Skip to main content

Pressmeddelande: Samarbete ska motverka gymnasieavhopp

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 10:24 CEST

Unga som hoppar av gymnasiet löper en kraftigt ökad risk att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Fem regioner i östra Mellansverige ska samarbeta i projektet #jagmed för att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Totalt omfattar projektet cirka 90 miljoner kronor.

Sent på torsdagen beslutade ESF (Europeiska socialfonden) Östra Mellansverige att bevilja ansökan om 63 miljoner kronor till fem regioner som vill samarbeta om att motverka gymnasieavhopp. Tillsammans med de medel som aktörerna själva avsätter handlar det om 90 miljoner kronor som ska användas till ett 30-tal delprojekt med det gemensamma namnet #jagmed. Cirka 15 miljoner kronor är avsatta till skolor i Örebroregionen.

Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat, eller riskerar att hamna, utanför utbildning eller arbetsmarknaden. Insatserna ska bidra till att tidigt fånga upp dessa ungdomar och ge dem stöd att återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Insatserna kan också rikta sig till personal som i olika yrkesroller arbetar med ungdomarna, exempelvis olika former av kompetensutveckling. Ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och tillgänglighet och motverka diskriminering kommer också att äga rum i mötet med målgruppen.

– Det är otroligt angeläget projekt. Både för ungdomarna och för arbetsgivarna. Ungdomar som fullföljer sin utbildning har ljusare framtidsutsikter samtidigt som de nya arbetstillfällena i allt högre grad åtminstone kräver fullgjord gymnasieutbildning. Det handlar lika mycket om ungdomarnas framtid som regionens framtida utveckling och konkurrenskraft, säger regionrådet Irén Lejegren (S) i en kommentar om beskedet att projektet #jagmed kan starta.

Lasse Johansson från Region Östergötland fyller i:
– Projekten ska utveckla, pröva och etablera strukturer och metoder för unga, som har hamnat eller riskerar att hamna utanför skolan eller arbetslivet. Målet är att resultaten i de olika delprojekten ska leda till bestående förändringar hos de organisationer som medverkar, säger Lasse Jonsson, Region Östergötlands huvudprojektledare för #jagmed.

Region Örebro län, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) och Regionförbundet Uppsala län står bakom en den gemensamma ansökan om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF) som nu beviljats.

För kommentarer:
Irén Lejegren (S), Regionråd, Region Örebro län
Telefon: 070-663 19 75

För mer information, kontakta
Lasse Jonsson, huvudprojektledare, Region Östergötland
Telefon 010-103 65 25 / 072-539 92 58
lars.i.jonsson@regionostergotland.se

Anwar Jamil, Områdeschef Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län
Telefon: 019-602 63 66
anwar.jamil@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.