Skip to main content

Mottagande av barn och unga som flytt till Sverige är temat för psykiatrins första öppna föreläsning 2016

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 14:30 CET

Psykiatrin i Region Örebro län arrangerar tillsammans med (H)järnkoll och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) ett antal öppna föreläsningar per år. Syftet med föreläsningarna är att bidra till en ökad kunskap om psykiska problem kopplat till hur vården och patient-/brukarföreningar jobbar med behandling och stöd.

I år startar vi med en extrainsatt föreläsning på temat ”Barn och ungdomar i migrationsprocessen”.
Syftet med föreläsningen är att ge personer som möter barn och unga som flytt till Sverige en ökad kunskap om vilka faktorer som har stor betydelse för och påverkan på dessa barn och unga. Föreläsningen har fokus på grundläggande behov, tecken på migrationsstress, metoder för stöd samt vikten av det egna förhållningssättet.

Vårens föreläsningar
• Barn och ungdomar i migrationsprocessen, 27 januari
• Missbruk, 25 februari
• Depression och internetbaserad depressionsbehandling, 21 april

Höstens föreläsningar

• Bipolär sjukdom
• Psykoser
• Personlighetsstörningar

De öppna föreläsningarna för allmänheten hålls i Wilandersalen på Universitetssjukhuset (USÖ), M-huset, Örebro. Tid: 18.00-19.30. Fri entré.

För mer information om föreläsningsserien:
Örjan Andersson, verksamhetsutvecklare, Område psykiatri, Region Örebro län.
orjan.andersson@regionorebrolan.se 019-602 70 51

För mer information om psykiatrins samarbete med brukarföreningar:
Sofia Wange, brukarkoordinator, Område psykiatri, Region Örebro län
sofia.wange@regionorebrolan.se 019-602 10 66

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.