Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 127 hälso- och sjukvården 111 universitetssjukhuset örebro 46 Region Örebro län 46 Hållbar utveckling 46 kultur 34 klimat 27 lindesbergs lasarett 26 Karlskoga lasarett 25 vårdcentral 19 Energi 18 miljö 16 Kollektivtrafik 16 psykiatri 16 dans 15 Infrastruktur 15 transporter 14 Bergslagsleden 9 Kävesta folkhögskola 9 Länstrafiken 8 turism 8 Forskning 8 Habilitering och hjälpmedel 8 logistik 7 Tandvård 7 Tillväxt 7 utbildning 7 Folkhälsa 7 regionstyrelsen 7 energipris 6 järnväg 6 Nämnden för regional tillväxt 6 cykel 6 ortopedi 5 Hälsa 5 vandring 5 mat 5 tåg 5 Regionbildning 5 skola 5 solel 5 Livsmedel 5 örebro 5 H-huset 4 Nora 4 trafik 4 transport 4 centrum för hjälpmedel 4 hjälpmedel 4 döva 4 teckenspråk 4 miljöpris 4 natur 4 Hållbara måltider 4 Läkarutbildning 4 USÖ 4 hållbarhet 4 självmord 4 patientenkät 4 ambulans 4 regional utvecklingsstrategi 4 tillgänglighet 4 bildtelefoni 3 diabetes 3 offentliga kök 3 fiber 3 habilitering 3 syncentral 3 ungdomsmottagningen 3 suicid 3 Folktandvården 3 integration 3 äldre 3 ungdomar 3 disputation 3 ortopedteknik 3 Tobacco Endgame 3 suicidprevention 3 företagande 3 friluftsliv 3 Business Region Örebro 3 hörselskadade 3 undersköterskor 3 cancervård 3 munhälsa 3 Bussar 3 konst 3 psykisk hälsa 3 psykisk ohälsa 3 innovationer 3 barn- och ungdomshabilitering 3 busstrafik 3 folkhögskola 3 RUS 3 Almedalen 3 cancer 3 Framtidens vård 3 örebroregionens energipris 3 Storregion 3 bredband 3 avhandling 3 ekonomi 3 externa vårdplatser 3 film 2 kvalitetsregister 2 familjecentral 2 Innovation 2 rehabilitering 2 örebro kommun 2 barnhälsovård 2 Innovationssluss 2 fotvård 2 utvecklingsstöd 2 hållbara transporter 2 Näringsliv 2 tågtrafik 2 Journal via nätet 2 dopning 2 vegetariskt 2 uppkoppling 2 standardiserade vårdförlopp 2 trafikverket 2 vårdboende 2 Första spadtaget 2 sundbyvik 2 bokslut 2 kbt 2 åderbråck 2 EU 2 Tobaksfria dagen 2 FoU 2 projekt 2 kompetensförsörjning 2 högspecialiserad vård 2 entreprenörskap 2 budget 2016 2 citybanan 2 bredbandsutbyggnad 2 liv och hälsa ung 2 länsgården fastigheter ab 2 buss 2 tolkcentralen 2 e-tjänster 2 cykelväg 2 alf-medel 2 operation 2 venöst centrum 2 samverkan 2 musik 2 ambulansstation 2 matsvinn 2 arbetsliv 2 pris 2 kök 2 Fellingsbro folkhögskola 2 Hallsberg 2 psykiatrin 2 1177 2 förnybar energi 2 universitetssjukhus 2 investeringar 2 företag 2 jordbruk 2 överskott 2 studie- och yrkesvägledning 2 Syncentralen 2 Informatik 2 ungdomens naturstipendium 2 vårdcentrum 2 projektfinansiering 2 oslo 2 webb 2 kirurgi 2 folktandvård 2 Örebro universitet 2 utbildningscentrum 2 Orange äventyr 2 sjukvårdsregion 2 stockholm 2 feriepraktik 2 fordon 2 Miljödag 2 akutmottagning 2 ung företagsamhet 2 tandhälsa 2 sjukskrivningar 2 vårdutbildning 2 örebroregionen 2 Rynningeviken 2 fysioterapi 2 upphandling 2 solenergi 2 antibiotika 2 Andreas Svahn 2 hållbart resande 2 export 2 sociala innovationer 2 jämlik hälsa 2 karlskoga 2 primärvård 2 patientsäkerhet 2 kost 2 stroke 2 medborgardialog 2 Dans i Örebro län 2 familjerådgivning 2 sm-veckan 2 öppet hus 2 Tobaksfria veckan 2 brukarmedverkan 2 livmoderhalscancer 2 synnedsättning 1 E-hälsa 1 vård- och omsorgsboende 1 attention 1 hjärnskada 1 långsiktighet 1 teknikcollege 1 hivtest 1 it-pris 1 godstrafik 1 eu-finansiering 1 musikutbildning 1 kulturstipendiater 1 akuten 1 nsph 1 leisure 1 skandionkliniken 1 Cellprov 1 hållbar turism 1 telefonkatalog 1 fysisk planering 1 resistens 1 ungdomskultur 1 studievägledning 1 vård- och omsorg 1 hbtq 1 niondeklassare 1 transportplanering 1 litteratur 1 hållbar ekonomi 1 svinn 1 alf 1 obekväm arbetstid 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 folkhögskolans dag 1 vårdbarometern 1 regional kulturplan 1 reumatiker 1 social innovation 1 vårdplatser 1 vårdskador 1 taxikurir 1 budgetarbete 1 transportpolitik 1 sjukgymnastik 1 regionalisering 1 regionservice 1 kommission 1 styrka 1 gymnasiebehörighet 1 ivpa 1 anslag 1 hållbar tillväxt 1 läkemedel 1 öppna förskolan 1 tyst minut 1 kommunikationsdirektör 1 ungdomars hälsa 1 kortare väntetider 1 Andersson Dance 1 react 1 diamanten 1 bildtelefon 1 nationell patientenkät 1 AT 1 energipriset 1 attraktiv arbetsgivare 1 nöjd kund index 1 sexuell hälsa 1 nationella riktlinjer 1 geriatrik 1 inkubera 1 kulturpristagare 1 strukturfond 1 socialfonden 1 ungas hälsa 1 tandreglering 1 höns 1 ideella sektorn 1 mångfaldsarbete 1 SM i telefoni 1 generalentreprenör 1 gabriel wikström 1 östra mellansverige 1 kulturplan 1 alternativ telefoni 1 koncentration 1 föreningsbidrag 1 kvalitetspris 1 Klimatomställning 1 kulturliv 1 stadsbuss 1 Dansens dag 1 smittskyddsläkare 1 basal kroppskännedom 1 ect 1 värmebölja 1 äldres hälsa 1 läkarintyg 1 yrkesvägledning 1 universitetssjukvård 1 hybridsal 1 landsvägscykel 1 hjärnkoll 1 samverkansmodellen 1 pyroteknik 1 mödrahälsovård 1 Live at Heart 1 tolkutbildning 1 digit 1 teckenspråkstolk 1 audiologiska kliniken 1 en bättre sits 1 Jan Olsson 1 personer med dövblindhet 1 regionindelning 1 dropin 1 cykelturism 1 flexbuss 1 planprocess 1 Allmäntjänstgöring 1 anropsstyrd trafik 1 supporterkultur 1 ungdomsmottagning 1 Christina Zetterlund 1 dietister 1 kontaktsjuksköterskor 1 Länstransportplan 1 knäprotes 1 Skapa dans 1 askersunds kommun 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 marie-louise forsberg-fransson 1 drönare 1 livsmedelskedjan 1 ortodonti 1 innovationsstöd 1 musiklinje 1 gasutsläpp 1 helårsprognos 1 seriefestival 1 fotbollsarenor 1 operationer 1 cellprovtagning 1 löf 1 hållbarhetschef 1 p-platser 1 Business Sweden 1 regionalt utvecklingsansvar 1 brukarinflytande 1 läkarmöte 1 elektrokonvulsiv terapi 1 distriktssköterskor 1 soldagarna 1 Bergslagen cycling 1 kunskap och kompetens 1 infrastrukturdagen 1 skytteparken 1 Teater Martin Mutter 1 psykatri 1 åtgärdsvalsstudie 1 utvecklingsansvar 1 mälab 1 infrastrukturplan 1 mina intyg 1 mikasa challenge 1 Liv & hälsa ung 1 cancerplan 1 örebroveckan 1 Länsgården 1 sjukvårdsminister 1 avancerad strålbehandling 1 skyltavtäckning 1 framtida satsningar 1 eu:s strukturfond 1 nationellt kunskapscenter 1 sjukskrivningsprocess 1 akumedicin 1 blodsockeer 1 folkhögskoleverksamhet 1 patientförsäkringen 1 tåg i bergslagen 1 allmän trafikplikt 1 bettavvikelser 1 lönesatsning 1 komiljard 1 world kidney day 1 fritidscykling 1 cyklelleder 1 inkludera mera 1 sjukvårdsministern 1 energipriset 2014 1 kävestadagen 1 nätansluten solel 1 vuxenhabilteringen 1 vårddata 1 hälsobefrämjandepris 1 hjärnskadekurs 1 diabetesråd 1 tomasboda 1 tomasbodahöjden 1 samhällsviktig tjänst 1 regionresan 1 shekarabi 1 feriepraktik kultur 1 #oslostockholm255 1 social hänsyn 1 alkoholbruk 1 kultur och ideell sektor 1 gymnasieavhopp 1 periodrapport 1 transport- och logistikdagarna 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 kulturkalendern 1 sjukvårdsdialog 1 länstrafiken örebro 1 suicidprevetion 1 uppsala-örebro 1 samverkansnämnd 1 ung peng 1 mobil hälsomottagning 1 bättre balans 1 bengaleldar 1 verksamhetsplan med budget 1 kinnekulletågen 1 demokratinätverk 1 regional demokrati 1 regionfullmäktige i örebro län 1 hans fredlund 1 hallsbergs vårdcentral 1 regionhälsan i örebro län 1 akademisk företagshälsa 1 funktionshinderorganisationer 1 slutstädning 1 föreingsbidrag 1 kirurgiska kliniken 1 strukturerad journal 1 politisk orgnisation 1 ansvar samlas 1 indelningskommittén 1 Agenda 2030 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 Läkardagarna 1 Katastroffordon 1 länsklinik 1 kulturting 1 vårdlegitimation 1 dövblindtolk 1 kultur på teckenspråk 1 Universitetssjukvårdens forskningscentrum 1 postleden 1 natur- och friluftsliv 1 geotour 1 Svealandsregion 1 Bergslagen cykling 1 Stockholm-Oslo 1 2.55 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 propellervägen 1 ladugårdsängen 1 23 september 1 sommaren i vården 1 balansera mera 1 mobilt team 1 Hjalmar Bergmanteatern 1 bildtelefonkatalog 1 bildtelefonkatalogen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 texttelefon 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 tobakspreventiva enheten 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 livsmedelstrategi 1 Hallsbergs kommun 1 Hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Liv & hälsa 1 hällbar utveckling 1 fiberetablering 1 regionalt exportcentrum 1 energi- och klimatpriset 1 Folktandvården Eyra 1 Bergsslagsspelen 1 Nora kammarmusikfestival 1 audiologisk klinik 1 tolkcentral 1 Visa alla taggar
Prisad för sitt arbete med döva och hörselnedsatta ungdomar

Prisad för sitt arbete med döva och hörselnedsatta ungdomar

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 14:14 CET

​Carolina Orvet, sjuksköterska på Knuffen i Örebro, har tilldelats ett pris på 175 000 kronor för sitt arbete med döva och hörselnedsatta ungdomar. I fredags fick hon ta emot Vårdförbundspriset på Vårdgalan i Stockholm.

Prisutdelning till unga författare i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 12:57 CET

Prisvinnarna i länets årliga skrivartävling för unga presenteras på Litteraturens på lördag. Genom att lyfta fram ungas skrivande och visa vilken bredd och kvalitet det finns, vill vi att de unga författarna ska stärkas i sin identitet som skrivande personer. Prisutdelningen i dig it! sker lördagen den 17 november kl. 15.40 Litteraturens lördag, Författarscenen, Örebro stadsbibliotek.

Antibiotikan räddar liv – nu måste den skyddas

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 13:30 CET

Varje år dör 33 000 personer i Europa som en följd av antibiotikaresistenta bakterier. Det vill Region Örebro län och flera andra europeiska myndigheter och organisationer råda bot på genom att skydda antibiotikan.

Våga prata om psykisk ohälsa!

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 09:30 CET

Nya möten, kunskap och ökad förståelse är temat för årets psykiatrivecka i södra länsdelen. På fyra orter delar personer med egen erfarenhet med sig av sina erfarenheter för att bidra till att öka vår kunskap om psykisk ohälsa. Psykiatriveckan är ett samarrangemang mellan kommunerna i södra länsdelen, Föreningen för psykiatriskt samarbete, Studieförbundet vuxenskolan och Region Örebro län.

Undersköterskan Anna Lindkvist vill höja statusen på yrket:  ”Vi måste våga vara stolta”

Undersköterskan Anna Lindkvist vill höja statusen på yrket: ”Vi måste våga vara stolta”

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 14:41 CET

”Vi måste våga vara stolta över att vi är undersköterskor.” Det är Anna Lindkvists budskap till sina kollegor. I 27 år har hon jobbat som undersköterska och aldrig hört talas om en konferens bara för sin yrkesgrupp – tills nu. På onsdag är hon en av föreläsarna på Hälso- och sjukvårdsdagen för undersköterskor på Conventum i Örebro.

Hälsofrämjande aktiviteter, brukardelaktighet och ökad samverkan mellan primärvård och psykiatri – tre viktiga områden där utveckling pågår inom psykiatrin i Region Örebro län.

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2018 09:30 CET

Media hälsas välkomna till psykiatrins öppna föreläsning den 5/11om vårt pågående utvecklingsarbete. Hälsofrämjande aktiviteter, brukardelaktighet och ökad samverkan mellan primärvård och psykiatri – tre viktiga områden där utveckling pågår inom psykiatrin i Region Örebro län.

​900 undersköterskor samlas i Örebro - ”största konferensen i sitt slag”

​900 undersköterskor samlas i Örebro - ”största konferensen i sitt slag”

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 12:07 CET

Undersköterskor är den yrkesgrupp inom vården som har minst möjlighet till fortbildning och konferenser. Region Örebro län vill med Hälso- och sjukvårdsdagen för undersköterskor lyfta fram en osynlig yrkesgrupp och ge dem möjlighet till möten och fortbildning.

Tacka ja till influensavaccination!

Tacka ja till influensavaccination!

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 06:30 CET

Nu är det återigen influensatider och många äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar riskerar att bli svårt sjuka i influensa. - För att minska risken att bli allvarligt sjuk och behöva sjukhusvård vill vi särskilt uppmana personer som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Trafikverket på en logistikresa i Örebro län

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 13:30 CEST

Örebro län erbjuder goda förutsättningar för gods- och logistikverksamhet, vilket Trafikverkets styrelse kommer att få se på nära håll. Vid ett två dagar långt besök kommer styrelseledamöterna att få ta del av verksamheter vid några av länets gods- och logistikföretag. Trafikverket i Region Öst arrangerar i samarbete med Region Örebro län besöket.

Prisregn över film om nyblivna föräldrar

Prisregn över film om nyblivna föräldrar

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:25 CEST

Familjerådgivningen inom Region Örebro län fick priset för Bästa sjuk- och hälsovårdsfilm på Swedish Media Festival. Filmen handlar om ett par som blir föräldrar för första gången och hur det påverkar deras relation.

Energikontoret hjälper företagen i Nora att hitta energitjuvar

Energikontoret hjälper företagen i Nora att hitta energitjuvar

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 13:24 CEST

De kommande veckorna kommer Energikontoret vid Region Örebro län att besöka små och medelstora företag i Nora kommun. Energiexperter kommer ut till företagen för att berätta om de möjligheter för stöd och rådgivning som finns, med syfte att minska energianvändningen och därmed företagens kostnader.

Många positiva trender i regionens miljöarbete

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 10:26 CEST

Minskad energianvändning, ökad användning av förnybara drivmedel och minskad utskrivning av antibiotika. Det är några exempel på vad Region Örebro läns miljöarbete resulterat i. Men det saknas inte utmaningar på miljöområdet.

Ny kostpolicy ska bidra till en bättre hälsa, starkare näringsliv och hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 14:03 CEST

Regionstyrelsen antog i dag en ny kostpolicy. Policyn, som slutgiltigt beslutas av fullmäktige, ska stärka arbetet med att nå hållbarhetsmålen, främja det regionala näringslivet och bidra till en bättre folkhälsa.

Regionens upphandlingar ska bidra till en hållbar framtid

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 13:57 CEST

Regionstyrelsen antog i dag en ny upphandlingspolicy. Den föreslagna policyn innebär att det ska ställas tydliga krav på miljö, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande. Upphandlingspolicyn beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige.

Sébastien Dubé tilldelas Region Örebro läns kulturpris

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 11:59 CEST

Sébastien Dubé tilldelas Region Örebro läns kulturpris 2018. Det beslutade regionstyrelsen i dag den 17 oktober. Han får priset för sin ständiga vilja till konstnärlig och gränsöverskridande förnyelse, och viljan att genom musiken leverera oväntad magi.

Hacka bibblan gästas av världens största gameboy

Hacka bibblan gästas av världens största gameboy

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 09:00 CEST

När Hacka bibblan 2018 genomförs i Örebro ligger fokus på kreativitet och innovativt lärande i biblioteksmiljö. Besökarna kommer bland mycket annat att ha möjlighet att provspela världens största gameboy.

Specialistmottagningarna bjuder in till minimässa med föreläsningar

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 11:55 CEST

Tisdag den 16 oktober arrangerar specialistmottagningarna vid Lindesbergs lasarett en gemensam minimässa klockan 13-16. Målgrupp är alla som är intresserade av att veta mera.

Lindesbergs lasarett i Sverigetopp när patienterna ger betyg

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 13:54 CEST

​Lindesbergs lasarett ligger i den absoluta Sverigetoppen när patienterna ger betyg på sitt sjukhus. Hela 94,2 procent av patienterna ger sjukhuset ett bra betyg när helhetsintrycket mäts – och det är högst bland landets akutsjukhus. Karlskoga lasarett ligger också över rikets medeltal med 88,9 procent, vilket också Universitetssjukhuset Örebro gör, som blir trea av universitetssjukhusen.

Region Örebro län tar plats i expertgrupp inom EU

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 13:30 CEST

Region Örebro län ingår från och med hösten 2018 i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande. Gruppen heter GECES och består av knappt 100 personer från hela EU. Region Örebro län representeras av Anders Bro, utvecklingsledare inom Regional utveckling.