Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 122 hälso- och sjukvården 99 Hållbar utveckling 46 Region Örebro län 44 universitetssjukhuset örebro 41 kultur 31 klimat 26 lindesbergs lasarett 24 Karlskoga lasarett 24 vårdcentral 19 energi 17 Kollektivtrafik 16 miljö 15 dans 14 transporter 14 Infrastruktur 14 psykiatri 11 Kävesta folkhögskola 9 turism 8 Länstrafiken 8 Forskning 8 utbildning 7 regionstyrelsen 7 Habilitering och hjälpmedel 7 Tillväxt 7 Folkhälsa 7 Bergslagsleden 7 Tandvård 7 logistik 7 Nämnden för regional tillväxt 6 järnväg 6 energipris 6 cykel 6 vandring 5 solel 5 Regionbildning 5 Hälsa 5 örebro 5 mat 5 Livsmedel 4 Hållbara måltider 4 hjälpmedel 4 teckenspråk 4 Läkarutbildning 4 miljöpris 4 centrum för hjälpmedel 4 USÖ 4 natur 4 skola 4 självmord 4 ambulans 4 H-huset 4 tåg 4 ortopedi 4 regional utvecklingsstrategi 4 tillgänglighet 4 trafik 4 hållbarhet 4 transport 4 företagande 3 busstrafik 3 offentliga kök 3 innovationer 3 bredband 3 äldre 3 suicid 3 ungdomar 3 hörselskadade 3 diabetes 3 avhandling 3 döva 3 habilitering 3 munhälsa 3 RUS 3 suicidprevention 3 konst 3 Tobacco Endgame 3 Business Region Örebro 3 örebroregionens energipris 3 cancer 3 barn- och ungdomshabilitering 3 cancervård 3 Bussar 3 Storregion 3 Almedalen 3 patientenkät 3 folkhögskola 3 integration 3 Framtidens vård 3 externa vårdplatser 3 ortopedteknik 3 Folktandvården 3 syncentral 3 ekonomi 3 fiber 3 disputation 3 Nora 3 bildtelefoni 3 kvalitetsregister 2 familjecentral 2 film 2 Innovation 2 rehabilitering 2 barnhälsovård 2 fotvård 2 utvecklingsstöd 2 stockholm 2 hållbara transporter 2 EU 2 tågtrafik 2 Näringsliv 2 dopning 2 vegetariskt 2 uppkoppling 2 trafikverket 2 Journal via nätet 2 vårdboende 2 standardiserade vårdförlopp 2 Första spadtaget 2 bokslut 2 FoU 2 kbt 2 sundbyvik 2 åderbråck 2 Tobaksfria dagen 2 entreprenörskap 2 projekt 2 kompetensförsörjning 2 citybanan 2 bredbandsutbyggnad 2 högspecialiserad vård 2 buss 2 budget 2016 2 liv och hälsa ung 2 länsgården fastigheter ab 2 operation 2 e-tjänster 2 tolkcentralen 2 cykelväg 2 alf-medel 2 samverkan 2 musik 2 matsvinn 2 venöst centrum 2 ambulansstation 2 kök 2 Hallsberg 2 psykiatrin 2 1177 2 Fellingsbro folkhögskola 2 psykisk hälsa 2 förnybar energi 2 universitetssjukhus 2 örebro kommun 2 investeringar 2 företag 2 jordbruk 2 överskott 2 Innovationssluss 2 friluftsliv 2 studie- och yrkesvägledning 2 Informatik 2 projektfinansiering 2 oslo 2 webb 2 Syncentralen 2 kirurgi 2 folktandvård 2 ungdomens naturstipendium 2 vårdcentrum 2 Örebro universitet 2 sjukvårdsregion 2 psykisk ohälsa 2 primärvård 2 Orange äventyr 2 fordon 2 ung företagsamhet 2 Miljödag 2 akutmottagning 2 tandhälsa 2 sjukskrivningar 2 vårdutbildning 2 fysioterapi 2 örebroregionen 2 ungdomsmottagningen 2 Rynningeviken 2 antibiotika 2 upphandling 2 solenergi 2 sociala innovationer 2 hållbart resande 2 export 2 karlskoga 2 jämlik hälsa 2 patientsäkerhet 2 Andreas Svahn 2 kost 2 medborgardialog 2 stroke 2 sm-veckan 2 Tobaksfria veckan 2 öppet hus 2 Dans i Örebro län 2 livmoderhalscancer 2 synnedsättning 1 E-hälsa 1 vård- och omsorgsboende 1 attention 1 hjärnskada 1 långsiktighet 1 teknikcollege 1 hivtest 1 it-pris 1 godstrafik 1 eu-finansiering 1 undersköterskor 1 musikutbildning 1 brukarmedverkan 1 akuten 1 nsph 1 leisure 1 skandionkliniken 1 Cellprov 1 hållbar turism 1 telefonkatalog 1 fysisk planering 1 resistens 1 ungdomskultur 1 studievägledning 1 vård- och omsorg 1 hbtq 1 niondeklassare 1 transportplanering 1 litteratur 1 hållbar ekonomi 1 svinn 1 alf 1 obekväm arbetstid 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 folkhögskolans dag 1 vårdbarometern 1 regional kulturplan 1 reumatiker 1 social innovation 1 vårdplatser 1 vårdskador 1 taxikurir 1 budgetarbete 1 transportpolitik 1 sjukgymnastik 1 regionalisering 1 regionservice 1 kommission 1 styrka 1 gymnasiebehörighet 1 ivpa 1 anslag 1 hållbar tillväxt 1 läkemedel 1 öppna förskolan 1 tyst minut 1 kommunikationsdirektör 1 ungdomars hälsa 1 kortare väntetider 1 Andersson Dance 1 react 1 diamanten 1 bildtelefon 1 nationell patientenkät 1 AT 1 energipriset 1 attraktiv arbetsgivare 1 nöjd kund index 1 sexuell hälsa 1 nationella riktlinjer 1 geriatrik 1 inkubera 1 kulturpristagare 1 strukturfond 1 socialfonden 1 ungas hälsa 1 tandreglering 1 höns 1 ideella sektorn 1 mångfaldsarbete 1 SM i telefoni 1 generalentreprenör 1 gabriel wikström 1 östra mellansverige 1 kulturplan 1 alternativ telefoni 1 koncentration 1 föreningsbidrag 1 kvalitetspris 1 kulturliv 1 stadsbuss 1 Dansens dag 1 smittskyddsläkare 1 basal kroppskännedom 1 utbildningscentrum 1 ect 1 äldres hälsa 1 läkarintyg 1 yrkesvägledning 1 universitetssjukvård 1 hybridsal 1 feriepraktik 1 landsvägscykel 1 hjärnkoll 1 samverkansmodellen 1 pyroteknik 1 mödrahälsovård 1 Live at Heart 1 tolkutbildning 1 digit 1 teckenspråkstolk 1 audiologiska kliniken 1 en bättre sits 1 Jan Olsson 1 personer med dövblindhet 1 regionindelning 1 dropin 1 cykelturism 1 flexbuss 1 planprocess 1 Allmäntjänstgöring 1 anropsstyrd trafik 1 supporterkultur 1 ungdomsmottagning 1 Christina Zetterlund 1 dietister 1 kontaktsjuksköterskor 1 Länstransportplan 1 knäprotes 1 Skapa dans 1 askersunds kommun 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 marie-louise forsberg-fransson 1 familjerådgivning 1 drönare 1 livsmedelskedjan 1 ortodonti 1 innovationsstöd 1 musiklinje 1 gasutsläpp 1 helårsprognos 1 seriefestival 1 fotbollsarenor 1 operationer 1 cellprovtagning 1 löf 1 hållbarhetschef 1 p-platser 1 Business Sweden 1 regionalt utvecklingsansvar 1 brukarinflytande 1 läkarmöte 1 elektrokonvulsiv terapi 1 distriktssköterskor 1 soldagarna 1 Bergslagen cycling 1 kunskap och kompetens 1 infrastrukturdagen 1 skytteparken 1 Teater Martin Mutter 1 psykatri 1 åtgärdsvalsstudie 1 utvecklingsansvar 1 mälab 1 infrastrukturplan 1 mina intyg 1 mikasa challenge 1 Liv & hälsa ung 1 cancerplan 1 örebroveckan 1 Länsgården 1 sjukvårdsminister 1 avancerad strålbehandling 1 skyltavtäckning 1 framtida satsningar 1 eu:s strukturfond 1 nationellt kunskapscenter 1 sjukskrivningsprocess 1 akumedicin 1 blodsockeer 1 folkhögskoleverksamhet 1 patientförsäkringen 1 tåg i bergslagen 1 allmän trafikplikt 1 bettavvikelser 1 lönesatsning 1 komiljard 1 world kidney day 1 fritidscykling 1 cyklelleder 1 inkludera mera 1 sjukvårdsministern 1 energipriset 2014 1 kävestadagen 1 nätansluten solel 1 vuxenhabilteringen 1 vårddata 1 hälsobefrämjandepris 1 hjärnskadekurs 1 diabetesråd 1 tomasboda 1 tomasbodahöjden 1 samhällsviktig tjänst 1 regionresan 1 shekarabi 1 feriepraktik kultur 1 #oslostockholm255 1 social hänsyn 1 alkoholbruk 1 kultur och ideell sektor 1 gymnasieavhopp 1 periodrapport 1 transport- och logistikdagarna 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 kulturkalendern 1 sjukvårdsdialog 1 länstrafiken örebro 1 suicidprevetion 1 uppsala-örebro 1 samverkansnämnd 1 ung peng 1 mobil hälsomottagning 1 bättre balans 1 bengaleldar 1 verksamhetsplan med budget 1 kinnekulletågen 1 demokratinätverk 1 regional demokrati 1 regionfullmäktige i örebro län 1 hans fredlund 1 hallsbergs vårdcentral 1 regionhälsan i örebro län 1 akademisk företagshälsa 1 funktionshinderorganisationer 1 slutstädning 1 föreingsbidrag 1 kirurgiska kliniken 1 strukturerad journal 1 politisk orgnisation 1 ansvar samlas 1 indelningskommittén 1 Agenda 2030 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 Läkardagarna 1 Katastroffordon 1 länsklinik 1 kulturting 1 vårdlegitimation 1 dövblindtolk 1 kultur på teckenspråk 1 Universitetssjukvårdens forskningscentrum 1 postleden 1 natur- och friluftsliv 1 geotour 1 Svealandsregion 1 Bergslagen cykling 1 Stockholm-Oslo 1 2.55 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 propellervägen 1 ladugårdsängen 1 23 september 1 sommaren i vården 1 balansera mera 1 mobilt team 1 Hjalmar Bergmanteatern 1 bildtelefonkatalog 1 bildtelefonkatalogen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 texttelefon 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 tobakspreventiva enheten 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 livsmedelstrategi 1 Hallsbergs kommun 1 Hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Liv & hälsa 1 hällbar utveckling 1 fiberetablering 1 regionalt exportcentrum 1 energi- och klimatpriset 1 Folktandvården Eyra 1 Bergsslagsspelen 1 Nora kammarmusikfestival 1 audiologisk klinik 1 tolkcentral 1 vuxenhabilitering 1 Fairtradediplom 1 Catrin Steen 1 moving city 1 KBT via internet 1 Visa alla taggar

Handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Örebro län på remiss

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:49 CEST

Handlingsplanen har som syfte att tydliggöra roller, ansvar och pekar på ett antal aktiviteter som behöver genomföras för att verka för en heltäckande utbyggnad av bredband i länet. Handlingsplanen presenterar också en analys av nuläget. Remissunderlaget är inte politiskt beslutat och synpunkter ska vara inne senast 15 oktober 2018.

Mer individanpassad rehabilitering efter stroke

Mer individanpassad rehabilitering efter stroke

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:00 CEST

Årligen drabbas cirka 30 000 personer av stroke. Det är vanligt att få nedsatt balans och gångfunktion efter en stroke. Forskning från Region Örebro län visar att det är viktigt att fråga patienten hur den upplever sin balans efter en stroke. Rehabiliteringen kan då bli mer individanpassad.

Mat för hälsa och hållbarhet – en handlingsplan för länets livsmedelskedja

Mat för hälsa och hållbarhet – en handlingsplan för länets livsmedelskedja

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 11:06 CEST

För att öka den totala livsmedelsproduktionen och bidra till fler jobb och hållbar tillväxt i hela länet har Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län tagit fram en handlingsplan. Målet är en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja i länet, från jord till bord.

Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:47 CEST

Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt har tagit beslut om i dag.

Pressinbjudan: Länets strategiska handlingsplan för livsmedelskedjan presenteras av landshövding Maria Larsson och regionrådet Irén Lejegren

Pressinbjudan: Länets strategiska handlingsplan för livsmedelskedjan presenteras av landshövding Maria Larsson och regionrådet Irén Lejegren

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 07:45 CEST

Media hälsas välkomna till en pressträff där landshövding Maria Larsson och regionrådet Irén Lejegren presenterar den strategiska handlingsplanen för länets livsmedelskedja som tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Tid: fredag 15 juni klockan 10.

Heterosexuella killar utan funktionsnedsättning från välbärgade familjer mår bäst

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:34 CEST

Det finns betydande skillnader i hälsa bland elever i årskurs 9 i Mellansverige. Det framkommer i den nya rapporten ”Mår alla bra?” som beskriver elevernas hälsa uppdelat på kön, socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättningar och sexuell läggning. Skillnaderna mellan tjejer och killar har dessutom ökat över tid. Oro för familjens ekonomi har ett särskilt starkt samband med måendet.

Tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten under sommaren

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:00 CEST

​Region Örebro län satsar tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten till vården i sommar. Det beslutade regionstyrelsen i dag den 11 juni. Satsningen är en följd av regeringens vårbudget som presenterades nyligen, och gäller under förutsättning att budgeten beslutas av riksdagen den 20 juni.

Stark medvind för besöksnäringen

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 13:50 CEST

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. De samlade turismutgifterna ökade med 7,4 procent jämfört med 2016, det visar undersökningen Turismens årsbokslut 2017. Besöksnäringen fortsätter att växa även i regionen. Mellan 2010-2017 har antalet gästnätter i Örebroregionen ökat med 13 procent. Det visar en rapport som nyligen presenteras av Regionalt forum för turismanalys.

Ta ett bra beslut: Bli tobaksfri på Tobaksfria dagen

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:50 CEST

I morgon den 31 maj är det WHO´s World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen. Inom Region Örebro län uppmärksammas därför det tobakspreventiva arbetet extra. •Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. •19 procent av Sveriges befolkning använder någon form av tobak varje dag. •Vart sjunde dödsfall i Sverige är tobaksrelaterat.

Elisabeth Liljekvist ny områdeschef i närsjukvård norr

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:00 CEST

När Per-Olof Larsson, nuvarande chef i område närsjukvård norr, går i pension i sommar kommer han att efterträdas av Elisabeth Liljekvist. Liljekvist tillträder tjänsten den 1 juli.

Region Örebro läns hållbarhetsarbete ger effekt

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:36 CEST

Arbete med hållbarhetsfrågor ger effekt. Det visar redovisningar av Region Örebro läns hållbarhetsarbete. Region Örebro län har minskat sin klimatpåverkan med nästan en tredjedel sedan 2010. Fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i Länstrafikens bussar samt arbete med klimatsmarta måltider har haft stor betydelse för resultatet.

Folktandvården 80 år – en betydelsefull folkhälsoaktör

Folktandvården 80 år – en betydelsefull folkhälsoaktör

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:50 CEST

För inte så längesedan var tänder en bristvara i Sverige. Den 25 maj 1938 fattades beslutet om en statsfinansierad, allmän tandvård. Folktandvården var född och sedan dess har vi som bor i Sverige inte bara fått behålla de flesta av våra tänder – vår munhälsa är dessutom i världsklass. Det hurrar vi för nu när Folktandvården fyller 80 år.

Sociala hänsyn i upphandlingar ska underlättas

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 07:45 CEST

​Region Örebro län ställer nu allt oftare krav på samhällsansvar och social hållbarhet i sina upphandlingar av varor och tjänster. Nu arrangeras två seminarier, i Lindesberg och Örebro, för att öka kunskapen om upphandlingar med sociala hänsyn och hur civilsamhälle och social ekonomi kan delta i offentliga upphandlingar.

Satsningar på bättre sjukskrivningar och rehabiliteringar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 13:08 CEST

Sjukskrivningar ska förebyggas och förkortas samtidigt som återgång i arbete ska främjas genom en bättre sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Det är målet för de satsningar som nu görs efter beslut i regionstyrelsen den 22 maj. Kostnaden för satsningen beräknas till 3,6 miljoner kronor (helår).

Tillsammans skapar vi ett bättre liv – Region Örebro läns nya vision

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 13:07 CEST

Region Örebro län får en ny vision: Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Den nya visionen antogs av regionstyrelsen idag och ska beslutas av regionfullmäktige 19 juni. Visionen ska peka ut riktningen för organisationen och stärka den gemensamma identiteten för alla som jobbar och verkar inom Region Örebro län.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:31 CEST

Med Rocka munnen flyttar Folktandvården in i svenska hem och telefoner. Appen som innehåller både spel och timer ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.