Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 104 hälso- och sjukvården 85 Hållbar utveckling 45 Region Örebro län 40 kultur 30 universitetssjukhuset örebro 29 klimat 26 lindesbergs lasarett 21 Karlskoga lasarett 20 vårdcentral 19 energi 17 miljö 15 Kollektivtrafik 15 dans 13 Infrastruktur 13 transporter 13 psykiatri 10 Kävesta folkhögskola 9 Länstrafiken 8 utbildning 7 Tillväxt 7 Bergslagsleden 7 logistik 7 regionstyrelsen 7 Habilitering och hjälpmedel 7 Nämnden för regional tillväxt 6 turism 6 järnväg 6 energipris 6 Folkhälsa 6 vandring 5 mat 5 Forskning 5 Tandvård 5 Regionbildning 5 solel 5 trafik 4 skola 4 transport 4 Hållbara måltider 4 ambulans 4 tåg 4 natur 4 Läkarutbildning 4 cykel 4 teckenspråk 4 hjälpmedel 4 Hälsa 4 självmord 4 centrum för hjälpmedel 4 ortopedi 3 företagande 3 busstrafik 3 Tobacco Endgame 3 suicidprevention 3 patientenkät 3 Almedalen 3 bildtelefoni 3 H-huset 3 konst 3 hörselskadade 3 suicid 3 hållbarhet 3 äldre 3 barn- och ungdomshabilitering 3 integration 3 cancervård 3 döva 3 regional utvecklingsstrategi 3 tillgänglighet 3 disputation 3 Bussar 3 Framtidens vård 3 cancer 3 offentliga kök 3 diabetes 3 avhandling 3 örebroregionens energipris 3 Storregion 3 folkhögskola 3 habilitering 3 syncentral 3 örebro 3 ortopedteknik 3 USÖ 3 Business Region Örebro 3 miljöpris 2 vårdutbildning 2 kvalitetsregister 2 Syncentralen 2 ungdomsmottagningen 2 jordbruk 2 tågtrafik 2 Hallsberg 2 fysioterapi 2 primärvård 2 projektfinansiering 2 tolkcentralen 2 stockholm 2 export 2 externa vårdplatser 2 högspecialiserad vård 2 ungdomar 2 familjecentral 2 hållbara transporter 2 sundbyvik 2 utvecklingsstöd 2 psykisk hälsa 2 Livsmedel 2 standardiserade vårdförlopp 2 buss 2 e-tjänster 2 citybanan 2 vårdcentrum 2 örebro kommun 2 livmoderhalscancer 2 barnhälsovård 2 trafikverket 2 samverkan 2 åderbråck 2 studie- och yrkesvägledning 2 oslo 2 antibiotika 2 folktandvård 2 Fellingsbro folkhögskola 2 1177 2 fordon 2 dopning 2 Informatik 2 Nora 2 ungdomens naturstipendium 2 vårdboende 2 investeringar 2 Orange äventyr 2 Första spadtaget 2 länsgården fastigheter ab 2 webb 2 Dans i Örebro län 2 innovationer 2 projekt 2 förnybar energi 2 operation 2 venöst centrum 2 budget 2016 2 film 2 sociala innovationer 2 musik 2 sm-veckan 2 ambulansstation 2 fotvård 2 Innovationssluss 2 matsvinn 2 sjukvårdsregion 2 öppet hus 2 solenergi 2 kbt 2 ekonomi 2 medborgardialog 2 ung företagsamhet 2 jämlik hälsa 2 friluftsliv 2 psykiatrin 2 Innovation 2 psykisk ohälsa 2 Tobaksfria veckan 2 Journal via nätet 2 patientsäkerhet 2 kök 2 kompetensförsörjning 2 EU 2 företag 2 örebroregionen 2 dansföreställning 1 Jan Olsson 1 elever 1 cykelväg 1 öppna jämförelser 1 industrihistoria 1 akademisk företagshälsa 1 hållbart resande 1 kilsbergen 1 strukturerad journal 1 arbetsliv 1 regionfullmäktige i örebro län 1 västtrafik 1 samverkansnämnd 1 texttelefon 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 Näringsliv 1 Olso-Stockholm 2.55 1 vårdplatser 1 cancerplan 1 samhällsplanering 1 ohälsa 1 kvalitetspris 1 seriefestival 1 kulturprojekt 1 riskkapital 1 kirurgi 1 familjerådgivning 1 amatörteater 1 bb 1 bildtelefonkatalog 1 biljett 1 innovationsstöd 1 VMB 1 hållbarhetschef 1 nationella riktlinjer 1 budget 1 kortare väntetider 1 gymnasium 1 undersköterskor 1 företagshälsovård 1 glutenintolerans 1 Läkare 1 reumatism 1 föreläsning 1 frakt 1 östra mellansverige 1 supporterkultur 1 #oslostockholm255 1 Folktandvården 1 distriktssköterskor 1 kina 1 livsmedelstrategi 1 bettavvikelser 1 besöksnäringen 1 skandionkliniken 1 kultur och ideell sektor 1 föreställning 1 liv och hälsa ung 1 attention 1 vårdbarometern 1 moving city 1 folkhögskolans dag 1 pressinbjudan 1 sjöfart 1 indelningskommittén 1 laxå 1 ångest 1 Teater Martin Mutter 1 nationellt kunskapscenter 1 kulturpristagare 1 psykoterapeut 1 musikutbildning 1 utbildningscentrum 1 energipriset 1 elfordon 1 anropsstyrd trafik 1 Liv & hälsa 1 landshövding 1 resistens 1 vård 1 soldagarna 1 kommunikationsdirektör 1 förebyggande arbete 1 örebroveckan 1 sjukvårdsminister 1 RFSL 1 hybridsal 1 uppsala-örebro 1 energieffektivitet 1 kulturkalendern 1 körsång 1 sommaren i vården 1 arkiv 1 demokratinätverk 1 fallskador 1 hjärnskadekurs 1 uppträdande 1 rynningeviken 1 RUS 1 stipendier 1 Stockholm-Oslo 1 turistbiljett 1 väg 1 obekväm arbetstid 1 tobakspreventiva enheten 1 dietister 1 niondeklassare 1 regionalt exportcentrum 1 föreningsbidrag 1 stadsparken 1 volleyboll 1 öppna förskolan 1 #digit! 1 hälso- och sjukvård 1 diabetesvård 1 socialstyrelsen 1 Tobaksfria dagen 1 samhällsbyggnad 1 mobilt team 1 feriepraktik 1 FoU 1 nationell patientenkät 1 tomasbodahöjden 1 personer med dövblindhet 1 ms 1 protonterapi 1 trauma 1 audiologisk klinik 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 socialt företagande 1 celiaki 1 Christina Zetterlund 1 ortodonti 1 feriepraktik kultur 1 infrastrukturplan 1 avancerad strålbehandling 1 almi 1 tolk 1 barnfattigdom 1 åtgärdsvalsstudie 1 ungdomars hälsa 1 ungdomskultur 1 p-platser 1 kulturplan 1 natur- och friluftsliv 1 hjärnkoll 1 Bildtelefoni.net 1 ect 1 mina intyg 1 komiljard 1 företagsklimat 1 telefonkatalog 1 wifi 1 arbetsmarknad 1 läkarmöte 1 balansera mera 1 Trafikverkets remissförslag 1 knäprotes 1 hiv 1 dropin 1 hemslöjd 1 nöjd kund index 1 storregioner 1 Läkardagarna 1 regionalisering 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 medicinsk 1 sjukvårdsdialog 1 vård- och omsorg 1 hans fredlund 1 Europeiska utvecklingsfonden 1 sjukvårdsministern 1 vuxenhabilteringen 1 trådlöst internet 1 regional demokrati 1 läkarintyg 1 trafiksignaler 1 nämnd 1 politiker 1 skrivartävling 1 mälab 1 biblioteksutveckling 1 folkhögskoleverksamhet 1 digit 1 Lindesberg 1 akuten 1 hållbar ekonomi 1 regionindelning 1 inkubera 1 screening 1 marie-louise forsberg-fransson 1 barnmorska 1 patienter 1 folkbildning 1 SM i telefoni 1 helårsprognos 1 universitetssjukvård 1 seniorer 1 hallsbergs vårdcentral 1 alternativ telefoni 1 audiologiska kliniken 1 fysisk planering 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 långsiktighet 1 AT 1 Hallsbergs kommun 1 överskott 1 kunskap och kompetens 1 psykatri 1 vård- och omsorgscollege 1 reumatiker 1 gasutsläpp 1 ungdomsmottagning 1 attraktiv arbetsgivare 1 mikasa challenge 1 förebyggande 1 EU-projekt 1 Länsgården 1 kammarmusik 1 gymnasiebehörighet 1 pyroteknik 1 vård- och omsorgsboende 1 årsredovisning 1 hjärnskada 1 naturturism 1 eu:s strukturfond 1 livsmedelsproduktion 1 hälsobefrämjandepris 1 anestesi 1 kulturstipendium 1 Liv & hälsa ung 1 regional kulturplan 1 förlossning 1 reumatikerförbundet 1 kvalitetsspris 1 äldreomsorg 1 e-tjänst 1 it-pris 1 tolkcentral 1 beroende 1 2.55 1 synnedsättning 1 naturvård 1 mobil hälsomottagning 1 resa 1 ekologisk mat 1 yrkesvägledning 1 länsstyren örebro län 1 blodsockeer 1 Skapa dans 1 vegetariskt 1 mtb 1 cellprovtagning 1 Studiefrämjandet 1 regionalt utvecklingsansvar 1 ladugårdsängen 1 uppföljning 1 medicinsk teknik 1 framtida satsningar 1 stadsplanering 1 mountainbike 1 react 1 invandring 1 matchning 1 landsvägscykel 1 örebro län 1 import 1 remiss 1 utvärdering 1 diamanten 1 brukarmedverkan 1 filmfestival 1 pris 1 beredskap 1 bredbandsutbyggnad 1 ansvar samlas 1 musiklinje 1 patientförsäkringen 1 Catrin Steen 1 HPV 1 teater 1 akumedicin 1 vårdrelaterade infektioner 1 budgetarbete 1 löf 1 lönesatsning 1 brukarinflytande 1 cyklelleder 1 karlskoga 1 Fairtrade 1 ideella sektorn 1 ekosystem 1 mångfaldsarbete 1 nsph 1 funkionsnedsättning 1 ivpa 1 beroendecentrum 1 kinnekulletågen 1 länstrafik 1 småföretag 1 sjukgymnastik 1 nätansluten solel 1 pendling 1 vårdlegitimation 1 bättre balans 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 postleden 1 E-hälsa 1 fiberetablering 1 dövblindtolk 1 jämställdhet 1 utmärkelse 1 regionservice 1 Andreas Svahn 1 vårdskador 1 sjuksköterskor 1 länsklinik 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 regionhälsan i örebro län 1 transportplanering 1 slutstädning 1 äldrevård 1 sexuell hälsa 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 kundtjänst 1 Visa alla taggar
Media no image

Ambulansen i Örebro län är snabbt på plats vid livshotande tillstånd

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 07:14 CET

Region Örebro läns ambulanser är näst snabbast i landet vid utryckningar där liv står på spel. Det visar statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL. I Örebro län tar det i genomsnitt 11,8 minuter från det att ett telefonsamtal kommer in till SOS Alarm till det att en ambulans når fram.

5 000 bilister erbjuds fria resor med Länstrafiken i två veckor

5 000 bilister erbjuds fria resor med Länstrafiken i två veckor

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 09:52 CET

C:a 5 000 personer i länet som pendlar med bil till och från jobbet att få prova att resa gratis med Länstrafiken under två veckor. Målet är att få fler att upptäcka möjligheten att pendla med kollektivtrafik. Prova-på-erbjudandet skickas i dagarna ut till 55 000 bilister i länet. Runt 5 000 stycken väljs ut och får åka med Länstrafiken utan kostnad i två veckor under vintern och våren 2018.

Kliniken för medicin och geriatrik delar upp sig i fyra sektioner

Kliniken för medicin och geriatrik delar upp sig i fyra sektioner

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 11:00 CET

De tre tidigare avdelningarna (1,2,5) vid kliniken för medicin och geriatrik vid Lindesbergs lasarett, är från årsskiftet en avdelning, uppdelad i fyra sektioner. Målet är att sektionsindelningen ska göra patientomhändertagandet ännu bättre.

Media no image

Industriell spets i länet lockar nyetablering

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 11:45 CET

Industrimiljön i Karlskoga positionerar tydligt Örebroregionen som en viktig innovativ nod för utvecklingen av framtidens industri. Det visar bland annat den nyetablering i Karlskoga som företaget Amexci AB i dag presenterar.

Media no image

Årets ledstjärna och bästa randningsklinik utsedda

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 08:45 CET

SYLF Örebro har fattat sitt beslut. Utnämningen Årets ledstjärna 2017 går till Yousef Mohammed, distriktläkare på Storå vårdcentral, medan hudkliniken USÖ får priset Randningspokalen och kan titulera sig årets bästa randningsklinik för ST-läkare – för andra gången i ordningen.

Media no image

Hönsprojekt årets vinnare av Naturstipendiet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 13:54 CET

Stipendiet på 10 000 kr delas ut 20/12 av Vilt- och naturvårdskommittén inom Region Örebro län. Motivering: ”Lonnhyttans och Granbergsdals fritids visar genom sitt hönsprojekt att det är möjligt att genomföra bra idéer tillsammans. Här har både personal, elever och föräldrar varit delaktiga på olika sätt. Projektet har genomsyrats av kunskap om höns, ekonomi och praktiskt byggande av hönshus."

Media no image

Sommarsamordning inom förlossningsvården

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 16:16 CET

Det blir sommarsamordning inom förlossningsvården även 2018. Regiondirektör Rickard Simonsson fattade det beslutet i dag.

Media no image

Pressinbjudan: förlossningsverksamheten sommaren 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 15:07 CET

Media hälsas välkomna till en pressträff om förlossningsverksamheten sommaren 2018. Tid: tisdagen den 12 december kl. 15.00 Plats: Regionkansliet, Gastmatsalen, Eklundavägen 1, Örebro Medverkar: Rickard Simonsson, regiondirektör Välkomna! ​

Media no image

EU-miljoner till projekt i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 13:43 CET

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd. Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse för Örebroregionen på olika sätt.

Media no image
Media no image

Den tusende ledprotesoperationen för året har utförts vid Lindesbergs lasarett

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:22 CET

Den ortopediska länsklinikens verksamhet vid Lindesbergs lasarett har utvecklats starkt efter bildandet av länskliniker 2015. Den tusende ledprotesoperationen för året har opererats och det finns inte längre någon kö. Alla knä- och höftprotespatienter får nu sin operation inom vårdgarantins gränser.

Det finska arvet porträtteras på länsmuseet

Det finska arvet porträtteras på länsmuseet

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 08:47 CET

Vad innebär det att leva som en del av en minoritet i Sverige, och hur ser det sverigefinska arvet ut? Svaret på dessa frågor kan du få på Örebro läns museum från och med den 6 december. Då visar fotografen Agnes Thor bilder som speglar erfarenheter från svenskar med finskt ursprung.

Lindesbergs nya akutvårdsavdelning invigd

Lindesbergs nya akutvårdsavdelning invigd

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 16:05 CET

Akutvårdsavdelningen för så kallad 23-timmarsvård vid Lindesbergs lasarett invigdes på måndagseftermiddagen, den 4 december.

Media no image

Pressinbjudan: Infrastrukturminister Tomas Eneroth kommer till Hallsberg för att diskutera transportfrågor

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 15:56 CET

Region Örebro län har bjudit in infrastrukturminister Tomas Eneroth till Hallsberg onsdagen den 6 december. Statsrådet har bjudits in bland annat för att med representanter för Örebroregionen diskutera de initiativ och satsningar som finns i Trafikverkets remissförslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.

Media no image

Pressinbjudan: Den tusende ortopedpatienten har nu opererats vid Lindesbergs lasarett

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 15:38 CET

Media inbjuds till en pressträff vid Lindesbergs lasarett onsdagen den 6 december. Vid pressträffen vill vi berätta om den ortopediska klinikens verksamhet vid lasarettet som har vuxit efter bildandet av länskliniker 2015. 1 000 höft- och knäprotesoperationer har nu opererats i år.

Media no image

Kommissionen för jämlik hälsa pekar på stora variationer av barns ekonomiska utsatthet

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 12:21 CET

Den goda hälsan är inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Det är en slutsats som kommissionen för jämlik hälsa har kommit fram till i sin slutrapport, ”För en jämlik hälsa i Örebro län - utmaningar och förslag på åtgärder”. Regionstyrelsen behandlade slutrapporten vid sitt sammanträde i dag.

Media no image
Mobilt närsjukvårdsteam förstärker hemsjukvården i Örebro
Media no image

Region Örebro län vill förebygga livmoderhalscancer

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 10:15 CET

Den 1 oktober startade Region Örebro län den utökade gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor över 59 år. Den nya åldersgränsen i vårdprogrammet innebär att kvinnor lämnar sitt sista cellprov efter 64 års ålder. Det innebär att alla kvinnor i åldern 64-69 år (född ner till 1948) kommer få ett engångserbjudande till cellprovtagning på en av fyra barnmorskemottagningar i länet.

Media no image

Hiv är inte längre en dödsdom

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 10:33 CET

När hiv gjorde sitt intåg i Sverige var det en smitta som omgärdades av rädsla och död. Nu är läget ett annat, och i dag kan den som har hiv leva ett liv utan att vara märkt av sjukdomen.