Skip to main content

31 maj är Tobaksfria dagen – Nu kan du få hjälp att sluta röka

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 14:11 CEST

Tisdagen den 31 maj är det den Tobaksfria dagen, WHO´s World No Tobacco Day. På länets sjukhus, vårdcentraler, Folktandvård och psykiatri uppmärksammas denna dag det tobakspreventiva arbetet för att få färre att börja röka och fler att sluta röka.

Personal som arbetar med tobakspreventivt arbete kommer under dagen att finnas i entréerna vid Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett för att informera om vilken hjälp som erbjuds den som vill sluta röka. Också politiker från Region Örebro län kommer att finnas på plats på de tre sjukhusen. Inom Folktandvården, på vårdcentralerna och hos psykiatrin kommer patienter denna dag att uppmärksammas på sina eventuella rökvanor.

Arbetar för ett tobaksfritt samhälle
- Tobaksbruket är vår tids största hälsotjuv, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Region Örebro län har därför anslutit sig till Tobacco Endgame som arbetar för att vi ska ha ett tobaksfritt samhälle år 2025. Om vi kan minska tobaksbruket kraftigt skulle vi uppnå stora hälsovinster i samhället. Många människor skulle kunna leva ett längre liv utan svåra sjukdomar och för tidig död.

Rökning drabbar de mest utsatta hårdast
- Rökningen har glädjande nog minskat de senaste tio åren, men skillnaderna mellan socioekonomiska grupper har ökat, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i Fokusberedningen för folkhälsa. Rökningen drabbar de mest utsatta hårdast, och rökning orsakar och förstärker skillnader i hälsa. Att verka för att minska tobaksbruket är därför en viktig del i vårt arbete för att uppnå en jämlik hälsa i befolkningen.

12 000 dör av rökning i Sverige varje år
Varje år beräknas 100 000 svenskar insjukna i någon av ett femtiotal rökrelaterade sjukdomar, och varje år beräknas 12 000 svenskar dö av tobaksrelaterade sjukdomar.

Tobacco Endgame

Över 100 organisationer och myndigheter i vårt land, däribland Region Örebro län, stöder kravet på ett politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025. Tobacco Endgame drivs av oberoende tankesmedja, Tobaksfakta, som är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer med en framtidsvision om ett tobaksfritt samhälle.

Program:

Personal på plats i sjukhusentréerna på Universitetssjukhuset Örebro och Lindesbergs lasarett: 9.30-15.30
Karlskoga lasarett 9.30 – 13.30
Politiker på plats under förmiddagen Universitetssjukhuset Örebro – Jihad Menhem (V)
Karlskoga lasarett - Ireen von Wachenfeldt (V)
Lindesbergs lasarett - Ingemar Javinder (S)

Kontaktpersoner:

Anette Danesjö-Gustafsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, projektledare Tobacco Endgame, Region Örebro län, 019-602 70 54
Matz Larsson, överläkare, hjärt- och lungkliniken, USÖ, tobaksansvarig läkare, 019-602 55 96
Jesper Hellberg, tobaksavvänjare, tobakspreventiva enheten, USÖ, 019-602 55 94
Christina Vangberg-Långh, tobaksavvänjare, Karlskoga lasarett, 0586 – 66373

Mer information:

www.regionorebrolan.se/slutaroka
Tobaksfakta - oberoende tankesmedja, www.tobaksfakta.se och Yrkesföreningar mot tobak, www.tobaccoorhealthsweden.org

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.