Skip to main content

Kliniken för medicin och geriatrik delar upp sig i fyra sektioner

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 11:00 CET

En avdelning med fyra sektioner. Målet är att sektionsindelningen ska göra patientomhändertagandet ännu bättre.

De tre tidigare avdelningarna (1,2,5) vid kliniken för medicin och geriatrik vid Lindesbergs lasarett, är från årsskiftet en avdelning, uppdelad i fyra sektioner. Målet är att sektionsindelningen ska göra patientomhändertagandet ännu bättre.

Nya avdelning 1 består av fyra sektioner där vården leds av sektionsansvarig sjuksköterska och läkare:

  • Sektionen för stroke
  • Sektionen för lungmedicin och infektion
  • Sektionen för kardiologi
  • Sektionen för allmän internmedicin

”För våra patienter innebär sektionsindelningen att vården ges vid den sektion som på bästa sätt kan ta hand om de aktuella symptomen. Genom att vi sektionerar oss och på så sätt i större omfattning specialiserar oss, är vårt mål att vi ska bli ännu bättre på att ge den bästa vården till våra patienter med olika diagnoser.”

Det förklarar Suzana Lucic, som är avdelningschef på nya avdelning 1.

Den nya avdelningen är lokaliserad i klinikens tidigare lokaler på plan 1 på Lindesbergs lasarett.


Mer information:

Vill du veta mera om organisationsförändringen, vänligen kontakta:

Avdelningschef Suzana Lucic: 0581-85 043

Verksamhetschef Katja Felgenau: 0581-85 189

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.