Skip to main content

Innovationsprojekt får EU-miljoner

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 08:00 CET

Nu står det klart att Örebroinitiativet ”Innovationssluss 2.0” får över 6 miljoner kronor från den europeiska strukturfonden. Innovationsslussen finns sedan tidigare hos Region Örebro län och är till för att främja kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvård. Nu öppnar man för att externa företag också kan delta i verksamheten.

Idag jobbar Innovationsslussen internt i Region Örebro län. Men med EU-pengarna kommer möjligheten att även rikta arbetet externt mot det omgivande innovationssystemets aktörer. 

- Vi vill nu bygga ut vår kapacitet och hitta en tydlig struktur för hur idéer från företag ska hanteras och hur vi kan docka in oss med andra innovationsfrämjande aktörer, säger Irén Lejegren (S), ordförande för nämnden regional tillväxt vid Region Örebro län.

Kontakt
Irén Lejegren (S), ordförande för nämnden regional tillväxt
Telefon: 019-602 74 03

Per Lundström, utvecklingsledare för näringslivsfrågor
Telefon: 076-8126382

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.