Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 127 hälso- och sjukvården 104 Hållbar utveckling 46 Region Örebro län 45 universitetssjukhuset örebro 44 kultur 32 klimat 27 Karlskoga lasarett 24 lindesbergs lasarett 24 vårdcentral 19 energi 17 Kollektivtrafik 16 miljö 16 Infrastruktur 15 dans 15 psykiatri 14 transporter 14 Kävesta folkhögskola 9 Bergslagsleden 9 turism 8 Länstrafiken 8 Forskning 8 Tillväxt 7 Habilitering och hjälpmedel 7 logistik 7 regionstyrelsen 7 Folkhälsa 7 Tandvård 7 utbildning 7 energipris 6 cykel 6 Nämnden för regional tillväxt 6 järnväg 6 mat 5 tåg 5 skola 5 Hälsa 5 ortopedi 5 örebro 5 solel 5 vandring 5 Livsmedel 5 Regionbildning 5 hjälpmedel 4 trafik 4 ambulans 4 natur 4 centrum för hjälpmedel 4 tillgänglighet 4 USÖ 4 miljöpris 4 Hållbara måltider 4 självmord 4 H-huset 4 Läkarutbildning 4 hållbarhet 4 transport 4 regional utvecklingsstrategi 4 teckenspråk 4 cancer 3 Nora 3 ekonomi 3 patientenkät 3 örebroregionens energipris 3 bredband 3 offentliga kök 3 RUS 3 Folktandvården 3 habilitering 3 avhandling 3 disputation 3 Almedalen 3 folkhögskola 3 döva 3 ortopedteknik 3 företagande 3 bildtelefoni 3 externa vårdplatser 3 friluftsliv 3 Storregion 3 innovationer 3 Bussar 3 cancervård 3 barn- och ungdomshabilitering 3 Business Region Örebro 3 ungdomar 3 suicidprevention 3 äldre 3 suicid 3 syncentral 3 fiber 3 konst 3 hörselskadade 3 munhälsa 3 Tobacco Endgame 3 integration 3 Framtidens vård 3 diabetes 3 busstrafik 3 bokslut 2 rehabilitering 2 webb 2 länsgården fastigheter ab 2 Informatik 2 studie- och yrkesvägledning 2 oslo 2 projektfinansiering 2 kirurgi 2 liv och hälsa ung 2 psykisk ohälsa 2 Syncentralen 2 Örebro universitet 2 folktandvård 2 ungdomens naturstipendium 2 vårdcentrum 2 vårdboende 2 primärvård 2 sjukvårdsregion 2 Journal via nätet 2 FoU 2 e-tjänster 2 trafikverket 2 samverkan 2 operation 2 Orange äventyr 2 fordon 2 uppkoppling 2 budget 2016 2 feriepraktik 2 ung företagsamhet 2 högspecialiserad vård 2 bredbandsutbyggnad 2 utvecklingsstöd 2 vegetariskt 2 tandhälsa 2 Miljödag 2 akutmottagning 2 sjukskrivningar 2 dopning 2 buss 2 citybanan 2 vårdutbildning 2 kompetensförsörjning 2 hållbara transporter 2 upphandling 2 fysioterapi 2 örebroregionen 2 projekt 2 ungdomsmottagningen 2 Rynningeviken 2 solenergi 2 antibiotika 2 export 2 hållbart resande 2 sociala innovationer 2 Tobaksfria dagen 2 karlskoga 2 patientsäkerhet 2 barnhälsovård 2 jämlik hälsa 2 Innovationssluss 2 entreprenörskap 2 Andreas Svahn 2 kost 2 åderbråck 2 stroke 2 medborgardialog 2 sundbyvik 2 EU 2 sm-veckan 2 film 2 kbt 2 Tobaksfria veckan 2 Näringsliv 2 öppet hus 2 Första spadtaget 2 standardiserade vårdförlopp 2 fotvård 2 Dans i Örebro län 2 tågtrafik 2 livmoderhalscancer 2 Innovation 2 venöst centrum 2 kök 2 kvalitetsregister 2 ambulansstation 2 matsvinn 2 Hallsberg 2 musik 2 psykiatrin 2 familjecentral 2 företag 2 alf-medel 2 cykelväg 2 1177 2 förnybar energi 2 Fellingsbro folkhögskola 2 psykisk hälsa 2 investeringar 2 universitetssjukhus 2 örebro kommun 2 stockholm 2 jordbruk 2 tolkcentralen 2 överskott 2 ekosystem 1 dansföreställning 1 synnedsättning 1 E-hälsa 1 vård- och omsorgsboende 1 attention 1 hjärnskada 1 långsiktighet 1 teknikcollege 1 hivtest 1 it-pris 1 godstrafik 1 eu-finansiering 1 undersköterskor 1 musikutbildning 1 brukarmedverkan 1 akuten 1 nsph 1 leisure 1 skandionkliniken 1 Cellprov 1 hållbar turism 1 telefonkatalog 1 fysisk planering 1 resistens 1 ungdomskultur 1 studievägledning 1 vård- och omsorg 1 hbtq 1 niondeklassare 1 transportplanering 1 litteratur 1 hållbar ekonomi 1 svinn 1 alf 1 obekväm arbetstid 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 folkhögskolans dag 1 vårdbarometern 1 regional kulturplan 1 reumatiker 1 social innovation 1 vårdplatser 1 vårdskador 1 taxikurir 1 budgetarbete 1 transportpolitik 1 sjukgymnastik 1 regionalisering 1 regionservice 1 kommission 1 styrka 1 gymnasiebehörighet 1 ivpa 1 anslag 1 hållbar tillväxt 1 läkemedel 1 öppna förskolan 1 tyst minut 1 kommunikationsdirektör 1 ungdomars hälsa 1 kortare väntetider 1 Andersson Dance 1 react 1 diamanten 1 bildtelefon 1 nationell patientenkät 1 AT 1 energipriset 1 attraktiv arbetsgivare 1 nöjd kund index 1 sexuell hälsa 1 nationella riktlinjer 1 geriatrik 1 inkubera 1 kulturpristagare 1 strukturfond 1 socialfonden 1 ungas hälsa 1 tandreglering 1 höns 1 ideella sektorn 1 mångfaldsarbete 1 SM i telefoni 1 generalentreprenör 1 gabriel wikström 1 östra mellansverige 1 kulturplan 1 alternativ telefoni 1 koncentration 1 föreningsbidrag 1 kvalitetspris 1 kulturliv 1 stadsbuss 1 Dansens dag 1 smittskyddsläkare 1 basal kroppskännedom 1 utbildningscentrum 1 ect 1 värmebölja 1 äldres hälsa 1 läkarintyg 1 yrkesvägledning 1 universitetssjukvård 1 hybridsal 1 landsvägscykel 1 hjärnkoll 1 samverkansmodellen 1 pyroteknik 1 mödrahälsovård 1 Live at Heart 1 tolkutbildning 1 digit 1 teckenspråkstolk 1 audiologiska kliniken 1 en bättre sits 1 Jan Olsson 1 personer med dövblindhet 1 regionindelning 1 dropin 1 cykelturism 1 flexbuss 1 planprocess 1 Allmäntjänstgöring 1 anropsstyrd trafik 1 supporterkultur 1 ungdomsmottagning 1 Christina Zetterlund 1 dietister 1 kontaktsjuksköterskor 1 Länstransportplan 1 knäprotes 1 Skapa dans 1 askersunds kommun 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 marie-louise forsberg-fransson 1 familjerådgivning 1 drönare 1 livsmedelskedjan 1 ortodonti 1 innovationsstöd 1 musiklinje 1 gasutsläpp 1 helårsprognos 1 seriefestival 1 fotbollsarenor 1 operationer 1 cellprovtagning 1 löf 1 hållbarhetschef 1 p-platser 1 Business Sweden 1 regionalt utvecklingsansvar 1 brukarinflytande 1 läkarmöte 1 elektrokonvulsiv terapi 1 distriktssköterskor 1 soldagarna 1 Bergslagen cycling 1 kunskap och kompetens 1 infrastrukturdagen 1 skytteparken 1 Teater Martin Mutter 1 psykatri 1 åtgärdsvalsstudie 1 utvecklingsansvar 1 mälab 1 infrastrukturplan 1 mina intyg 1 mikasa challenge 1 Liv & hälsa ung 1 cancerplan 1 örebroveckan 1 Länsgården 1 sjukvårdsminister 1 avancerad strålbehandling 1 skyltavtäckning 1 framtida satsningar 1 eu:s strukturfond 1 nationellt kunskapscenter 1 sjukskrivningsprocess 1 akumedicin 1 blodsockeer 1 folkhögskoleverksamhet 1 patientförsäkringen 1 tåg i bergslagen 1 allmän trafikplikt 1 bettavvikelser 1 lönesatsning 1 komiljard 1 world kidney day 1 fritidscykling 1 cyklelleder 1 inkludera mera 1 sjukvårdsministern 1 energipriset 2014 1 kävestadagen 1 nätansluten solel 1 vuxenhabilteringen 1 vårddata 1 hälsobefrämjandepris 1 hjärnskadekurs 1 diabetesråd 1 tomasboda 1 tomasbodahöjden 1 samhällsviktig tjänst 1 regionresan 1 shekarabi 1 feriepraktik kultur 1 #oslostockholm255 1 social hänsyn 1 alkoholbruk 1 kultur och ideell sektor 1 gymnasieavhopp 1 periodrapport 1 transport- och logistikdagarna 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 kulturkalendern 1 sjukvårdsdialog 1 länstrafiken örebro 1 suicidprevetion 1 uppsala-örebro 1 samverkansnämnd 1 ung peng 1 mobil hälsomottagning 1 bättre balans 1 bengaleldar 1 verksamhetsplan med budget 1 kinnekulletågen 1 demokratinätverk 1 regional demokrati 1 regionfullmäktige i örebro län 1 hans fredlund 1 hallsbergs vårdcentral 1 regionhälsan i örebro län 1 akademisk företagshälsa 1 funktionshinderorganisationer 1 slutstädning 1 föreingsbidrag 1 kirurgiska kliniken 1 strukturerad journal 1 politisk orgnisation 1 ansvar samlas 1 indelningskommittén 1 Agenda 2030 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 Läkardagarna 1 Katastroffordon 1 länsklinik 1 kulturting 1 vårdlegitimation 1 dövblindtolk 1 kultur på teckenspråk 1 Universitetssjukvårdens forskningscentrum 1 postleden 1 natur- och friluftsliv 1 geotour 1 Svealandsregion 1 Bergslagen cykling 1 Stockholm-Oslo 1 2.55 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 propellervägen 1 ladugårdsängen 1 23 september 1 sommaren i vården 1 balansera mera 1 mobilt team 1 Hjalmar Bergmanteatern 1 bildtelefonkatalog 1 bildtelefonkatalogen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 texttelefon 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 tobakspreventiva enheten 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 livsmedelstrategi 1 Hallsbergs kommun 1 Hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Liv & hälsa 1 hällbar utveckling 1 fiberetablering 1 regionalt exportcentrum 1 energi- och klimatpriset 1 Folktandvården Eyra 1 Bergsslagsspelen 1 Nora kammarmusikfestival 1 audiologisk klinik 1 tolkcentral 1 vuxenhabilitering 1 Fairtradediplom 1 Visa alla taggar

5 miljoner för forskning på sociala barnavården i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 15:50 CEST

Regional utveckling inom Region Örebro län har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet fått 5 miljoner kronor för att studera och utveckla den sociala barnavården i Örebro län. Att stärka barns delaktighet i den sociala barnavården har under många år varit en viktig fråga inom socialtjänsten. Ändå visar forskning att mycket arbete återstår för att stärka barnets perspektiv.

Gemensam satsning för ett stärkt föräldraskap

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 11:00 CEST

I höst genomför Region Örebro län tillsammans med Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner gruppträffar om föräldrastöd för småbarnsföräldrar. Satsningen är en del i samverkan för psykisk hälsa-arbetet i den norra länsdelen.

Hjälpmedelsdagen firas för tredje året i rad

Hjälpmedelsdagen firas för tredje året i rad

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 08:00 CEST

Den nationella Hjälpmedelsdagen firas för tredje året i rad med spännande och lärorika aktiviteter med fokus på hjälpmedel i Örebro län. I år firas Hjälpmedelsdagen 21 september i Örebro och 26 september i Karlskoga.

​Artificiell intelligens och flerdimensionell radiologi i fokus under Röntgenveckan

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 08:00 CEST

Radiologin eller röntgendiagnostik är en medicinsk specialitet som utvecklas blixtsnabbt. På tisdag invigs Röntgenveckan på Conventum i Örebro och den är en av landets största kongresser med över 1500 deltagare. Föreläsare har bjudits in från hela Sverige och länder runt om i världen.

”En medicinsk revolution inom ortopedin – nu på USÖ”

”En medicinsk revolution inom ortopedin – nu på USÖ”

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 06:00 CEST

En medicinsk revolution inom ortopedin har nu kommit till Universitetssjukhuset Örebro. En så kallad O-arm är en maskin som gör det möjligt för en ortoped att genom avancerad teknik skruva in skruvar i ben med precision som aldrig skådats tidigare.

Region Örebro län fördubblar avgifterna för klimatkompensation

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 13:03 CEST

​Nu fördubblar Region Örebro län de interna avgifterna för klimatavgiften för bilresor. Avgiften för flyg höjs också och ska nu även omfatta utrikesflyg. Det beslutade regionstyrelsen den 11 september.

Kunskap om sjukdomar i sköldkörteln samlas på samma plats

Kunskap om sjukdomar i sköldkörteln samlas på samma plats

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 08:06 CEST

Tyreoideacentrum har öppnat vid Universitetssjukhuset i Örebro. Hit kommer de flesta patienter i länet med misstanke om tumör i sköldkörteln (tyreoidea) och bisköldkörtlarna (paratyreoidea att remitteras

Media hälsas välkomna till psykiatrins öppna föreläsning: En oönskad livssituation. Föreläsningen hålls i anslutning till den nationella suicidpreventiva dagen.

Media hälsas välkomna till psykiatrins öppna föreläsning: En oönskad livssituation. Föreläsningen hålls i anslutning till den nationella suicidpreventiva dagen.

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 08:00 CEST

En oönskad livssituation – är en öppen berättelse om hur livet snabbt kan förändras till det oönskade vid en djup depression. Men det är även en berättelse om vägen tillbaka och det viktiga arbetet med att förhindra att fler hamnar i samma livssituation.

Pressinbjudan: Invigning av tyreoideacentrum

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 08:41 CEST

Den 10 september invigs tyreoideacentrum som är en ny länsgemensam mottagning för patienter med sjukdom eller misstänkt sjukdom i sköldkörteln (tyreoidea) och bisköldkörtlarna (paratyreoidea).

10 skolklasser från länet får guidning på Bergslagsleden – ska filma äventyret!

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 15:26 CEST

Bergslagsleden har tillsammans med Vilt och naturvårdskommittén bjudit in 6:e-klassare i länet till en heldag på Bergslagsleden, 9 klasser från 6 olika kommuner deltar från 4 sep - 3 okt - Syftet med utflykten är att visa upp Bergslagsleden för unga länsbor som kanske inte är så vana vid att vara ute i naturen, säger Johan Karlström, utvecklingsledare för Bergslagsleden på Region Örebro län.

Ny mötesplats i Grythyttan tar länets livsmedelskedja mot framtiden

Ny mötesplats i Grythyttan tar länets livsmedelskedja mot framtiden

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 13:43 CEST

En ny tid. Nya livsmedel. Nya utmaningar. Nya innovationer. I Grythyttan Innovation & Start-up Hub ska hela livsmedelskedjan i Örebro län samlas och skapa förutsättningar för att utveckla innovationer, samordna forskning och företagsamhet och lämna konstruktiva bidrag till en hållbar framtid.

Pressinbjudan: Stor satsning på ett centrum för innovationer inom livsmedelskedjan i Grythyttan

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 10:05 CEST

Vi inbjuder media till en pressträff på Måltidens Hus i Grythyttan. Där presenterar Region Örebro län och Inkubera ett nytt utvecklingscentrum för innovationer inom livsmedelskedjan.

Lugn och rofylld miljö vid elbehandling - nu öppnar enheten för hjärnstimulering

Lugn och rofylld miljö vid elbehandling - nu öppnar enheten för hjärnstimulering

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 13:59 CEST

Den 28 augusti öppnar psykiatrin sin enhet för hjärnstimulering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Flytten till för verksamheten nya lokaler är positiv för både patienter och medarbetare.

För första gången skriver Region Örebro län avtal med ett socialt företag

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 13:30 CEST

För första gången sluter Region Örebro län ett avtal med ett socialt företag där sociala hänsyn har varit vägledande. Cykelreturen ekonomisk förening ska under den närmsta tvåårsperioden serva och reparera Region Örebro läns tjänstecyklar på Eklundavägen i Örebro. Avtalet kan förlängas upp till två år.

Pressinbjudan: Litet socialt företag får avtal med Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 13:20 CEST

För första gången skriver Region Örebro län ett avtal med ett socialt företag där sociala hänsyn har varit vägledande.

Pressinbjudan: Invigning av enheten för hjärnstimulering

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 10:43 CEST

Den 24 augusti inviger psykiatrin sin nya enhet för hjärnstimulering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Karin Sundin (S) regionråd inviger mottagningen, och sedan finns möjlighet för rundvandring i lokalerna.

Region Örebro län driver frågan om en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm under Arendalsveckan i Norge

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 10:23 CEST

Hur kan det både vara möjligt och lönsamt att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm? Under Arendalsveckan, Norges motsvarighet till Almedalsveckan, presenterar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ett Business Case för hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna skulle kunna stå färdig redan 2030.

Rekordhög värme kan påverka hälsan

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 10:06 CEST

Solen och värmen håller i sig. Det är härligt, men rekordhöga temperaturer under en längre tid kan också innebära stora påfrestningar för många. Region Örebro län har inte fått fler som söker vård till följd av värmen.

Bra med fysisk aktivitet vid cancersjukdom

Bra med fysisk aktivitet vid cancersjukdom

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 12:02 CEST

När vi rör på oss och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå. Det ger positiva effekter oavsett om man är frisk eller har en cancersjukdom. Forskare uppskattar att en stillasittande livsföring höjer risken att få cancer med cirka 30 procent.

Vårdcentrum håller tidsplanen - i september nästa år är det dags att börja flytta in

Vårdcentrum håller tidsplanen - i september nästa år är det dags att börja flytta in

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 10:30 CEST

Bygget av vårdcentrum och lägenheter i kvarteret Bulten i centrala Lindesberg går enligt plan. I september nästa år ska allt vara färdigt att börja flytta in i.