Skip to main content

Taggar

karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 85 hälso- och sjukvården 55 Hållbar utveckling 45 Region Örebro län 34 klimat 26 kultur 20 energi 17 universitetssjukhuset örebro 16 miljö 15 Kollektivtrafik 14 karlskoga lasarett 13 Infrastruktur 12 transporter 12 vårdcentral 12 lindesbergs lasarett 10 psykiatri 10 Kävesta folkhögskola 9 dans 9 utbildning 7 regionstyrelsen 7 Bergslagsleden 7 Tillväxt 7 energipris 6 Nämnden för regional tillväxt 6 logistik 6 turism 6 Länstrafiken 6 vandring 5 Regionbildning 5 solel 5 järnväg 5 Tandvård 5 transport 4 folkhälsa 4 natur 4 skola 4 cykel 4 mat 4 teckenspråk 4 habilitering och hjälpmedel 4 Läkarutbildning 4 Hållbara måltider 4 trafik 4 självmord 3 suicidprevention 3 usö 3 centrum för hjälpmedel 3 företagande 3 habilitering 3 hjälpmedel 3 cancervård 3 regional utvecklingsstrategi 3 offentliga kök 3 Framtidens vård 3 cancer 3 H-huset 3 suicid 3 äldre 3 folkhögskola 3 hälsa 3 tillgänglighet 3 patientenkät 3 örebroregionens energipris 3 Bussar 3 integration 3 örebro 3 tåg 3 Forskning 3 Storregion 3 projekt 2 åderbråck 2 hörselskadade 2 Fellingsbro folkhögskola 2 Innovation 2 bildtelefoni 2 citybanan 2 familjecentral 2 budget 2016 2 ung företagsamhet 2 barn- och ungdomshabilitering 2 örebro kommun 2 psykisk ohälsa 2 friluftsliv 2 antibiotika 2 ortopedteknik 2 medborgardialog 2 fordon 2 Informatik 2 dopning 2 Första spadtaget 2 studie- och yrkesvägledning 2 fotvård 2 barnhälsovård 2 innovationer 2 stockholm 2 Nora 2 länsgården fastigheter ab 2 ekonomi 2 vårdboende 2 döva 2 Tobacco endgame 2 Orange äventyr 2 öppet hus 2 solenergi 2 konst 2 ungdomar 2 utvecklingsstöd 2 film 2 musik 2 hållbara transporter 2 förnybar energi 2 sm-veckan 2 miljöpris 2 samverkan 2 syncentral 2 folktandvård 2 ungdomens naturstipendium 2 matsvinn 2 Innovationssluss 2 Business Region Örebro 2 hållbarhet 2 e-tjänster 2 vårdutbildning 2 Journal via nätet 2 1177 2 sundbyvik 2 oslo 2 kompetensförsörjning 2 örebroregionen 2 patientsäkerhet 2 vårdcentrum 2 kök 2 tågtrafik 2 primärvård 2 Almedalen 2 diabetes 2 sjukvårdsregion 2 buss 2 högspecialiserad vård 2 trafikverket 2 företag 2 ungdomsmottagningen 2 standardiserade vårdförlopp 2 venöst centrum 2 projektfinansiering 2 psykiatrin 2 Folktandvården 1 besöksnäringen 1 skandionkliniken 1 folkhögskolans dag 1 indelningskommittén 1 laxå 1 nationellt kunskapscenter 1 kulturpristagare 1 psykoterapeut 1 musikutbildning 1 elfordon 1 resistens 1 vård 1 soldagarna 1 kommunikationsdirektör 1 RFSL 1 energieffektivitet 1 kulturkalendern 1 körsång 1 arkiv 1 hjärnskadekurs 1 uppträdande 1 rynningeviken 1 stipendier 1 väg 1 obekväm arbetstid 1 tobakspreventiva enheten 1 niondeklassare 1 regionalt exportcentrum 1 volleyboll 1 socialstyrelsen 1 mobilt team 1 tomasbodahöjden 1 ms 1 trauma 1 celiaki 1 avancerad strålbehandling 1 tolkcentralen 1 almi 1 p-platser 1 komiljard 1 företagsklimat 1 telefonkatalog 1 arbetsmarknad 1 balansera mera 1 knäprotes 1 dropin 1 hemslöjd 1 nöjd kund index 1 storregioner 1 regionalisering 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 sjukvårdsdialog 1 hans fredlund 1 vuxenhabilteringen 1 trafiksignaler 1 nämnd 1 mälab 1 hållbar ekonomi 1 regionindelning 1 inkubera 1 barnmorska 1 patienter 1 SM i telefoni 1 helårsprognos 1 universitetssjukvård 1 alternativ telefoni 1 Hallsbergs kommun 1 attraktiv arbetsgivare 1 mikasa challenge 1 förebyggande 1 kammarmusik 1 pyroteknik 1 årsredovisning 1 hjärnskada 1 Hallsberg 1 eu:s strukturfond 1 hälsobefrämjandepris 1 förlossning 1 äldreomsorg 1 e-tjänst 1 it-pris 1 beroende 1 yrkesvägledning 1 Studiefrämjandet 1 regionalt utvecklingsansvar 1 medicinsk teknik 1 framtida satsningar 1 stadsplanering 1 mountainbike 1 invandring 1 matchning 1 busstrafik 1 landsvägscykel 1 örebro län 1 remiss 1 utvärdering 1 diamanten 1 brukarmedverkan 1 filmfestival 1 pris 1 beredskap 1 bredbandsutbyggnad 1 ansvar samlas 1 patientförsäkringen 1 Catrin Steen 1 teater 1 akumedicin 1 vårdrelaterade infektioner 1 budgetarbete 1 löf 1 lönesatsning 1 brukarinflytande 1 cyklelleder 1 karlskoga 1 Fairtrade 1 mångfaldsarbete 1 nsph 1 operation 1 beroendecentrum 1 kinnekulletågen 1 länstrafik 1 småföretag 1 sjukgymnastik 1 nätansluten solel 1 pendling 1 vårdlegitimation 1 bättre balans 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 postleden 1 E-hälsa 1 fiberetablering 1 dövblindtolk 1 jämställdhet 1 utmärkelse 1 regionservice 1 Andreas Svahn 1 vårdskador 1 kbt 1 sjuksköterskor 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 regionhälsan i örebro län 1 jämlik hälsa 1 transportplanering 1 slutstädning 1 äldrevård 1 sexuell hälsa 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 tobaksfria veckan 1 kundtjänst 1 politisk orgnisation 1 länstrafiken örebro 1 sjukskrivningsprocess 1 demokrati 1 handlingsplan 1 detaljplan 1 elnät 1 bokslut 1 akutmottagning 1 avhandling 1 teknikcollege 1 propellervägen 1 utanförskap 1 smittskyddsläkare 1 Svealandsregion 1 läkemedel 1 gymnasieavhopp 1 vårdcentraler 1 askersund 1 samhällsviktig tjänst 1 eu-finansiering 1 Cellprov 1 inkludera mera 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 äldres hälsa 1 studieförbund 1 social ekonomi 1 Live at Heart 1 taxikurir 1 leisure 1 parkinson 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 tonårsutveckling 1 bergslagen 1 kävestadagen 1 livmoderhalscancer 1 bildtelefonkatalogen 1 invigning 1 funktionshinderorganisationer 1 litteratur 1 sociala innovationer 1 infrastrukturdagen 1 Jan Olsson 1 öppna jämförelser 1 akademisk företagshälsa 1 hållbart resande 1 kilsbergen 1 regionfullmäktige i örebro län 1 västtrafik 1 texttelefon 1 cancerplan 1 ohälsa 1 seriefestival 1 kulturprojekt 1 kirurgi 1 familjerådgivning 1 nationella riktlinjer 1 investeringar 1 gymnasium 1 företagshälsovård 1 glutenintolerans 1 Läkare 1 östra mellansverige 1 distriktssköterskor 1 bettavvikelser 1 kultur och ideell sektor 1 föreställning 1 liv och hälsa ung 1 attention 1 vårdbarometern 1 pressinbjudan 1 sjöfart 1 ångest 1 Teater Martin Mutter 1 energipriset 1 anropsstyrd trafik 1 landshövding 1 förebyggande arbete 1 örebroveckan 1 sjukvårdsminister 1 hybridsal 1 uppsala-örebro 1 sommaren i vården 1 demokratinätverk 1 fallskador 1 RUS 1 Stockholm-Oslo 1 dietister 1 föreningsbidrag 1 stadsparken 1 öppna förskolan 1 hälso- och sjukvård 1 diabetesvård 1 Tobaksfria dagen 1 samhällsbyggnad 1 feriepraktik 1 nationell patientenkät 1 protonterapi 1 audiologisk klinik 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 socialt företagande 1 ortodonti 1 feriepraktik kultur 1 infrastrukturplan 1 åtgärdsvalsstudie 1 ungdomars hälsa 1 ungdomskultur 1 kulturplan 1 natur- och friluftsliv 1 hjärnkoll 1 mina intyg 1 wifi 1 läkarmöte 1 hiv 1 Läkardagarna 1 medicinsk 1 vård- och omsorg 1 sjukvårdsministern 1 trådlöst internet 1 regional demokrati 1 läkarintyg 1 politiker 1 biblioteksutveckling 1 folkhögskoleverksamhet 1 digit 1 Lindesberg 1 akuten 1 marie-louise forsberg-fransson 1 folkbildning 1 seniorer 1 hallsbergs vårdcentral 1 fysisk planering 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 långsiktighet 1 AT 1 överskott 1 kunskap och kompetens 1 vård- och omsorgscollege 1 reumatiker 1 gasutsläpp 1 ungdomsmottagning 1 disputation 1 kvalitetsregister 1 ortopedi 1 gymnasiebehörighet 1 naturturism 1 fysioterapi 1 anestesi 1 kulturstipendium 1 regional kulturplan 1 reumatikerförbundet 1 tolkcentral 1 2.55 1 mobil hälsomottagning 1 ekologisk mat 1 blodsockeer 1 vegetariskt 1 mtb 1 ladugårdsängen 1 musiklinje 1 uppföljning 1 vintersport 1 förtroende 1 Fairtradediplom 1 ung peng 1 hållbar turism 1 eu 1 fritidscykling 1 upphandling 1 vuxenhabilitering 1 missbruk 1 transport- och logistikdagarna 1 bildtelefon 1 gods 1 kött 1 geotour 1 verksamhetsplan med budget 1 validering 1 Folktandvården Eyra 1 samverkansmodellen 1 allmän trafikplikt 1 kost 1 vårddata 1 tomasboda 1 liv och hälsa 1 njursjukdom 1 bengaleldar 1 omsorg 1 vindkraft 1 längdskidåkning 1 geocaching 1 universitetssjukhus 1 kulturting 1 bredband 1 Agenda 2030 1 ambulanshelikopter 1 närsjukvård 1 stadsbuss 1 tåg i bergslagen 1 gabriel wikström 1 Bergsslagsspelen 1 svinn 1 Visa alla taggar
Nu är Lindesbergs lasaretts nya akutmottagning invigd

Nu är Lindesbergs lasaretts nya akutmottagning invigd

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 15:00 CEST

Efter att personal och patienter länge fått trängas om utrymmet med hantverkare, är Lindesbergs lasaretts om- och tillbyggda akutmottagning redo att tas i bruk. I eftermiddag invigdes lokalerna. Det var regionråd Andreas Svahn (S) som förrättade invigningen under en ceremoni på fredagseftermiddagen.

Media no image

Gemensamt seminarium på Lindedagen ska locka arbetskraft till Lindesberg

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 11:00 CEST

Det behövs arbetskraft till Lindesberg. Det tar Region Örebro län och Lindesbergs kommun fasta på tillsammans med Arbetsförmedlingen och näringslivet och arrangerar jobb-seminarium i anslutning till årets Lindedagen den 10 maj.

Media no image

Många vinster med förändrat sätt att dokumentera inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 15:52 CEST

En förändrad informationshantering inom hälso- och sjukvården kan bidra till vinster för både patienter och medarbetare. Det är budskapet som Region Örebro län för fram vid Vitalis, en konferens i Göteborg inom området e-hälsa och digitalisering.

Pressinbjudan: Välkommen till dansens dag 2017

Pressinbjudan: Välkommen till dansens dag 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 11:20 CEST

Välkommen att fira dansens dag på Tegelbruket i Örebro torsdagen den 27 april. Du kommer få ta del av en fantastisk dansföreställning av och med dansaktiva i alla åldrar från Örebro län.

Företagare ger länets kommuner tummen upp

Företagare ger länets kommuner tummen upp

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:04 CEST

Företagare ger Örebroregionens kommuner bra betyg för myndighetsutövning i en nationell servicemätning om företagsklimat. I regionen klättrar Lekeberg upp till 5:e plats med ett nöjd kundindex på 81. Örebro står för den högsta placeringen bland större jämförbara kommuner.

Media no image

Pressinbjudan: Region Örebro län tar emot Fairtraderegiondiplom

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:20 CEST

​I början av året godkändes Region Örebro läns ansökan om att bli diplomerad Fairtraderegion. Under en ceremoni överlämnar nu representanter för Fairtrade Sverige diplomet till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S). Tid: onsdag 26 april kl. 13.00 Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Lilla sömnboken, en lättläst bok för barn om sömn

Lilla sömnboken, en lättläst bok för barn om sömn

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:00 CEST

Nu lanseras ”Lilla sömnboken – när jag ska sova”, som är framtagen av Nätverket för barnombud inom Habilitering och hjälpmedel tillsammans med Barn- och ungdomsrådet.

Media no image

Patienterna upplever bättre tillgänglighet och ett mycket bra bemötande

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 08:00 CEST

Hösten 2016 följde verksamheterna inom Habilitering och hjälpmedel upp patienternas upplevelse av kvalitet. Resultatet från patientenkäten visar att arbetet med att förbättra tillgängligheten för patienterna har gett resultat.

Media no image

Region Örebro län deltar i nationell tyst minut

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2017 13:02 CEST

Region Örebro län kommer på måndag klockan 12 att delta i en nationell tyst minut med anledning av det fruktansvärda attentat som inträffade i Stockholm under fredagen. Regionen vill på detta sätt visa medkänsla och deltagande med de drabbade och deras anhöriga.

Region Örebro län betonar EU-fonders betydelse

Region Örebro län betonar EU-fonders betydelse

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 14:30 CEST

Mot slutet av 2017 ska EU fatta beslut om en långtidsbudget. Det får betydelse för framtida prioriteringar inom unionen, vilket i sin tur kan få konsekvenser för Örebroregionen. Nu arbetar Region Örebro län för att föra fram ett Bergslagsperspektiv i den aktuella debatten.

Media no image

Stödmedel för sociala innovationer utlyses

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 11:20 CEST

Region Örebro län utlyser särskilda stödmedel till aktörer som arbetar med sociala innovationer. Innovationerna ska främst rikta sig mot idéer som stärker jämställdhet i samhället, och nya idéer som stärker kvinnor och motverkar kvinnors utsatthet i samhället. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor beslutat i dag den 6 april.

Media no image

Teater, film, kammarmusik och Bergslagsspel får länsbidrag

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 11:19 CEST

Kulturen utvecklar Örebro län. 490 000 kronor satsas därför på fyra projekt inom teater, film, kammarmusik och Bergslagsspel. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor beslutat i dag den 6 april.

Media no image

Pressinbjudan till Europaforum 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 08:17 CEST

Ta chansen att träffa Lena Andersson Pench från EU-kommissionen och Jens Nilsson från EU-parlamentet när de gästar Örebro i morgon fredag. De kommer för att tillsammans med Irén Lejegren (S), regionråd, vara med på konferensen Europaforum 2017.

Bergslagsleden – en resa från folkhälsoverktyg till turistattraktion

Bergslagsleden – en resa från folkhälsoverktyg till turistattraktion

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 12:55 CEST

Under de 35 år som Bergslagsleden har funnits har den utvecklats mycket. Från att då, år 1980, ha varit ett sätt att höja länsbornas folkhälsa till att idag vara en attraktion som drar tusentals internationella turister om året. Det är en av slutsatserna som dras i årets undersökning av Bergslagsledens besökare.

Folktandvården Eyra tar emot sina första patienter

Folktandvården Eyra tar emot sina första patienter

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 09:00 CEST

Den 6 april öppnar Folktandvården Eyra. Kliniken ligger högst upp i kontorshuset Eyracenter vid Behrn Arena och är en av länets största och modernaste, när det gäller teknik och utrustning.

Lars Lundgren blir hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län

Lars Lundgren blir hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 14:00 CEST

Lars Lundgren blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör och förvaltningschef för hälso- och sjukvården inom Region Örebro län. Han tillträder tjänsten i mitten av maj, och kommer då närmast från en tjänst som områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Energipris till Tullängsskolans restaurangpersonal och Kopparbergs bryggeri

Energipris till Tullängsskolans restaurangpersonal och Kopparbergs bryggeri

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 11:41 CEST

Tullängsskolans restaurangpersonal och Kopparbergs bryggeri fick ta emot utmärkelser när Örebroregionens energipris 2016 delades ut under promotionmorgon den 31 mars. Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län står bakom priset.

Sverigefinskt kulturarv uppmärksammas

Sverigefinskt kulturarv uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 10:50 CEST

I december är det 100 år sedan Finland blev självständigt. I samband med det vill Region Örebro län och Örebro kommun tillsammans visa hur det är och har varit att leva som sverigefinne i Örebro län. Därför görs under 2017 en gemensam satsning på sverigefinskt kulturarv.

Regionalt exportcentrum ska riva företagens tillväxthinder

Regionalt exportcentrum ska riva företagens tillväxthinder

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 15:41 CEST

​Idag är den svenska marknaden begränsad och räcker därför inte till när våra företag ska växa. Därför invigdes idag Regionalt exportcentrum i Örebro län. Syftet med exportcentrumet är att fler regionala företag ska nå nya marknader.

Media no image

Pressinbjudan: Utdelning av Örebroregionens energipris 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 13:56 CEST

Örebroregionens energipris kommer delas ut i samband med promotionmorgon fredag 31 mars på Frimis salonger i Örebro. Vinnarna har utsetts av Region Örebro Läns fokusnämnd för miljö och klimat. Priset delas ut av Landshövdingen Maria Larsson samt ordförande i fokusnämnden för miljö och klimat, Kerstin Bergström Persson (S).