Skip to main content

Taggar

Karlskoga lasarett

regional utveckling

kultur

universitetssjukhuset örebro

Tandvård

hälso- och sjukvården

lindesbergs lasarett

vårdcentral

regional utveckling 107 hälso- och sjukvården 91 Hållbar utveckling 45 Region Örebro län 41 universitetssjukhuset örebro 34 kultur 30 klimat 26 Karlskoga lasarett 23 lindesbergs lasarett 23 vårdcentral 19 energi 17 Kollektivtrafik 15 miljö 15 transporter 14 Infrastruktur 14 dans 13 psykiatri 10 Kävesta folkhögskola 9 Länstrafiken 8 regionstyrelsen 7 logistik 7 Habilitering och hjälpmedel 7 Bergslagsleden 7 Tillväxt 7 utbildning 7 Folkhälsa 6 energipris 6 Nämnden för regional tillväxt 6 järnväg 6 Forskning 6 turism 6 Tandvård 5 solel 5 Regionbildning 5 mat 5 vandring 5 tåg 4 natur 4 trafik 4 Hållbara måltider 4 centrum för hjälpmedel 4 hjälpmedel 4 Hälsa 4 ambulans 4 självmord 4 transport 4 ortopedi 4 Läkarutbildning 4 cykel 4 regional utvecklingsstrategi 4 skola 4 teckenspråk 4 barn- och ungdomshabilitering 3 diabetes 3 disputation 3 örebro 3 Storregion 3 Framtidens vård 3 Almedalen 3 bildtelefoni 3 företagande 3 habilitering 3 hörselskadade 3 suicid 3 busstrafik 3 suicidprevention 3 externa vårdplatser 3 äldre 3 folkhögskola 3 tillgänglighet 3 cancervård 3 döva 3 konst 3 USÖ 3 ortopedteknik 3 syncentral 3 Business Region Örebro 3 Tobacco Endgame 3 ekonomi 3 patientenkät 3 hållbarhet 3 örebroregionens energipris 3 Bussar 3 offentliga kök 3 integration 3 cancer 3 H-huset 3 avhandling 3 1177 2 Nora 2 Livsmedel 2 Rynningeviken 2 vårdboende 2 RUS 2 psykisk hälsa 2 Orange äventyr 2 Första spadtaget 2 hållbara transporter 2 utvecklingsstöd 2 länsgården fastigheter ab 2 ungdomens naturstipendium 2 investeringar 2 Dans i Örebro län 2 innovationer 2 EU 2 projekt 2 högspecialiserad vård 2 familjecentral 2 sundbyvik 2 patientsäkerhet 2 överskott 2 operation 2 universitetssjukhus 2 venöst centrum 2 ung företagsamhet 2 export 2 kompetensförsörjning 2 film 2 musik 2 stockholm 2 webb 2 fotvård 2 tolkcentralen 2 kök 2 budget 2016 2 sociala innovationer 2 kvalitetsregister 2 projektfinansiering 2 örebroregionen 2 sm-veckan 2 Innovationssluss 2 matsvinn 2 standardiserade vårdförlopp 2 Journal via nätet 2 psykiatrin 2 sjukvårdsregion 2 Andreas Svahn 2 öppet hus 2 solenergi 2 ambulansstation 2 kbt 2 företag 2 ungdomar 2 primärvård 2 fysioterapi 2 jordbruk 2 medborgardialog 2 bokslut 2 Hallsberg 2 jämlik hälsa 2 förnybar energi 2 friluftsliv 2 vårdutbildning 2 miljöpris 2 Innovation 2 ungdomsmottagningen 2 örebro kommun 2 barnhälsovård 2 trafikverket 2 samverkan 2 livmoderhalscancer 2 åderbråck 2 akutmottagning 2 studie- och yrkesvägledning 2 tågtrafik 2 Tobaksfria veckan 2 oslo 2 vårdcentrum 2 psykisk ohälsa 2 antibiotika 2 folktandvård 2 Syncentralen 2 Fellingsbro folkhögskola 2 citybanan 2 fordon 2 dopning 2 e-tjänster 2 buss 2 kirurgi 2 Informatik 2 västtrafik 1 samverkansnämnd 1 texttelefon 1 hjälpmedelsdag 1 nationell hjälpmedelsdag 1 Näringsliv 1 Olso-Stockholm 2.55 1 vårdplatser 1 cancerplan 1 samhällsplanering 1 ohälsa 1 kvalitetspris 1 Värmland 1 seriefestival 1 kulturprojekt 1 riskkapital 1 familjerådgivning 1 amatörteater 1 bb 1 bildtelefonkatalog 1 biljett 1 innovationsstöd 1 VMB 1 hållbarhetschef 1 nationella riktlinjer 1 budget 1 kortare väntetider 1 gymnasium 1 undersköterskor 1 företagshälsovård 1 glutenintolerans 1 anslag 1 Läkare 1 reumatism 1 föreläsning 1 frakt 1 östra mellansverige 1 supporterkultur 1 #oslostockholm255 1 Folktandvården 1 distriktssköterskor 1 kina 1 livsmedelstrategi 1 bettavvikelser 1 besöksnäringen 1 skandionkliniken 1 kultur och ideell sektor 1 föreställning 1 liv och hälsa ung 1 attention 1 vårdbarometern 1 moving city 1 folkhögskolans dag 1 pressinbjudan 1 sjöfart 1 indelningskommittén 1 laxå 1 ångest 1 Teater Martin Mutter 1 nationellt kunskapscenter 1 kulturpristagare 1 psykoterapeut 1 musikutbildning 1 utbildningscentrum 1 energipriset 1 elfordon 1 anropsstyrd trafik 1 Liv & hälsa 1 landshövding 1 resistens 1 vård 1 soldagarna 1 kommunikationsdirektör 1 förebyggande arbete 1 örebroveckan 1 sjukvårdsminister 1 RFSL 1 hybridsal 1 uppsala-örebro 1 energieffektivitet 1 kulturkalendern 1 körsång 1 sommaren i vården 1 arkiv 1 demokratinätverk 1 fallskador 1 hjärnskadekurs 1 uppträdande 1 stipendier 1 Stockholm-Oslo 1 turistbiljett 1 väg 1 obekväm arbetstid 1 tobakspreventiva enheten 1 dietister 1 niondeklassare 1 regionalt exportcentrum 1 föreningsbidrag 1 stadsparken 1 volleyboll 1 öppna förskolan 1 #digit! 1 hälso- och sjukvård 1 diabetesvård 1 socialstyrelsen 1 Tobaksfria dagen 1 samhällsbyggnad 1 mobilt team 1 feriepraktik 1 FoU 1 nationell patientenkät 1 operationer 1 tomasbodahöjden 1 personer med dövblindhet 1 ms 1 protonterapi 1 trauma 1 audiologisk klinik 1 Mellansvenskt läkemedelsforum 1 socialt företagande 1 celiaki 1 Christina Zetterlund 1 ortodonti 1 feriepraktik kultur 1 infrastrukturplan 1 avancerad strålbehandling 1 almi 1 tolk 1 barnfattigdom 1 åtgärdsvalsstudie 1 ungdomars hälsa 1 ungdomskultur 1 p-platser 1 kulturplan 1 natur- och friluftsliv 1 hjärnkoll 1 Bildtelefoni.net 1 ect 1 mina intyg 1 komiljard 1 företagsklimat 1 telefonkatalog 1 wifi 1 Regionala forskningsrådet 1 arbetsmarknad 1 läkarmöte 1 balansera mera 1 Trafikverkets remissförslag 1 knäprotes 1 hiv 1 dropin 1 hemslöjd 1 nöjd kund index 1 storregioner 1 Läkardagarna 1 regionalisering 1 örebroregionens hållbaraste förare 1 medicinsk 1 sjukvårdsdialog 1 vård- och omsorg 1 hans fredlund 1 Europeiska utvecklingsfonden 1 sjukvårdsministern 1 vuxenhabilteringen 1 trådlöst internet 1 regional demokrati 1 läkarintyg 1 trafiksignaler 1 nämnd 1 politiker 1 skrivartävling 1 mälab 1 biblioteksutveckling 1 folkhögskoleverksamhet 1 digit 1 Lindesberg 1 akuten 1 hållbar ekonomi 1 regionindelning 1 inkubera 1 screening 1 marie-louise forsberg-fransson 1 barnmorska 1 patienter 1 avtal 1 folkbildning 1 SM i telefoni 1 helårsprognos 1 universitetssjukvård 1 seniorer 1 hallsbergs vårdcentral 1 alternativ telefoni 1 audiologiska kliniken 1 fysisk planering 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 långsiktighet 1 AT 1 Hallsbergs kommun 1 kunskap och kompetens 1 psykatri 1 vård- och omsorgscollege 1 reumatiker 1 Östra Värmland 1 gasutsläpp 1 ungdomsmottagning 1 attraktiv arbetsgivare 1 ranking 1 mikasa challenge 1 förebyggande 1 EU-projekt 1 Länsgården 1 kammarmusik 1 gymnasiebehörighet 1 pyroteknik 1 vård- och omsorgsboende 1 årsredovisning 1 hjärnskada 1 naturturism 1 eu:s strukturfond 1 livsmedelsproduktion 1 hälsobefrämjandepris 1 anestesi 1 kulturstipendium 1 Liv & hälsa ung 1 regional kulturplan 1 förlossning 1 reumatikerförbundet 1 kvalitetsspris 1 äldreomsorg 1 e-tjänst 1 it-pris 1 tolkcentral 1 beroende 1 2.55 1 synnedsättning 1 naturvård 1 mobil hälsomottagning 1 cancerkirurgi 1 resa 1 ekologisk mat 1 yrkesvägledning 1 länsstyren örebro län 1 blodsockeer 1 Skapa dans 1 vegetariskt 1 mtb 1 cellprovtagning 1 Studiefrämjandet 1 regionalt utvecklingsansvar 1 ladugårdsängen 1 uppföljning 1 medicinsk teknik 1 framtida satsningar 1 stadsplanering 1 mountainbike 1 react 1 invandring 1 matchning 1 landsvägscykel 1 örebro län 1 import 1 remiss 1 utvärdering 1 diamanten 1 brukarmedverkan 1 filmfestival 1 pris 1 beredskap 1 bredbandsutbyggnad 1 ansvar samlas 1 ledprotesoperation 1 patientförsäkringen 1 Catrin Steen 1 HPV 1 teater 1 akumedicin 1 vårdrelaterade infektioner 1 budgetarbete 1 löf 1 lönesatsning 1 brukarinflytande 1 cyklelleder 1 karlskoga 1 Fairtrade 1 ideella sektorn 1 ekosystem 1 mångfaldsarbete 1 nsph 1 funkionsnedsättning 1 ivpa 1 beroendecentrum 1 kinnekulletågen 1 länstrafik 1 småföretag 1 sjukgymnastik 1 nätansluten solel 1 pendling 1 vårdlegitimation 1 bättre balans 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 postleden 1 E-hälsa 1 fiberetablering 1 dövblindtolk 1 jämställdhet 1 utmärkelse 1 regionservice 1 vårdskador 1 Dagens Medicin 1 sjuksköterskor 1 länsklinik 1 ortopedkirurgiska kliniken 1 regionhälsan i örebro län 1 transportplanering 1 slutstädning 1 äldrevård 1 sexuell hälsa 1 ängens forsknings- och innovationslägenhet 1 kundtjänst 1 Visa alla taggar
Media no image

Avtalet med Rynningeviken upphör – behovet har minskat

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 08:17 CET

Det nuvarande avtalet mellan Attendo Rynningeviken och Region Örebro län upphör den 31 mars 2018 och kommer, som tidigare aviserats, inte att förlängas. Region Örebro län har sedan maj 2015 köpt externa vårdplatser för utskrivningsklara patienter av Attendo Rynningeviken. Avtalet har varit en åtgärd för att bättre kunna ta hand om utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal vård.

Media no image

Nu börjar arbetet för snabbare tågförbindelse

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 15:00 CET

På tisdagen den 20 mars arrangerade Trafikverket en kickoff för det arbete som nu krävs efter det att analysen av de behov som finns längs järnvägssträckan mellan Stockholm och Oslo är klar.

Media no image

Hög kvalitet på länets vård- och omsorgscollege

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:35 CET

Vård- och omsorgscollege Örebro län uppfyller de kvalitetskriterier som krävs, och är därmed certifierat för att bedriva sin verksamhet i ytterligare fem år.

Media no image

Pressinbjudan: Resan mot framtidens transporter

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:51 CET

Media hälsas välkomna till Örebroregionens infrastruktur och transportdag. Tid: 16 mars, kl. 8.30 – 16.30. Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Media no image

Pulsprojekt i skolor - del av arbete för psykisk hälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:00 CET

Under våren kommer sex skolklasser i den norra länsdelen att aktivera sig i Pulsprojektet. Ett projekt som initierats av gruppen för psykisk hälsa, vars syfte är att genom att främja fysisk aktivitet, bidra till att minska psykisk ohälsa.

Media no image

Länets vårdcentraler möjliggör spontana besök

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 10:00 CET

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Därför satsar Region Örebro län på drop in-mottagningar på samtliga vårdcentraler i länet.

Media no image

Åtta av tio patienter har ett gott helhetsintryck av vårdcentralsbesöket

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:15 CET

Nästan åtta av tio patienter, 78,8 procent, tycker att helhetsintrycket av det senaste besöket på en vårdcentral i Region Örebro län var bra. Det är något bättre än samma jämförelse för två år sedan. Det kan också jämföras med riksgenomsnittet på 81,6 procent. Det visar Nationell patientenkät där sju så kallade indikatorer har jämförts efter ett besök hos sjuksköterska eller läkare

Sveriges bästa diabetesteam finns på Adolfsbergs vårdcentral

Sveriges bästa diabetesteam finns på Adolfsbergs vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 14:25 CET

Sveriges bästa diabetesteam inom primärvård finns på Adolfsbergs vårdcentral. Den prestigefyllda utmärkelsen delades ut vid Svensk Förening för Diabetologis årsmöte under torsdagskvällen.

Media no image

Strategi för länets framtida utveckling antagen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 14:03 CET

För att ge kraft och beslutsamhet i utvecklingen av Örebro län har regionfullmäktige i dag antagit en regional utvecklingsstrategi för åren 2018-2030.

Media no image

Förtroendet för länets sjukhus är högst i landet

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 10:15 CET

Invånarnas förtroende för länets sjukhus är det högsta i landet, och när det gäller den samlade hälso- och sjukvården är förtroendet tredje högst.

Ambulans i Frövi ska korta utryckningstiderna

Ambulans i Frövi ska korta utryckningstiderna

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 13:25 CET

De boende i Frövi och Fellingsbro ska få snabbare hjälp när de drabbas av livshotande skada eller sjukdom. Det är målsättningen när Region Örebro län stationerar en ambulans i Frövi.

Media no image

Bostaden blir hållplats när Region Örebro län satsar på närtrafik

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 14:36 CET

Med målet att skapa en kollektivtrafik som är bättre anpassad för landsbygden inför nu Länstrafiken anropsstyrd närtrafik. Det innebär att den som bor långt från en busshållplats kan bli hämtad vid bostaden för vidare resa till någon av länets tätorter.

Media no image

Förslag om avgiftsfria sommarresor för unga får tummen upp

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 14:35 CET

Regeringen föreslår ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år för att finansiera avgiftsfria kollektivtrafikresor för unga under sommarlovet. Det är ett bra initiativ tycker Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad som ställer sig bakom förslaget.

Media no image

Pressinbjudan: Ambulans stationeras i Frövi för att korta uttryckningstiderna

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 10:30 CET

Från och med måndagen den 5 mars kommer en av Region Örebro läns ambulanser att under dagtid vara stationerad i Frövi för att ge de boende i området snabbare hjälp när de drabbas av livshotande skada eller sjukdom.

Media no image

Turister ska lockas till länet med naturfilmer

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 20:00 CET

De senaste fem åren har Örebroregionen sett en positiv trend i antalet besökare, och det är bland annat naturturismen som lockar såväl utländska som svenska turister. Nu lanserar Örebroregionen flera filmer för att ytterligare stärka naturen som varumärke.

Media no image

USÖ går mot strömmen – väntetiderna på akuten minskar

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 07:46 CET

Vistelsetiden för en patient vid länets tre akutmottagningar är kortare än i landet i övrigt. Den totala vistelsetiden för en patient på Universitetssjukhuset Örebros akutmottagning går också mot strömmen och minskar, tvärtemot utvecklingen i landet i övrigt där tiderna ökar. Det visar Socialstyrelsens färska rapport, ”Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – Februari 2018”.

Media no image

Samverkan för en högre livskvalitet i länet

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 13:45 CET

Befolkningen i Örebro län ska ha en hög och jämlik livskvalitet. Det är ambitionen när Region Örebro län bjuder in länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund till samverkan kring ett långsiktigt och kunskapsbaserat folkhälsoarbete.

Media no image

Örebroregionen storskräller – utsedd till Sveriges bästa logistikläge

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 11:21 CET

Örebroregionen är tillsammans med Göteborg Sveriges bästa logistikläge 2018. Det står klart när tidningen Intelligent logistik presenterar sin årliga ranking.

Kontinuitet och längre besök ska förbättra vården av äldre

Kontinuitet och längre besök ska förbättra vården av äldre

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 15:40 CET

På äldrevårdsenheten i Kumla får besöken ta lite längre tid, patienterna får träffa samma personer och personalen har speciell kunskap om de äldres behov. - Vi vet att många äldre personer efterlyser både kontinuitet bland personalen och möjligheten att i lugn och ro få svar på de frågor som finns. Det behovet möter vi nu upp, säger Karin Sundin, S, regionråd inom Region Örebro län.

Pressinbjudan: Dags att fira perioperativa sjuksköterskans dag

Pressinbjudan: Dags att fira perioperativa sjuksköterskans dag

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 13:00 CET

Den 15 februari firas ”Perioperativa sjuksköterskans dag” runt om i Europa. Det är en dag instiftad i syfte att uppmärksamma de sjuksköterskor som arbetar med patienter inför, under och efter operation. På Lindesbergs lasarett tar Anestesi/Iva- kliniken tillfället i akt att visa upp sig i foajén denna dag, för att sprida information om de perioperativa sjuksköterskornas arbete.