Skip to main content

Gemensamt ägt bolag ska ge prisvärd kollektivtrafik av hög kvalitet

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 13:20 CEST

Den 1 januari 2018 kommer Region Örebro län att bilda ett gemensamt ägt trafikbolag tillsammans med Region Västmanland. Det står klart sedan respektive regionstyrelse fattat beslut i frågan.

– Med ett gemensamt ägt bolag har vi möjlighet att placera oss i framkant när det gäller miljö- och säkerhetsarbetet. Vi får också större inflytande när det gäller frågor som bemötande, jämställdhet och anställningstrygghet, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Utveckling av kollektivtrafiken

Det var vid dagens sammanträde som regionstyrelsen i Region Örebro län beslöt att köpa hälften av aktierna i AB Västerås lokaltrafik, som ägs av Region Västmanland till 100 procent. Sedan tidigare har Region Västmanlands styrelse beslutat att sälja dessa aktier. Några omedelbara förändringar kommer inte sammanslagningen att innebära men på sikt kommer både utbudet av, och formerna för, kollektivtrafiken att utvecklas och förbättras.

– Tack vare det gemensamma ägandet får vi en ökad kontroll över verksamheten, så att vi kan leverera en prisvärd kollektivtrafik av hög kvalitet till länets invånare, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Trafikstart sker hösten 2019

Region Örebro län kommer preliminärt att betala cirka 50 miljoner kronor för köpet. Det nya bolaget kommer att heta Sveatrafiken AB, men Region Örebro län kommer även fortsättningsvis att ha sitt eget varumärke på bussarna. Hur bussarna kommer att se ut är inte klart i nuläget.

Under hösten 2019 kommer det gemensamt ägda företaget att i egen regi börja trafikera stadstrafiken i Örebro samt den regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken.

Mer information om det gemensamt ägda trafikbolaget hittar du på Region Örebro läns webbplats: www.regionorebrolan.se/gemensamttrafikbolag.

Kontakt

Andreas Svahn, ordförande i regionstyrelsen, telefon: 070-524 22 66

Mats Gunnarsson, ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, telefon: 073-077 77 27

Rickard Simonsson, regiondirektör, telefon: 070-668 74 05

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.