Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 92 hälso- och sjukvården 61 Hållbar utveckling 45 Region Örebro län 37 klimat 26 kultur 23 universitetssjukhuset örebro 20 energi 17 Karlskoga lasarett 16 miljö 15 vårdcentral 14 lindesbergs lasarett 14 Kollektivtrafik 14 Infrastruktur 13 transporter 13 dans 11 psykiatri 10 Kävesta folkhögskola 9 logistik 7 regionstyrelsen 7 utbildning 7 Bergslagsleden 7 Tillväxt 7 Habilitering och hjälpmedel 6 Nämnden för regional tillväxt 6 Länstrafiken 6 järnväg 6 energipris 6 turism 6 Tandvård 5 vandring 5 solel 5 Regionbildning 5 Forskning 5 transport 4 skola 4 natur 4 folkhälsa 4 mat 4 cykel 4 Läkarutbildning 4 Hållbara måltider 4 teckenspråk 4 trafik 4 H-huset 3 habilitering 3 regional utvecklingsstrategi 3 centrum för hjälpmedel 3 suicidprevention 3 örebroregionens energipris 3 Framtidens vård 3 Bussar 3 tillgänglighet 3 barn- och ungdomshabilitering 3 självmord 3 tåg 3 cancer 3 hälsa 3 USÖ 3 döva 3 äldre 3 offentliga kök 3 cancervård 3 Storregion 3 syncentral 3 Almedalen 3 örebro 3 konst 3 folkhögskola 3 hjälpmedel 3 suicid 3 patientenkät 3 bildtelefoni 3 integration 3 disputation 3 företagande 3 hörselskadade 3 avhandling 3 ortopedteknik 2 film 2 samverkan 2 studie- och yrkesvägledning 2 folktandvård 2 sjukvårdsregion 2 miljöpris 2 öppet hus 2 medborgardialog 2 ungdomens naturstipendium 2 friluftsliv 2 företag 2 psykisk ohälsa 2 vårdutbildning 2 ung företagsamhet 2 sundbyvik 2 diabetes 2 sm-veckan 2 primärvård 2 externa vårdplatser 2 Journal via nätet 2 hållbarhet 2 örebroregionen 2 ungdomsmottagningen 2 familjecentral 2 stockholm 2 ungdomar 2 buss 2 e-tjänster 2 patientsäkerhet 2 vårdcentrum 2 budget 2016 2 trafikverket 2 psykiatrin 2 åderbråck 2 export 2 webb 2 projektfinansiering 2 barnhälsovård 2 fotvård 2 hållbara transporter 2 dopning 2 örebro kommun 2 antibiotika 2 Nora 2 kompetensförsörjning 2 vårdboende 2 Orange äventyr 2 förnybar energi 2 fordon 2 Informatik 2 standardiserade vårdförlopp 2 citybanan 2 EU 2 Första spadtaget 2 Fellingsbro folkhögskola 2 1177 2 Business Region Örebro 2 kök 2 innovationer 2 länsgården fastigheter ab 2 musik 2 oslo 2 högspecialiserad vård 2 projekt 2 utvecklingsstöd 2 Innovation 2 venöst centrum 2 Innovationssluss 2 matsvinn 2 tågtrafik 2 solenergi 2 kbt 2 Tobacco endgame 2 ekonomi 2 parkinson 1 cykelturism 1 rapport 1 koncentration 1 alternativ telefoni texttelefoni 1 digitalisering 1 sjukskrivningar 1 tonårsutveckling 1 bergslagen 1 kävestadagen 1 livmoderhalscancer 1 bildtelefonkatalogen 1 munhälsa 1 invigning 1 funktionshinderorganisationer 1 el 1 energi- och klimatpriset 1 personer med språkstörning 1 litteratur 1 sociala innovationer 1 infrastrukturdagen 1 bildtelefonkatalogen.se 1 dansföreställning 1 Jan Olsson 1 elever 1 cykelväg 1 öppna jämförelser 1 industrihistoria 1 akademisk företagshälsa 1 hållbart resande 1 kilsbergen 1 strukturerad journal 1 arbetsliv 1 regionfullmäktige i örebro län 1 västtrafik 1 samverkansnämnd 1 texttelefon 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 Näringsliv 1 Olso-Stockholm 2.55 1 vårdplatser 1 cancerplan 1 samhällsplanering 1 ohälsa 1 kvalitetspris 1 seriefestival 1 kulturprojekt 1 riskkapital 1 psykisk hälsa 1 kirurgi 1 familjerådgivning 1 amatörteater 1 bb 1 bildtelefonkatalog 1 innovationsstöd 1 VMB 1 hållbarhetschef 1 nationella riktlinjer 1 budget 1 investeringar 1 kortare väntetider 1 gymnasium 1 företagshälsovård 1 glutenintolerans 1 Läkare 1 reumatism 1 föreläsning 1 frakt 1 östra mellansverige 1 supporterkultur 1 #oslostockholm255 1 Folktandvården 1 distriktssköterskor 1 kina 1 bettavvikelser 1 besöksnäringen 1 skandionkliniken 1 kultur och ideell sektor 1 föreställning 1 liv och hälsa ung 1 attention 1 vårdbarometern 1 moving city 1 folkhögskolans dag 1 pressinbjudan 1 sjöfart 1 indelningskommittén 1 laxå 1 ångest 1 Teater Martin Mutter 1 nationellt kunskapscenter 1 kulturpristagare 1 psykoterapeut 1 musikutbildning 1 energipriset 1 elfordon 1 anropsstyrd trafik 1 landshövding 1 resistens 1 vård 1 soldagarna 1 kommunikationsdirektör 1 förebyggande arbete 1 örebroveckan 1 sjukvårdsminister 1 RFSL 1 hybridsal 1 uppsala-örebro 1 energieffektivitet 1 kulturkalendern 1 körsång 1 sommaren i vården 1 arkiv 1 demokratinätverk 1 fallskador 1 hjärnskadekurs 1 uppträdande 1 rynningeviken 1 RUS 1 stipendier 1 Stockholm-Oslo 1 väg 1 obekväm arbetstid 1 tobakspreventiva enheten 1 dietister 1 niondeklassare 1 regionalt exportcentrum 1 föreningsbidrag 1 stadsparken 1 volleyboll 1 öppna förskolan 1 hälso- och sjukvård 1 diabetesvård 1 socialstyrelsen 1 Tobaksfria dagen 1 samhällsbyggnad 1 mobilt team 1 feriepraktik 1 FoU 1 nationell patientenkät 1 tomasbodahöjden 1 personer med dövblindhet 1 ms 1 protonterapi 1 trauma 1 audiologisk klinik 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 socialt företagande 1 celiaki 1 Christina Zetterlund 1 ortodonti 1 feriepraktik kultur 1 infrastrukturplan 1 avancerad strålbehandling 1 tolkcentralen 1 almi 1 tolk 1 åtgärdsvalsstudie 1 ungdomars hälsa 1 ungdomskultur 1 p-platser 1 kulturplan 1 natur- och friluftsliv 1 hjärnkoll 1 Bildtelefoni.net 1 mina intyg 1 komiljard 1 företagsklimat 1 telefonkatalog 1 wifi 1 arbetsmarknad 1 läkarmöte 1 balansera mera 1 knäprotes 1 hiv 1 dropin 1 hemslöjd 1 nöjd kund index 1 storregioner 1 Läkardagarna 1 regionalisering 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 medicinsk 1 sjukvårdsdialog 1 vård- och omsorg 1 hans fredlund 1 Europeiska utvecklingsfonden 1 sjukvårdsministern 1 vuxenhabilteringen 1 trådlöst internet 1 regional demokrati 1 läkarintyg 1 trafiksignaler 1 nämnd 1 politiker 1 mälab 1 biblioteksutveckling 1 folkhögskoleverksamhet 1 digit 1 Lindesberg 1 akuten 1 hållbar ekonomi 1 regionindelning 1 inkubera 1 marie-louise forsberg-fransson 1 barnmorska 1 patienter 1 folkbildning 1 SM i telefoni 1 helårsprognos 1 universitetssjukvård 1 seniorer 1 hallsbergs vårdcentral 1 alternativ telefoni 1 fysisk planering 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 långsiktighet 1 AT 1 Hallsbergs kommun 1 överskott 1 kunskap och kompetens 1 vård- och omsorgscollege 1 reumatiker 1 gasutsläpp 1 ungdomsmottagning 1 attraktiv arbetsgivare 1 mikasa challenge 1 förebyggande 1 EU-projekt 1 kvalitetsregister 1 ortopedi 1 Syncentralen 1 Länsgården 1 kammarmusik 1 gymnasiebehörighet 1 pyroteknik 1 vård- och omsorgsboende 1 årsredovisning 1 hjärnskada 1 Hallsberg 1 naturturism 1 eu:s strukturfond 1 fysioterapi 1 hälsobefrämjandepris 1 anestesi 1 kulturstipendium 1 regional kulturplan 1 förlossning 1 reumatikerförbundet 1 äldreomsorg 1 e-tjänst 1 it-pris 1 tolkcentral 1 beroende 1 2.55 1 synnedsättning 1 mobil hälsomottagning 1 ekologisk mat 1 yrkesvägledning 1 blodsockeer 1 vegetariskt 1 mtb 1 Studiefrämjandet 1 regionalt utvecklingsansvar 1 ladugårdsängen 1 uppföljning 1 medicinsk teknik 1 framtida satsningar 1 stadsplanering 1 mountainbike 1 react 1 invandring 1 matchning 1 busstrafik 1 landsvägscykel 1 örebro län 1 import 1 remiss 1 utvärdering 1 diamanten 1 brukarmedverkan 1 filmfestival 1 pris 1 beredskap 1 bredbandsutbyggnad 1 ansvar samlas 1 patientförsäkringen 1 Catrin Steen 1 teater 1 akumedicin 1 vårdrelaterade infektioner 1 budgetarbete 1 löf 1 lönesatsning 1 brukarinflytande 1 cyklelleder 1 karlskoga 1 Fairtrade 1 mångfaldsarbete 1 nsph 1 funkionsnedsättning 1 operation 1 beroendecentrum 1 kinnekulletågen 1 länstrafik 1 småföretag 1 sjukgymnastik 1 nätansluten solel 1 pendling 1 vårdlegitimation 1 bättre balans 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 postleden 1 E-hälsa 1 fiberetablering 1 dövblindtolk 1 jämställdhet 1 utmärkelse 1 regionservice 1 Andreas Svahn 1 vårdskador 1 musiklinje 1 sjuksköterskor 1 vintersport 1 förtroende 1 Fairtradediplom 1 ung peng 1 hållbar turism 1 fritidscykling 1 upphandling 1 vuxenhabilitering 1 missbruk 1 transport- och logistikdagarna 1 bildtelefon 1 gods 1 kött 1 geotour 1 verksamhetsplan med budget 1 validering 1 Folktandvården Eyra 1 samverkansmodellen 1 allmän trafikplikt 1 kost 1 vårddata 1 tomasboda 1 Visa alla taggar
Nu förbättras vården av gravida med fetma

Nu förbättras vården av gravida med fetma

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2017 08:00 CEST

Kvinnosjukvården i Region Örebro län förbättrar omhändertagandet av gravida med fetma genom ett nytt vårdprogram som omfattar hela vårdkedjan under graviditet, förlossning och eftervård.

Bråckcentrum bildas vid Karlskoga lasarett

Bråckcentrum bildas vid Karlskoga lasarett

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2017 08:00 CEST

All bråckkirurgi inom Region Örebro län kommer att koncentreras till Karlskoga lasarett. Det är ett led i att den kirurgiska kliniken i länet vill centrera vård till det sjukhus som erbjuder bästa möjliga kvalitet och tillgänglighet.

Digitalisering och mod nödvändiga för att driva vårdutvecklingen framåt

Digitalisering och mod nödvändiga för att driva vårdutvecklingen framåt

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 13:06 CEST

Kan en gemensam upphandling av ett modernt vårdinformationssystem också driva vårdutvecklingen framåt? Den frågan diskuterades i Almedalen måndagen den 3 juli på ett fullsatt seminarium, Det digitala samhället är redan här – är vården redo?

Media no image

Unga dansare på länsturné

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:13 CEST

Region Örebro läns feriepraktik för unga dansare på turné presenterar dansföreställningen: ROYALS. Under vecka 25 till 27 arbetar tolv ungdomar från länet som dansare under handledning av årets feriepraktikkoreografer Emelie Wahlman och Clara Björck. Nytt för i år är en länsturné med stopp i Örebro, Hallberg, Kumla, Fjugesta, Nora och Karlskoga.

Media no image

Region Örebro län tar två frågor till Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:20 CEST

​Är vården redo för det digitala samhället? Hur kan en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm finansieras? Det är två frågeställningar som Region Örebro län tar med sig till politikerveckan Almedalen i Visby. Frågorna ska diskuteras vid två seminarier måndagen den 3 juli.

Lilla sömnboken ska hjälpa barn att sova gott

Lilla sömnboken ska hjälpa barn att sova gott

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 08:00 CEST

Barn behöver mycket sömn när de växer och utvecklas. Utan sömn blir de lättirriterade, får sämre minne och svårare att lära sig nya saker. Forskning visar också att en bra sömn även minskar risken för övervikt. Nu finns ”Lilla sömnboken – när jag ska sova”. I boken kan barnen själva, eller tillsammans med en vuxen, läsa om varför det är viktigt att sova.

Sträckan Stockholm-Oslo lyfts på europeisk nivå

Sträckan Stockholm-Oslo lyfts på europeisk nivå

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 14:09 CEST

Uppgradera järnvägen och vägarna mellan Stockholm och Oslo. Den uppmaningen får nu EU från den europeiska tankesmedjan The Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR*.

Ny app hjälper ambulanspersonalen att vara uppdaterad på det senaste

Ny app hjälper ambulanspersonalen att vara uppdaterad på det senaste

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:30 CEST

Ambulanspersonalen i Region Örebro län kan numera vara ständigt uppdaterade när de är ute på fältet. Detta tack vare en app till telefonen innehållande alla nödvändiga riktlinjer.

Media no image

Många barn och unga mår bra – men inte alla

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 14:00 CEST

De flesta barn och unga i Örebro län mår bra, och de ser ljust på framtiden. Men sen finns det också de som mår sämre, och som upplever besvär som magont och huvudvärk till följd av det.

Media no image

Möt morgondagens medarbetare

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 08:30 CEST

Ta chansen att träffa morgondagens medarbetare vid Region Örebro läns kickoff för årets feriepraktikanter. Under en halvtimmes mingel har du möjlighet att möta såväl ungdomar som ordinarie medarbetare för att samla idéer till kommande sommarreportage.

Träningsinriktad rehab för hjärtinfarktpatienter i Region Örebro län

Träningsinriktad rehab för hjärtinfarktpatienter i Region Örebro län

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 09:14 CEST

i Sverige drabbas cirka 30 000 personer per år av akut hjärtinfarkt och under 2015 ledde en fjärdedel av fallen till döden inom cirka en månad. Inom Region Örebro län har man nu arbetat med att patienterna ska få tillgång till träningsinriktad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt vilket har visat en minskad hjärtrelaterad dödlighet och behov av att läggas in på sjukhus i senare skede.

Media no image

Många och nöjda användare av 1177 Vårdguiden

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 09:05 CEST

Allt fler sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I maj gjorde invånarna i Örebro län 97 000 inloggningar i tjänsterna. Det är nästan en fördubbling sedan början av 2016.

Världsunik forskning möjliggör en mer jämlik telefonering

Världsunik forskning möjliggör en mer jämlik telefonering

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 08:10 CEST

Vad händer i samtalet vid bildtelefoni? Världsunik forskning inom Region Örebro län visar att samtalsdeltagarna skapar mening gemensamt, så att samtalet kan fortlöpa. Resultaten möjliggör en mer jämlik telefonering.

Media no image

Handlingsplan för livsmedelsområdet ska stärka konkurrenskraften

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 14:01 CEST

En handlingsplan för livsmedelsområdet i Örebro län ska tas fram. Det beslutade Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt i dag då också en projektbeskrivning för framtagandet godkändes.

Media no image

Teknik till alla barn, kunskapsutveckling och livemusik får 3,5 miljoner kronor i utvecklingsstöd

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 14:00 CEST

Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt beslutade i dag att medfinansiera tre projekt med de statliga pengar som nämnden förfogar över inom ramen för regionalt utvecklingsstöd.

Media no image

Tobaksfria patientmöten en del av Region Örebro läns nya tobakspolicy

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 13:31 CEST

Regionstyrelsen antog under fredagen en ny tobakspolicy som syftar till att stödja det hälsofrämjande arbetet inom Region Örebro län. Det innebär att regionen fortsätter att aktivt arbeta för att minska tobaksanvändningen. Policyn riktar sig till patienter, invånare och medarbetare. Chefer och medarbetare ansvarar gemensamt för att tobakspolicyn efterlevs.

Media no image

Ny mottagning för den som är läkemedelsberoende

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 13:27 CEST

Region Örebro län ska starta en mottagning för patienter som är beroende av läkemedel. Det beslöt regionstyrelsen vid fredagens sammanträde. Syftet med den nya mottagningen är att säkra en god vård och möjlighet till säker avgiftning för läkemedelsmissbrukande män och kvinnor.

Media no image

En digital ungdomsmottagning i Örebro län kan snart vara verklighet

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 13:25 CEST

Med målet att öka tillgängligheten och jämlikheten inom länets hälso- och sjukvård utreder Region Örebro län möjligheten att starta en digital ungdomsmottagning och en digital vårdcentral. Förhoppningen är att kunna behandla enklare symptom via video.

Media no image

Gemensamt ägt bolag ska ge prisvärd kollektivtrafik av hög kvalitet

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 13:20 CEST

Den 1 januari 2018 kommer Region Örebro län att bilda ett gemensamt ägt trafikbolag tillsammans med Region Västmanland. Det står klart sedan respektive regionstyrelse fattat beslut i frågan.

Trainee-program ger nya sköterskor en bred bas

Trainee-program ger nya sköterskor en bred bas

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:00 CEST

Lindesbergs lasarett erbjuder nya sjuksköterskor chansen att delta i trainee-program. Syftet med programmet är att ge en god introduktion på lasarettet med dess olika specialiteter samtidigt som deltagarna får en unik möjlighet att utveckla en bred professionell kompetens.