Skip to main content

Taggar

karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 75 hälso- och sjukvården 51 Hållbar utveckling 40 Region Örebro län 32 klimat 24 kultur 17 universitetssjukhuset örebro 16 energi 15 miljö 15 Kollektivtrafik 14 karlskoga lasarett 12 vårdcentral 12 infrastruktur 11 transporter 11 lindesbergs lasarett 10 psykiatri 10 Kävesta folkhögskola 9 dans 8 utbildning 7 regionstyrelsen 7 logistik 6 Länstrafiken 6 Nämnden för regional tillväxt 6 bergslagsleden 6 turism 6 Tillväxt 5 järnväg 5 energipris 5 solel 5 Regionbildning 5 folkhälsa 4 trafik 4 vandring 4 Tandvård 4 skola 4 cykel 4 Läkarutbildning 4 mat 4 transport 4 teckenspråk 4 Hållbara måltider 4 självmord 3 folkhögskola 3 natur 3 tillgänglighet 3 tåg 3 Framtidens vård 3 örebroregionens energipris 3 usö 3 regional utvecklingsstrategi 3 Bussar 3 suicidprevention 3 H-huset 3 cancervård 3 äldre 3 integration 3 suicid 3 cancer 3 offentliga kök 3 Storregion 3 ungdomar 2 vårdcentrum 2 sm-veckan 2 trafikverket 2 Innovationssluss 2 åderbråck 2 tågtrafik 2 kök 2 standardiserade vårdförlopp 2 stockholm 2 Journal via nätet 2 psykiatrin 2 hälsa 2 dopning 2 sundbyvik 2 Nora 2 vårdboende 2 Orange äventyr 2 matsvinn 2 örebroregionen 2 barnhälsovård 2 ungdomsmottagningen 2 förnybar energi 2 budget 2016 2 företag 2 habilitering och hjälpmedel 2 antibiotika 2 högspecialiserad vård 2 fordon 2 Informatik 2 centrum för hjälpmedel 2 Första spadtaget 2 örebro kommun 2 Innovation 2 innovationer 2 hållbarhet 2 hjälpmedel 2 solenergi 2 hållbara transporter 2 Fellingsbro folkhögskola 2 1177 2 fotvård 2 Almedalen 2 länsgården fastigheter ab 2 konst 2 projektfinansiering 2 projekt 2 citybanan 2 forskning 2 venöst centrum 2 patientenkät 2 habilitering 2 miljöpris 2 oslo 2 kompetensförsörjning 2 bildtelefoni 2 sjukvårdsregion 2 öppet hus 2 Tobacco endgame 2 medborgardialog 2 hörselskadade 2 vårdutbildning 2 ekonomi 2 örebro 2 utvecklingsstöd 2 psykisk ohälsa 2 primärvård 2 döva 2 diabetes 2 samverkan 2 studie- och yrkesvägledning 2 företagande 2 ung företagsamhet 2 familjecentral 2 ungdomens naturstipendium 2 patientsäkerhet 2 musik 2 buss 2 e-tjänster 2 vårdcentraler 1 kultur på teckenspråk 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 flyktingar 1 jordbruk 1 Allmäntjänstgöring 1 askersund 1 en bättre sits 1 samhällsviktig tjänst 1 eu-finansiering 1 hivtest 1 Cellprov 1 Bergslagen cykling 1 skyltavtäckning 1 inkludera mera 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 äldres hälsa 1 kommission 1 periodrapport 1 studieförbund 1 social ekonomi 1 stroke 1 taxikurir 1 miljöchef 1 tolkutbildning 1 leisure 1 parkinson 1 cykelturism 1 rapport 1 koncentration 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 sjukskrivningar 1 tonårsutveckling 1 bergslagen 1 kävestadagen 1 livmoderhalscancer 1 bildtelefonkatalogen 1 folktandvård 1 munhälsa 1 invigning 1 funktionshinderorganisationer 1 el 1 litteratur 1 sociala innovationer 1 infrastrukturdagen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 dansföreställning 1 Jan Olsson 1 elever 1 cykelväg 1 öppna jämförelser 1 industrihistoria 1 akademisk företagshälsa 1 hållbart resande 1 kilsbergen 1 strukturerad journal 1 arbetsliv 1 regionfullmäktige i örebro län 1 västtrafik 1 samverkansnämnd 1 texttelefon 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 Näringsliv 1 vårdplatser 1 cancerplan 1 samhällsplanering 1 ohälsa 1 kvalitetspris 1 seriefestival 1 kulturprojekt 1 riskkapital 1 psykisk hälsa 1 kirurgi 1 amatörteater 1 bb 1 bildtelefonkatalog 1 innovationsstöd 1 hållbarhetschef 1 nationella riktlinjer 1 budget 1 investeringar 1 kortare väntetider 1 gymnasium 1 företagshälsovård 1 glutenintolerans 1 Läkare 1 reumatism 1 föreläsning 1 östra mellansverige 1 supporterkultur 1 #oslostockholm255 1 Folktandvården 1 distriktssköterskor 1 bettavvikelser 1 besöksnäringen 1 skandionkliniken 1 kultur och ideell sektor 1 föreställning 1 liv och hälsa ung 1 attention 1 vårdbarometern 1 folkhögskolans dag 1 pressinbjudan 1 sjöfart 1 indelningskommittén 1 laxå 1 ångest 1 nationellt kunskapscenter 1 kulturpristagare 1 psykoterapeut 1 musikutbildning 1 energipriset 1 elfordon 1 anropsstyrd trafik 1 landshövding 1 resistens 1 vård 1 soldagarna 1 kommunikationsdirektör 1 förebyggande arbete 1 örebroveckan 1 sjukvårdsminister 1 hybridsal 1 uppsala-örebro 1 energieffektivitet 1 kulturkalendern 1 körsång 1 sommaren i vården 1 arkiv 1 demokratinätverk 1 fallskador 1 hjärnskadekurs 1 uppträdande 1 rynningeviken 1 RUS 1 stipendier 1 Stockholm-Oslo 1 väg 1 tobakspreventiva enheten 1 dietister 1 niondeklassare 1 film 1 föreningsbidrag 1 stadsparken 1 volleyboll 1 öppna förskolan 1 hälso- och sjukvård 1 diabetesvård 1 socialstyrelsen 1 friluftsliv 1 Tobaksfria dagen 1 samhällsbyggnad 1 mobilt team 1 feriepraktik 1 nationell patientenkät 1 tomasbodahöjden 1 ms 1 protonterapi 1 trauma 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 socialt företagande 1 celiaki 1 ortodonti 1 feriepraktik kultur 1 infrastrukturplan 1 avancerad strålbehandling 1 tolkcentralen 1 almi 1 åtgärdsvalsstudie 1 ungdomars hälsa 1 ungdomskultur 1 p-platser 1 kulturplan 1 natur- och friluftsliv 1 hjärnkoll 1 mina intyg 1 komiljard 1 telefonkatalog 1 wifi 1 arbetsmarknad 1 läkarmöte 1 balansera mera 1 knäprotes 1 hiv 1 dropin 1 hemslöjd 1 nöjd kund index 1 storregioner 1 Läkardagarna 1 regionalisering 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 medicinsk 1 sjukvårdsdialog 1 vård- och omsorg 1 hans fredlund 1 sjukvårdsministern 1 vuxenhabilteringen 1 trådlöst internet 1 regional demokrati 1 läkarintyg 1 trafiksignaler 1 nämnd 1 politiker 1 mälab 1 biblioteksutveckling 1 folkhögskoleverksamhet 1 digit 1 Lindesberg 1 akuten 1 hållbar ekonomi 1 regionindelning 1 inkubera 1 marie-louise forsberg-fransson 1 barnmorska 1 patienter 1 ortopedteknik 1 folkbildning 1 SM i telefoni 1 helårsprognos 1 universitetssjukvård 1 seniorer 1 hallsbergs vårdcentral 1 alternativ telefoni 1 fysisk planering 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 långsiktighet 1 AT 1 Hallsbergs kommun 1 överskott 1 kunskap och kompetens 1 vård- och omsorgscollege 1 reumatiker 1 gasutsläpp 1 ungdomsmottagning 1 mikasa challenge 1 förebyggande 1 kvalitetsregister 1 ortopedi 1 gymnasiebehörighet 1 pyroteknik 1 årsredovisning 1 hjärnskada 1 Hallsberg 1 naturturism 1 eu:s strukturfond 1 fysioterapi 1 hälsobefrämjandepris 1 anestesi 1 kulturstipendium 1 regional kulturplan 1 förlossning 1 reumatikerförbundet 1 äldreomsorg 1 e-tjänst 1 it-pris 1 beroende 1 2.55 1 mobil hälsomottagning 1 ekologisk mat 1 yrkesvägledning 1 blodsockeer 1 vegetariskt 1 mtb 1 regionalt utvecklingsansvar 1 ladugårdsängen 1 uppföljning 1 medicinsk teknik 1 framtida satsningar 1 stadsplanering 1 mountainbike 1 invandring 1 matchning 1 busstrafik 1 landsvägscykel 1 örebro län 1 remiss 1 utvärdering 1 diamanten 1 brukarmedverkan 1 filmfestival 1 pris 1 beredskap 1 ansvar samlas 1 patientförsäkringen 1 musiklinje 1 akumedicin 1 vintersport 1 förtroende 1 ung peng 1 hållbar turism 1 eu 1 fritidscykling 1 upphandling 1 missbruk 1 transport- och logistikdagarna 1 bildtelefon 1 gods 1 kött 1 geotour 1 verksamhetsplan med budget 1 validering 1 samverkansmodellen 1 allmän trafikplikt 1 kost 1 vårddata 1 tomasboda 1 liv och hälsa 1 njursjukdom 1 bengaleldar 1 omsorg 1 vårdrelaterade infektioner 1 budgetarbete 1 löf 1 vindkraft 1 längdskidåkning 1 geocaching 1 brukarinflytande 1 cyklelleder 1 karlskoga 1 universitetssjukhus 1 mångfaldsarbete 1 kulturting 1 nsph 1 ambulanshelikopter 1 närsjukvård 1 operation 1 stadsbuss 1 tåg i bergslagen 1 beroendecentrum 1 kinnekulletågen 1 gabriel wikström 1 länstrafik 1 småföretag 1 sjukgymnastik 1 nätansluten solel 1 svinn 1 barnpsykiatri 1 pendling 1 vårdlegitimation 1 transportpolitik 1 bättre balans 1 alkoholbruk 1 föreingsbidrag 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 postleden 1 fotbollsarenor 1 E-hälsa 1 planprocess 1 dövblindtolk 1 flyg 1 tyst minut 1 tandreglering 1 utmärkelse 1 regionservice 1 23 september 1 vårdskador 1 inflyttning 1 askersunds kommun 1 Visa alla taggar
Media no image

Fairtrade-diplomeringen startskott för ökat fokus på etisk konsumtion

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 14:02 CET

”En mycket god kartläggning har genomförts och det finns en formulerad målsättning i regionen att ta vidare steg för rättvis handel och etisk konsumtion.” Det skriver Fairtrade Sverige i sitt beslut om att diplomera Region Örebro län. - Diplomeringen blir startskottet för vår ökade satsning på rättvis handel och etisk konsumtion, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

Media no image

Gemensamt arbete i länet för jämlik hälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 10:30 CET

Region Örebro län vill fortsätta samverka kring folkhälsofrågor i länet, och fokusberedningen för folkhälsa föreslår därför förnyade avtal för gemensamt arbete. Målsättningen är att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och lika livsvillkor för alla länsinvånare.

Media no image
Media no image

Region Örebro län vill försäkra sig om stabil uppkoppling även på landsbygden

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

När det trådburna telefon- och datanätet avvecklas för att ersättas av ny teknik upplever en del av länets invånare en försämrad möjlighet att såväl surfa på nätet som att prata i telefon. Det är olyckligt, tycker ledamöterna i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad och kallar därför till sig Telia för att diskutera frågan.

Om- och nybyggnad av vårdlokaler i Nora

Om- och nybyggnad av vårdlokaler i Nora

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 13:45 CET

Nora kommun planerar bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral. En avsiktsförklaring har nu träffats mellan Nora kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB om byggnationen. Regionstyrelsen beslutade i dag att för sin del godkänna avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen i Nora behandlar ärendet i morgon den 15 februari.

Media no image

Region Örebro län deltar på mötesplats om entreprenörskap och innovation

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 09:00 CET

Entreprenörskap och innovation är viktiga delar i länets utveckling, och på morgondagens Swedish Entrepreneurship Summit är Region Örebro län en självklar aktör. – Det är en spännande samlingsplats för oss som organisation eftersom vi är intresserade av frågor som rör den regionala utvecklingen, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

Media no image

Inbjudan till presslunch efter regionstyrelsens sammanträde den 14 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:34 CET

Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 14 februari. Då behandlas bland annat ärendet: •Avsiktsförklaring mellan Nora Kommun, Länsgården Fastigheter AB och Region Örebro Län avseende om- och nybyggnation på fastigheten Nora Rosen 11 i Nora kommun.

Trafikverket föreslår snabb järnvägsförbindelse Stockholm – Oslo via Örebro

Trafikverket föreslår snabb järnvägsförbindelse Stockholm – Oslo via Örebro

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 13:21 CET

Idag offentliggjorde Trafikverket sin åtgärdsvalsstudie om förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo. Den viktigaste slutsatsen för Örebroregionen var att järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm föreslås ska förbättras och bland annat gå via Örebro, samt att resan ska ta högst tre timmar.

Media no image

Fler i utsatta grupper ska få jobb

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 10:00 CET

Regeringen gav nyligen Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra möjligheterna för vissa grupper av långtidsarbetslösa att få jobb. Ungefär samtidigt har Region Örebro län engagerat sig i två projekt som just ska stärka utsatta gruppers möjlighet att få jobb. Projekten handlar om att stärka och utveckla sociala företag. Alltså företag vars syfte är att etablera människor på arbetsmarknaden.

Media no image

Region Örebro län stöder Karlskoga biblioteks hbtq-certifiering

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 08:26 CET

Karlskoga bibliotek vill bli länets första hbtq-certifierade bibliotek för att på så sätt förbättra bemötandet av besökarna. Det arbetet vill Region Örebro län stödja med 104 000 kronor.

Media no image

Nytt stöd gör verklighet av idéer med samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 07:55 CET

Region Örebro län kommer under våren införa en ny stödform för sociala innovationer. Eller idéer som ska ge ökad samhällsnytta. Man ska kunna söka upp till 50 000 eller 200 000 kronor beroende på typ av stöd.

Media no image

Silver för telefonväxeln i Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 16:15 CET

Telefonväxeln för Region Örebro län har återigen tagit hem ett silver när SM i telefoni & kundservice 2016 avgjordes. Med den här placeringen befäster de sin ställning som en av Sveriges bästa telefonväxlar i klassen med fler än 5 000 anknytningar. Växeln har deltagit i tävlingen i 11 år och har varje år varit nominerade som topp tre.

Gemensamt bussbolag ska höja kvalitén på stads- och länstrafiken

Gemensamt bussbolag ska höja kvalitén på stads- och länstrafiken

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 14:16 CET

Regionstyrelsen beslutade i dag att tillsammans med Region Västmanland arbeta vidare med inriktningen att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen. Styrelsen för Region Västmanland kommer för sin del att behandla ärendet den 8 februari. Det första trafikområdet som bolaget tar över driften för förväntas bli Örebro och Odensbacken.

Media no image

Sjukhusens vårdsystem åter i normal drift

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 14:43 CET

Nu fungerar sjukhusens vårdsystem åter normalt. Ingrid Östlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, beslutade på måndagsförmiddagen att vården skulle återgå till normala rutiner från kl. 11.00 idag, måndag 23 januari.

Media no image

Fler operationer och läkarbesök under 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 12:46 CET

Det gjordes 28 000 fler läkarbesök i Region Örebro län under 2016 än förra året, och antalet operationer ökade med tio procent. En större andel av patienterna fick också ett nybesök på sjukhus, eller en operation inom 60 dagar, än året innan. Det visar preliminära produktionssiffror från Region Örebro län.

Media no image

Inbjudan till presslunch efter regionstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 10:25 CET

Regionstyrelsen sammanträder onsdagen den 25 januari. Då behandlas bland annat följande ärenden: •Gemensamt ägt bolag för lokaltrafik med Region Västmanland •Överenskommelser med frivilligorganisationer om hiv/STI-medel 2017 •Extra anslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för rekrytering av teckenspråkstolkar •Preliminärt bokslut för 2016 (informationsärende)

Media no image

Positivt resultat för Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 14:31 CET

Region Örebro län redovisar ett preliminärt positivt resultat på 261 miljoner kronor. Resultatet överstiger budget med 91 miljoner kronor. Det positiva resultatet 2016 innebär att regionen och tidigare landstinget redovisat positiva resultat 13 år i rad.

Startar introduktionsprogram för läkare utbildade utomlands

Startar introduktionsprogram för läkare utbildade utomlands

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 07:50 CET

I Region Örebros västra länsdel startar i vår ett preST-program, ett introduktionsår som riktar sig till de som utbildat sig till läkare utanför Sverige, men inom EU. Läkarna får via programmet erfarenhet av svensk sjukvård samt en bra grund inför ST-tjänstgöring i allmänmedicin. Förhoppningen är att satsningen ska bidra till att stärka läkarbemanningen på de lokala vårdcentralerna.

Dags att nominera till länets energipris!

Dags att nominera till länets energipris!

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2017 08:00 CET

Varje år delar region Örebro län i samarbete med Länsstyrelsen ut två stycken energipris. Nu är det dags att uppmärksamma dem som under 2016 gjort goda insatser för att nå vårt mål om ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser. Vem som helst kan nominera en person, en organisation, ett företag, en kommun eller förvaltning till priset.

Media no image

Osäker statistik för 2015 bakom minskat resande

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 14:48 CET

Under måndagen och tisdagen har uppgifter cirkulerat om en stor minskning av antalet resor med Länstrafiken. Dessa uppgifter bygger på osäker statistik som inte ger en rättvisande bild av hur många resor som gjordes i Örebro län under 2015.