Skip to main content

Om- och nybyggnad av vårdlokaler i Nora

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 13:45 CET

Nora kommun planerar bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral. En avsiktsförklaring har nu träffats mellan Nora kommun, Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB om byggnationen. Regionstyrelsen beslutade i dag att för sin del godkänna avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen i Nora behandlar ärendet i morgon den 15 februari.

Fastigheten Nora Rosen 11 ägs och förvaltas av Region Örebro län. Den innehåller i dag verksamheter från såväl Nora kommun som Region Örebro län i form av vårdcentral, folktandvård, vuxenutbildning med mera. Därutöver har Region Örebro län och Nora kommun gemensam verksamhet i en familjecentral i byggnaden. Avsikten är att Länsgården Fastigheter AB bygger ett nytt vård- och omsorgsboende som kommer att hyras av Nora kommun.

Modernt vård och omsorgsboende byggs
Nora kommun har under de närmaste åren ett ökat behov av fler platser inom vård och omsorg. Det nuvarande vård- och omsorgsboendet Tullbackagården med 63 platser är inte heller ändamålsenligt och behöver ersättas med nytt modernt vård- och omsorgsboende.Därför vill Nora kommun bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till Nora vårdcentral.

Fördjupat samarbete om äldre
- Nära samverkan mellan länets kommuner och Region Örebro län inom vård- och äldreområdet är en framgångsfaktor för att vi ska kunna bedriva en god vård och äldreomsorg i hela länet, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Att vi nu kan vara med och hjälpa till när nya vård- och omsorgsboenden ska byggas i Nora är därför positivt. För att klara framtidens välfärd för äldre behöver samarbetet mellan kommunerna och regionens sjukvård fördjupas.

Samverkan skapar närhet
- Närhet mellan vårdcentral och omsorgsboende skapar möjligheter och ökar förutsättningar för ett gott samarbete mellan kommun och region, säger Solweig Oscarsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Nora kommun. Det ger närhet till medicinska råd och insatser vilket i sin tur ökar trygghet både för boende, anhöriga och personal.

Många fördelar med samlokalisering
- Länsgården har stor kompetens och erfarenhet av att bygga vårdlokaler i länet. Att samlokalisera kommunens och regionens vårdlokaler har många fördelar, bland annat inom fastighetsdrift och underhåll, säger Björn Eriksson (S), styrelseordförande i Länsgården Fastigheter AB.

Kontaktpersoner:
Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66
Solweig Oscarsson (S) kommunstyrelsens ordförande Nora, telefon: 070-374 33 11
Björn Eriksson (S), styrelseordförande, Länsgården Fastigheter AB, telefon: 070-212 30 71

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.