor 3 munhälsa 3 integration 3 Framtidens vård 3 diabetes 3 busstrafik 3 stockholm 2 liv och hälsa ung 2 barnhälsovård 2 överskott 2 webb 2 öppet hus 2 oslo 2 bredbandsutbyggnad 2 Syncentralen 2 Informatik 2 studie- och yrkesvägledning 2 ungdomens naturstipendium 2 vårdcentrum 2 kirurgi 2 budget 2016 2 projektfinansiering 2 FoU 2 citybanan 2 Örebro universitet 2 fotvård 2 brukarmedverkan 2 folktandvård 2 Orange äventyr 2 högspecialiserad vård 2 vegetariskt 2 sjukvårdsregion 2 livmoderhalscancer 2 rehabilitering 2 buss 2 kompetensförsörjning 2 Tobaksfria dagen 2 fordon 2 projekt 2 Journal via nätet 2 ung företagsamhet 2 feriepraktik 2 åderbråck 2 dopning 2 tandhälsa 2 EU 2 sjukskrivningar 2 Miljödag 2 akutmottagning 2 kvalitetsregister 2 primärvård 2 entreprenörskap 2 upphandling 2 vårdutbildning 2 kbt 2 sundbyvik 2 familjecentral 2 solenergi 2 örebroregionen 2 fysioterapi 2 tågtrafik 2 Rynningeviken 2 Näringsliv 2 export 2 hållbart resande 2 antibiotika 2 Andreas Svahn 2 Första spadtaget 2 karlskoga 2 sociala innovationer 2 patientsäkerhet 2 Innovationssluss 2 jämlik hälsa 2 vårdboende 2 kost 2 bokslut 2 stroke 2 trafikverket 2 trauma 2 medborgardialog 2 film 2 hållbara transporter 2 Dans i Örebro län 2 sm-veckan 2 standardiserade vårdförlopp 2 familjerådgivning 2 alf-medel 2 pris 2 arbetsliv 2 venöst centrum 2 Innovation 2 cykelväg 2 ambulansstation 2 musik 2 matsvinn 2 kök 2 e-tjänster 2 Tobaksfria veckan 2 samverkan 2 tolkcentralen 2 utvecklingsstöd 2 verksamhetsplan med budget 2 psykiatrin 2 Fellingsbro folkhögskola 2 Hallsberg 2 operation 2 länsgården fastigheter ab 2 investeringar 2 förnybar energi 2 1177 2 företag 2 uppkoppling 2 jordbruk 2 universitetssjukhus 2 örebro kommun 2 ekosystem 1 dansföreställning 1 synnedsättning 1 E-hälsa 1 vård- och omsorgsboende 1 attention 1 hjärnskada 1 långsiktighet 1 teknikcollege 1 hivtest 1 it-pris 1 godstrafik 1 eu-finansiering 1 palliativ medicin 1 musikutbildning 1 kulturstipendiater 1 akuten 1 nsph 1 käkkirurgi 1 leisure 1 skandionkliniken 1 Cellprov 1 hållbar turism 1 telefonkatalog 1 fysisk planering 1 resistens 1 ungdomskultur 1 studievägledning 1 vård- och omsorg 1 hbtq 1 niondeklassare 1 transportplanering 1 litteratur 1 hållbar ekonomi 1 svinn 1 alf 1 obekväm arbetstid 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 folkhögskolans dag 1 vårdbarometern 1 regional kulturplan 1 reumatiker 1 social innovation 1 vårdplatser 1 vårdskador 1 taxikurir 1 budgetarbete 1 transportpolitik 1 sjukgymnastik 1 regionalisering 1 regionservice 1 kommission 1 styrka 1 gymnasiebehörighet 1 ivpa 1 anslag 1 hållbar tillväxt 1 urologi 1 läkemedel 1 öppna förskolan 1 tyst minut 1 kommunikationsdirektör 1 ungdomars hälsa 1 kortare väntetider 1 Andersson Dance 1 react 1 diamanten 1 bildtelefon 1 nationell patientenkät 1 AT 1 energipriset 1 attraktiv arbetsgivare 1 nöjd kund index 1 sexuell hälsa 1 nationella riktlinjer 1 geriatrik 1 inkubera 1 kulturpristagare 1 strukturfond 1 socialfonden 1 ungas hälsa 1 tandreglering 1 höns 1 ideella sektorn 1 mångfaldsarbete 1 SM i telefoni 1 generalentreprenör 1 gabriel wikström 1 östra mellansverige 1 kulturplan 1 alternativ telefoni 1 koncentration 1 föreningsbidrag 1 kvalitetspris 1 Klimatomställning 1 kulturliv 1 stadsbuss 1 Dansens dag 1 smittskyddsläkare 1 basal kroppskännedom 1 ect 1 värmebölja 1 äldres hälsa 1 läkarintyg 1 yrkesvägledning 1 universitetssjukvård 1 hybridsal 1 landsvägscykel 1 hjärnkoll 1 samverkansmodellen 1 pyroteknik 1 mödrahälsovård 1 Live at Heart 1 tolkutbildning 1 digit 1 teckenspråkstolk 1 audiologiska kliniken 1 en bättre sits 1 Jan Olsson 1 personer med dövblindhet 1 regionindelning 1 dropin 1 cykelturism 1 flexbuss 1 planprocess 1 Allmäntjänstgöring 1 anropsstyrd trafik 1 supporterkultur 1 ungdomsmottagning 1 Christina Zetterlund 1 dietister 1 kontaktsjuksköterskor 1 Länstransportplan 1 knäprotes 1 Skapa dans 1 askersunds kommun 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 marie-louise forsberg-fransson 1 drönare 1 livsmedelskedjan 1 ortodonti 1 innovationsstöd 1 musiklinje 1 gasutsläpp 1 helårsprognos 1 seriefestival 1 fotbollsarenor 1 operationer 1 cellprovtagning 1 löf 1 hållbarhetschef 1 p-platser 1 Business Sweden 1 regionalt utvecklingsansvar 1 brukarinflytande 1 läkarmöte 1 elektrokonvulsiv terapi 1 distriktssköterskor 1 soldagarna 1 Bergslagen cycling 1 kunskap och kompetens 1 infrastrukturdagen 1 skytteparken 1 Teater Martin Mutter 1 psykatri 1 åtgärdsvalsstudie 1 utvecklingsansvar 1 mälab 1 infrastrukturplan 1 mina intyg 1 mikasa challenge 1 Liv & hälsa ung 1 cancerplan 1 örebroveckan 1 Länsgården 1 sjukvårdsminister 1 avancerad strålbehandling 1 skyltavtäckning 1 framtida satsningar 1 eu:s strukturfond 1 nationellt kunskapscenter 1 sjukskrivningsprocess 1 akumedicin 1 blodsockeer 1 folkhögskoleverksamhet 1 patientförsäkringen 1 tåg i bergslagen 1 allmän trafikplikt 1 bettavvikelser 1 lönesatsning 1 komiljard 1 world kidney day 1 fritidscykling 1 cyklelleder 1 inkludera mera 1 sjukvårdsministern 1 energipriset 2014 1 kävestadagen 1 nätansluten solel 1 vuxenhabilteringen 1 vårddata 1 hälsobefrämjandepris 1 hjärnskadekurs 1 diabetesråd 1 tomasboda 1 tomasbodahöjden 1 samhällsviktig tjänst 1 regionresan 1 shekarabi 1 feriepraktik kultur 1 #oslostockholm255 1 social hänsyn 1 alkoholbruk 1 kultur och ideell sektor 1 gymnasieavhopp 1 periodrapport 1 transport- och logistikdagarna 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 kulturkalendern 1 sjukvårdsdialog 1 länstrafiken örebro 1 suicidprevetion 1 uppsala-örebro 1 samverkansnämnd 1 ung peng 1 mobil hälsomottagning 1 bättre balans 1 bengaleldar 1 kinnekulletågen 1 demokratinätverk 1 regional demokrati 1 regionfullmäktige i örebro län 1 hans fredlund 1 hallsbergs vårdcentral 1 regionhälsan i örebro län 1 akademisk företagshälsa 1 funktionshinderorganisationer 1 slutstädning 1 föreingsbidrag 1 kirurgiska kliniken 1 strukturerad journal 1 politisk orgnisation 1 ansvar samlas 1 indelningskommittén 1 Agenda 2030 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 Läkardagarna 1 Katastroffordon 1 länsklinik 1 kulturting 1 vårdlegitimation 1 dövblindtolk 1 kultur på teckenspråk 1 Universitetssjukvårdens forskningscentrum 1 postleden 1 natur- och friluftsliv 1 geotour 1 Svealandsregion 1 Bergslagen cykling 1 Stockholm-Oslo 1 2.55 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 propellervägen 1 ladugårdsängen 1 23 september 1 sommaren i vården 1 balansera mera 1 mobilt team 1 Hjalmar Bergmanteatern 1 bildtelefonkatalog 1 bildtelefonkatalogen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 texttelefon 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 tobakspreventiva enheten 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 livsmedelstrategi 1 Hallsbergs kommun 1 Hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Liv & hälsa 1 hällbar utveckling 1 fiberetablering 1 regionalt exportcentrum 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

​Operation minskar risken för död i prostatacancer - men alla har inte nytta av operation

​Operation minskar risken för död i prostatacancer - men alla har inte nytta av operation

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 14:37 CET

Lönar det sig att operera prostatacancer? En forskargrupp på Universitetssjukhuset Örebro har fått fram viktiga svar på den frågan. Nu publiceras resultaten i tidskriften The New England Journal of Medicine.

​Nationell kongress om klinisk utbildning i Örebro i vår

​Nationell kongress om klinisk utbildning i Örebro i vår

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:30 CET

”När yrkesgrupper inom vården samverkar väl och lär sig av varandra ökar vårdkvaliteten”, säger Kim Thorsen, utbildningschef inom Region Örebro län. Han är initiativtagare till kongressen Klinisk utbildning som arrangeras den 16-17 maj nästa år på Conventum i Örebro.

Pressinbjudan – öppen föreläsning om spelmissbruk

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 08:00 CET

Hasardspelmissbruket, spelmissbruk i form av spel om pengar, har ökat i omfattning under de senaste åren. I Region Örebro län har Beroendecentrum genomfört ett antal gruppbehandlingar med gott resultat.

Nu kan du surfa ombord på Tåg i Bergslagen

Nu kan du surfa ombord på Tåg i Bergslagen

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:44 CET

Nu kan du som reser med Tåg i Bergslagen, där Region Örebro län är delägare, surfa ombord på tågen. Detta sedan wifi, det vill säga trådlöst internet, installerats i nästan alla vagnar.

​Käkkirurg på USÖ får pris för sitt arbete med Tandläkare utan gränser

​Käkkirurg på USÖ får pris för sitt arbete med Tandläkare utan gränser

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 15:14 CET

Nikoo Bazsefidpay, st-tandläkare i käkkirurgi på Universitetssjukhuset Örebro, är ordförande för Tandläkare utan gränser. Den 7 december får hon ta emot ett pris från Svenska tandläkarförbundet för tandhälsobefrämjande insatser.

Fortfarande möjligt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa, även för den som inte tillhör riskgrupp

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:54 CET

Inventering av influensavaccintillgången vid regionens vårdcentraler visar att det fortfarande finns vaccin kvar, dessutom väntas 3 000 nya influensavaccindoser till regionen denna vecka.

Förskolorna i Hällefors vinnare av ungdomens naturstipendium 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 10:40 CET

Region Örebro län delar varje år ut stipendiet för att få barn och unga att intressera sig för naturen i länet. I år går stipendiet till de kommunala förskolorna i Hällefors kommun. Ätbara förskolegårdar får barn att tidigt intressera sig för hur man kan odla sin egen mat och vikten av att bruka jorden på ett hållbart sätt samt att få humlor, bin, fjärilar och andra pollinerare att trivas.

Beslut i regionstyrelsen: budgetförslag för 2019 med mera

Nyheter   •   Nov 29, 2018 13:47 CET

En ny majoritet står bakom regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan med budget 2019. Det var ett av besluten på regionstyrelsen den 29 november.

Akuten i Örebro först i landet med traumabakjour

Akuten i Örebro först i landet med traumabakjour

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 10:25 CET

​Region Örebro län förstärker akutsjukvården ytterligare. Från och med den 3 december blir Universitetssjukhuset i Örebro först i landet med att införa en formaliserad traumabakjour. ”Det är ett viktigt steg för att förbättra omhändertagandet av traumapatienter”, säger Rickard Lindgren, överläkare på kirurgiska kliniken och ordförande i sjukhusets traumagrupp.

Läkaren Matz Larsson: ”Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka”

Läkaren Matz Larsson: ”Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka”

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 08:55 CET

Denna vecka är Tobaksfria veckan och ett bra tillfälle att ta för den som vill sluta röka eller snusa. Effekterna av ett rökstopp är snabba, menar överläkare Matz Larsson, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Nu är det klart – så här leds styrelsen och nämnderna de kommande fyra åren

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 17:11 CET

Andreas Svahn (S) får fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen. Behcet Barsom (KD) och Ola Karlsson (M) blir vice respektive 2:e vice ordförande. Det beslutade regionfullmäktige vid dagens fullmäktigesammanträde.

Prisad för sitt arbete med döva och hörselnedsatta ungdomar

Prisad för sitt arbete med döva och hörselnedsatta ungdomar

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 14:14 CET

​Carolina Orvet, sjuksköterska på Knuffen i Örebro, har tilldelats ett pris på 175 000 kronor för sitt arbete med döva och hörselnedsatta ungdomar. I fredags fick hon ta emot Vårdförbundspriset på Vårdgalan i Stockholm.

Prisutdelning till unga författare i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 12:57 CET

Prisvinnarna i länets årliga skrivartävling för unga presenteras på Litteraturens på lördag. Genom att lyfta fram ungas skrivande och visa vilken bredd och kvalitet det finns, vill vi att de unga författarna ska stärkas i sin identitet som skrivande personer. Prisutdelningen i dig it! sker lördagen den 17 november kl. 15.40 Litteraturens lördag, Författarscenen, Örebro stadsbibliotek.

Antibiotikan räddar liv – nu måste den skyddas

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 13:30 CET

Varje år dör 33 000 personer i Europa som en följd av antibiotikaresistenta bakterier. Det vill Region Örebro län och flera andra europeiska myndigheter och organisationer råda bot på genom att skydda antibiotikan.

Våga prata om psykisk ohälsa!

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 09:30 CET

Nya möten, kunskap och ökad förståelse är temat för årets psykiatrivecka i södra länsdelen. På fyra orter delar personer med egen erfarenhet med sig av sina erfarenheter för att bidra till att öka vår kunskap om psykisk ohälsa. Psykiatriveckan är ett samarrangemang mellan kommunerna i södra länsdelen, Föreningen för psykiatriskt samarbete, Studieförbundet vuxenskolan och Region Örebro län.

Undersköterskan Anna Lindkvist vill höja statusen på yrket:  ”Vi måste våga vara stolta”

Undersköterskan Anna Lindkvist vill höja statusen på yrket: ”Vi måste våga vara stolta”

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 14:41 CET

”Vi måste våga vara stolta över att vi är undersköterskor.” Det är Anna Lindkvists budskap till sina kollegor. I 27 år har hon jobbat som undersköterska och aldrig hört talas om en konferens bara för sin yrkesgrupp – tills nu. På onsdag är hon en av föreläsarna på Hälso- och sjukvårdsdagen för undersköterskor på Conventum i Örebro.

Hälsofrämjande aktiviteter, brukardelaktighet och ökad samverkan mellan primärvård och psykiatri – tre viktiga områden där utveckling pågår inom psykiatrin i Region Örebro län.

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2018 09:30 CET

Media hälsas välkomna till psykiatrins öppna föreläsning den 5/11om vårt pågående utvecklingsarbete. Hälsofrämjande aktiviteter, brukardelaktighet och ökad samverkan mellan primärvård och psykiatri – tre viktiga områden där utveckling pågår inom psykiatrin i Region Örebro län.

​900 undersköterskor samlas i Örebro - ”största konferensen i sitt slag”

​900 undersköterskor samlas i Örebro - ”största konferensen i sitt slag”

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 12:07 CET

Undersköterskor är den yrkesgrupp inom vården som har minst möjlighet till fortbildning och konferenser. Region Örebro län vill med Hälso- och sjukvårdsdagen för undersköterskor lyfta fram en osynlig yrkesgrupp och ge dem möjlighet till möten och fortbildning.

Tacka ja till influensavaccination!

Tacka ja till influensavaccination!

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 06:30 CET

Nu är det återigen influensatider och många äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar riskerar att bli svårt sjuka i influensa. - För att minska risken att bli allvarligt sjuk och behöva sjukhusvård vill vi särskilt uppmana personer som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Trafikverket på en logistikresa i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 13:30 CEST

Örebro län erbjuder goda förutsättningar för gods- och logistikverksamhet, vilket Trafikverkets styrelse kommer att få se på nära håll. Vid ett två dagar långt besök kommer styrelseledamöterna att få ta del av verksamheter vid några av länets gods- och logistikföretag. Trafikverket i Region Öst arrangerar i samarbete med Region Örebro län besöket.