Skip to main content

Taggar

karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 77 hälso- och sjukvården 53 Hållbar utveckling 42 Region Örebro län 32 klimat 24 kultur 17 universitetssjukhuset örebro 16 miljö 15 energi 15 Kollektivtrafik 14 karlskoga lasarett 13 vårdcentral 12 Infrastruktur 12 transporter 12 lindesbergs lasarett 10 psykiatri 10 Kävesta folkhögskola 9 dans 8 regionstyrelsen 7 utbildning 7 bergslagsleden 6 turism 6 Länstrafiken 6 Nämnden för regional tillväxt 6 logistik 6 Regionbildning 5 järnväg 5 Tillväxt 5 energipris 5 solel 5 vandring 4 transport 4 trafik 4 folkhälsa 4 Hållbara måltider 4 cykel 4 teckenspråk 4 mat 4 Tandvård 4 Läkarutbildning 4 skola 4 hälsa 3 cancer 3 tillgänglighet 3 Storregion 3 självmord 3 Forskning 3 suicidprevention 3 H-huset 3 Bussar 3 Framtidens vård 3 usö 3 suicid 3 tåg 3 folkhögskola 3 cancervård 3 örebroregionens energipris 3 äldre 3 regional utvecklingsstrategi 3 integration 3 natur 3 offentliga kök 3 sundbyvik 2 kompetensförsörjning 2 örebroregionen 2 företag 2 ungdomsmottagningen 2 dopning 2 barnhälsovård 2 solenergi 2 Nora 2 vårdboende 2 Orange äventyr 2 musik 2 Innovation 2 habilitering och hjälpmedel 2 antibiotika 2 hjälpmedel 2 fordon 2 Informatik 2 Tobacco endgame 2 örebro kommun 2 Första spadtaget 2 habilitering 2 innovationer 2 hållbara transporter 2 ekonomi 2 Fellingsbro folkhögskola 2 1177 2 Almedalen 2 projektfinansiering 2 länsgården fastigheter ab 2 citybanan 2 konst 2 projekt 2 döva 2 venöst centrum 2 patientenkät 2 oslo 2 bildtelefoni 2 hörselskadade 2 miljöpris 2 centrum för hjälpmedel 2 sjukvårdsregion 2 öppet hus 2 medborgardialog 2 utvecklingsstöd 2 vårdutbildning 2 psykisk ohälsa 2 örebro 2 ungdomar 2 patientsäkerhet 2 samverkan 2 studie- och yrkesvägledning 2 Innovationssluss 2 diabetes 2 primärvård 2 budget 2016 2 ung företagsamhet 2 företagande 2 ungdomens naturstipendium 2 matsvinn 2 standardiserade vårdförlopp 2 familjecentral 2 högspecialiserad vård 2 kök 2 psykiatrin 2 sm-veckan 2 tågtrafik 2 buss 2 e-tjänster 2 förnybar energi 2 vårdcentrum 2 hållbarhet 2 fotvård 2 trafikverket 2 Journal via nätet 2 åderbråck 2 stockholm 2 kultur på teckenspråk 1 nationellt centrum för elektronisk kommunikation 1 flyktingar 1 jordbruk 1 Allmäntjänstgöring 1 askersund 1 en bättre sits 1 hällbar utveckling 1 samhällsviktig tjänst 1 eu-finansiering 1 hivtest 1 Cellprov 1 Bergslagen cykling 1 skyltavtäckning 1 inkludera mera 1 loka-dagar 1 egen vårdbegäran 1 äldres hälsa 1 kommission 1 periodrapport 1 studieförbund 1 social ekonomi 1 stroke 1 taxikurir 1 miljöchef 1 tolkutbildning 1 leisure 1 parkinson 1 cykelturism 1 rapport 1 koncentration 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 sjukskrivningar 1 tonårsutveckling 1 bergslagen 1 kävestadagen 1 livmoderhalscancer 1 bildtelefonkatalogen 1 folktandvård 1 munhälsa 1 invigning 1 funktionshinderorganisationer 1 el 1 litteratur 1 sociala innovationer 1 infrastrukturdagen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 dansföreställning 1 Jan Olsson 1 elever 1 cykelväg 1 öppna jämförelser 1 industrihistoria 1 akademisk företagshälsa 1 hållbart resande 1 kilsbergen 1 strukturerad journal 1 arbetsliv 1 regionfullmäktige i örebro län 1 västtrafik 1 samverkansnämnd 1 texttelefon 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 Näringsliv 1 vårdplatser 1 cancerplan 1 samhällsplanering 1 ohälsa 1 kvalitetspris 1 seriefestival 1 kulturprojekt 1 riskkapital 1 psykisk hälsa 1 kirurgi 1 amatörteater 1 bb 1 bildtelefonkatalog 1 innovationsstöd 1 hållbarhetschef 1 nationella riktlinjer 1 budget 1 investeringar 1 kortare väntetider 1 gymnasium 1 företagshälsovård 1 glutenintolerans 1 Läkare 1 reumatism 1 föreläsning 1 östra mellansverige 1 supporterkultur 1 #oslostockholm255 1 Folktandvården 1 distriktssköterskor 1 bettavvikelser 1 besöksnäringen 1 skandionkliniken 1 kultur och ideell sektor 1 föreställning 1 liv och hälsa ung 1 attention 1 vårdbarometern 1 folkhögskolans dag 1 pressinbjudan 1 sjöfart 1 indelningskommittén 1 laxå 1 ångest 1 nationellt kunskapscenter 1 kulturpristagare 1 psykoterapeut 1 musikutbildning 1 energipriset 1 elfordon 1 anropsstyrd trafik 1 landshövding 1 resistens 1 vård 1 soldagarna 1 kommunikationsdirektör 1 förebyggande arbete 1 örebroveckan 1 sjukvårdsminister 1 hybridsal 1 uppsala-örebro 1 energieffektivitet 1 kulturkalendern 1 körsång 1 sommaren i vården 1 arkiv 1 demokratinätverk 1 fallskador 1 hjärnskadekurs 1 uppträdande 1 rynningeviken 1 RUS 1 stipendier 1 Stockholm-Oslo 1 väg 1 obekväm arbetstid 1 tobakspreventiva enheten 1 dietister 1 niondeklassare 1 film 1 föreningsbidrag 1 stadsparken 1 volleyboll 1 öppna förskolan 1 hälso- och sjukvård 1 diabetesvård 1 socialstyrelsen 1 friluftsliv 1 Tobaksfria dagen 1 samhällsbyggnad 1 mobilt team 1 feriepraktik 1 nationell patientenkät 1 tomasbodahöjden 1 ms 1 protonterapi 1 trauma 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 socialt företagande 1 celiaki 1 ortodonti 1 feriepraktik kultur 1 infrastrukturplan 1 avancerad strålbehandling 1 tolkcentralen 1 almi 1 åtgärdsvalsstudie 1 ungdomars hälsa 1 ungdomskultur 1 p-platser 1 kulturplan 1 natur- och friluftsliv 1 hjärnkoll 1 mina intyg 1 komiljard 1 telefonkatalog 1 wifi 1 arbetsmarknad 1 läkarmöte 1 balansera mera 1 knäprotes 1 hiv 1 dropin 1 hemslöjd 1 nöjd kund index 1 storregioner 1 Läkardagarna 1 regionalisering 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 medicinsk 1 sjukvårdsdialog 1 vård- och omsorg 1 hans fredlund 1 sjukvårdsministern 1 vuxenhabilteringen 1 trådlöst internet 1 regional demokrati 1 läkarintyg 1 trafiksignaler 1 nämnd 1 politiker 1 mälab 1 biblioteksutveckling 1 folkhögskoleverksamhet 1 digit 1 Lindesberg 1 akuten 1 hållbar ekonomi 1 regionindelning 1 inkubera 1 marie-louise forsberg-fransson 1 barnmorska 1 patienter 1 ortopedteknik 1 folkbildning 1 SM i telefoni 1 helårsprognos 1 universitetssjukvård 1 seniorer 1 hallsbergs vårdcentral 1 alternativ telefoni 1 fysisk planering 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 långsiktighet 1 AT 1 Hallsbergs kommun 1 överskott 1 kunskap och kompetens 1 vård- och omsorgscollege 1 reumatiker 1 gasutsläpp 1 ungdomsmottagning 1 attraktiv arbetsgivare 1 mikasa challenge 1 förebyggande 1 disputation 1 kvalitetsregister 1 ortopedi 1 gymnasiebehörighet 1 pyroteknik 1 årsredovisning 1 hjärnskada 1 Hallsberg 1 naturturism 1 eu:s strukturfond 1 fysioterapi 1 hälsobefrämjandepris 1 anestesi 1 kulturstipendium 1 regional kulturplan 1 förlossning 1 reumatikerförbundet 1 äldreomsorg 1 e-tjänst 1 it-pris 1 beroende 1 2.55 1 mobil hälsomottagning 1 ekologisk mat 1 yrkesvägledning 1 blodsockeer 1 vegetariskt 1 mtb 1 regionalt utvecklingsansvar 1 ladugårdsängen 1 uppföljning 1 medicinsk teknik 1 framtida satsningar 1 stadsplanering 1 mountainbike 1 invandring 1 matchning 1 busstrafik 1 landsvägscykel 1 örebro län 1 remiss 1 utvärdering 1 diamanten 1 brukarmedverkan 1 filmfestival 1 pris 1 beredskap 1 bredbandsutbyggnad 1 ansvar samlas 1 patientförsäkringen 1 akumedicin 1 vårdrelaterade infektioner 1 budgetarbete 1 löf 1 lönesatsning 1 brukarinflytande 1 cyklelleder 1 karlskoga 1 musiklinje 1 mångfaldsarbete 1 vintersport 1 förtroende 1 ung peng 1 hållbar turism 1 eu 1 fritidscykling 1 upphandling 1 missbruk 1 transport- och logistikdagarna 1 bildtelefon 1 gods 1 kött 1 geotour 1 verksamhetsplan med budget 1 validering 1 samverkansmodellen 1 allmän trafikplikt 1 kost 1 vårddata 1 tomasboda 1 liv och hälsa 1 njursjukdom 1 bengaleldar 1 omsorg 1 vindkraft 1 längdskidåkning 1 geocaching 1 universitetssjukhus 1 kulturting 1 bredband 1 nsph 1 Agenda 2030 1 ambulanshelikopter 1 närsjukvård 1 operation 1 stadsbuss 1 tåg i bergslagen 1 beroendecentrum 1 kinnekulletågen 1 gabriel wikström 1 länstrafik 1 småföretag 1 sjukgymnastik 1 nätansluten solel 1 svinn 1 barnpsykiatri 1 pendling 1 vårdlegitimation 1 transportpolitik 1 bättre balans 1 alkoholbruk 1 föreingsbidrag 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 postleden 1 fotbollsarenor 1 E-hälsa 1 planprocess 1 fiberetablering 1 dövblindtolk 1 flyg 1 Visa alla taggar
Media no image

Regionen gör stor lönesatsning på sjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 15:55 CET

Region Örebro län gör en lönesatsning på sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Satsningen riktar sig mot arbete på obekväm arbetstid och innebär att ersättningen höjs med 60 procent mot i dag. Ärendet kommer upp på regionstyrelsens bord för beslut den 29 mars där det finns en majoritet för förslaget.

Naturkatastrofers påverkan på hälsan

Naturkatastrofers påverkan på hälsan

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 08:10 CET

Naturkatastrofer påverkar människor både kroppsligt, psykiskt och socialt visar forskning vid Region Örebro län. Speciellt de sociala behoven har visat sig vara det allra viktigaste för de drabbade. Resultaten från forskare Karin Hugelius avhandling används redan idag inom det FN-ledda nätverket för katastrofkommunikation.

Drygt 70 procent av länets hushåll har tillgång till fiber – 4:e bäst i riket

Drygt 70 procent av länets hushåll har tillgång till fiber – 4:e bäst i riket

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 10:54 CET

70,61 procent av hushållen i Örebro län hade tillgång till fiberbredband på 100 Mbit/s år 2016, vilket är en ökning med 2,49 procent. Snittet för riket är 66,39 procent och Örebro län behåller sin position som det fjärde mest fiber-etablerade länet i landet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.

Media no image

Länsbor i söder och väster väljer allt oftare bussen

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 08:57 CET

Nya siffror visar att invånarna i södra och västra länet allt oftare väljer bussen när de ger sig ut på vägarna. Under det senaste året har antalet resor ökat med mer än 10 procent i de aktuella länsdelarna.

Media no image

Innovationsstrategi ska stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 14:35 CET

För att öka konkurrenskraften samt skapa fler jobb i hela länet har nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län i dag beslutat om en innovationsstrategi. Innovationsstrategin syftar till att göra regionen mer konkurrenskraftig i den globala ekonomin.

Media no image

95 miljoner kronor i stöd till länets kulturliv

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 14:30 CET

Stadra teater, Opera på skäret, länets kulturinstitutioner och The Non Existent Center. Det är några föreningar och institutioner som får del av de 95 miljoner kronor som nämnden för regional tillväxt delar ut till länets kulturliv i år.

Pressinbjudan: Välkommen till Örebroregionens infrastruktur- och transportdag 17 mars

Pressinbjudan: Välkommen till Örebroregionens infrastruktur- och transportdag 17 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 12:18 CET

Välkommen till den årliga Infrastruktur- och transportdagen den 17 mars 2017. Årets tema är framtidens transporter och vägen mot ett fossilfritt transportsystem och smartare resande.

Åk kollektivt i två sommarmånader – betala för en

Åk kollektivt i två sommarmånader – betala för en

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 15:52 CET

I sommar kommer du som resenär att kunna resa med Länstrafiken under två månader – men bara betala för en av dem. Det är resultatet av att Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad i dag beslutade om att införa Sommarbiljett 2017.

Media no image

Agenda 2030-delegationen besöker Örebro

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 09:07 CET

I dag fredag besöker regeringens Agenda 2030-delegation Örebro. Delegationen har tillsammans med Region Örebro län bjudit in samtliga kommuner i länet, och andra aktörer, till dialogmöte om hur man på det lokala och regionala planet kan bidra till att nå de globala målen.

Region Örebro län har landets bästa njursjukvård

Region Örebro län har landets bästa njursjukvård

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 08:16 CET

I morgon är det Världsnjurdagen, en dag då njurarnas viktiga funktion för vår hälsa uppmärksammas på olika sätt. Njursjukvården i Region Örebro län ligger bäst till i landet enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL, Öppna jämförelser. Regelbundna uppföljningar, kontinuitet och engagerad personal är viktiga framgångsfaktorer som har lett till landets bästa njursjukvård.

Ta chansen att påverka utvecklingen i samhället – besvara enkäten Liv & hälsa

Ta chansen att påverka utvecklingen i samhället – besvara enkäten Liv & hälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 08:30 CET

Under våren får drygt 17 000 länsbor som är 18 år och äldre möjligheten att påverka utvecklingen i samhället genom enkäten ”Liv & hälsa”. De inkomna svaren utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare och andra som arbetar med att främja befolkningens hälsa.

Media no image

Kreativt skapande ska hjälpa barn på sjukhus

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 17:05 CET

Med hjälp av kreativa aktiviteter och skapande ska barn i sjukhusmiljö ges bättre förutsättningar att bli friska. Det tycker fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn är bra, och stöttar därför projektet Berätta som du vill och hur du villekonomiskt.

Media no image

Serier och konstverk med unga i fokus

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 17:02 CET

Barn och ungas deltagande i kulturlivet står i fokus när Region Örebro län ger ekonomiskt stöd till Örebro seriefestival och Open Art Kids. – Vi vill gärna vara med och bidra till att alla barn har möjligheten att ta till sig kultur, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

Media no image

Patienterna upplever ett gott bemötande och hög tillgänglighet på akuten

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 10:22 CET

Patienterna vid länets akutmottagningar anser i stor utsträckning att de bemöts med respekt och värdighet. Även tillgängligheten till akuten får gott omdöme när patienterna får säga sitt. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, senaste nationella patientenkät.

Fler ska få tillgång till vård snabbare – med invånarnas hjälp

Fler ska få tillgång till vård snabbare – med invånarnas hjälp

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 09:30 CET

Många patienter lämnar sena återbud eller uteblir från bokade besök inom hälso- och sjukvården. Det gör att besökstider står outnyttjade samtidigt som många patienter upplever att det är svårt att få tid på vårdcentraler och sjukhus.

Media no image

Fairtrade-diplomeringen startskott för ökat fokus på etisk konsumtion

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 14:02 CET

”En mycket god kartläggning har genomförts och det finns en formulerad målsättning i regionen att ta vidare steg för rättvis handel och etisk konsumtion.” Det skriver Fairtrade Sverige i sitt beslut om att diplomera Region Örebro län. - Diplomeringen blir startskottet för vår ökade satsning på rättvis handel och etisk konsumtion, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

Media no image

Gemensamt arbete i länet för jämlik hälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 10:30 CET

Region Örebro län vill fortsätta samverka kring folkhälsofrågor i länet, och fokusberedningen för folkhälsa föreslår därför förnyade avtal för gemensamt arbete. Målsättningen är att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och lika livsvillkor för alla länsinvånare.

Media no image
Media no image

Region Örebro län vill försäkra sig om stabil uppkoppling även på landsbygden

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

När det trådburna telefon- och datanätet avvecklas för att ersättas av ny teknik upplever en del av länets invånare en försämrad möjlighet att såväl surfa på nätet som att prata i telefon. Det är olyckligt, tycker ledamöterna i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad och kallar därför till sig Telia för att diskutera frågan.

Om- och nybyggnad av vårdlokaler i Nora

Om- och nybyggnad av vårdlokaler i Nora

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 13:45 CET

Nora kommun planerar bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral. En avsiktsförklaring har nu träffats mellan Nora kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB om byggnationen. Regionstyrelsen beslutade i dag att för sin del godkänna avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen i Nora behandlar ärendet i morgon den 15 februari.