Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 128 hälso- och sjukvården 108 Hållbar utveckling 46 universitetssjukhuset örebro 46 Region Örebro län 45 kultur 34 klimat 27 lindesbergs lasarett 25 Karlskoga lasarett 24 vårdcentral 19 Energi 18 miljö 16 Kollektivtrafik 16 Infrastruktur 15 dans 15 transporter 14 psykiatri 14 regionstyrelsen 11 turism 9 Bergslagsleden 9 Kävesta folkhögskola 9 Habilitering och hjälpmedel 8 Forskning 8 Länstrafiken 8 Folkhälsa 7 utbildning 7 logistik 7 Tandvård 7 Tillväxt 7 Nämnden för regional tillväxt 6 cykel 6 järnväg 6 energipris 6 örebro 6 ortopedi 5 solel 5 Livsmedel 5 Hälsa 5 vandring 5 skola 5 tåg 5 mat 5 Regionbildning 5 transport 4 trafik 4 USÖ 4 Nora 4 Hållbara måltider 4 centrum för hjälpmedel 4 hjälpmedel 4 natur 4 teckenspråk 4 miljöpris 4 ambulans 4 självmord 4 regional utvecklingsstrategi 4 Läkarutbildning 4 hållbarhet 4 tillgänglighet 4 H-huset 4 patientenkät 4 döva 3 örebroregionens energipris 3 Folktandvården 3 offentliga kök 3 RUS 3 habilitering 3 avhandling 3 disputation 3 Almedalen 3 folkhögskola 3 ortopedteknik 3 företagande 3 bildtelefoni 3 externa vårdplatser 3 friluftsliv 3 Storregion 3 innovationer 3 Bussar 3 cancervård 3 ungdomar 3 barn- och ungdomshabilitering 3 äldre 3 Business Region Örebro 3 suicidprevention 3 suicid 3 fiber 3 cancer 3 syncentral 3 konst 3 hörselskadade 3 munhälsa 3 integration 3 diabetes 3 ekonomi 3 busstrafik 3 Framtidens vård 3 bredband 3 Tobacco Endgame 3 alf-medel 2 stockholm 2 studie- och yrkesvägledning 2 psykisk ohälsa 2 cykelväg 2 projektfinansiering 2 Örebro universitet 2 vårdboende 2 Syncentralen 2 tolkcentralen 2 Journal via nätet 2 ungdomens naturstipendium 2 vårdcentrum 2 folktandvård 2 utvecklingsstöd 2 länsgården fastigheter ab 2 sjukvårdsregion 2 trafikverket 2 fordon 2 EU 2 liv och hälsa ung 2 ung företagsamhet 2 Orange äventyr 2 dopning 2 Näringsliv 2 Innovationssluss 2 tandhälsa 2 feriepraktik 2 e-tjänster 2 sjukskrivningar 2 budget 2016 2 upphandling 2 vegetariskt 2 högspecialiserad vård 2 Miljödag 2 akutmottagning 2 bredbandsutbyggnad 2 tågtrafik 2 samverkan 2 fysioterapi 2 vårdutbildning 2 operation 2 solenergi 2 export 2 antibiotika 2 örebroregionen 2 hållbart resande 2 ungdomsmottagningen 2 Rynningeviken 2 buss 2 sociala innovationer 2 karlskoga 2 patientsäkerhet 2 barnhälsovård 2 hållbara transporter 2 kost 2 uppkoppling 2 citybanan 2 jämlik hälsa 2 stroke 2 Andreas Svahn 2 FoU 2 medborgardialog 2 film 2 Innovation 2 sm-veckan 2 Tobaksfria dagen 2 öppet hus 2 Tobaksfria veckan 2 fotvård 2 kompetensförsörjning 2 familjerådgivning 2 bokslut 2 rehabilitering 2 åderbråck 2 sundbyvik 2 Dans i Örebro län 2 projekt 2 entreprenörskap 2 livmoderhalscancer 2 Första spadtaget 2 venöst centrum 2 Hallsberg 2 kvalitetsregister 2 ambulansstation 2 psykiatrin 2 investeringar 2 matsvinn 2 förnybar energi 2 familjecentral 2 musik 2 kök 2 psykisk hälsa 2 1177 2 jordbruk 2 Fellingsbro folkhögskola 2 universitetssjukhus 2 örebro kommun 2 företag 2 webb 2 standardiserade vårdförlopp 2 överskott 2 kirurgi 2 oslo 2 Informatik 2 kbt 2 primärvård 2 e-tjänst 1 sjuksköterskor 1 ekosystem 1 dansföreställning 1 synnedsättning 1 E-hälsa 1 vård- och omsorgsboende 1 attention 1 hjärnskada 1 långsiktighet 1 teknikcollege 1 hivtest 1 it-pris 1 godstrafik 1 eu-finansiering 1 undersköterskor 1 palliativ medicin 1 musikutbildning 1 kulturstipendiater 1 brukarmedverkan 1 akuten 1 nsph 1 leisure 1 skandionkliniken 1 Cellprov 1 hållbar turism 1 telefonkatalog 1 fysisk planering 1 resistens 1 ungdomskultur 1 studievägledning 1 vård- och omsorg 1 hbtq 1 niondeklassare 1 transportplanering 1 litteratur 1 hållbar ekonomi 1 svinn 1 alf 1 obekväm arbetstid 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 folkhögskolans dag 1 vårdbarometern 1 regional kulturplan 1 reumatiker 1 social innovation 1 vårdplatser 1 vårdskador 1 taxikurir 1 budgetarbete 1 transportpolitik 1 sjukgymnastik 1 regionalisering 1 regionservice 1 kommission 1 styrka 1 gymnasiebehörighet 1 ivpa 1 anslag 1 hållbar tillväxt 1 läkemedel 1 öppna förskolan 1 tyst minut 1 kommunikationsdirektör 1 ungdomars hälsa 1 kortare väntetider 1 Andersson Dance 1 react 1 diamanten 1 bildtelefon 1 nationell patientenkät 1 AT 1 energipriset 1 attraktiv arbetsgivare 1 nöjd kund index 1 sexuell hälsa 1 nationella riktlinjer 1 geriatrik 1 inkubera 1 kulturpristagare 1 strukturfond 1 socialfonden 1 ungas hälsa 1 tandreglering 1 höns 1 ideella sektorn 1 mångfaldsarbete 1 SM i telefoni 1 generalentreprenör 1 gabriel wikström 1 östra mellansverige 1 kulturplan 1 alternativ telefoni 1 koncentration 1 föreningsbidrag 1 kvalitetspris 1 Klimatomställning 1 kulturliv 1 stadsbuss 1 Dansens dag 1 smittskyddsläkare 1 basal kroppskännedom 1 utbildningscentrum 1 ect 1 värmebölja 1 äldres hälsa 1 läkarintyg 1 yrkesvägledning 1 universitetssjukvård 1 hybridsal 1 landsvägscykel 1 hjärnkoll 1 samverkansmodellen 1 pyroteknik 1 mödrahälsovård 1 Live at Heart 1 tolkutbildning 1 digit 1 teckenspråkstolk 1 audiologiska kliniken 1 en bättre sits 1 Jan Olsson 1 personer med dövblindhet 1 regionindelning 1 dropin 1 cykelturism 1 flexbuss 1 planprocess 1 Allmäntjänstgöring 1 anropsstyrd trafik 1 supporterkultur 1 ungdomsmottagning 1 Christina Zetterlund 1 dietister 1 kontaktsjuksköterskor 1 Länstransportplan 1 knäprotes 1 Skapa dans 1 askersunds kommun 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 marie-louise forsberg-fransson 1 drönare 1 livsmedelskedjan 1 ortodonti 1 innovationsstöd 1 musiklinje 1 gasutsläpp 1 helårsprognos 1 seriefestival 1 fotbollsarenor 1 operationer 1 cellprovtagning 1 löf 1 hållbarhetschef 1 p-platser 1 Business Sweden 1 regionalt utvecklingsansvar 1 brukarinflytande 1 läkarmöte 1 elektrokonvulsiv terapi 1 distriktssköterskor 1 soldagarna 1 Bergslagen cycling 1 kunskap och kompetens 1 infrastrukturdagen 1 skytteparken 1 Teater Martin Mutter 1 psykatri 1 åtgärdsvalsstudie 1 utvecklingsansvar 1 mälab 1 infrastrukturplan 1 mina intyg 1 mikasa challenge 1 Liv & hälsa ung 1 cancerplan 1 örebroveckan 1 Länsgården 1 sjukvårdsminister 1 avancerad strålbehandling 1 skyltavtäckning 1 framtida satsningar 1 eu:s strukturfond 1 nationellt kunskapscenter 1 sjukskrivningsprocess 1 akumedicin 1 blodsockeer 1 folkhögskoleverksamhet 1 patientförsäkringen 1 tåg i bergslagen 1 allmän trafikplikt 1 bettavvikelser 1 lönesatsning 1 komiljard 1 world kidney day 1 fritidscykling 1 cyklelleder 1 inkludera mera 1 sjukvårdsministern 1 energipriset 2014 1 kävestadagen 1 nätansluten solel 1 vuxenhabilteringen 1 vårddata 1 hälsobefrämjandepris 1 hjärnskadekurs 1 diabetesråd 1 tomasboda 1 tomasbodahöjden 1 samhällsviktig tjänst 1 regionresan 1 shekarabi 1 feriepraktik kultur 1 #oslostockholm255 1 social hänsyn 1 alkoholbruk 1 kultur och ideell sektor 1 gymnasieavhopp 1 periodrapport 1 transport- och logistikdagarna 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 kulturkalendern 1 sjukvårdsdialog 1 länstrafiken örebro 1 suicidprevetion 1 uppsala-örebro 1 samverkansnämnd 1 ung peng 1 mobil hälsomottagning 1 bättre balans 1 bengaleldar 1 verksamhetsplan med budget 1 kinnekulletågen 1 demokratinätverk 1 regional demokrati 1 regionfullmäktige i örebro län 1 hans fredlund 1 hallsbergs vårdcentral 1 regionhälsan i örebro län 1 akademisk företagshälsa 1 funktionshinderorganisationer 1 slutstädning 1 föreingsbidrag 1 kirurgiska kliniken 1 strukturerad journal 1 politisk orgnisation 1 ansvar samlas 1 indelningskommittén 1 Agenda 2030 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 Läkardagarna 1 Katastroffordon 1 länsklinik 1 kulturting 1 vårdlegitimation 1 dövblindtolk 1 kultur på teckenspråk 1 Universitetssjukvårdens forskningscentrum 1 postleden 1 natur- och friluftsliv 1 geotour 1 Svealandsregion 1 Bergslagen cykling 1 Stockholm-Oslo 1 2.55 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 propellervägen 1 ladugårdsängen 1 23 september 1 sommaren i vården 1 balansera mera 1 mobilt team 1 Hjalmar Bergmanteatern 1 bildtelefonkatalog 1 bildtelefonkatalogen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 texttelefon 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 tobakspreventiva enheten 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 livsmedelstrategi 1 Hallsbergs kommun 1 Hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Liv & hälsa 1 hällbar utveckling 1 fiberetablering 1 regionalt exportcentrum 1 energi- och klimatpriset 1 Folktandvården Eyra 1 Bergsslagsspelen 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Trafikverket på en logistikresa i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 13:30 CEST

Örebro län erbjuder goda förutsättningar för gods- och logistikverksamhet, vilket Trafikverkets styrelse kommer att få se på nära håll. Vid ett två dagar långt besök kommer styrelseledamöterna att få ta del av verksamheter vid några av länets gods- och logistikföretag. Trafikverket i Region Öst arrangerar i samarbete med Region Örebro län besöket.

Prisregn över film om nyblivna föräldrar

Prisregn över film om nyblivna föräldrar

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:25 CEST

Familjerådgivningen inom Region Örebro län fick priset för Bästa sjuk- och hälsovårdsfilm på Swedish Media Festival. Filmen handlar om ett par som blir föräldrar för första gången och hur det påverkar deras relation.

Energikontoret hjälper företagen i Nora att hitta energitjuvar

Energikontoret hjälper företagen i Nora att hitta energitjuvar

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 13:24 CEST

De kommande veckorna kommer Energikontoret vid Region Örebro län att besöka små och medelstora företag i Nora kommun. Energiexperter kommer ut till företagen för att berätta om de möjligheter för stöd och rådgivning som finns, med syfte att minska energianvändningen och därmed företagens kostnader.

Många positiva trender i regionens miljöarbete

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 10:26 CEST

Minskad energianvändning, ökad användning av förnybara drivmedel och minskad utskrivning av antibiotika. Det är några exempel på vad Region Örebro läns miljöarbete resulterat i. Men det saknas inte utmaningar på miljöområdet.

Beslut av regionstyrelsen den 17 oktober

Nyheter   •   Okt 17, 2018 14:52 CEST

Vid sitt sammanträde den 17 oktober tog regionstyrelsen bland annat beslut om kulturpris, förslag på kostpolicy och upphandlingspolicy.

Ny kostpolicy ska bidra till en bättre hälsa, starkare näringsliv och hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 14:03 CEST

Regionstyrelsen antog i dag en ny kostpolicy. Policyn, som slutgiltigt beslutas av fullmäktige, ska stärka arbetet med att nå hållbarhetsmålen, främja det regionala näringslivet och bidra till en bättre folkhälsa.

Regionens upphandlingar ska bidra till en hållbar framtid

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 13:57 CEST

Regionstyrelsen antog i dag en ny upphandlingspolicy. Den föreslagna policyn innebär att det ska ställas tydliga krav på miljö, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande. Upphandlingspolicyn beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige.

Sébastien Dubé tilldelas Region Örebro läns kulturpris

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 11:59 CEST

Sébastien Dubé tilldelas Region Örebro läns kulturpris 2018. Det beslutade regionstyrelsen i dag den 17 oktober. Han får priset för sin ständiga vilja till konstnärlig och gränsöverskridande förnyelse, och viljan att genom musiken leverera oväntad magi.

Hacka bibblan gästas av världens största gameboy

Hacka bibblan gästas av världens största gameboy

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 09:00 CEST

När Hacka bibblan 2018 genomförs i Örebro ligger fokus på kreativitet och innovativt lärande i biblioteksmiljö. Besökarna kommer bland mycket annat att ha möjlighet att provspela världens största gameboy.

Specialistmottagningarna bjuder in till minimässa med föreläsningar

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 11:55 CEST

Tisdag den 16 oktober arrangerar specialistmottagningarna vid Lindesbergs lasarett en gemensam minimässa klockan 13-16. Målgrupp är alla som är intresserade av att veta mera.

Lindesbergs lasarett i Sverigetopp när patienterna ger betyg

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 13:54 CEST

​Lindesbergs lasarett ligger i den absoluta Sverigetoppen när patienterna ger betyg på sitt sjukhus. Hela 94,2 procent av patienterna ger sjukhuset ett bra betyg när helhetsintrycket mäts – och det är högst bland landets akutsjukhus. Karlskoga lasarett ligger också över rikets medeltal med 88,9 procent, vilket också Universitetssjukhuset Örebro gör, som blir trea av universitetssjukhusen.

Region Örebro län tar plats i expertgrupp inom EU

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 13:30 CEST

Region Örebro län ingår från och med hösten 2018 i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande. Gruppen heter GECES och består av knappt 100 personer från hela EU. Region Örebro län representeras av Anders Bro, utvecklingsledare inom Regional utveckling.

Världsledande forskning och nya rön vid ambulanskongress i Örebro

Världsledande forskning och nya rön vid ambulanskongress i Örebro

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Ambulanspersonal kan i sitt arbete möta allt från olyckor, svårt sjuka personer, livshotande tillstånd och människor i extremt utsatta situationer. Den 2-4 oktober arrangeras en nationell kongress inom ambulanssjukvård på Conventum Arena i Örebro med cirka 800 deltagare. På programmet finns föreläsare från bland annat hälso- och sjukvård, universitet och myndigheter.

Tre gånger så många länsbor sökte stöd till solel

Tre gånger så många länsbor sökte stöd till solel

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 11:33 CEST

Vid årsskiftet höjdes investeringsstödet för solceller till 30 procent också för privatpersoner. Nu visar siffrorna att antalet som sökt solcellsstödet denna sommar jämfört med 2017 ökade med tre gånger. - Intresset för solel har ökat oerhört! Solel har många fördelar, inte minst det förmånliga investeringsstödet, säger Ylva Gullberg, koordinator för projektet Framtidens solel.

Andelen fast anställda läkare ökar inom Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 10:15 CEST

Tack vare ett målmedvetet arbete ökar andelen fast anställda läkare inom Region Örebro län, medan andelen hyrläkare minskar. Följden blir ökad patientsäkerhet och förbättrad kontinuiteten i vården, det vill säga mer långsiktiga relationer mellan vårdpersonal och patienter.

Stort intresse för förmånscyklar

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 15:27 CEST

Intresset för Region Örebro läns förmånscyklar är stort, och det är många medarbetare som har beställt en cykel.

5 miljoner för forskning på sociala barnavården i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 15:50 CEST

Regional utveckling inom Region Örebro län har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet fått 5 miljoner kronor för att studera och utveckla den sociala barnavården i Örebro län. Att stärka barns delaktighet i den sociala barnavården har under många år varit en viktig fråga inom socialtjänsten. Ändå visar forskning att mycket arbete återstår för att stärka barnets perspektiv.

Gemensam satsning för ett stärkt föräldraskap

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 11:00 CEST

I höst genomför Region Örebro län tillsammans med Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner gruppträffar om föräldrastöd för småbarnsföräldrar. Satsningen är en del i samverkan för psykisk hälsa-arbetet i den norra länsdelen.

Hjälpmedelsdagen firas för tredje året i rad

Hjälpmedelsdagen firas för tredje året i rad

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 08:00 CEST

Den nationella Hjälpmedelsdagen firas för tredje året i rad med spännande och lärorika aktiviteter med fokus på hjälpmedel i Örebro län. I år firas Hjälpmedelsdagen 21 september i Örebro och 26 september i Karlskoga.