Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 99 hälso- och sjukvården 70 Hållbar utveckling 45 Region Örebro län 38 kultur 28 klimat 26 universitetssjukhuset örebro 23 Karlskoga lasarett 19 energi 17 vårdcentral 17 lindesbergs lasarett 15 miljö 15 Kollektivtrafik 15 transporter 13 dans 13 Infrastruktur 13 psykiatri 10 Kävesta folkhögskola 9 Bergslagsleden 7 regionstyrelsen 7 utbildning 7 logistik 7 Habilitering och hjälpmedel 7 Tillväxt 7 Länstrafiken 7 energipris 6 järnväg 6 turism 6 Nämnden för regional tillväxt 6 Regionbildning 5 vandring 5 mat 5 Folkhälsa 5 Tandvård 5 solel 5 Forskning 5 transport 4 teckenspråk 4 Hållbara måltider 4 centrum för hjälpmedel 4 skola 4 Hälsa 4 hjälpmedel 4 tåg 4 cykel 4 natur 4 Läkarutbildning 4 trafik 4 suicidprevention 3 bildtelefoni 3 integration 3 Bussar 3 äldre 3 folkhögskola 3 självmord 3 företagande 3 disputation 3 cancervård 3 hållbarhet 3 örebroregionens energipris 3 H-huset 3 örebro 3 habilitering 3 busstrafik 3 diabetes 3 avhandling 3 Business Region Örebro 3 tillgänglighet 3 döva 3 Almedalen 3 USÖ 3 hörselskadade 3 syncentral 3 konst 3 suicid 3 cancer 3 ortopedteknik 3 regional utvecklingsstrategi 3 Framtidens vård 3 Storregion 3 barn- och ungdomshabilitering 3 patientenkät 3 offentliga kök 3 Livsmedel 2 sjukvårdsregion 2 miljöpris 2 öppet hus 2 medborgardialog 2 patientsäkerhet 2 friluftsliv 2 ambulansstation 2 psykisk ohälsa 2 webb 2 ungdomar 2 vårdutbildning 2 sociala innovationer 2 kvalitetsregister 2 ung företagsamhet 2 Syncentralen 2 sm-veckan 2 psykiatrin 2 budget 2016 2 primärvård 2 Journal via nätet 2 fotvård 2 kök 2 örebroregionen 2 tolkcentralen 2 ungdomsmottagningen 2 kompetensförsörjning 2 förnybar energi 2 standardiserade vårdförlopp 2 familjecentral 2 EU 2 stockholm 2 externa vårdplatser 2 företag 2 buss 2 e-tjänster 2 vårdcentrum 2 projektfinansiering 2 export 2 trafikverket 2 jordbruk 2 åderbråck 2 hållbara transporter 2 barnhälsovård 2 tågtrafik 2 högspecialiserad vård 2 dopning 2 antibiotika 2 örebro kommun 2 Nora 2 vårdboende 2 Orange äventyr 2 fordon 2 Informatik 2 ambulans 2 citybanan 2 utvecklingsstöd 2 Första spadtaget 2 Fellingsbro folkhögskola 2 1177 2 operation 2 Dans i Örebro län 2 innovationer 2 oslo 2 musik 2 länsgården fastigheter ab 2 projekt 2 samverkan 2 studie- och yrkesvägledning 2 investeringar 2 sundbyvik 2 Innovationssluss 2 matsvinn 2 venöst centrum 2 folktandvård 2 solenergi 2 kbt 2 Tobacco endgame 2 ekonomi 2 film 2 ungdomens naturstipendium 2 Innovation 2 munhälsa 1 invigning 1 funktionshinderorganisationer 1 el 1 energi- och klimatpriset 1 personer med språkstörning 1 litteratur 1 infrastrukturdagen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 dansföreställning 1 Jan Olsson 1 elever 1 cykelväg 1 öppna jämförelser 1 industrihistoria 1 akademisk företagshälsa 1 hållbart resande 1 kilsbergen 1 strukturerad journal 1 arbetsliv 1 regionfullmäktige i örebro län 1 västtrafik 1 samverkansnämnd 1 texttelefon 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 Näringsliv 1 Olso-Stockholm 2.55 1 vårdplatser 1 cancerplan 1 samhällsplanering 1 ohälsa 1 kvalitetspris 1 seriefestival 1 kulturprojekt 1 riskkapital 1 psykisk hälsa 1 kirurgi 1 familjerådgivning 1 amatörteater 1 bb 1 bildtelefonkatalog 1 innovationsstöd 1 VMB 1 hållbarhetschef 1 nationella riktlinjer 1 budget 1 kortare väntetider 1 gymnasium 1 företagshälsovård 1 glutenintolerans 1 Läkare 1 reumatism 1 föreläsning 1 frakt 1 östra mellansverige 1 supporterkultur 1 #oslostockholm255 1 Folktandvården 1 distriktssköterskor 1 kina 1 livsmedelstrategi 1 bettavvikelser 1 besöksnäringen 1 skandionkliniken 1 kultur och ideell sektor 1 föreställning 1 liv och hälsa ung 1 attention 1 vårdbarometern 1 moving city 1 folkhögskolans dag 1 pressinbjudan 1 sjöfart 1 indelningskommittén 1 laxå 1 ångest 1 Teater Martin Mutter 1 nationellt kunskapscenter 1 kulturpristagare 1 psykoterapeut 1 musikutbildning 1 energipriset 1 elfordon 1 anropsstyrd trafik 1 Liv & hälsa 1 landshövding 1 resistens 1 musiklinje 1 soldagarna 1 kommunikationsdirektör 1 förebyggande arbete 1 örebroveckan 1 sjukvårdsminister 1 RFSL 1 hybridsal 1 uppsala-örebro 1 energieffektivitet 1 kulturkalendern 1 körsång 1 sommaren i vården 1 arkiv 1 demokratinätverk 1 fallskador 1 hjärnskadekurs 1 uppträdande 1 rynningeviken 1 RUS 1 stipendier 1 Stockholm-Oslo 1 väg 1 obekväm arbetstid 1 tobakspreventiva enheten 1 dietister 1 niondeklassare 1 regionalt exportcentrum 1 föreningsbidrag 1 stadsparken 1 volleyboll 1 öppna förskolan 1 hälso- och sjukvård 1 diabetesvård 1 socialstyrelsen 1 Tobaksfria dagen 1 samhällsbyggnad 1 mobilt team 1 feriepraktik 1 FoU 1 nationell patientenkät 1 tomasbodahöjden 1 personer med dövblindhet 1 ms 1 protonterapi 1 trauma 1 audiologisk klinik 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 socialt företagande 1 celiaki 1 Christina Zetterlund 1 ortodonti 1 feriepraktik kultur 1 infrastrukturplan 1 avancerad strålbehandling 1 almi 1 tolk 1 åtgärdsvalsstudie 1 ungdomars hälsa 1 ungdomskultur 1 p-platser 1 kulturplan 1 natur- och friluftsliv 1 hjärnkoll 1 Bildtelefoni.net 1 ect 1 mina intyg 1 komiljard 1 företagsklimat 1 telefonkatalog 1 wifi 1 arbetsmarknad 1 läkarmöte 1 balansera mera 1 knäprotes 1 hiv 1 dropin 1 hemslöjd 1 nöjd kund index 1 storregioner 1 Läkardagarna 1 regionalisering 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 medicinsk 1 sjukvårdsdialog 1 vård- och omsorg 1 hans fredlund 1 Europeiska utvecklingsfonden 1 sjukvårdsministern 1 vuxenhabilteringen 1 trådlöst internet 1 regional demokrati 1 läkarintyg 1 trafiksignaler 1 nämnd 1 politiker 1 mälab 1 biblioteksutveckling 1 folkhögskoleverksamhet 1 digit 1 Lindesberg 1 akuten 1 hållbar ekonomi 1 regionindelning 1 inkubera 1 marie-louise forsberg-fransson 1 barnmorska 1 patienter 1 folkbildning 1 SM i telefoni 1 helårsprognos 1 universitetssjukvård 1 seniorer 1 hallsbergs vårdcentral 1 alternativ telefoni 1 audiologiska kliniken 1 fysisk planering 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 långsiktighet 1 AT 1 Hallsbergs kommun 1 överskott 1 kunskap och kompetens 1 psykatri 1 vård- och omsorgscollege 1 reumatiker 1 gasutsläpp 1 ungdomsmottagning 1 attraktiv arbetsgivare 1 mikasa challenge 1 förebyggande 1 EU-projekt 1 ortopedi 1 Länsgården 1 kammarmusik 1 gymnasiebehörighet 1 pyroteknik 1 vård- och omsorgsboende 1 årsredovisning 1 hjärnskada 1 Hallsberg 1 naturturism 1 eu:s strukturfond 1 fysioterapi 1 livsmedelsproduktion 1 hälsobefrämjandepris 1 anestesi 1 kulturstipendium 1 regional kulturplan 1 förlossning 1 reumatikerförbundet 1 äldreomsorg 1 e-tjänst 1 it-pris 1 tolkcentral 1 beroende 1 2.55 1 synnedsättning 1 mobil hälsomottagning 1 resa 1 ekologisk mat 1 yrkesvägledning 1 länsstyren örebro län 1 blodsockeer 1 Skapa dans 1 vegetariskt 1 mtb 1 Studiefrämjandet 1 regionalt utvecklingsansvar 1 ladugårdsängen 1 uppföljning 1 medicinsk teknik 1 framtida satsningar 1 stadsplanering 1 mountainbike 1 react 1 invandring 1 matchning 1 landsvägscykel 1 örebro län 1 import 1 remiss 1 utvärdering 1 diamanten 1 brukarmedverkan 1 filmfestival 1 pris 1 beredskap 1 bredbandsutbyggnad 1 ansvar samlas 1 patientförsäkringen 1 Catrin Steen 1 teater 1 akumedicin 1 vårdrelaterade infektioner 1 budgetarbete 1 löf 1 lönesatsning 1 brukarinflytande 1 cyklelleder 1 karlskoga 1 Fairtrade 1 ideella sektorn 1 mångfaldsarbete 1 nsph 1 funkionsnedsättning 1 beroendecentrum 1 kinnekulletågen 1 länstrafik 1 småföretag 1 sjukgymnastik 1 nätansluten solel 1 pendling 1 vårdlegitimation 1 bättre balans 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 postleden 1 E-hälsa 1 fiberetablering 1 dövblindtolk 1 jämställdhet 1 utmärkelse 1 regionservice 1 Andreas Svahn 1 vårdskador 1 sjuksköterskor 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 regionhälsan i örebro län 1 jämlik hälsa 1 transportplanering 1 slutstädning 1 äldrevård 1 sexuell hälsa 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 vård 1 vintersport 1 förtroende 1 Fairtradediplom 1 ung peng 1 hållbar turism 1 fritidscykling 1 upphandling 1 vuxenhabilitering 1 missbruk 1 transport- och logistikdagarna 1 bildtelefon 1 Visa alla taggar
Media no image

Region Örebro län tecknar avtal med Capio Läkargruppen om köp av vårdtjänster

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 16:36 CEST

Region Örebro län har beslutat sig för att upphandla vårdtjänster inom både öppen och sluten hälso- och sjukvård av Capio Läkargruppen AB. Avtalet täcker köp av tjänster till ett värde av upp till 80 miljoner kronor per år, i fyra år.

Media no image

Bättre tillgänglighet i vården prioriteras i budgeten

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 14:17 CEST

Satsningar på tillgänglighet, hållbarhet och regional tillväxt präglar Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2018 och planeringsförutsättningar fram till 2020. Den innebär också oförändrad skatt och oförändrat högskostnadsskydd för vården, men samtidigt några uppjusteringar av avgifter i vården.

Media no image

Maria Sveland är kulturpristagare 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 13:52 CEST

Författaren Maria Sveland, uppvuxen i Örebro, har tilldelats Region Örebro läns kulturpris för 2017. Hon har genom sitt författarskap lyft såväl allmänmänskliga som viktiga samhällsfrågor till nya och friskt provocerande nivåer. Kulturpriset är på 50 000 kronor och en statyett.

Media no image

Nytt avtal ska ge fler utländska investeringar

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 14:06 CEST

Utländska investeringar i Örebro län ska öka. Det är syftet med det avtal som Region Örebro län nu ska teckna med Business Sweden, som ägs gemensamt av staten och näringslivet. Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt tog i dag den 18 oktober beslut om att gå in i samarbetsavtalet.

Media no image

Region Örebro län stärker arbetet kring länets livsmedelsproduktion

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 08:57 CEST

Region Örebro län stärker nu arbetet med att skapa möjligheter för såväl ökad produktion av mat i länet som för fler arbetstillfällen inom livsmedelsnäringen. Detta sedan regeringen meddelat att Region Örebro län får två miljoner kronor för sitt arbete kopplat till den nationella livsmedelsstrategin.

Diabetesvården allt bättre

Diabetesvården allt bättre

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 09:00 CEST

Diabetesvården i Region Örebro län hör till de främsta i landet. Det visar en rapport från Socialstyrelsen där resultatet redovisas för olika mål som hör ihop med kvalitet i diabetesvården.

Det självständiga Finland firas med utställningar och föreläsningar

Det självständiga Finland firas med utställningar och föreläsningar

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2017 14:00 CEST

I år firar Finland 100 år som självständig nation. Det uppmärksammar Region Örebro län och Örebro kommun med en satsning på det sverigefinska kulturarvet för att på så sätt visa hur det är att leva som sverigefinsk i Örebro län.

Media no image

Konstnären Rita Pyy tar historien in i samtiden

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 11:04 CEST

Som en del av Finlands firande av 100 år som självständig nation ställer Örebro läns museum ut verk av Rita Pyy, örebrokonstnär med rötter i Karelen.

Unik dansföreställning når nya tonhöjder med Beethoven

Unik dansföreställning når nya tonhöjder med Beethoven

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 08:27 CEST

​Den 5 oktober besöker kompani Andersson Dance Örebro konserthus. Kompaniet uppför Alae, ett helaftonsverk för en flygel, en pianist och tre dansare. Tillsammans ger de sig i kast med Beethovens magnifika pianomusik. Bakom arrangemanget står Dans i Örebro län, Region Örebro län.

Media no image
Media no image

1177 Vårdguiden – en av de mest använda digitala tjänsterna

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 15:12 CEST

De inloggade e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden är en av de mest använda digitala tjänsterna i Sverige. Bara Skatteverket och Försäkringskassan har fler som loggar in. Det visar en årlig enkät av offentliga verksamheter med e-legitimation.

Media no image
Media no image
Media no image

Bättre bedömning av patienters symtom och förbättrad användning av ECT är några resultat som presenteras i Kvalitetsregister ECT:s årsrapport.

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 07:30 CEST

Bättre bedömning av patienters symtom och förbättrad användning av ECT är några resultat som presenteras i Kvalitetsregister ECT:s årsrapport. Uppföljning under behandling och individuella anpassningar har ökat. Det nationella arbete som gjorts gällande enhetliga riktlinjer visar effekt i form av ökad kvalitet.

Media no image

Nödvändigt att justera kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 15:06 CEST

​En plan för att justera kollektivtrafikens trafik och kostnader har Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad tagit beslut om i dag den 20 september. Det mesta av länets kollektivtrafik förblir oförändrad. Planerade trafikförändringar påverkar cirka två procent av det regionala buss- och tågresandet.

Region Örebro län satsar på förbättrad traumasjukvård
Hjälpmedelsdagen firas med aktiviteter i hela länet

Hjälpmedelsdagen firas med aktiviteter i hela länet

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 08:00 CEST

Den nationella Hjälpmedelsdagen firas med spännande och lärorika aktiviteter med fokus på hjälpmedel runt om i Örebro län. I år firas Hjälpmedelsdagen 22 september i Örebro och 27 september i Karlskoga och Lindesberg.

Media no image

Pressinbjudan: Ny pendlarbiljett Movingo

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 16:45 CEST

​Den 1 oktober lanseras Movingo - en ny periodbiljett för resor med regionaltåg där lokaltrafiken längs köpt sträcka ingår i biljettpriset. Bakom Movingo står de kollektivtrafikansvariga i Mälardalen. Den 18/9 hålls ett informationsevent för Movingo vid Örebro resecentrum. På plats finns lokala politiker från Region Örebro län, representanter från Länstrafiken Örebro, Movingo, Mälab och SJ.

Region Örebro län uppmärksammas i stort europeiskt nätverk

Region Örebro län uppmärksammas i stort europeiskt nätverk

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 14:05 CEST

​ Vid ett möte med Assembly of European Regions, AER, i franska Nancy under torsdagen belönades Region Örebro län med utmärkelsen #ShineBright för ett aktivt och inspirerande arbete i nätverket.

Media no image

Region Örebro läns anställda erbjuds förmånscykel

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 16:43 CEST

Bättre hälsa och mindre negativ påverkan på miljön. Det var två tungt vägande skäl till att regionstyrelsen i dag fattade beslut om att ge Region Örebro läns medarbetare möjlighet att hyra en förmånscykel.