Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 128 hälso- och sjukvården 119 universitetssjukhuset örebro 52 Hållbar utveckling 46 Region Örebro län 46 kultur 34 klimat 27 lindesbergs lasarett 27 Karlskoga lasarett 26 vårdcentral 20 psykiatri 19 Energi 18 Kollektivtrafik 16 miljö 16 dans 15 Infrastruktur 15 transporter 14 Tandvård 9 Kävesta folkhögskola 9 Bergslagsleden 9 Forskning 8 turism 8 Länstrafiken 8 Habilitering och hjälpmedel 8 Folkhälsa 7 logistik 7 regionstyrelsen 7 Tillväxt 7 utbildning 7 Nämnden för regional tillväxt 6 energipris 6 cykel 6 järnväg 6 örebro 5 Hälsa 5 tåg 5 Regionbildning 5 mat 5 ortopedi 5 solel 5 skola 5 Livsmedel 5 vandring 5 natur 4 trafik 4 centrum för hjälpmedel 4 döva 4 patientenkät 4 teckenspråk 4 Läkarutbildning 4 Nora 4 hållbarhet 4 tillgänglighet 4 självmord 4 H-huset 4 transport 4 USÖ 4 Hållbara måltider 4 hjälpmedel 4 regional utvecklingsstrategi 4 ambulans 4 miljöpris 4 friluftsliv 3 psykisk ohälsa 3 offentliga kök 3 cancer 3 folkhögskola 3 Almedalen 3 habilitering 3 busstrafik 3 diabetes 3 integration 3 örebroregionens energipris 3 Tobacco Endgame 3 barn- och ungdomshabilitering 3 Framtidens vård 3 företagande 3 externa vårdplatser 3 ungdomsmottagningen 3 suicidprevention 3 ungdomar 3 äldre 3 Business Region Örebro 3 utbildningscentrum 3 konst 3 Storregion 3 bildtelefoni 3 disputation 3 ekonomi 3 bredband 3 RUS 3 undersköterskor 3 syncentral 3 hörselskadade 3 suicid 3 cancervård 3 Bussar 3 innovationer 3 psykisk hälsa 3 ortopedteknik 3 avhandling 3 Folktandvården 3 munhälsa 3 fiber 3 oslo 2 primärvård 2 pris 2 stockholm 2 Innovation 2 rehabilitering 2 EU 2 FoU 2 entreprenörskap 2 operation 2 samverkan 2 arbetsliv 2 företag 2 webb 2 kirurgi 2 upphandling 2 film 2 projekt 2 buss 2 investeringar 2 jordbruk 2 ung företagsamhet 2 solenergi 2 export 2 patientsäkerhet 2 kost 2 stroke 2 Näringsliv 2 bokslut 2 kbt 2 kompetensförsörjning 2 e-tjänster 2 kök 2 psykiatrin 2 förnybar energi 2 fordon 2 tandhälsa 2 sjukskrivningar 2 hållbart resande 2 karlskoga 2 öppet hus 2 trauma 2 hållbara transporter 2 tågtrafik 2 dopning 2 vegetariskt 2 citybanan 2 Hallsberg 2 universitetssjukhus 2 örebro kommun 2 överskott 2 Informatik 2 Örebro universitet 2 fysioterapi 2 antibiotika 2 sociala innovationer 2 medborgardialog 2 sm-veckan 2 Tobaksfria veckan 2 brukarmedverkan 2 livmoderhalscancer 2 kvalitetsregister 2 familjecentral 2 barnhälsovård 2 fotvård 2 utvecklingsstöd 2 uppkoppling 2 trafikverket 2 vårdboende 2 Första spadtaget 2 åderbråck 2 Tobaksfria dagen 2 bredbandsutbyggnad 2 cykelväg 2 alf-medel 2 musik 2 matsvinn 2 1177 2 studie- och yrkesvägledning 2 projektfinansiering 2 folktandvård 2 sjukvårdsregion 2 feriepraktik 2 Miljödag 2 akutmottagning 2 vårdutbildning 2 örebroregionen 2 Rynningeviken 2 jämlik hälsa 2 familjerådgivning 2 Innovationssluss 2 Journal via nätet 2 standardiserade vårdförlopp 2 sundbyvik 2 högspecialiserad vård 2 budget 2016 2 liv och hälsa ung 2 länsgården fastigheter ab 2 tolkcentralen 2 venöst centrum 2 ambulansstation 2 Fellingsbro folkhögskola 2 Syncentralen 2 ungdomens naturstipendium 2 vårdcentrum 2 Orange äventyr 2 Andreas Svahn 2 Dans i Örebro län 2 bildtelefonkatalogen.se 1 vaccin 1 texttelefon 1 örebro län 1 Fairtrade 1 akutsjukvård 1 import 1 folkbildning 1 studieförbund 1 samhällsbyggnad 1 tbe 1 geocaching 1 näringslivsutveckling 1 företagshälsovård 1 prostata 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 almi 1 närodlat 1 diabetesvård 1 skrivartävling 1 mbit 1 elfordon 1 naturturism 1 riskgrupper 1 njursjukdom 1 energieffektivitet 1 elnät 1 protonterapi 1 förtroende 1 earth hour 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 social ekonomi 1 tobakspreventiva enheten 1 vindkraft 1 anestesi 1 EU-projekt 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 tonårsutveckling 1 livsmedelstrategi 1 Hallsbergs kommun 1 volleyboll 1 parkinson 1 kilsbergen 1 utvärdering 1 fästingar 1 utställning 1 arkiv 1 vårbudgeten 1 koreografi 1 mammografi 1 besöksnäring 1 uppföljning 1 remiss 1 äldrevård 1 väntetider 1 Hälso- och sjukvårdsbarometern 1 kulturstipendium 1 kulturpris 1 inflyttning 1 ambulanshelikopter 1 uppträdande 1 coompanion 1 mountainbike 1 fallskador 1 beredskap 1 företagsklimat 1 trafiksignaler 1 väg 1 flyg 1 filmfestival 1 biblioteksutveckling 1 stadsparken 1 kulturprojekt 1 hälso- och sjukvård 1 företagsstöd 1 pendling 1 länstrafik 1 medicinsk 1 askersund 1 Liv & hälsa 1 hällefors 1 laxå 1 Lekeberg 1 Lindesberg 1 hälsofrämjande 1 Dagens Medicin 1 hällbar utveckling 1 fiberetablering 1 barnmorska 1 festival 1 socialt företagande 1 regionalt exportcentrum 1 föreläsning 1 seniorer 1 energi- och klimatpriset 1 handlingsplan 1 närsjukvård 1 sommaren 1 detaljplan 1 Folktandvården Eyra 1 kvalitet 1 patienter 1 förebyggande arbete 1 friskvård 1 bb 1 HPV 1 screening 1 räddningstjänsten 1 turismens årsbokslut 1 godstransporter 1 nämnd 1 besöksnäringen 1 livsmedelsproduktion 1 mtb 1 Europeiska socialfonden 1 vaccination 1 beroendecentrum 1 västtrafik 1 celiaki 1 ogräs 1 Bergsslagsspelen 1 trådlöst internet 1 e-tjänst 1 Nora kammarmusikfestival 1 sjuksköterskor 1 ekosystem 1 audiologisk klinik 1 dansföreställning 1 synnedsättning 1 E-hälsa 1 vård- och omsorgsboende 1 attention 1 hjärnskada 1 långsiktighet 1 teknikcollege 1 avtal 1 hivtest 1 it-pris 1 tolkcentral 1 godstrafik 1 eu-finansiering 1 vuxenhabilitering 1 glutenintolerans 1 ms 1 musikutbildning 1 kulturstipendiater 1 Fairtradediplom 1 akuten 1 brukarstyrda inläggningar 1 nsph 1 käkkirurgi 1 Catrin Steen 1 moving city 1 leisure 1 skandionkliniken 1 Cellprov 1 hållbar turism 1 telefonkatalog 1 fysisk planering 1 resistens 1 ungdomskultur 1 KBT via internet 1 studievägledning 1 vård- och omsorg 1 hbtq 1 VMB 1 Europeiska utvecklingsfonden 1 niondeklassare 1 transportplanering 1 litteratur 1 hållbar ekonomi 1 svinn 1 hiv 1 alf 1 obekväm arbetstid 1 körsång 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 folkhögskolans dag 1 utvecklingsfonden 1 Camilla Warnicke 1 vårdbarometern 1 funkionsnedsättning 1 regional kulturplan 1 öppna jämförelser 1 personer med språkstörning 1 reumatiker 1 social innovation 1 vårdplatser 1 vårdskador 1 taxikurir 1 Bildtelefoni.net 1 budgetarbete 1 transportpolitik 1 sjukgymnastik 1 Olso-Stockholm 2.55 1 regionalisering 1 resa 1 regionservice 1 kommission 1 styrka 1 gymnasiebehörighet 1 ivpa 1 anslag 1 hållbar tillväxt 1 länsstyren örebro län 1 urologi 1 läkemedel 1 öppna förskolan 1 tyst minut 1 kommunikationsdirektör 1 ungdomars hälsa 1 kortare väntetider 1 Andersson Dance 1 sterilcentral 1 react 1 diamanten 1 bildtelefon 1 nationell patientenkät 1 AT 1 trafikbolag 1 energipriset 1 klimatpåverkan 1 landshövding 1 attraktiv arbetsgivare 1 nöjd kund index 1 hjälpmedelsdagen 1 psykiatrisk heldygnsvård 1 sexuell hälsa 1 nationella riktlinjer 1 geriatrik 1 Läkare 1 inkubera 1 kulturpristagare 1 kulturarv 1 strukturfond 1 socialfonden 1 ungas hälsa 1 måltidens hus 1 tandreglering 1 höns 1 ideella sektorn 1 mångfaldsarbete 1 SM i telefoni 1 generalentreprenör 1 gabriel wikström 1 östra mellansverige 1 kulturplan 1 alternativ telefoni 1 liv och hälsa 1 koncentration 1 teater 1 föreningsbidrag 1 kvalitetsspris 1 kvalitetspris 1 Klimatomställning 1 #digit! 1 kulturliv 1 stadsbuss 1 Dansens dag 1 smittskyddsläkare 1 barnsmorskemottagningar 1 basal kroppskännedom 1 utveckling 1 egenprovtagningsstudie 1 ect 1 värmebölja 1 äldres hälsa 1 läkarintyg 1 yrkesvägledning 1 universitetssjukvård 1 gymnasium 1 hybridsal 1 Trafikverkets remissförslag 1 landsvägscykel 1 hjärnkoll 1 samverkansmodellen 1 sol 1 pyroteknik 1 ledprotesoperation 1 knä- och höftleder 1 mödrahälsovård 1 Live at Heart 1 tolkutbildning 1 digit 1 internetbehandling 1 turistbiljett 1 demokrati 1 teckenspråkstolk 1 Visa alla taggar

Energianvändning och näringslivets utveckling på regionala tillväxtnämndens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 15:56 CET

I dag, torsdagen den 17 januari, sammanträdde Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd. Då togs beslut om finansiering för att stärka näringslivets utveckling och finansiering av projekt för smartare energianvändning.

Telefoner och digitala nätverk fungerar - utom för Mikaeli vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 15:53 CET

​Telefoner och digitala nätverk fungerar igen som vanligt inom Region Örebro län.

​Goda resultat för internetbehandling av depressioner

​Goda resultat för internetbehandling av depressioner

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 07:30 CET

Att behandla depressioner via Internet fungerar lika bra som vanlig KBT-terapi. Det visar Kvalitetsregistret för internetbehandling som kommit med sin årsrapport. Region Örebro län är en av de regioner som utmärker sig i undersökningen. ”Vi har stor volym om man ser till befolkningsmängden och hög täckningsgrad”, säger Fredrik Holländare, enhetschef inom psykiatrin.

Plan för framtida utveckling av länets bredband

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 14:33 CET

Behovet av en stabil bredbandsuppkoppling med hög kapacitet ökar hela tiden hos länets invånare och företag. För att möta det behovet har Region Örebro län tagit fram en handlingsplan för bredband.

​Tidig operation vid övervikt ökar chansen att bota diabetes

​Tidig operation vid övervikt ökar chansen att bota diabetes

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 09:19 CET

I en ny rapport från SOReg, det skandinaviska obesitaskirurgiska registret, redovisas hur obesitaskirurgi påverkar diabetessjukdom. Resultaten visar att ju tidigare en person med övervikt och diabetes opereras desto större är chansen att diabetessjukdomen botas.

Nyheter inom hälso- och sjukvården från 1 januari 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 08:05 CET

Från den första januari 2019 höjs högkostnadsskyddet och vårdgarantin förstärks inom primärvården

Brukarstyrda inläggningar – nyhet när psykiatrin återöppnar heldygnsvården i Karlskoga

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 09:15 CET

Den 1 mars återöppnar psykiatrin i Region Örebro län den psykiatriska heldygnsvården i Karlskoga, efter en tid med verksamhet under dag och kvällstid. Ett nytt arbetssätt införs med brukarstyrda inläggningar; en vårdform där patienter snabbt kan få ett extra stöd vid behov.

Tilldelningsbeslut för nytt vårdinformationsstöd

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 14:40 CET

Efter ett stort arbete och noggrann upphandlingsprocess har Region Örebro län, tillsammans med åtta andra regioner och landsting, nu fattat ett tilldelningsbeslut om leverantör av nästa generations vårdinformationsstöd för bland annat journalföring. Det svenska företaget Cambio Healthcare Systems AB hade det vinnande anbudet i upphandlingen. Det nya stödet planeras vara infört från och med 2021.

Region Örebro län ger stöd till initiativ från patientföreningar

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 13:59 CET

I dag, den 19 december, har regionstyrelsen i Region Örebro län beviljat stöd till en ny patientsatsning kallad Livsgnistan.

Äldrevård, välfärd och länsutveckling – fokus i nästa års verksamhetsplan

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 16:12 CET

Utbyggnad av vården för äldre, fortsatt utveckling av den nära vården och länets tre sjukhus, insatser för att öka tillgängligheten. Dessutom ytterligare satsningar för att utveckla länet. Det är huvudpunkterna Region Örebro läns budget och verksamhetsplan för 2019 som regionfullmäktige antog i dag. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

​Operation minskar risken för död i prostatacancer - men alla har inte nytta av operation

​Operation minskar risken för död i prostatacancer - men alla har inte nytta av operation

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 14:37 CET

Lönar det sig att operera prostatacancer? En forskargrupp på Universitetssjukhuset Örebro har fått fram viktiga svar på den frågan. Nu publiceras resultaten i tidskriften The New England Journal of Medicine.

​Nationell kongress om klinisk utbildning i Örebro i vår

​Nationell kongress om klinisk utbildning i Örebro i vår

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:30 CET

”När yrkesgrupper inom vården samverkar väl och lär sig av varandra ökar vårdkvaliteten”, säger Kim Thorsen, utbildningschef inom Region Örebro län. Han är initiativtagare till kongressen Klinisk utbildning som arrangeras den 16-17 maj nästa år på Conventum i Örebro.

Pressinbjudan – öppen föreläsning om spelmissbruk

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 08:00 CET

Hasardspelmissbruket, spelmissbruk i form av spel om pengar, har ökat i omfattning under de senaste åren. I Region Örebro län har Beroendecentrum genomfört ett antal gruppbehandlingar med gott resultat.

Nu kan du surfa ombord på Tåg i Bergslagen

Nu kan du surfa ombord på Tåg i Bergslagen

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:44 CET

Nu kan du som reser med Tåg i Bergslagen, där Region Örebro län är delägare, surfa ombord på tågen. Detta sedan wifi, det vill säga trådlöst internet, installerats i nästan alla vagnar.

​Käkkirurg på USÖ får pris för sitt arbete med Tandläkare utan gränser

​Käkkirurg på USÖ får pris för sitt arbete med Tandläkare utan gränser

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 15:14 CET

Nikoo Bazsefidpay, st-tandläkare i käkkirurgi på Universitetssjukhuset Örebro, är ordförande för Tandläkare utan gränser. Den 7 december får hon ta emot ett pris från Svenska tandläkarförbundet för tandhälsobefrämjande insatser.

Fortfarande möjligt att vaccinera sig mot säsongsinfluensa, även för den som inte tillhör riskgrupp

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:54 CET

Inventering av influensavaccintillgången vid regionens vårdcentraler visar att det fortfarande finns vaccin kvar, dessutom väntas 3 000 nya influensavaccindoser till regionen denna vecka.

Förskolorna i Hällefors vinnare av ungdomens naturstipendium 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 10:40 CET

Region Örebro län delar varje år ut stipendiet för att få barn och unga att intressera sig för naturen i länet. I år går stipendiet till de kommunala förskolorna i Hällefors kommun. Ätbara förskolegårdar får barn att tidigt intressera sig för hur man kan odla sin egen mat och vikten av att bruka jorden på ett hållbart sätt samt att få humlor, bin, fjärilar och andra pollinerare att trivas.

Akuten i Örebro först i landet med traumabakjour

Akuten i Örebro först i landet med traumabakjour

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 10:25 CET

​Region Örebro län förstärker akutsjukvården ytterligare. Från och med den 3 december blir Universitetssjukhuset i Örebro först i landet med att införa en formaliserad traumabakjour. ”Det är ett viktigt steg för att förbättra omhändertagandet av traumapatienter”, säger Rickard Lindgren, överläkare på kirurgiska kliniken och ordförande i sjukhusets traumagrupp.

Läkaren Matz Larsson: ”Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka”

Läkaren Matz Larsson: ”Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka”

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 08:55 CET

Denna vecka är Tobaksfria veckan och ett bra tillfälle att ta för den som vill sluta röka eller snusa. Effekterna av ett rökstopp är snabba, menar överläkare Matz Larsson, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Nu är det klart – så här leds styrelsen och nämnderna de kommande fyra åren

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 17:11 CET

Andreas Svahn (S) får fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen. Behcet Barsom (KD) och Ola Karlsson (M) blir vice respektive 2:e vice ordförande. Det beslutade regionfullmäktige vid dagens fullmäktigesammanträde.