Skip to main content

USÖ:s geriatriska klinik får specialist i palliativ medicin

Nyhet   •   Jan 10, 2018 14:12 CET

Geriatriska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, som har ett länsuppdrag, har nu fått sin första specialistutbildade läkare inom palliativ medicin, vård i livets slutskede. Ann Dalius Isenberg fick sitt specialistbevis av socialstyrelsen i december 2017.

- Det råder stor brist på specialister inom palliativ medicin, och därför är de svåra att rekrytera, säger Britt-Marie Hennerdal, verksamhetschef, geriatriska kliniken. Att vi nu har en specialist hos oss innebär bland annat att vi själva får utbilda och handleda ST-läkare. Att själva kunna utbilda våra medarbetare är det bästa sättet att rekrytera läkare inom ett bristyrke.

Palliativ vård ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet. (Nationella rådet för palliativ vård)

Från maj 2015 finns det för läkare möjlighet att få en medicinsk tilläggsspecialitet i palliativ medicin i Sverige.

För mer information:
Överläkare Ann Dalius Isenberg, tel. 070-668 9712
mejl: ann.dalius-isenberg@regionorebrolan.se

Verksamhetschef Britt-Marie Hennerdal, tel. 070-350 3380,
mejl: britt-marie.hennerdal@regionorebrolan.se